A A A A A
Bible Book List

Mateo 22 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ mɨ˜ cungˈˊ guóˋ dseaˋ

22  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ có̱o̱ˈ˜ júuˆ lanab canaangˋtu̱ Jesús sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ lalab lɨ́ɨˊ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ. Co̱ˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ mɨ˜ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ cajméerˋ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ feˈˋ quiáˈˉ e nicúngˈˋ guóˋ jó̱o̱rˊ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨnéeˊ guiʉ́ˉ e jmɨɨ˜ do, jo̱baˈ i̱ dseata˜ do casíiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ i̱ cangotéˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ sɨmɨ́ɨngˇ e laco̱ˈ nidǿˈrˉ co̱lɨɨng˜. Dsʉˈ i̱ dseaˋ sɨmɨ́ɨngˇ do jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ cangolíiñˆ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ jiéngˈˋguɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ i̱ dseata˜ do casíiñˋ i̱ cangotéˈˆ i̱ dseaˋ nɨsɨmɨ́ɨngˇ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do jial júuˆ nicá̱iñˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ lala: “Güɨjméeˈ˜naˈ júuˆ i̱ dseaˋ nɨsɨmɨ́ɨngˇ do e nɨnéebˊ guiʉ́ˉ lajalébˈˋ e niquiee˜naaˈ, co̱ˈ nɨcaquiʉ́ˈˉʉ ta˜ e nɨcajngamˈˊ dseaˋ güɨtሠquiéˉe có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jóˈˋ caguiaangˉguɨ i̱ jloˈˆ úungˈ˜, jo̱ lajɨbˋ nɨnéeˊ guiʉ́ˉ lana. Síiˈ˜go̱r güɨjalíiñˉ, co̱ˈ lana nidsitóoˈ˜ jmɨɨ˜ quiáˈˉ e nicúngˈˋ guóˋ jó̱o̱ˋbaa.” Dsʉˈ dseángˈˉ jaˋ cajmijíibˉ i̱ dseaˋ sɨmɨ́ɨngˇ do lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quie̱ˊ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do. Jo̱ jaaiñˈˋ do cajíñˈˉ: “Síiˈ˜go̱ fíiˈˋ e jaˋ líˋ nii˜i lana, co̱ˈ nabɨ ˈnéˉ nii˜i niˈéeˇe uǿˉ quiéˉe.” Jo̱ jaangˋguɨ do cajíñˈˉ: “Síiˈ˜go̱ fíiˈˋ e jaˋ líˋ nii˜i lana, co̱ˈ nabɨ ˈnéˉ nijǿøˆø lají̱i̱ˈ˜ e ˈnɨ́ɨˋbaa.” Jo̱guɨ i̱ dseaˋ sɨmɨ́ɨngˇ caguiaangˉguɨ do caquiémˈˊbre i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ i̱ dseata˜ do cartɨˊ cajngamˈˊbreiñˈ do. Jo̱b mɨ˜ calɨguíingˉ i̱ dseata˜ do e eáangˊ jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ ˈléeˉ quiáˈrˉ e cangojngáamˈˇbiñˈ do jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caˈléeˊ do jo̱guɨ cajɨ̱́ˋbre fɨɨˋ góoiñˈˋ do cajo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ caguiaangˉguɨ do jo̱ cajíñˈˉ: “Lana nɨnéeˊ guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ jmiñiˇ e niquiee˜naaˈ, dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ lamɨ˜ sɨˈíˆ sɨmɨ́ɨngˇ do jaˋ catɨ́ɨiñˉ faˈ e nijalíiñˉ e niquiee˜naaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ lanaguɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e güɨlíingˉnaˈ lacaangˋ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ fɨˊ jaléˈˋ fɨˊ e laniingˉ jo̱ güɨteˈˊnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nijíngˈˊnaˈ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ do jo̱ síiˈ˜naˈr e niquiee˜naaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ lamɨ˜ sɨˈíˆ sɨmɨ́ɨngˇ do jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ cajalíiñˉ.” 10 Jo̱baˈ caˈuøømˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do e cajmitir˜ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ caquiʉˈˊ fiir˜, jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ i̱ dseaˋ do catǿrˉ, do i̱ guiúngˉ jo̱guɨ doguɨ i̱ sooˋ dsíiˊ; lɨfaˈ dseángˈˉ carǿmˉ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ i̱ dseata˜ do e catangˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

11 ’Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈíˉ i̱ dseata˜ do fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˈ˜ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do, jo̱b cangáiñˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ niquíingˈ˜ jee˜ do i̱ jaˋ quiˈˊ sɨ̱ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ mɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ e cungˈˊ guóˋ dseaˋ. 12 Jo̱baˈ i̱ dseata˜ do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ íˋ: “Ruuˈˇ, ¿jial caˈíˋ oˈˊ caˈuˈˊ fɨˊ la jaˋguɨ sɨ̱́ˈˋ quíiˈ˜ quiáˈˉ lɨ˜ cungˈˊ guóˋ dseaˋ?” Jo̱ tiibˉ caje̱ˊ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ quie̱ˊ sɨ̱ˈˆ laco̱ˈ sɨˈíˆ do. 13 Jo̱baˈ i̱ dseata˜ do casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ guiaˊ guiʉ́ˉ mes˜ do: “ˈÑʉˈˊnaˈ guotɨɨˉ i̱ dseañʉˈˋ na jo̱ güɨbíingˊnaˈr cartɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ fɨˊ caluuˇ, jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ nijmérˉ ta˜ quɨˈˊ jo̱guɨ ta˜ tʉˊ maja̱˜.” 14 Dsʉco̱ˈ tǿˈˋ Fidiéeˇ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ e nijángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguórˋ, lɨfaˈ jí̱i̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜bingˈ i̱ guíñˈˋ.

Mɨ˜ cajmɨngɨ́ˈˉ dseaˋ Jesús cuaiñ˜ quiáˈˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜

15 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e la, caseángˈˊ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo jo̱ casɨ́ɨngˉtu̱r røøˋ jial laco̱ˈ nicuǿˈrˉ Jesús dseeˉ fɨˊ quiniˇ dseata˜. 16 Jo̱ casíimˋbiñˈ do fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ laˈóˈˋ írˋ có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ quiáˈˉ dseata˜ Herodes, jo̱ lalab júuˆ quie̱iñˈˊ do quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ:

—Tɨfaˈˊ, ne˜baaˈ guiʉ́ˉ e jmangˈˉ júuˆ jáˈˉbaˈ fóˈˋ ˈnʉˋ jo̱guɨ e dseángˈˉ lajamˈˆbaˈ jáˈˉ e eˈˊ jialco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ e se̱e̱ˉnaaˈ. Jo̱guɨ ne˜bɨ́ɨˈ cajo̱ e jaˋ ˈgóˈˋ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ o̱si jaléˈˋ e féˈˋ dseaˋ uii˜ quíiˈˆ é, co̱ˈ jaˋ jǿøˉ ˈnʉˋ jí̱i̱ˈ˜ jialco̱ˈ lɨ́ɨngˊ dseaˋ lɨ́ˈˆ caluuˇ. 17 Jo̱baˈ ii˜naaˈ nijmɨngɨ́ɨˈˇɨɨˈ ˈnʉˋ e˜ nifoˈˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ la: ¿Su ˈnéˉ niquíˆnaaˈ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma o̱si jaˋ ˈnéˉ quíˆnaaˈ é?

18 Jo̱ dsʉˈ Jesús calɨlíˈˆbre lají̱i̱ˈ˜ e gaˋ e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡I̱ jmɨcaang˜ i̱ la ˈnʉ́ˈˋ! ¿Jialɨˈˊ ˈnóˈˋnaˈ e iing˜naˈ niguiéˈˊnaˈ jial e niˈnɨ́ɨng˜naˈ jnea˜ fɨˊ quiniˇ dseata˜? 19 Éeˈ˜naˈ jnea˜ e cuuˉ e ˈnéˉ niquíˋ quiáˈˉ i̱ dseata˜ do.

Jo̱baˈ i̱ dseaˋ fariseo do cacuøˈrˊ dseaˋ do co̱o̱ˋ cuuˉ lajo̱. 20 Jo̱guɨ Jesús casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¿I̱˜ i̱ táangˋ fɨˊ ni˜ e cuuˉ la jo̱guɨ jial siirˋ?

21 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ fariseo do quiáˈˉ Jesús:

—Dseata˜ dseaˋ guiing˜ fɨˊ Roma táangˋ fɨˊ na.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Cuǿøˈ˜naˈ dseata˜ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ íˋ, jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ cuǿøˈ˜naˈ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ.

22 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuiñˈˉ do lajo̱, eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ e jí̱i̱ˈ˜ o̱ˈ ñirˊ e˜ niñíˉguɨr. Jo̱ cangolíimˋbre mɨ˜ cangɨ́ˋ lajo̱, jo̱ ˈñiabˈˊ Jesús caje̱ˊguɨr.

Mɨ˜ cajmɨngɨ́ɨˋ dseaˋ jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ dseaˋ caléˈˋ catú̱ˉ

23 Jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ saduceo fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱ co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ saduceo do jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e jí̱ˈˊtu̱ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ caˈɨ́ˋ dsíirˊ e cangojmɨngɨ́ɨˈrˇ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

24 —Tɨfaˈˊ, lalab cajíngˈˉ Moi˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ e song cajúngˉ jaangˋ dseañʉˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ jó̱o̱rˊ calɨséngˋ, jo̱baˈ i̱ rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈlɨɨ˜ dob ˈnéˉ nicúiñˈˋ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ i̱ ˈlɨɨ˜ do e laco̱ˈ nilɨseengˋ jó̱o̱rˊ có̱o̱ˈ˜ írˋ. Jo̱baˈ lafaˈ jó̱o̱bˊ i̱ dseañʉˈˋ laˈuii˜ do niˈuíingˉ i̱ jiuung˜ i̱ nilɨseengˋ do. 25 Jo̱ lalab calɨ́ˉ jee˜ jneaˈˆ; co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ guiángˉ dseañʉˈˋ i̱ laˈóˈˋ rúngˈˋ. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ laˈuii˜ do cacúmˈˋ guóorˋ, jo̱ jaˋ huǿøˉ ngóˉ cajúmˉbre, lɨfaˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jó̱o̱rˊ jaˋ calɨséngˋ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ i̱ dseañʉˈˋ rúiñˈˋ i̱ catɨ́ˋ tú̱ˉ do cacúmˈˋbre guóorˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ, 26 jo̱ dsʉˈ lajo̱b calɨ́ˉtu̱, cajúmˉbiñˈ do jo̱ jaˋ jó̱o̱rˊ calɨséngˋ cajo̱. Jo̱ lajo̱b i̱ rúiñˈˋ i̱ catɨ́ˋ ˈnɨˊ do cajo̱, cacúmˈˋbre guóorˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ, dsʉˈ lajo̱btu̱ caˈuíingˉ quiáˈrˉ, cajúmˉbre e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ jó̱o̱rˊ calɨséngˋ. Jo̱ lajo̱b calɨ́ngˉ lajɨˋ guiángˉ i̱ dseañʉˈˋ do, cajúmˉbre e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ jó̱o̱rˊ calɨséngˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do. 27 Jo̱ jaˋ huǿøˉ ngóˉ jo̱ cajúmˉ i̱ dseamɨ́ˋ do cajo̱. 28 Jo̱baˈ jmɨngɨ́ɨˈˇ jneaˈˆ ˈnʉˋ lana e mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijí̱ˈˊtu̱ dseaˋ, ¿i̱˜ dseángˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do lajeeˇ lajɨˋ guiáiñˉ nicúngˈˋ guórˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do? Co̱ˈ lajalémˈˋbre cacúiñˈˋ guóorˋ lajeeˇ seeiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

29 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—Sɨjgiéemˆ áaˊ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ jaˋ ñíˆnaˈ jial laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ dseángˈˉ jaˋ ñíˆbaˈ cajo̱ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ dseaˋ do. 30 Co̱ˈ ie˜ jo̱, mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jaléngˈˋ dseañʉˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nicúngˈˉguɨ guórˋ, dsʉco̱ˈ lafaˈ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ neáangˊ fɨˊ ñifɨ́bˉ nilíiñˉ ie˜ jo̱. 31 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨngɨɨˇnaˈ su jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e júuiñˉ, jo̱ ¿su jaˋ mɨˊ caˈíˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ˜ tó̱o̱ˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajíñˈˉ malɨɨ˜guɨ mɨ˜ caféˈrˋ lala?: 32 “Jneab˜ lɨ́ɨnˊn Fidiéeˇ quiáˈˉ Abraham có̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈˉ Isáaˊ jo̱guɨ quiáˈˉ Jacóoˆ.” Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e Fidiéeˇ jaˋ lɨ́ɨiñˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, co̱ˈ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jí̱bˈˋ lɨ́ɨiñˊ.

33 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajíngˈˉ Jesús, jo̱baˈ dsíngˈˉ cangoˈgáˋ dsíirˊ jo̱ cangolíimˋbre jóng.

E lab júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e laniingˉguɨ quiáˈˉ Fidiéeˇ

34 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ˋ e casɨ́ɨngˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ saduceo, jo̱ caseámˈˊ rúngˈˋ dseaˋ fariseo mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨñirˊ e cateáˋ lanab cañíiˋ Jesús lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajmɨngɨ́ɨˋ i̱ dseaˋ saduceo do. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ cangolíimˉbre fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. 35 Jo̱ jaangˋ lajeeˇ laˈóˈˋ írˋ i̱ lɨ́ɨngˊ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ iiñ˜ e niténgˈˋ Jesús fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

36 —Tɨfaˈˊ, ¿e˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e niingˉguɨ?

37 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—E lab e júuˆ e niingˉguɨ do: “Jmiˈneáangˋ Fíiˈˋ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ oˈˊ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ bíˋ seengˋ jmɨguíˋ quíiˈˉ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ oˈˊ.” 38 Jo̱ e lab e júuˆ e laniingˉguɨ jo̱guɨ e laˈuii˜ do cajo̱ jee˜ lajaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜. 39 Jo̱guɨ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e catɨˊ tú̱ˉ do røøbˋjiʉ lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ e la, jo̱ lalab féˈˋ: “Jmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmiˈneáanˈˋ uøˈˊ.” 40 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e tú̱ˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ nab lɨ́ɨˊ júuˆ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ lajaléˈˋ e caguieeˉguɨ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ lajaléˈˋ júuˆ e caˈeˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

I̱˜ dseaˋ sɨju̱ˇ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ

41 Jo̱ lajeeˇ e teáamˉbɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fariseo fɨˊ do, 42 mɨ˜ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús írˋ lala:

—Jo̱ ¿e˜ ɨˊ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ do? ¿Jial laco̱ˈ jáaˊ sɨju̱rˇ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíbˈˆ íˋ.

43 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—Jo̱ ¿jial lɨ́ɨˊ jóng? Co̱ˈ ie˜ lamɨ˜ cateáangˋ dseata˜ Davíˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la, cajíñˈˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨngˊ Fiir˜, co̱ˈ lalab cajíñˈˉ ie˜ jo̱:
44     Lalab cajíngˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ Fíiˋi:
    “Níˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiin˜n
    cartɨˊ nijmee˜e e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ
    nisíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiníˈˆ e laco̱ˈ nijmɨˈgórˋ ˈnʉˋ.”

45 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Jo̱ song ˈñiaˈˊbɨ dseata˜ Davíˈˆ sɨ́ˈrˋ Fíiˋi i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ do, jo̱baˈ ¿jial cuǿøngˋ e íˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ jóng?

46 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ jaˋ cadséˈrˋ faˈ cañíirˋ quiáˈˉ Jesús, jo̱ latɨˊ ie˜ jo̱b jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ faˈ cateáˉguɨ dsíirˊ eeˋ nijmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes