A A A A A
Bible Book List

Mateo 25 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ guíngˉ sɨmɨ́ˆ

25  Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Lab nifáˈˆduu jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱, mɨ˜ Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ guíngˉ sɨmɨ́ˆ i̱ caˈuøøngˋ quie̱ˊ jmacó̱ˋ jɨˋ candíiˆ e cangoˈíiñˈˇ dseañʉˈˋ i̱ cungˈˊ guóˋ. Jo̱ dsʉˈ ˈñíingˉ lajeeˇ i̱ sɨmɨ́ˆ do ñiing˜ dsíirˊ jo̱guɨ i̱ ˈñíingˉguɨ do jaˋ ñiing˜ dsíirˊ. Jo̱baˈ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ jaˋ ñiing˜ dsíiˊ do caˈuøømˋbre quie̱rˊ jɨˋ candíiˆ quiáˈrˉ e cangoˈíiñˈˇ i̱ dseañʉˈˋ i̱ cungˈˊ guóˋ do, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jmɨcooˋ e a˜ dsíiˊ candíiˆ quiáˈˉbre quie̱rˊ co̱ˈ joˋ quie̱ˊguɨr faˈ e seáangˉguɨ; jo̱ dsʉˈ i̱ sɨmɨ́ˆ ˈñíingˉ i̱ ñiing˜ dsíiˊ do caˈuøømˋbre cajo̱ e quie̱rˊ jɨˋ candíiˆ quiáˈrˉ jo̱ lɨfaˈ quie̱ˊbɨr co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊguɨ e co̱ˈ quie̱rˊ e a˜ jmɨcooˋ. Jo̱ co̱ˈ calɨˈɨɨm˜ i̱ dseaˋ cungˈˊ guóˋ do e jaˋ niguiéiñˈˊ, jo̱baˈ lajɨɨmˋ i̱ sɨmɨ́ˆ do nicaquiáiñˈˉ lajeeˇ jo̱. Jo̱ co̱o̱bˋ, mɨ˜ catɨ́ˋ la i̱i̱ˉ guitu̱ˊ guienʉ́ʉˊ, jo̱ guicatáˈˉ mɨ́ɨˈ˜ lɨ́ˈˉ caluuˇ jo̱ guicaféˈˋ dseaˋ: “¡Jmijnéeˋ áaˊnaˈ, co̱ˈ nab nɨjangˈˊ i̱ dseaˋ cungˈˊ guóˋ do; jo̱guɨ ñilíingˉnaˈ e niñiˈíingˈ˜naˈre!” Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ sɨmɨ́ˆ do caráaiñˉ jo̱ caguiarˊ guiʉ́ˉ jɨˋ candíiˆ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ. Jo̱baˈ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ jaˋ ñiing˜ dsíiˊ do casɨ́ˈrˉ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ ñiing˜ dsíiˊ do: “Faˈ jgiéeˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ faˈ nijmɨˈǿøngˋjiʉˈ jneaˈˆ jmɨcooˋ quíiˉnaˈ, dsʉco̱ˈ cadseábˉ jmɨcooˋ quiáˈˉ candíiˆ quíˉnaaˈ jo̱ joˋ iing˜ nicóˋ.” Jo̱ dsʉˈ cañíiˋ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ ñiing˜ dsíiˊ do: “U̱˜, jaˋ nijmɨˈǿøngˋnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ co̱ˈ jaˋ nilíingˋ quíˉnaaˈ o̱ˈguɨ quíiˉnaˈ cajo̱. Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˉnaˈ e nigüɨlíingˉnaˈ fɨˊ tieen˜ e nigüɨleáaˊnaˈ e jmɨcooˋ e ˈnéˉnaˈ do.” 10 Jo̱ lajeeˇ cangolíingˉ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ jaˋ ñiing˜ dsíiˊ do fɨˊ tieen˜ e cangoleáarˇ jmɨcooˋ quiáˈrˉ, lajeeˇ jo̱b mɨ˜ caguiéngˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ cungˈˊ guóˋ do, jo̱ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ ñiing˜ dsíiˊ do cangotáamˈ˜bre jmɨɨ˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ cungˈˊ guóˋ do, jo̱ cajníiˊbre ˈnʉ́ʉˊ. 11 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ caguilíimˋtu̱ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ jaˋ ñiing˜ dsíiˊ do i̱ cangolíingˉ fɨˊ tieen˜ do, jo̱ guicatǿrˉ caluuˇ ˈnʉ́ʉˊ jo̱ guicajíñˈˉ: “¡Fíiˋiiˈ, fíiˋiiˈ, faˈ jgiéeˋ oˈˊ e náˆgo̱ ˈnʉ́ʉˊ!” 12 Jo̱ dsʉˈ guicañíiˋ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ: “E jáˈˉbaˈ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, sɨmɨ́ˆ, jaˋ cuíinˋn ˈnʉ́ˈˋ.”

13 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús:

—Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jmiñiingˇ áaˊnaˈ, co̱ˈ jaˋ ñíˆnaˈ e˜ jmɨɨ˜ jo̱guɨ e˜ oor˜ e nigüéengˉ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ caˈíngˈˋ cuuˉ

14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Jo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ cagüɨˈɨ́ɨˊ cangóˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ. Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e nigüɨˈɨ́ɨrˊ nidsérˉ, jo̱ catǿˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ quiáˈrˉ do, jo̱ cacuøˈˊreiñˈ do cuuˉ e laco̱ˈ nijméiñˈˉ do ta˜ e nilɨseaˋguɨ e dsíˋ quiáˈˉ e cuuˉ do. 15 Jo̱ jaangˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do cacuøˈrˊ ˈñiáˋ mil cuuˉ, jo̱guɨ jaangˋ cacuøˈrˊ tú̱ˉ mil cuuˉ lajo̱, jo̱guɨ i̱ jaangˋguɨ do cacuøˈrˊ co̱o̱bˋ mil cuuˉ, jo̱ lajɨˋ gaamˋbiñˈ do cangɨ́ɨiñˋ cuuˉ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ bíˋ seemˋbre. Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱guɨbaˈ, cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ dseañʉˈˋ do e cangórˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ. 16 Jo̱ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ cangɨ́ɨngˋ ˈñiáˋ mil cuuˉ do, eáamˊ guiʉ́ˉ cajméerˋ ta˜ có̱o̱ˈ˜ e cuuˉ do, jo̱ calɨ́ˈˉbre jiéˈˋguɨ ˈñiáˋ mil lajo̱. 17 Lajo̱bɨ cajo̱ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ caˈíngˈˋ tú̱ˉ mil e cuuˉ do cajméeˋbre ta˜ có̱o̱ˈ˜ do, jo̱ calɨ́ˈˉbre jiéˈˋguɨ tú̱ˉ mil e cuuˉ do cajo̱. 18 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ cangɨ́ɨngˋ co̱o̱ˋ mil e cuuˉ do, cangoˈmeaˇbre fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ.

19 ’Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, caguiémˈˉtu̱ i̱ fiir˜ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do e niguiéeiñˈˉ do cuente lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ cuuˉ e cangɨ́ɨiñˈˋ do. 20 Jo̱ laˈuii˜ caguiéˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ cangɨ́ɨngˋ ˈñiáˋ mil e cuuˉ do, jo̱ cajá̱ˈrˋ fiir˜ ˈñiáˋguɨ mil lajo̱ e calɨ́ˈrˉ, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do: “Fíiˋi, ˈnʉˋ cacuǿøˈ˜ jnea˜ ˈñiáˋ mil cuuˉ, jo̱ nɨcajméˉbaa ta˜ có̱o̱ˈ˜ e jo̱, jo̱baˈ lana nɨcalɨ́ˈˉɨ ˈñiáˋguɨ mil lajo̱ e dsíˋ.” 21 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ fiir˜ do: “ˈNʉbˋ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ guiúngˉ, co̱ˈ cajmeeˉbaˈ ta˜ røøˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ capíˈˆ cuuˉ e cangɨ́ɨnˈˋ. Jo̱baˈ lana jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe e nicuǿøˆø ˈnʉˋ e nineˈˆ níˈˆ, jo̱ lana røøbˋ nijmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ náng.” 22 Jo̱ joˋ huǿøˉ lɨˈɨɨ˜ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ caˈíngˈˋ tú̱ˉ mil e cuuˉ do caguiérˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ fiir˜: “Fíiˋi, ˈnʉˋ cacuǿøˈ˜ jnea˜ tú̱ˉ mil cuuˉ, jo̱ cajméˉbaa ta˜ có̱o̱ˈ˜ e jo̱, jo̱ lana nicalɨ́ˈˉɨ tú̱ˉguɨ mil e cuuˉ do e dsíˋ.” 23 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ fiir˜ do: “ˈNʉbˋ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ guiúngˉ cajo̱, co̱ˈ tɨɨmˋbaˈ jméeˈˆ ta˜ røøˋ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ cuuˉ, jo̱baˈ jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe e nicuǿøˆø ˈnʉˋ e nineˈˉ níˈˆ, jo̱ lana røøbˋ nijmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ náng.” 24 Jo̱ joˋ huǿøˉ lɨˈɨɨ˜ guiéˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ jaangˋguɨ do i̱ cangɨ́ɨngˋ co̱o̱ˋ mil e cuuˉ do, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ fiir˜: “Fíiˋi, ñiˋbaa guiʉ́ˉ e jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ ueˈˋ dsíiˊ lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ e lɨ́ˈˆ tɨɨnˈˋ sɨtɨ́ɨnˈˇ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ cajméeˋ dseaˋ jiémˈˋ, jo̱guɨ e úˈˋ cǿˈˋ jaléˈˋ ta˜ jmóoˋ dseaˋ jiéngˈˋ cajo̱. 25 Jo̱baˈ cafǿmˈˊbaa ˈnʉˋ, jo̱ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿbˉ caˈmeáaˋa e cuuˉ e cacuǿøˈ˜ jnea˜ do. Jo̱ lana lab quie̱e̱˜e̱ lají̱i̱ˈ˜ e cuuˉ jo̱.” 26 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ fii˜ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do: “ˈNʉˋ lɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sooˋ dsíiˊ jo̱guɨ i̱ fɨˈˊ, jo̱ song nɨñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e jnea˜ sɨtɨ́ɨnˇn lají̱i̱ˈ˜ ta˜ cajméeˋ dseaˋ jiéngˈˋ jo̱guɨ e gúˈˋ gǿˈˋø jaléˈˋ ta˜ jmóoˋ dseaˋ jiéngˈˋ, 27 jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ jaˋ caˈíˋ oˈˊ faˈ mɨ˜ caguite̱ˈˋ cuuˉ quiéˉe fɨˊ banco? Jo̱baˈ mɨ˜ cagüeanˈˉn, caˈíimˈ˜baa lají̱i̱ˈ˜ cuuˉ quiéˉe jo̱guɨ e dsíˋ quiáˈˉ cajo̱.” 28 Jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋguɨ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱, jo̱ cajíñˈˉ: “Gui˜naˈ e co̱o̱ˋ mil cuuˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ fɨˈˊ na, jo̱ cuǿøˈ˜naˈ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ quie̱ˊ guíˉ mil e cuuˉ na. 29 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ seaˋ quiáˈˉ, jmiguiʉˊguɨb niñíiñˋ e nilɨseaˋ, jo̱baˈ lalíimˋ nilɨseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ quiáˈˉ, nigüeábˋ lají̱i̱ˈ˜ e capíˈˆjiʉ e seaˋ quiáˈrˉ do. 30 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ fɨˈˊ na guiingˉnaˈr fɨˊ caluuˇ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b niquíˈrˉ jo̱guɨ nitʉ́rˉ maja̱r˜ cajo̱.”

Jial nilíˋ mɨ˜ nitɨdsiˊ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ

31 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigáaˊ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, nigáaˊtú̱u̱ dsʉˈ e nɨquíinˈ˜n jee˜ jaléˈˋ e jloˈˆ e niingˉ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ, jo̱ jo̱guɨb mɨ˜ niníˋi fɨˊ é̱e̱ˆ quiéˉe lɨ˜ niingˉ jloˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 32 Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ niseáiñˈˊ fɨˊ quiniiˉ, jo̱ jneab˜ dseaˋ niˈnaanˉ dseaˋ jie˜ fɨˊ lɨ˜ catɨ́ɨiñˉ lajaangˋ lajaaiñˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ joˈseˈˋ mɨ˜ ˈnáaiñˋ jaléngˈˋ joˈseˈˋ jee˜ jaléngˈˋ joˈchíˈˆ. 33 Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ i̱ joˈseˈˋ do niguiénˈˉn lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiin˜n, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ i̱ joˈchíˈˆ do niguiénˈˉn lɨ́ˈˉ lɨˊ tuung˜ laco̱ˈ guiin˜n. 34 Jo̱baˈ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do, nifɨ́ɨˆɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiin˜n jo̱ nifáˈˆa: “Jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, ñilíingˉnaˈ fɨˊ la, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ nɨcajmigüeangˈˆ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱baˈ íingˈ˜naˈ lajaléˈˋ e catɨ́ɨngˉnaˈ, co̱ˈ lajo̱b nɨsɨˈíingˆnaˈ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ caguiarˊ uiing˜ jmɨgüíˋ. 35 Dsʉco̱ˈ lajeeˇ cataan˜n có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, mɨ˜ cadseáˉ jmɨˈaanˉ, jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ cacuǿøˈ˜baˈ jnea˜ e cagǿˈˋø; jo̱guɨ mɨ˜ cadseáˉ jmɨjmɨɨnˉ, cacuǿøˈ˜baˈ jnea˜ jmɨɨˋ cagúˈˉu; jo̱guɨ cangɨ́ˋbɨ́ɨ cajo̱ laco̱ˈ ngɨˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ caluuˇ, jo̱ dsʉˈ cacuǿøˈ˜baˈ jnea˜ lɨ˜ cajmiˈíinˉn. 36 Jo̱guɨ calɨˈnéˉbɨ́ɨ sɨ̱́ˈˋɨ̱, jo̱ cacuǿøˈ˜baˈ jnea˜; jo̱guɨ casá̱ˋbɨ́ɨ e calɨdséeˈ˜e, jo̱ cato̱ˈˋ fɨ́ɨmˋbaˈ jnea˜; jo̱guɨ caˈúˋbɨ́ɨ ˈnʉñíˆ, jo̱ dsʉˈ caguiˈee˜baˈ jnea˜ cajo̱.” 37 Jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ i̱ cajméeˋ jaléˈˋ e iing˜ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ nijmɨngɨ́ɨrˋ lala jo̱ nijíñˈˉ: “Fíiˋiiˈ, ¿lɨ˜ caneeng˜naaˈ ˈnʉˋ e jmɨˈaanˈˉ, jo̱ cacuǿøˈ˜baaˈ ˈnʉˋ e caquiéˈˋ? Jo̱guɨ ¿lɨ˜ caneeng˜naaˈ ˈnʉˋ e jmɨjmɨɨnˈˉ, jo̱ cacuǿøˈ˜baaˈ ˈnʉˋ jmɨɨˋ e caˈí̱ˈˋ? 38-39 Jo̱guɨ ¿lɨ˜ caneeng˜naaˈ ˈnʉˋ e lɨnˈˊ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ caluuˇ, jo̱ cacuǿøˈ˜baaˈ ˈnʉˋ cajo̱ lɨ˜ cajmiˈíinˈˉ? Jo̱guɨ ¿lɨ˜ caneeng˜naaˈ ˈnʉˋ e calɨˈnéˈˉ sɨ̱́ˈˋ, jo̱ cacuǿøˈ˜baaˈ ˈnʉˋ e jo̱ cajo̱; jo̱guɨ e dséeˈ˜ o̱si e iuunˉ fɨˊ ˈnʉñíˆ é, jo̱ cangoˈeeˇbaˈ ˈnʉˋ cajo̱?” 40 Jo̱baˈ ie˜ jo̱ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, lalab ningɨɨˉ quiáˈrˉ: “E jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e lajaléˈˋ e cajmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ rúnˈˋn i̱ dseángˈˉ jaˋ niingˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱baˈ lajalébˈˋ e jo̱ quiéˉ jneab˜ cajmeeˉnaˈ cajo̱.”

41 ’Jo̱guɨ jnea˜ i̱ lɨ́ɨngˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do nifɨ́ɨˆɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ lɨ́ˈˉ lɨˊ tuung˜ laco̱ˈ guiin˜n: “Do güɨlíingˉ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˉ do, co̱ˈ Fidiéeˇ nɨcabíimˉbre ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dob catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ ni˜ jɨˋ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ fɨˊ lɨ˜ nɨcajmeˈˊ Fidiéeˇ lɨ˜ catɨ́ɨngˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈrˉ cajo̱. 42 Co̱ˈ cadseábˉ jmɨˈaangˉ jnea˜ lajeeˇ cataan˜n có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ jaˋ cacuǿøˈ˜naˈ jnea˜ e cagǿˈˋø; jo̱guɨ cadseáˉbɨ jmɨjmɨɨnˉ cajo̱, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cacuǿøˈ˜naˈ jnea˜ jmɨɨˋ e cagúˈˉu; 43 jo̱guɨ cangɨ́ˋbɨ́ɨ laco̱ˈguɨ jaangˋ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ caluuˇ, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cacuǿøˈ˜naˈ jnea˜ lɨ˜ cajmiˈíinˉn; jo̱guɨ calɨˈnéˉbɨ́ɨ sɨ̱́ˈˋɨ̱, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cacuǿøˈ˜naˈ jnea˜ sɨ̱́ˈˋɨ̱; jo̱guɨ calɨdséeˈ˜bɨ́ɨ jo̱guɨ caˈúuˋu ˈnʉñíˆ cajo̱, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ caguiˈeeˇnaˈ jnea˜.” 44 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ lɨ́ˈˉ lɨˊ tuung˜ do nijmɨngɨ́ɨrˋ lala: “Fíiˋiiˈ, ¿lɨ˜ caneeng˜naaˈ ˈnʉˋ e cadseáˉ jmɨˈaanˈˉ, o̱si e cadseáˉ jmɨjmɨɨnˈˉ é, o̱si e lɨnˈˊ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ caluuˇ, o̱si e ˈnéˉ sɨ̱́ˈˋ é, o̱si e dséeˈ˜ o̱si e iuunˈˉ fɨˊ ˈnʉñíˆbɨ é, jo̱ jaˋ cajmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ ˈnʉˋ?” 45 Jo̱baˈ ie˜ jo̱ lalab ningɨɨˉ quiáˈrˉ, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn dseata˜ dseaˋ féngˈˊ: “E jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaléˈˋ e jaˋ cajméeˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ rúnˈˋn i̱ jaˋ niingˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ jaˋ cajmeeˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.” 46 Jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ nidsilíiñˋ fɨˊ lɨ˜ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nitéˈˊ. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, íˋbingˈ i̱ nidsigüeáˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do fɨˊ ñifɨ́ˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes