A A A A A
Bible Book List

Mateo 23 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e gaˋ e jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ fariseo

23  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo óorˋ ta˜ e erˊ e˜ guǿngˈˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jmeeˉbaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ jmitíˆbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e sɨ́ˈrˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dsʉˈ jie˜ mɨˊ jmooˋnaˈ laco̱ˈguɨ la jmóorˋ, dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈrˉ do. Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨco̱ˈ tɨɨiñˋ jmérˉ lafaˈ léeˆ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jíñˈˉ e ˈnéˉ nijmiti˜ dseaˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ jmɨɨ˜ jmitir˜, jo̱ dsʉˈ jaˋ jmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ niguóorˋ e laco̱ˈ niró̱o̱ˉ e leeˇ do. Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e jmóorˋ do lɨco̱ˈ iiñ˜ e jǿøˉ jaléngˈˋ dseaˋ jiémˈˋ. Jo̱guɨ tɨˊ dsíirˊ e quie̱rˊ lɨ˜ tó̱o̱ˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ guiaquíirˊ o̱si fɨˊ dseˈˋ cuéerˊ é, jo̱ e jo̱ tó̱o̱ˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e liing˜ guiʉ́ˉ laco̱ˈ jnéengˉ huí̱i̱ˉ. Jo̱ lacaangˋ fɨˊ dseˈˋ sɨ̱ˈrˆ tɨˊ dsíirˊ e ɨˈrˊ loˈˆ e cueeˋ. Jo̱ tɨˊ dsíirˊ e guárˋ fɨˊ lɨ˜ jloˈˆguɨ fɨng dsilíiñˉ lacaangˋ lɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ o̱si lɨ˜ niingˉguɨ é fɨng dsilíiñˉ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ. Jo̱guɨ iiñ˜ e jmɨˈgóˋ dseaˋ írˋ mɨ˜ jíñˈˊ rúiñˈˋ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱guɨ tɨˊ dsíirˊ e faˈ jalémˈˋ dseaˋ sɨ́ˈˋ írˋ tɨfaˈˊ.

’Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ faˈ e nisɨ́ˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ tɨfaˈˊ, dsʉco̱ˈ jaamˋ tɨfaˈˊ i̱ dseángˈˉ seengˋ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ laco̱ˈ rúmˈˋbaˈ. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ e nifɨ́ˈˉnaˈ teaa˜ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉco̱ˈ jaamˋ Tiquíiˆnaˈ i̱ seengˋ, jo̱ íbˋ Fidiéeˇ i̱ guiing˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ; 10 o̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉnaˈ faˈ e nisɨ́ˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ fii˜, co̱ˈ jaamˋ Fii˜naˈ seengˋ, jo̱ íbˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ. 11 Jo̱guɨ song i̱i̱ˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ líiñˉ e niingˉguɨr, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ ˈnéˉ nijméˉ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. 12 Co̱ˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ eáamˊ nijgiáaiñˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ eáangˊguɨ nilɨniingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

13 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jmangˈˆ i̱ jmɨcaam˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ jnɨˊbaˈ fɨˊ e laco̱ˈ dseaˋ jiéngˈˋ jaˋ nijángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ dseaˋ do nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ cuøˈˊnaˈ fɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijméˉ lajo̱.

14 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jmangˈˆ i̱ jmɨcaam˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ jmooˋnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ ˈnʉ˜ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ tiñíingˉ, jo̱guɨ jmɨcaangˇnaˈ e jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱, jo̱guɨ jmooˋnaˈ e cueeˋ faˈˊ quíiˉnaˈ mɨ˜ güɨlíingˉnaˈ fɨˊ guáˈˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b jmooˋnaˈ, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ gaˋguɨ eáangˊ niˈíngˈˋ iihuɨ́ɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

15 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jmangˈˆ i̱ jmɨcaam˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ jmooˋnaˈ ta˜ ngɨˊ lacaangˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lacaangˋ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ e laco̱ˈ nilíˈˋnaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ nidsitáangˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨ́ˈˉnaˈ i̱ dseaˋ íˋ, dseángˈˉ lɨco̱ˈ síngˈˋguɨnaˈr e catɨ́ɨiñˉ tú̱ˉ néeˈ˜ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ yaang˜naˈ.

16 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ dseaˋ tiuungˉ i̱ jéengˋ jaangˋguɨ dseaˋ tiuungˉ! Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ promes e éeiñˋ guáˈˉ féˈˋ, jaˋ ˈnéˉ nijmitir˜ e jo̱; jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e mɨ˜ éengˋ dseaˋ e cunéeˇ e seaˋ fɨˊ guáˈˉ do, jo̱baˈ dseángˈˉ ˈnéˉ e jmiti˜bre jóng. 17 ¡ˈNʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ dseaˋ tiuungˉ i̱ í̱i̱ˊ! ¿E˜ e quíingˊguɨ quíiˉnaˈ eáangˊ lɨ́ɨngˉnaˈ? ¿Su cunéeˇ o̱faˈ e guáˈˉ e jmigüeangˈˆ e cunéeˇ dob é? 18 Jo̱guɨ fóˈˋbɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ promes e éeiñˋ fɨˊ nifeˈˋ, jaˋ catɨ́ɨngˉ faˈ e nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e caˈéeiñˈˋ do. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e song caˈéengˋ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ e cuøˈrˊ Fidiéeˇ fɨˊ nifeˈˋ, jo̱baˈ dseángˈˉ ˈnéˉ e nijmiti˜bre jóng lají̱i̱ˈ˜ e caˈéeiñˈˋ do. 19 ¡ˈNʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ dseaˋ tiuungˉ! ¿E˜ e quíingˊguɨ quíiˉnaˈ eáangˊ lɨ́ɨngˉnaˈ? ¿Su lají̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨngˋnaˈ cuøˈˊnaˈ Fidiéeˇ fɨˊ nifeˈˋ do o̱faˈ e nifeˈˋ e lɨ˜ lɨgüeangˈˆ dob é? 20 Jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ fáˈˋa e i̱ dseaˋ i̱ éengˋ e nifeˈˋ do, o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ e jo̱ jmóorˋ lajo̱, co̱ˈ lajo̱b jmóorˋ cajo̱ quiáˈˉ lajaléˈˋ e seaˋ e fɨˊ ni˜ do. 21 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ éengˋ guáˈˉ féˈˋ, o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ e guáˈˉ do jmóorˋ lajo̱, co̱ˈ lajo̱b jmóorˋ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱. 22 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ éengˋ ñifɨ́ˉ, lajo̱b éeiñˋ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ cajo̱ jo̱guɨ fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ quiáˈˉ dseaˋ do fɨˊ jo̱.

23 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jmangˈˆ i̱ jmɨcaam˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ cuøˈˊnaˈ Fidiéeˇ co̱o̱ˋ lajeeˇ guíˉ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e roˈˋnaˈ do faˈ jaléˈˋ ooˋ quiáˈˉ jmiñiˇ jo̱guɨ jaléˈˋ e jiéˈˋ, jo̱ dsʉˈ jaˋ jmitíˆnaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e niingˉguɨ e quiáˈˉ jial niˈéˉ dseaˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ jo̱guɨ jial nilíˋ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ dseaˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ jo̱guɨ jial dseángˈˉ nijmitir˜ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléˈˋ e nab e laniingˉguɨ e ˈnéˉ nijmitíˆnaˈ lɨfaˈ jaˋ ˈnaangˋnaˈ caˈˊ jaléˈˋ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˆnaˈre do. 24 ¡ˈNʉ́ˈˋguɨ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ dseaˋ tiuungˉ i̱ jéengˋ jaangˋguɨ dseaˋ tiuungˉ! ¡Jo̱ tɨɨmˋbaˈ ngɨ́ɨˊnaˈ jaléˈˋ e úˈˋnaˈ e laco̱ˈ jaˋ ninɨngˈˆnaˈ luˋ pingˈˆ, jo̱ dsʉˈ nɨ́mˈˋbaˈ i̱ jóˈˋ féngˈˋ i̱ siiˋ camello!

25 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jmangˈˆ i̱ jmɨcaam˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ i̱ ru̱ˈˊ guiʉ́ˉ jaléˈˋ cuéeˈ˜ huɨ̱́ɨ̱ˊ quiáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ caluuˇ, jo̱ dsʉˈ e téeˈ˜ dsíiˊ do jmangˈˉ jaléˈˋ e nɨcajmeeˉnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 26 ¡I̱ tʉʉˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ fariseo! Co̱ˈ laˈuii˜ jangˈˉ rú̱u̱ˈ˜naˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ dsíibˊ jaléˈˋ cuéeˈ˜ huɨ̱́ɨ̱ˊ quíiˉnaˈ do, jo̱ lajo̱guɨbaˈ nijé̱ˉ teeˋ fɨˊ caluuˇ cajo̱.

27 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jmangˈˆ i̱ jmɨcaam˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ lɨ˜ sɨˈaangˇ ˈlɨɨ˜ e jloˈˆjiʉ teeˋ lɨ́ˈˉ caluuˇ, jo̱ dsʉˈ lɨ́ˈˉ lɨˊ dsíiˊ layaang˜ móoˋ ˈlɨɨ˜baˈ téeˈ˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋ. 28 Jo̱ dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, co̱ˈ guiúmˉbaˈ jnéengˉnaˈ jǿøngˉ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˉ caluuˇ, jo̱ dsʉˈ dseángˈˉ lɨco̱ˈ jmɨcaam˜baˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e fóˈˋnaˈ jo̱guɨ jmangˈˉ e ˈlɨbˈˆ ɨˊ áaˊnaˈ.

29 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jmangˈˆ i̱ jmɨcaam˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ jmoˈˊnaˈ lɨ˜ sɨˈaangˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ jo̱guɨ jmooˋnaˈ e sɨlɨɨˇ jloˈˆ lɨ˜ sɨˈaangˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caˈéeˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, 30 jo̱guɨ fóˈˋnaˈ lala: “Faco̱ˈ jneaˈˆ calɨsé̱ˋnaaˈ lajeeˇ e calɨséngˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ, jo̱baˈ jaˋ cajmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ jóng e cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ do.” 31 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e júuˆ nab cuøˋnaˈ li˜ e dseaˋ sɨjú̱ˆbaˈ lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ i̱ cajngangˈˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ do. 32 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ jmitéˈˊnaˈ náng lají̱i̱ˈ˜ e nɨcanaangˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíiˆnaˈ cajméerˋ.

33 ’¡ˈNʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ jó̱o̱ˊ mɨˈˋ guíingˉ! ¿Jial nilíˈˋnaˈ e nileángˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e niˈíingˈ˜naˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ? 34 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jnea˜ nisɨ́ɨnˆn jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ eáangˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ eˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel; lɨfaˈ ˈnʉ́ˈˋ, nijngámˈˆbaˈ jo̱guɨ nitáang˜naˈ fɨˊ dseˈˋ crúubˆ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨiñˈ do nibǿøngˆnaˈr fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ jo̱guɨ niˈǿøngˉnaˈr fɨˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ guilíiñˉ. 35 Jo̱ lajo̱baˈ iihuɨ́ɨˊ e eáamˊ niˈíingˈ˜naˈ e jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ jmɨˈøøngˉ i̱ dseaˋ i̱ guiúngˉ e nɨcatu̱u̱ˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ la. Jo̱ e jo̱ canaangˋ mɨ˜ catu̱u̱ˋ jmɨ˜ Abel i̱ lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ guiúngˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ catu̱u̱ˋ jmɨ˜ Zacarías, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Berequías, co̱ˈ i̱ dseaˋ íbˋ i̱ cajngangˈˊ ˈnʉ́ˈˋ cáangˋ nifeˈˋ quiá̱ˈˉ siguiˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén. 36 Jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e i̱ dseaˋ i̱ seengˋ jmɨɨ˜ na, íˋbingˈ i̱ niˈíngˈˋ iihuɨ́ɨˊ uii˜ quiáˈˉ lajaléˈˋ e jo̱.

Mɨ˜ caquiˈˊ Jesús uii˜ quiáˈˉ dseaˋ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ Jerusalén

37 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—¡Fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Jerusalén, fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Jerusalén! Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ i̱ seengˋ e fɨˊ fɨɨˋ lab i̱ cajngangˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cu̱u̱b˜ casɨˈlóoˈˇnaˈ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ casíingˋ dseaˋ do i̱ guiaˊ júuˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ jaˋ ñiiˉ jóˈˋguɨ néeˈ˜ calɨˈiin˜n e nito̱ˈˋ fɨ́ɨnˋn ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ jaangˋ tuiˈieeˇ jaléngˈˋ tuyʉ̱ʉ̱ˋ quiáaˉreˈ fɨˊ nʉ́ˈˉ cuéeˊreˈ, jo̱ dsʉˈ jaˋ calɨˈiing˜naˈ lajo̱. 38 Jo̱baˈ latɨˊ lana joˋ i̱ nilɨseengˋguɨ fɨˊ guáˈˉ quíiˉnaˈ la. 39 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ nimáang˜guɨˈ jnea˜ cartɨˊmɨ˜ nifoˈˆnaˈ lala: “¡Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la cuaiñ˜ quiáˈrˉ!”

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes