A A A A A
Bible Book List

Mateo 18 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

¿I̱˜ i̱ niingˉguɨ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ?

18  Jo̱ ie˜ jo̱b cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Jesús cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ lala:

—Fíiˋnaaˈ, ¿i̱˜ lɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ i̱ niingˉguɨ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ?

Jo̱baˈ Jesús catǿˈrˉ jaangˋ jiuung˜ jo̱ casíñˈˋ i̱ jiuung˜ do fɨˊ guiáˈˆ jóoˋ laco̱ˈ la teáangˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—E jábˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e song jaˋ nijmɨsɨ́ɨngˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ óoˊnaˈ jo̱guɨ song jaˋ niˈuíingˉnaˈ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ jiuung˜, jo̱baˈ jaˋ nilíˈˋnaˈ jóng e Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ. Jo̱ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ; i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ jo̱guɨ niˈuíingˉtu̱r laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ i̱ jiuung˜ i̱ singˈˊ la, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ niingˉguɨ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ. Jo̱ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ íngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ i̱ jiuung˜ la laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ güɨlɨñirˊ guiʉ́ˉ e jneab˜ íñˈˋ cajo̱.

Jial dseáangˈ˜ e nijiúngˈˋ dseaˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ

’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nijméˉ e niténgˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ jaangˋ jiuung˜ i̱ nɨjáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ e nidsibíingˊ ˈñiaˈrˊ fɨˊ é̱ˈˋ jmɨñíˈˆ e guineaangˇ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ ˈlooˋ fɨˊ moluur˜ e laco̱ˈ nineáiñˈˉ cartɨˊ uii˜. Jo̱ gabˋ lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e seaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨrǿngˋ yaaiñ˜ dseeˉ, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱b e tǿiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Jo̱ dsʉˈ e ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ e niténgˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ.

’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e doñiˊ si guóoˈˋ o̱si tɨɨˈ˜ nijméˉ e niténˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ jmeángˉguɨ quíiˈˉ e niquiʉ́ˈˆbaˈ jo̱ nigüɨbiˈˊ cartɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ. Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˈˉ e niguønˈˆ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˉ e jaˋ seaˋ guóoˈˋ o̱si tɨɨˈ˜ é e laco̱ˈguɨ niguønˈˆ e laˈiébˈˋ guotɨɨˈ˜ fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ. Jo̱guɨ song jminíˈˆ nijméˉ e niténˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ jmeángˉguɨ quíiˈˉ e niguíˆbaˈ jo̱ nigüɨbiˈˊ cartɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ. Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˈˉ e niguønˈˆ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˉ e co̱o̱ˋ jminíˈˆ e laco̱ˈguɨ niguønˈˆ có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ tú̱ˉ jminíˈˆ fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ jaangˋ joˈseˈˋ i̱ sɨˈíingˆ

10 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jmɨˈuǿngˆnaˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ jiuung˜ na. Co̱ˈ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e fɨˊ ñifɨ́bˉ seengˋ ángeles quiáˈrˉ i̱ neáangˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ fɨˊ jo̱. 11 Co̱ˈ jnea˜, i̱ dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, cagáˉa e laco̱ˈ nilaanˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨˈíingˆ uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈrˉ.

12 ’Jo̱guɨ ¿jial lɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la? Faco̱ˈ jaangˋ dseaˋ áaiñˋ cien joˈseˈˋ, jo̱ calɨngɨɨiñ˜ e cangoˈíingˊ jaangˋ i̱ joˈseˈˋ do quiáˈrˉ fɨˊ jee˜ móˈˋ, ¿su jaˋ nitiúungˉtear i̱ noventa y nueve do cateáˋ lajeeˇ nidsérˉ e nidsiˈnéiñˈˊ i̱ jaangˋ i̱ cangoˈíingˊ do quiáˈrˉ? 13 Jo̱ song cadséiñˈˋ íˋ, jo̱baˈ eáangˊguɨ nilɨˈiáangˋ dsíirˊ uii˜ quiáˈˉ i̱ joˈseˈˋ i̱ cadséiñˈˋ do laco̱ˈguɨ quiáˈˉ i̱ noventa y nueve i̱ caseáaiñˊ do. 14 Jo̱ lajo̱b cajo̱, co̱ˈ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jaˋ iiñ˜ faˈ e nidsiˈíingˊ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ jiuung˜ na.

Jial ˈnéˉ íingˉ dseaˋ dseeˉ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ rúiñˈˋ

15 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, song jaangˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ calɨngɨɨiñ˜ e cajmeáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e sɨɨng˜naˈ røøˋ lajeeˇ co̱ˋ gángˉnaˈ, jo̱ nifɨ́ˈˆnaˈre e˜ uiing˜ quiáˈˉ e cajméerˋ e gaˋ do quíiˉnaˈ. Jo̱ song canʉ́ʉbˈ˜ júuiñˆ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e cajméerˋ do, jo̱baˈ røøbˋ nilɨseengˋtu̱ˈ có̱o̱ˈr˜. 16 Jo̱guɨ dsʉˈ song jaˋ niˈíˋ júuiñˆ lají̱i̱ˈ˜ e nifɨ́ˈˆre do, jo̱baˈ nitǿˈˆnaˈ jóng gángˉ gaangˋ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ tíiˊ ni˜ i̱ nija̱ˈˉ júuˆ røøˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nisɨɨng˜naˈ do. 17 Jo̱guɨ song la lɨ́ɨmˊbre lɨ́ɨiñˊ e jaˋ niˈíˋ júuiñˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ ˈnéˉ ngɨ́ngˉ e júuˆ jo̱. Jo̱guɨ song o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ íˋ niˈíˈˋ júuiñˆ, jo̱baˈ ˈnéˉ e nɨta˜ óoˊnaˈ e i̱ dseaˋ íˋ jaˋ cuíiñˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ mɨˊ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ guiing˜ fɨˊ Roma.

18 ’Jo̱baˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e jaléˈˋ e jaˋ nicuǿˉnaˈ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe fɨˊ jmɨgüíˋ la, jaˋ nicuǿˉ Fidiéeˇ fɨˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ cajo̱. Jo̱guɨ lajaléˈˋ e nicuǿˉnaˈ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ nicuǿbˉ Fidiéeˇ fɨˊ cajo̱.

19 ’Lalab fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, faˈ gámˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la nisɨɨng˜naˈ røøˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nimɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ nicuǿˈˉbre ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e nimɨ́ɨˈ˜naˈr do. 20 Co̱faˈ gángˉ o̱si gaangˋ dseaˋ sɨseáiñˈˊ e jnea˜ quie̱e̱ˉ nifɨˊ quiáˈrˉ, jo̱baˈ dob seengˋ jnea˜ jee˜ írˋ fɨˊ lɨ˜ sɨseáiñˈˊ do cajo̱.

21 Jo̱ ie˜ jo̱ cangoquiéengˊ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Fíiˋi, ¿jóˈˋ ya̱ˈˊ ˈnéˉ íin˜n dseeˉ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ rúnˈˋn song cajmeáiñˈˋ jnea˜ gaˋ? ¿Su jí̱i̱ˈ˜ guiéˉ néebˈ˜ jí̱i̱ˈ˜?

22 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Tʉ́ˆ Simón, e jí̱i̱ˈ˜ guiéˉ néeˈ˜, co̱ˈ cartɨˊ setenta ya̱ˈˊ siete néeˈ˜ ˈnéˉ íinˈ˜ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ rúnˈˋ do song li˜ ˈnéˉ lajo̱.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜

23 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e júuˆ la:

—Jo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ laco̱ˈ mɨ˜ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ niseengˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nirøøngˋ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e camɨ́ɨˊ i̱ dseata˜ do cuuˉ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ e nirøøngˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do, 24 jo̱baˈ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do catǿˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nirøøngˋ quiáˈrˉ do e laco̱ˈ nidsicó̱o̱iñˈˋ do lají̱i̱ˈ˜ e røøiñˋ. Jo̱ laˈuii˜ catǿˈrˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nɨrøøngˋ jmiguiʉˊ cuuˉ quiáˈrˉ. 25 Jo̱ co̱ˈ jaˋ eeˋ cuuˉ seaˋguɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do faˈ e nija̱ˈrˊ i̱ fiir˜ do, jo̱baˈ i̱ fiir˜ do caquiʉˈrˊ ta˜ e nidsiˈnɨɨm˜ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ niquírˉ lají̱i̱ˈ˜ e røøiñˋ do. 26 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do dsifɨˊ lanab casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ i̱ fiir˜ do jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala: “Fíiˋi, mɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨˈeeˇ ˈnʉˋ e nijméeˈˆ féngˈˊ aˈˊ uii˜ quiéˉe e jaˋ mɨˊ seengˋ quiéˉe lana e cuuˉ e røønˉ quíiˈˉ, dsʉˈ niquɨ́ˆbaa lajaléˈˋ e røønˉ do quíiˈˉ mɨ˜ nilɨseengˋ quiéˉe.” 27 Jo̱ i̱ fii˜ do calɨ́bˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ røøngˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ joˋ camɨ́ɨˊguɨr cuuˉ quiáˈrˉ jo̱ caleáamˋbreiñˈ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ røøˋ.

28 ’Jo̱ cangámˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do, jo̱ lajeeˇ ngaiñˈˊ guiáˈˆ fɨbˊ mɨ˜ cajíñˈˊ jaangˋguɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ rúiñˈˋ laˈóˈˋ røøˋ nijmóorˋ ta˜ quiáˈˉ fiir˜, jo̱ i̱ dseañʉˈˋ íˋ nirøøngˋ capíˈˆ cuuˉ quiáˈrˉ. Jo̱ casamˈˉbre dseaˋ do jo̱ canaaiñˋ güɨˈrˊ luuiñˈ˜ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala: “¡Qui˜ quiéˉe lají̱i̱ˈ˜ e røønˈˋ!” 29 Jo̱ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ rúiñˈˋ do casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniñˈˇ do jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ jo̱ casɨ́ˈrˉ lala: “Faˈ nijméeˆbaˈ féngˈˊ oˈˊ e røømˋbɨ́ɨ cateáˋ quíiˈˉ, dsʉˈ niquɨ́ˆbaa lajaléˈˋ mɨ˜ nilɨseengˋ quiéˉe.” 30 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ cajmɨˈǿøˋ cuuˉ do joˋ e canʉ́ʉˈ˜ júuiñˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, jo̱ ˈnʉñíbˆ cangojéeiñˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ rúiñˈˋ i̱ carøøngˋ quiáˈrˉ do cartɨˊ caquíiñˈˉ do e cuuˉ do. 31 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ rúiñˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cangosíiˈ˜bre fiir˜ lají̱i̱ˈ˜ e cajmeángˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ rúiñˈˋ i̱ jaangˋguɨ do. 32 Jo̱ éeˆ jo̱ iing˜ i̱ fiir˜ do mɨ˜ calɨñirˊ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ caquiʉˈrˊ ta˜ e calɨtébˈˆ i̱ dseaˋ i̱ caˈléeˊ do jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do: “¡ˈNʉˋ lɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sooˋ dsíiˊ! Jo̱ jnea˜ joˋ camɨɨ˜ɨ lají̱i̱ˈ˜ e røønˈˋ quiéˉe do dsʉˈ uíiˈ˜ e camɨ́ɨˈ˜ jnea˜ jmɨˈeeˇ. 33 Jo̱ lajo̱b catɨ́ɨngˉ faˈ mɨ˜ cajmeeˈˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ rúnˈˋ do mɨ˜ camɨˈrˊ ˈnʉˋ jmɨˈeeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméˉ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.” 34 Jo̱ dseángˈˉ la huɨ́ɨmˊ eáangˊ calɨguíingˉ i̱ dseaˋ fii˜ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ i̱ cajméeˋ gaˋ do co̱ˈ jɨˋguɨ cartɨˊ caquiʉˈrˊ ta˜ e cangɨ́ɨiñˋ do iihuɨ́ɨˊ cartɨˊ caquíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e røøiñˋ do.

35 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Lanab cajo̱ nijméˉ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ song jaˋ niˈíing˜naˈ dseeˉ dseángˈˉ lajangˈˉ uii˜ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes