A A A A A
Bible Book List

Mateo 24 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e niˈíingˉ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén

24  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨˊ Jesús fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ nɨˈiuuiñˉ fɨˊ ngamˈˊbre, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do fɨˊ lɨ˜ ngóorˊ jo̱ canaaiñˋ do jǿørˉ laˈúungˋ e guáˈˉ féˈˋ do. Jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ íˋ:

—¿Su jǿøˉ ˈnʉ́ˈˋ jial jloˈˆ e guáˈˉ siˈˊ na? Jo̱ dsʉˈ e jáˈˉbaˈ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ joˋ nijé̱ˉ sɨfɨ́ɨngˇguɨ rúngˈˋ quiáˈˉ e guáˈˉ e móoˉnaˈ siˈˊ na lana; co̱ˈ lajɨbˋ niˈíingˉ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ joˋ e nijé̱ˉguɨ.

Jaléˈˋ e li˜ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóbˉ Jesús fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ e siiˋ Olivos co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, jo̱b caguáˋ Jesús, jo̱ lajeeˇ jo̱b cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do fɨˊ lɨ˜ guiiñˈ˜ do lɨ˜ co̱o̱ˋ yaaiñ˜, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Ii˜naaˈ faˈ ˈnʉˋ nijméeˈ˜ jneaˈˆ júuˆ ¿lɨ˜ nidsijéeˊ lajaléˈˋ e la? ¿E˜ jaléˈˋ e nilɨli˜ jéengˊguɨ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ niñíiˊtu̱ ˈnʉˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la jo̱guɨ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jí̱i̱ˈ˜ e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ; jmiñiingˇ óoˊnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ güɨjmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ. Co̱ˈ fɨ́ɨmˊbingˈ i̱ nijalíingˉ i̱ nijmɨgóoˋ jo̱ nijíñˈˉ: “Jneab˜ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ”; jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nilíˈrˋ i̱ nilɨgøøngˋ. Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ ninúuˆnaˈ júuˆ e seaˋ ˈniiˋ fɨˊ la fɨˊ na; jo̱ dsʉˈ jaˋ fǿøngˈ˜naˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, co̱ˈ jo̱bɨ uiing˜ jo̱guɨ co̱ˈ dseángˈˉ ˈnéˉ e nidsijéebˊ lajaléˈˋ e jo̱; dsʉˈ o̱ˈ ie˜ jo̱ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈíingˉ. Co̱ˈ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ nitíñˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ co̱o̱ˋ fɨɨˋ nitíngˉ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋguɨ fɨɨˋ, jo̱guɨ nilɨseaˋ ooˉ fɨˊ la fɨ˜ na, jo̱guɨ jmiguiʉbˊ lɨ˜ nijǿˈˋ uǿˉ e eáangˊ cajo̱. Jo̱ jo̱bɨ lɨ́ˈˆ uiim˜bɨ jóng mɨ˜ nimóˆnaˈ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ jo̱.

’Jo̱ jo̱b mɨ˜ nitǿørˋ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nijmɨhuɨ́ɨiñˋ ˈnʉ́ˈˋ cartɨˊ nijngáiñˈˉ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ ie˜ jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nilíˋ ˈníˈˋ níiñˉ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ jnea˜. 10 Jo̱ ie˜ jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nitʉ́ˋbre e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ nilíˋ ˈníˈˋ níingˉ rúngˈˋ dseaˋ jo̱guɨ niˈnɨ́iñˉ lajeeˇ laˈóˈˋ rúiñˈˋ cajo̱. 11 Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nijalíiñˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱ e nijmɨgóorˋ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nilíˈrˋ i̱ nilɨgøøngˋ. 12 Jo̱ ie˜ jo̱ dseángˈˉ jmangˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆbaˈ nijméˉ dseaˋ, jo̱baˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nitʉ́ˋbre e jmiˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ. 13 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ nitéˈˋ e siñˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ lata˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ nileángˋ jee˜ dseeˉ quiáˈˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱. 14 Jo̱ e júuˆ la quiáˈˉ jial quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ niniˈˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ nilɨcuíiˋ dseaˋ e júuˆ jo̱; jo̱ jo̱guɨb mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ jóng.

15 ’Jo̱ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ calɨsíˋ Daniel cajmeˈrˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ co̱o̱ˋ e ˈlɨˈˆ eáangˊ e nisíˈˋ dseaˋ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ e guáˈˉ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ nimóˆnaˈ e jo̱ e fɨˊ lɨ˜ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do —jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ ɨˊ e jiˋ la ˈnéˉ ningámˈˋbaˈ—, 16 jo̱baˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea güɨcuí̱i̱ˆbre fɨˊ jee˜ móˈˋ jóng. 17 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ dsiing˜ yʉ́ˈˆ ˈnʉ́ʉˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱, jaˋ güɨˈíˆ dsíirˊ faˈ e nijgiáangˋguɨr e laco̱ˈ nidsiˈuǿøˈr˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ. 18 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ taang˜ fɨˊ jee˜ móˈˋ e jmóorˋ ta˜, jo̱baˈ jaˋ güɨˈíˆ dsíirˊ faˈ e niquɨngˈˉguɨr fɨˊ quiáˈrˉ e faco̱ˈ dsiquié̱e̱rˋ sɨ̱ˈrˆ. 19 Jo̱baˈ ¡fɨ́ɨbˉ eáangˊ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ quiéengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ ie˜ jo̱ o̱si i̱ jéengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ i̱ cuˈˋ tʉ́ˈˋ é! 20 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ e jaˋ nidsitíingˋ e niˈuǿngˋnaˈ e cuí̱i̱ˆnaˈ lajeeˇ ji̱i̱ˋ güíiˉ o̱si lajeeˇ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ góoˋnaˈ é; 21 dsʉco̱ˈ ie˜ jo̱ gabˋ eáangˊ nilɨseaˋ iihuɨ́ɨˊ e jaˋ mɨˊ cangaˊ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ o̱ˈguɨ faˈ niníˋguɨr caléˈˋ catú̱ˉ cajo̱. 22 Jo̱guɨ faco̱ˈ Fidiéeˇ nijmérˉ e nilɨˈɨɨ˜ eáangˊ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱i̱ˋ nileángˋguɨ jóng faco̱ˈ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ jaˋ nijmɨˈɨɨiñ˜ e jo̱ uíiˈ˜ e fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nɨcaguíñˈˋ do.

23 ’Jo̱ song ie˜ jo̱ nijmɨgǿøngˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ nijíñˈˉ: “Jǿøˉ, i̱ lab i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ”, o̱si “Jǿøˉ, dob nɨsiñˈˊ é”, jo̱ dsʉˈ jaˋ jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ jóng. 24 Co̱ˈ ie˜ jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nijalíiñˉ jo̱ nijmɨgóorˋ e lɨ́ɨiñˊ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ seemˋbɨ i̱ nijmɨgóorˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱; jo̱guɨ eáamˊ nijmérˉ jaléˈˋ e li˜ jo̱guɨ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ. Jo̱ nijmérˉ lajo̱ e lɨco̱ˈ nijmɨgóoˋbre jo̱ quiá̱bˈˉjiʉ nijmɨgǿøiñˋ la quie̱ˊguɨ i̱ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ do, dsʉˈ jaˉ líˈˋ jmérˉ lajo̱. 25 Jo̱ quie̱ˋnaˈ cuente røøˋ quiáˈˉ jaléˈˋ júuˆ e nɨcafáˈˉa na lana quiáˈˉ jaléˈˋ e nidsijéeˊ cøøngˋguɨ. 26 Jo̱baˈ ie˜ jo̱, jaˋ güɨlɨgøøngˋnaˈ mɨ˜ nisɨ́ˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ lala: “Jǿøˉnaˈ, e dob táangˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ”, jo̱ dsʉˈ jaˋ güɨlíingˉnaˈ faˈ e nigüɨˈnéngˈˊnaˈr; o̱si nisɨ́ˈˋbɨ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ lala é: “E lab sɨˈmaangˇ i̱ dseaˋ íˋ”, jo̱ dsʉˈ jaˋ jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ e jo̱. 27 Dsʉco̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ mɨ˜ lɨjɨ˜ güɨˈñiሠe jnéengˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e jǿøˉ dseaˋ lajɨɨiñˋ, lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ mɨ˜ nigáaˊtu̱ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 28 Co̱ˈ e jáˈˉbaˈ fáˈˋa, e jiéˈˋ lɨ˜ ráangˋ jóˈˋ ˈlɨɨ˜, fɨˊ jo̱b seángˈˊ jaléngˈˋ tujlɨ́ɨˋ.

Jial mɨ˜ nijáaˊtu̱ i̱ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ

29 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ casúungˉ e iihuɨ́ɨˊ jo̱, jo̱baˈ joˋ jɨ˜ ieeˋ nilɨseaˋguɨ o̱ˈguɨ sɨˈˋ cajo̱ faˈ nicuǿˉguɨr jɨr˜, jo̱guɨ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ nijiúiñˈˋ cartɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱guɨ Fidiéeˇ nijmérˉ e niguiáˈˉ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. 30 Jo̱ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱b mɨ˜ nilɨseaˋ li˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e tɨˊ lɨ˜ nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ niquíˈrˉ uíiˈ˜ e ˈgóˈrˋ, jo̱ jo̱guɨbaˈ mɨ˜ nimáang˜naˈ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, e nɨgáaˊa e nɨquíinˈ˜n jee˜ cabøø˜ jníiˊ có̱o̱ˈ˜ e niingˉ jɨ˜ e ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 31 Jo̱guɨ nisíngˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨrˉ e nijiʉ́ʉiñˈˉ do teáˋ lúuˊ trompéˈˆ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ lajɨɨngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈrˉ niseáiñˈˊ co̱lɨɨng˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

32 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Lanaguɨ niˈéeˆe ˈnʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ júuˆ quiáˈˉ ˈmaˋ güɨñíˈˆ: Co̱ˈ mɨ˜ ninaangˋ iéeˋ jaléˈˋ guoˈˋ quiáˈˉ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canaangˋ e iábˋ jaléˈˋ máˈˆ quiáˈˉ cajo̱, jo̱baˈ nɨlíˈˆ ˈnʉ́ˈˋ e nɨjaquiéemˊ ji̱i̱ˋ jmɨ́ɨˊ jóng. 33 Jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨˊ e júuˆ la cajo̱, co̱ˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nidsijéeˊ lajaléˈˋ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ nɨñíˆbaˈ jóng e quiá̱bˈˉ nɨjaquiéengˊ e nigáaˊ jnea˜, dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 34 Co̱ˈ dseángˈˉ jáˈˉbaˈ fáˈˋa e dseángˈˉ nidsijéebˊ jaléˈˋ e jo̱ nʉ́ˈˉguɨ e nijúungˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ lajeeˇ lana. 35 Jo̱ tó̱o̱bˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ laˈúngˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ laˈúngˉ guóoˈ˜ uǿˉ, lɨfaˈ júuˆ quiéˉe jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e jaˋ nilɨti˜.

36 ’Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ ñirˊ e˜ jmɨɨ˜ jo̱guɨ e˜ oor˜ e nidsijéeˊ e jo̱, co̱ˈ jɨˋguɨ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jaˋ ñiˊ e jo̱, o̱ˈguɨ jnea˜ ñiiˉ cajo̱. Co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ dseángˈˉ ñiˊ e jo̱.

37 ’Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, nilíˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ calɨ́ˉ ie˜ lamɨ˜ cateáangˋ Noé fɨˊ jmɨgüíˋ la. 38 Co̱ˈ ie˜ jo̱, lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e caˈáˋ jmɨɨˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ, ɨ̱́ˈˋ gøbˈˊ dseaˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱guɨ cúiñˈˋ guóorˋ cajo̱, lɨ́ˈˆ co̱o̱bˋ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e caˈíˉ Noé fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ e dséeˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ; 39 jo̱ dsʉˈ lajeeˇ e jaˋ ñiing˜ dsíibˊ dseaˋ, mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e caˈáˋ jmɨɨˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱ jo̱b lɨ˜ cajúngˉ lajaléngˈˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ co̱o̱ˋ guiˈnáˈˆ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ dseángˈˉ lajo̱b dseángˈˉ nidsijéeˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 40 Co̱ˈ ie˜ jo̱ gángˉ dseaˋ taang˜ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ fɨˊ jee˜ móˈˋ: jo̱ jaaiñˈˋ do nidsémˈˉbre, jo̱guɨ jaangˋguɨiñˈ do nijé̱ˉbre. 41 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ gángˉ dseamɨ́ˋ teáangˈ˜ ta˜ dsiˊ: jo̱ jaaiñˈˋ do nidsémˈˉbre, jo̱guɨ i̱ jaangˋguɨ do nijé̱ˉbre.

42 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, ñiing˜ áaˊnaˈ contøøngˉ, co̱ˈ co̱o̱ˋ lajeeˇ jaˋ líˈˆnaˈ, lanab mɨ˜ nigüéengˉtú̱u̱. 43 Jo̱ e labaˈ iin˜n e ñíˆnaˈ, faco̱ˈ jaangˋ dseaˋ nɨñirˊ e˜ íˈˋ niguiéeˊ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱baˈ nigüeáˋbre e jmóorˋ íˆ ˈnʉr˜, jo̱ jaˋ nilíˈˋ i̱ ɨ̱ɨ̱ˋ do faˈ niˈuǿˈrˉ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do. 44 Jo̱baˈ lajo̱b cajo̱, dseángˈˉ contøømˉ ˈnéˉ e sɨñiimˇ áaˊ ˈnʉ́ˈˋ; co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lajeeˇ jaˋ ñiing˜ áaˊnaˈ, lanab mɨ˜ nigüéengˉtú̱u̱ fɨˊ Jmɨgüíˋ la, jnea˜ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ guiúngˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋguɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sooˋ dsíiˊ

45 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Lalab lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ fiir˜ jo̱guɨ i̱ guiúngˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ rúiñˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ. Co̱ˈ mɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ fiir˜ do e nidsérˉ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ, caguiarˊ ni˜ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nʉ́ʉˈ˜ do lajaléngˈˋ i̱ seengˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nicuǿˈˉreiñˈ do e nidǿiñˈˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 46 Jo̱baˈ juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ jmóoˋ ta˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ mɨ˜ niguiengˈˊ fiir˜ e cá̱rˋ cuente. 47 Jo̱baˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e i̱ fiir˜ do dsíngˈˉ guiʉ́ˉ nijmérˉ jo̱ nicuǿˈˉreiñˈ do e nineˈˉ niñˈ˜ latøømˉ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jo̱. 48 Jo̱guɨ dsʉˈ song i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sooˋ dsíiˊ jo̱ ɨˊ dsíirˊ e jaˋ mɨˊ guiengˈˊ fiir˜ lajeeˇ jo̱, 49 jo̱baˈ nináiñˋ e nijmeáiñˈˋ gaˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ rúiñˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ do, jo̱guɨ e niseáiñˈˋ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmóoˋ ta˜ ɨ̱́ˈˋ e laco̱ˈ niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈrˉ co̱lɨɨng˜, 50 jo̱ dsʉˈ co̱o̱ˋ lajeeˇ e jaˋ ñiing˜ dsíirˊ, lanab mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niguiengˈˊtu̱ i̱ dseaˋ fiir˜ do; 51 jo̱baˈ i̱ dseaˋ do iihuɨ́ɨbˊ nicuǿˈrˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do, co̱ˈ nibíimˉbreiñˈ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ nijmérˉ ta˜ quɨˈˊ jo̱guɨ ta˜ tʉˊ maja̱˜ uíiˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e niˈíñˈˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes