A A A A A
Bible Book List

Mateo 26 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ jial e nisáiñˈˊ Jesús

26  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ e tú̱ˉ jmɨɨ˜baˈ ˈnéˉguɨ e nitɨ́ˉ e jmɨɨ˜ Pascua. Jo̱ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱b mɨ˜ nijángˈˋ dseaˋ jnea˜, dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ niteáiñˉ jnea˜ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ cartɨˊ nijngáiñˈˉ jnea˜.

Jo̱ ie˜ jo̱b cajo̱, jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ caseángˈˋ rúiñˈˋ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ fii˜ jmidseaˋ laniingˉ i̱ siiˋ Caifás quiʉˈrˊ ta˜, jo̱ casɨ́ɨiñˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ jial nilíˈrˋ e nijmɨgǿøiñˋ Jesús e laco̱ˈ nisáiñˈˊ dseaˋ do jo̱ lajo̱baˈ nijngángˈˉneiñˈ. Jo̱ dsʉˈ sɨ́ɨiñˋ e iiñ˜ jmérˉ lajo̱ lajeeˇ e o̱ˈ e jmɨɨ˜ jo̱, dsʉco̱ˈ jial fɨng nitáˈˉ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜.

Mɨ˜ caˈéeˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ fɨˊ mogui˜ Jesús

Jo̱ lajeeˇ jo̱b cangóˉtu̱ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Betania; jo̱ lajeeˇ táaiñˋ fɨˊ jo̱, dob dsitíiñˈ˜ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón i̱ nɨnicalɨ́ngˉ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ lajeeˇ guiing˜ Jesús fɨˊ jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangoquiéengˊ jaangˋ dseamɨ́ˋ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜, jo̱ quie̱iñˈˊ do co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ lɨ˜ a˜ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ. Jo̱ lajeeˇ e guiing˜ Jesús gøˈˊbre mɨ˜ caˈéeˉ i̱ dseamɨ́ˋ do e jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e quie̱rˊ do fɨˊ mogui˜ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e cajméeˋ i̱ dseamɨ́ˋ do lajo̱, eáamˊ calɨguíiñˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ jmɨˈɨ́ɨˊ i̱ dseamɨ́ˋ na e jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ na? Co̱faˈ mɨ˜ jaˋ cajméerˋ lana, jmiguiʉbˊ cuuˉ nicǿngˉ na faco̱ˈ e cangoˈnɨɨ˜, jo̱ e cuuˉ jo̱ nilɨˈíingˆ ta˜ e nilɨcó̱o̱ˈ˜jiʉ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ.

10 Jo̱ dsʉco̱ˈ Jesús líˈˆbre lají̱i̱ˈ˜ e sɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¿Jialɨˈˊ fɨˈˊ ˈnʉ́ˈˋ ˈleáangˉ i̱ dseamɨ́ˋ la? Co̱ˈ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉbaˈ nɨcajméeiñˈˋ na quiéˉe. 11 Co̱ˈ contøømˉ nilɨseengˋ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ jnea˜guɨ cateáˋbaˈ cagaˈeeˉ niiˉ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. 12 Co̱ˈ e jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e caˈéeˉ i̱ dseamɨ́ˋ la fɨˊ ngúuˊ táanˋn lɨ́ɨˊ lafaˈ e nɨcasúuiñˉ jnea˜ e jmeafɨɨˋ quiáˈˉ mɨ˜ niˈúˆu fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ. 13 Co̱ˈ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ fɨˊ jmɨgüíˋ lɨ˜ niguiáˉ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, ninibˈˉ júuˆ cajo̱ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e cajméeˋ i̱ dseamɨ́ˋ na có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ lajo̱b niguiéngˈˊ dsíiˊ dseaˋ írˋ.

Mɨ˜ camɨˊ Judas Iscariote cuuˉ e quiáˈˉ nijáiñˈˋ Jesús

14 Jo̱ ie˜ jo̱ jaangˋ lajeeˇ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús i̱ siiˋ Judas Iscariote cangórˉ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, 15 jo̱ cangosíiˈˇreiñˈ do lala:

—¿Jial tíiˊ cuuˉ guiaˊ óoˊnaˈ e nicuǿˈˆnaˈ jnea˜ jo̱ nijmee˜e úungˋ e nijǿønˈ˜n Jesús fɨˊ jaguóoˋnaˈ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ fii˜ jmidseaˋ do jial tíiˊ niquírˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Niquíˉbaaˈ quíiˈˉ guiguiˊ cuteeˋ.

16 Jo̱ latɨˊ ie˜ jo̱b canaangˋ i̱ Judas do e ˈnóˈrˊ jial laco̱ˈ nicuǿˉ quiáˈrˉ e nijáiñˈˋ Jesús fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do.

Mɨ˜ cagǿˈˋ Jesús íiˊ canʉʉˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ

17 Jo̱ ie˜ jmɨɨ˜ laˈuii˜ quiáˈˉ e jmɨɨ˜ e gøˈˊ dseaˋ Israel iñíˈˆ e jaˋ quie̱ˈˆ quiéengˋ do, cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Fíiˋiiˈ, ¿jie˜ fɨˊ lɨ˜ iing˜ ˈnʉˋ e nidsiguiáˆnaaˈ guiʉ́ˉ e niquiee˜eeˈ co̱lɨɨng˜ e quiáˈˉ e jmɨɨ˜ Pascua?

18 Jo̱baˈ cañíiˋ dseaˋ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Güɨlíingˉnaˈ fɨˊ e fɨɨˋ la, jo̱ mɨ˜ niguilíingˉnaˈ fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ la, sí̱i̱ˈ˜naˈre lala: “Lalab jíngˈˉ Tɨfaˈˊ quíˉnaaˈ: Nɨjaquiéemˊ e nitɨ́ˉ íˈˋ quiéˉe, jo̱baˈ ngóoˊo fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ quíiˈˉ jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ nijmee˜e jmɨɨ˜ Pascua co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiéˉe.”

19 Jo̱baˈ cajméebˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ caquiʉˈˊ Jesús e nijmérˉ, jo̱ caguiaˊbre guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ e nidǿˈrˉ do quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e jmɨɨ˜ e nɨjaquiéengˊ do.

20 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canʉʉˋ e jmɨɨ˜ jo̱, cangɨ́ɨmˊ Jesús fɨˊ mes˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do. 21 Jo̱ lajeeˇ e nɨneáaiñˊ gøˈˊbre mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lala e sɨ́ˈrˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—E jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaangˋ lajeeˇ ˈnʉ́ˈˋ nijángˈˋ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jnea˜.

22 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do lajo̱, dsíngˈˉ fɨˈíˆ calɨ́iñˉ, jo̱ canaaiñˋ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do i̱˜ lajeeˇ írˋ nijméˉ ta˜ jo̱, jo̱ lalab cajíngˈˉ lajaangˋ lajaaiñˋ:

—Fíiˋiiˈ, ¿su o̱ˈ jnea˜, faa˜aaˈ?

23 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—Lɨ́ˈˆ jaangˋ i̱ gøˈˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨ˜ co̱o̱ˋ cuéeˈ˜ huɨ̱́ɨ̱ˊ, íbˋ nijángˈˋ jnea˜ do. 24 Co̱ˈ dseángˈˉ nɨsɨˈíˆbaˈ e lajo̱ nidsingɨ́ɨnˉn jnea˜, dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ ¡e ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ i̱ dseaˋ i̱ nijángˈˋ jnea˜ do! Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨb quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ faˈ mɨ˜ jaˋ calɨséiñˋ.

25 Jo̱ i̱ Judas i̱ nɨguiaˊ guiʉ́ˉ e nijáiñˈˋ dseaˋ do, jo̱ ˈñiaˈˊbiñˈ do cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Jesús lala:

—Fíiˋi, ¿su o̱ˈ jnea˜, faa˜aaˈ, i̱ nijméˉ lajo̱?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—ˈNʉbˋ nɨcaféeˈ˜guɨˈ lajo̱.

26 Jo̱ lajeeˇ e neáaiñˊ gøˈrˊ íˋbre mɨ˜ catɨ́ɨngˉ Jesús co̱o̱ˋ iñíˈˆ, jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, jo̱ lɨ́ˉ jo̱ cajméerˋ jmáˈˉ caˈnáˈˆ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Quiéˈˋnaˈ e na, co̱ˈ e nab ngúuˊ táanˋn.

27 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ catɨ́ɨiñˉ co̱o̱ˋ cóoˆ e a˜ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, jo̱ jo̱guɨbaˈ cacuøˈrˊ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—Í̱ˈˋnaˈ lajɨɨngˋnaˈ e la, 28 co̱ˈ e lab jmɨˈøønˉ e nitʉ̱́ˋ mɨ˜ nitánˉn fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e laco̱ˈ niˈíingˉ dseeˉ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e jmɨrǿˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. 29 Dsʉˈ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ nidúuˈ˜guɨ́ɨ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ cartɨˊ mɨ˜ niˈnéˈˆtú̱u̱ˈ co̱lɨɨng˜ e jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ e ˈmɨ́ɨˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e Tiquiéˆe Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e nijíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ dseaˋ do

30 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈørˊ quiáˈˉ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ caˈuøømˋbre jo̱ cangolíingˆtu̱r fɨˊ móˈˋ Olivos. 31 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—Lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ nitiúum˜baˈ jnea˜ e uǿøˋ na; co̱ˈ lalab tó̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Nijngámˈˉ dseaˋ i̱ fii˜ i̱ néeˊ ni˜ joˈseˈˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ joˈseˈˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ nisojǿmˉbreˈ.”

32 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús lala:

—Dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ ningɨ́ˋ e nijí̱ˈˊtú̱u̱ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱ jéemˊbaa ninii˜i fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea jo̱ fɨˊ jo̱b nijí̱ˈˊtu̱ rúˈˋnaaˈ caléˈˋ catú̱ˉ.

33 Jo̱ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús:

—Dsʉˈ song i̱ caguiaangˉ do nitiúuiñˉ ˈnʉˋ, Fíiˋi, dsʉˈ jnea˜ jaˋ nijmee˜e lajo̱.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáiñˈˉ do:

34 —E labaˈ jmɨtaaˆ oˈˊ, Tʉ́ˆ Simón, e uǿøˋ na, nʉ́ˈˉguɨ e niquíˈˉ tuidséeˆ, ˈnʉˋ nifoˈˆ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e jaˋ cuíinˈˋ jnea˜.

35 Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús:

—Fíiˋi, nañiˊ faˈ nijngángˈˉ dseaˋ jnea˜ uii˜ ˈnʉˋ, dsʉˈ jaˋ nijmee˜e lajo̱.

Jo̱ lajo̱b féˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ caguiaangˉguɨ do cajo̱.

Mɨ˜ caféngˈˊ Jesús Fidiéeˇ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Getsemaní

36 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóbˉ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Getsemaní e néeˊ fɨˊ móˈˋ Olivos, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱:

—Lab nijá̱ˈˆ ˈnʉ́ˈˋ la lajeeˇ ninii˜ jnea˜ nifǿnˈˆn Tiquiéˆe Fidiéeˇ.

37 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Tʉ́ˆ Simómbingˈ jéeiñˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨˋ gángˉ i̱ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Zebedeo, jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ fɨˊ jo̱, canaangˋ e fɨˈíbˆ lɨ́ɨngˊ Jesús jo̱guɨ lɨjiuung˜ dsíirˊ cajo̱, 38 jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ gaangˋ do lala:

—Dsíngˈˉ líˈˆi e fɨˈíˆ lɨ́ɨnˊn dseángˈˉ lafaˈ joˋ seemˉbaa fɨˊ jmɨgüíˋ la lɨ́nˉn. Jo̱ lab nijá̱ˈˆ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ jo̱, jo̱ jaˋ jmɨgüɨɨngˋ yaang˜naˈ jo̱ e sɨjnéebˋ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

39 Jo̱ cangóbˉ Jesús cartɨˊ doguɨ capíˈˆ laco̱ˈ caje̱ˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ fɨˊ jo̱b catúuiñˊ cartɨˊ cajnúuˉ nir˜ fɨˊ ni˜ uǿˆ jo̱ canaaiñˋ féiñˈˊ Fidiéeˇ lala:

—Teaa˜, leaangˉ jnea˜ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e nɨjaquiéengˊ quiéˉe; jo̱ dsʉˈ jaˋ güɨlíˋ laco̱ˈ iing˜ jnea˜, co̱ˈ güɨlíbˋ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ ˈnʉˋ e nilíˋ.

40 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtu̱r lɨ˜ caseáaiñˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ cadséngˈˋneiñˈ do e teiñˈˊ güɨɨmˋbre. Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón:

—¿Su dseángˈˉ jaˋ tébˈˋ ˈnʉ́ˈˋ faˈ e jaˋ nigüɨ́ngˋnaˈ e neáangˊjiʉˈ e sɨjnéeˋ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ oor˜? 41 ¿Jialɨˈˊ güɨɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ? Jmɨnáˉ ráangˉnaˈ jo̱ féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ uii˜ quíiˉnaˈ yaang˜naˈ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ e nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Co̱ˈ eáamˊ iing˜naˈ e nitéˈˋnaˈ e sɨjnéeˋ áaˊnaˈ, dsʉˈ ngúuˊ táangˋnaˈ jaˋ cuøˊ fɨˊ e nijmeeˉnaˈ lajo̱.

42 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ cangóbˉtu̱ Jesús e fɨˊ jo̱ e catɨˊ tú̱ˉ ya̱ˈˊ e féiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Teaa˜, song jaˋ niquɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nileánˋn jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e nɨjaquiéengˊ quiéˉe, jo̱baˈ lɨ́ˈˆ güɨlíbˋ laco̱ˈ iing˜ ˈnʉˋ e nilíˋ.

43 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caquɨngˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ caseáaiñˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, cadséngˈˋneiñˈ e güɨɨmˋtu̱iñˈ do, co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ jaˋ líˋ güɨ́iñˋ. 44 Jo̱ cangóbˉtu̱r e catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e cangoféiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ dob caseáaiñˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e güɨɨiñˋ, jo̱ camɨ́ɨˈˇtu̱r Fidiéeˇ laco̱ˈ nɨcajíñˈˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 45 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ caseáaiñˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—¿Su dseángˈˉ mɨˊ ˈnooˋbɨ tengˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e jmiˈíngˈˊnaˈ? Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e lanab catɨ́ˋ íˈˋ e nijángˈˋ dseaˋ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, jnea˜ dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 46 Jo̱ jmɨnáˉ ráangˉnaˈ jo̱ máˆaaˈ, co̱ˈ nɨjaquiéemˊ i̱ dseaˋ i̱ nijángˈˋ jnea˜ do.

Mɨ˜ casángˈˊ dseaˋ Jesús

47 Jo̱ lajeeˇ guiˈnáˈˆ singˈˊ Jesús féˈrˋ, jo̱b mɨ˜ caguiéˉ Judas Iscariote, jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús, jo̱ caguiérˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ quie̱ˊ jaléˈˋ ñisʉ̱ˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ ˈmaˋ. Jo̱ jaléiñˈˋ do ngolíiñˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ. 48 Co̱ˈ i̱ Judas do jéemˊ nɨcajmeaˈrˊ júuˆ i̱ dseaˋ ngolíingˉ có̱o̱ˈr˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—I̱i̱ˋ nimáang˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ nichʉ́ˈˆʉ ni˜, íbˋ Jesús; jo̱ séngˈˊnaˈre ladsifɨˊ.

49 Jo̱ lajo̱b cajméeˋ Judas, cangoquiéemˊbre fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús mɨ˜ caguiérˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¡Cá̱ˈˆ, Tɨfaˈˊ!

Jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cachʉˈrˊ ni˜ dseaˋ do.

50 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do:

—Ruuˈˇ, jmeebˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ cañíˈˉ.

Jo̱ ladsifɨˊ lanab cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do, jo̱ casamˈˉbre dseaˋ do jo̱guɨ catǿrˉ.

51 Jo̱ lajeeˇ jo̱, jaangˋ lajeeˇ dseaˋ quiáˈˉ Jesús caguirˊ ñisʉ̱ˈˋ quiáˈrˉ jo̱ caquiʉˈrˊ cataangˋ logua˜ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do. 52 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Te̱ˈˋtu̱ ñisʉ̱ˈˋ quíiˈˉ é̱e̱ˆ quiáˈˉ, dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ tɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ ñisʉ̱ˈˋ, có̱o̱ˈ˜ e jo̱b nijúuiñˉ cajo̱. 53 ¿Su jaˋ ñíˆ ˈnʉˋ e cuǿømˋ fɨ́ɨˉ jnea˜ Tiquiéˆe, jo̱ nimɨ́ɨnˈ˜nre lɨ́ɨˊguɨ guitúungˋ ˈléˈˋ ˈléeˉ i̱ lɨ́ɨngˊ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨrˉ, jo̱ ladsifɨˊ lanab nisíñˉ? 54 Jo̱ dsʉˈ faco̱ˈ lajo̱, ¿jial nilɨti˜ jóng lají̱i̱ˈ˜ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ? Co̱ˈ lajalébˈˋ e jo̱ dseángˈˉ ˈnéˉ e nidsijéebˊ dseángˈˉ.

55 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ i̱ caguilíingˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Jialɨˈˊ cañilíingˉ ˈnʉ́ˈˋ e quié̱ˆnaˈ jaléˈˋ ñisʉ̱ˈˋ jo̱guɨ jaléˈˋ ˈmaˋ e cañiséngˈˊnaˈ jnea˜? Co̱ˈ cañilíingˉnaˈ e lafaˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ. Dsʉˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨb˜ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do táangˋ jnea˜ e eeˉ fɨˊ guáˈˉ féˈˋ, jo̱ jaˋ cateáˉ óoˊnaˈ faˈ caséngˈˊnaˈ jnea˜ ie˜ jo̱. 56 Jo̱ dsʉˈ lajaléˈˋ e na nidsijéeˊ jmɨɨ˜ na e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨti˜ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

Jo̱ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do cacuí̱i̱ˋbre, jo̱ ˈñiabˈˊ Jesús caseáangˊguɨr do.

Mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜

57 Jo̱ catǿbˉ i̱ dseaˋ do Jesús jo̱ cangojeáaiñˆ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ i̱ jmidseaˋ laniingˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ siiˋ Caifás, co̱ˈ fɨˊ jo̱b nɨsɨseángˈˊ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ cajo̱. 58 Jo̱ cangámˈˉ Tʉ́ˆ Simón tɨˈleáaiñˊ laco̱ˈ cangolíiñˋ téerˋ Jesús cartɨˊ caguilíiñˋ fɨˊ siguiˊ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do. Jo̱ dob jí̱i̱ˈ˜ caje̱ˊ Tʉ́ˆ Simón e fɨˊ siguiˊ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ íˆ guáˈˉ e sɨjeeiñˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ nitɨguaˇ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do có̱o̱ˈ˜ Jesús.

59 Jo̱ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel do ˈnóˈrˊ jial e laco̱ˈ niguiéˈrˊ e niˈnɨ́iñˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ, jo̱ lajo̱baˈ nilíˈrˋ e nijngáiñˈˉ dseaˋ do. 60 Jo̱ dsʉˈ jaˋ cadséˈrˋ jial laco̱ˈ nijmérˉ lajo̱, nañiˊ faˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ caguilíingˉ e ˈnɨ́ɨiñˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ e júuˆ lajo̱ cajo̱. Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ caguilíingˉ gángˉguɨ dseaˋ jiéngˈˋ 61 jo̱ cajíngˈˉ íˋ:

—I̱ nabɨ i̱ dseañʉˈˋ i̱ cajíngˈˉ e tɨɨmˋbre quɨ́ˈrˋ guáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ nijméˈˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnɨˊ jmɨɨ˜.

62 Jo̱ caró̱o̱ˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús lala:

—¿Jialɨˈˊ jaˋ ngɨɨˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ? ¿E˜ fóˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e féˈˋ i̱ dseaˋ na uii˜ quíiˈˆ?

63 Dsʉˈ Jesús tiibˉ caje̱rˊ, jaˋ e cañíirˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. Jo̱baˈ cajíngˈˉtu̱ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do:

—Laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ dseaˋ jí̱ˈˋ, lana quiʉ́ˈˋʉ ta˜ e nijméeˈˆ júuˆ jáˈˉ su ˈnʉˋ i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ.

64 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—ˈNʉbˋ nɨcaféeˈ˜guɨˈ. Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e nimáam˜baˈ jnea˜, i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, e guiin˜n lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Fidiéeˇ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ ñíingˊ i̱ ˈgøngˈˊ eáangˊ, jo̱guɨ nimáam˜baˈ jnea˜ cajo̱ mɨ˜ nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ e quíinˈ˜n jee˜ cabøø˜ jníiˊ.

65 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do lajo̱, lɨco̱ˈ casíiñˋ sɨ̱ˈˆbre e cuøˊ li˜ e lɨguíimˉbre jo̱ cajíñˈˉ:

—Lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcaféˈˋ i̱ dseañʉˈˋ na gabˋ féˈrˋ uíiˈ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ joˋ i̱ ˈneángˉguɨ́ɨˈ faˈ i̱ niˈnɨ́ngˉguɨ írˋ, co̱ˈ ˈnʉ́bˈˋ nɨcanʉ́ʉˉguɨˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ gaˋ e nɨcaféˈrˋ. 66 Jo̱baˈ ¿jial ɨˊ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ jo̱?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ ˈleáangˉ do:

—E jábˈˉ e óoˋbingˈ na dseeˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ ˈnéˉ e nijúumˉbre.

67 Jo̱ canaaiñˋ ˈñíimˊbre dseaˋ do jo̱guɨ jmɨhuɨ́ɨmˋbreiñˈ cajo̱, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ bárˋ moni˜ dseaˋ do 68 jo̱ sɨ́ˈrˋ lala:

—Song jáˈˉ e ˈnʉˋ lɨnˈˊ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaaˈ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉnaaˈ, jo̱baˈ ¡jmeeˉ júuˆ lana i̱˜ cabǿøngˉ ˈnʉˋ!

Mɨ˜ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ Jesús

69 Jo̱ lajeeˇ jo̱, dob guiing˜ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ siguiˊ fɨˊ lɨ˜ siˈˊ ˈnʉ˜ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do fɨˊ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜. Jo̱ lajeeˇ jo̱ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ nijmóoˋ ta˜ e fɨˊ jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—ˈNʉˋ cangɨ́ˆbaˈ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Galilea, ¿jሠleáaˈ˜?

70 Jo̱ Tʉ́ˆ Simón cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ ñiiˉ eeˋ e fɨˈˊ jnea˜ na, dseamɨ́ˋ.

71 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˆguɨjiʉ lajo̱ cangoquiéengˊ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ oˈnʉ́ˆ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do e quiʉˈrˊ ta˜, jo̱ fɨˊ jo̱b jiéngˈˋguɨ jaangˋ dseamɨ́ˋ cangáˉ quiáˈrˉ, jo̱ cajmeaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—I̱ dseañʉˈˋ na cangɨˊbre có̱o̱ˈ˜ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret cajo̱.

72 Jo̱ caleábˋ catú̱ˉ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—Ni˜ fiiˉ jaˋ i̱ dseañʉˈˋ do cuíingˋ jnea˜ la, dseamɨ́ˋ.

73 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ quiá̱ˈˉ doguɨ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—ˈNʉˋ dseañʉˈˋ e jáˈˉbaˈ e ngɨˈˋ có̱o̱ˈ˜ Jesús cajo̱, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ jial fóˈˋ, nabɨ nɨcuøˊ li˜.

74 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—¡Dseángˈˉ e jábˈˉ ni˜ fiiˉ e jaˋ i̱ dseañʉˈˋ do cuíingˋ jnea˜ la!

Jo̱ ladsifɨˊ lanab caquiˈˊ jaangˋ tuidséeˆ. 75 Jo̱ jo̱guɨb mɨ˜ cadseˈˉ dsíiˊ Tʉ́ˆ Simón e lajo̱b cajíngˈˉ Jesús lamɨ˜ jéengˊguɨ mɨ˜ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala: “Lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e niquíˈˉ jaangˋ tuidséeˆ, ˈnʉˋ nifoˈˆ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e jaˋ cuíinˈˋ jnea˜.”Jo̱ cagüɨˈɨ́ɨbˊ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ caluuˇ, jo̱ caquiˈrˊ dseángˈˉ e ngocángˋ dsíirˊ uíiˈ˜ e calɨ́iñˉ fɨˈíˆ eáangˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes