A A A A A
Bible Book List

Mateo 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ mɨ˜ bíˋ dseaˋ mɨjú̱ˋ

13  Jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ cangórˉ cangogüeárˋ fɨˊ ˈnɨˈˋ guiéeˊ Galilea. Jo̱ co̱ˈ i̱ ˈleáamˉbɨ dseaˋ caseángˈˊ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ Jesús cajgóorˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ co̱o̱ˋ móoˊ e nisiˈˊ e fɨˊ ˈnɨˈˋ e guiéeˊ do jo̱ fɨˊ jo̱b caguárˋ. Jo̱ dob teáangˉ jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨɨˋ lajeeˇ jo̱. Jo̱ catɨˊ jo̱b canaangˋ eˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jmiguiʉbˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaangˋ dseaˋ cangórˉ cangobíirˇ mɨjú̱ˋ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canaaiñˋ bírˋ e mɨjú̱ˋ do, e lɨɨngˈ˜ do cajiʉ́ˈˋ lɨ˜ ngɨ́ɨngˊ fɨˊ, jo̱ ta̱bˊ cagǿˈˋ jaléˈˋ e jo̱. Dsʉˈ e lɨɨng˜guɨ e mɨjú̱ˋ do cangotóoˈ˜ jee˜ cu̱u̱˜ fɨˊ lɨ˜ jaˋ ˈleáangˉ guóoˈ˜ néeˊ, jo̱ e mɨjú̱ˋ jo̱ lajmɨnábˉ caˈiáangˋ, co̱ˈ nib˜ guóoˈ˜ uǿˉ cangotóoˈ˜. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ngˉ ieeˋ, lajmɨnábˉ calɨquiʉ̱́ˋ, co̱ˈ jaˋ aˈˊ cangotóoˈ˜ jmóˆ quiáˈˉ. Jo̱ e lɨɨng˜guɨ e mɨjú̱ˋ do cangotóoˈ˜ jee˜ mɨjú̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cacuángˉ e mɨjú̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ do cajméeˋ niúmˈˊ quiáˈˉ e mɨjú̱ˋ e guiʉ́ˉ do. Jo̱ e lɨɨng˜guɨ e mɨjú̱ˋ do cajiʉ́ˈˋ lɨ˜ jloˈˆ uǿˉ jo̱ jlobˈˆ cacuøˊ e mɨjú̱ˋ do mɨ˜ cacuángˉ; jo̱ e lɨɨng˜ e mɨjú̱ˋ do cacuøˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ cien mɨ́ˈˆ lacamɨ́ˈˆ, jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ do cacuøˊ jí̱i̱ˈ˜ sesenta, jo̱ e lɨɨng˜guɨ jí̱i̱ˈ˜ treinta. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléngˈˋnaˈ e i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ seaˋ loguáˆnaˈ, ¡nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe!

E˜ uiing˜ e cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ do

10 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e caféˈˋ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿Jialɨˈˊ fɨˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ na có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento?

11 Jo̱ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ e ngángˈˋnaˈ jaléˈˋ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ e dseaˋ íˋ iiñ˜ cá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na jaˋ cangɨ́ɨiñˋ e ngáiñˈˋ e jo̱. 12 Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ nɨcangɨ́ɨngˋ e ngángˈˋjiʉr júuˆ quiéˉe jmiguiʉˊguɨb niñíiñˋ e ningáiñˈˋ e jo̱, jo̱baˈ lalíimˋ nilɨseaˋ quiáˈrˉ; jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ niñíingˋ e ngáiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e jo̱, jo̱baˈ nigüeábˋ lají̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e ngɨ́ɨiñˋ e ngáiñˈˋ do. 13 Jo̱ uii˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na có̱o̱ˈ˜ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento; co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na lɨ́ɨmˉbre e jnéˈˋbre, dsʉˈ jaˋ jnéˈrˋ; jo̱guɨ lɨ́ɨmˉbre e núuˋbre, dsʉˈ jaˋ núurˋ o̱ˈguɨ ngáiñˈˋ cajo̱. 14 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ na lɨti˜ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajíngˈˉ Saíiˆ, jaangˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

Jial faˈ jialguɨ la núurˋ dsʉˈ jaˋ e ningáiñˈˋ,
jo̱guɨ faˈ jialguɨ la jǿørˉ dsʉˈ jaˋ e ninírˋ.
15 Dsʉco̱ˈ jmangˈˉ e jaˋ dseemˋbaˈ ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ la;
jo̱guɨ jnɨ́ɨˊbre loguar˜ co̱ˈ jaˋ iiñ˜ ninúrˉ,
jo̱guɨ jnɨ́ɨˊbre jminir˜ cajo̱ co̱ˈ jaˋ iiñ˜ nijǿørˉ,
jo̱ lajo̱bɨ jaˋ cuǿøngˋ ningáiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ,
jo̱ lajo̱bɨ cajo̱ jaˋ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniiˉ
e laco̱ˈ jnea˜ nijmiˈleáanˆnre.

16 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiéˉe, juguiʉ́ˉjiʉ quíiˉnaˈ, co̱ˈ seabˋ jminíˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ e cuǿøngˋ jǿøˆnaˈ, jo̱guɨ seabˋ loguáˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ e cuǿøngˋ núuˆnaˈ. 17 Jo̱guɨ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ calɨˈiiñ˜ ninírˋ lají̱i̱ˈ˜ e cangɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ e móoˉnaˈ jmɨɨ˜ na, dsʉˈ jaˋ cangárˉ; jo̱guɨ calɨˈiiñ˜ e ninúrˉ lají̱i̱ˈ˜ e núuˋ ˈnʉ́ˈˋ lana, dsʉˈ jaˋ canúurˉ cajo̱.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e˜ guǿngˈˋ e júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ bíˋ mɨjú̱ˋ do

18 ’Nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe, lana nijméeˈ˜duu ˈnʉ́ˈˋ júuˆ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ bíˋ mɨjú̱ˋ do. 19 Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ jial quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jo̱ dsʉˈ jaˋ ngáiñˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ e caˈlíngˉ fɨˊ guiáˈˆ fɨˊ do; co̱ˈ dsifɨˊ lanab guiéeˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ jo̱ íimˉbre lají̱i̱ˈ˜ e nɨcangángˈˋ i̱ dseaˋ do. 20 Jo̱guɨ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ jee˜ cu̱u̱˜ do guǿngˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ núuˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ tɨˊ dsíirˊ íñˈˋ cajo̱; 21 jo̱ dsʉˈ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ do jaˋ lɨˊ seaˋ lɨ˜ nisó̱ˈˋ jmóˆ quiáˈˉ jmiguiʉˊ, jo̱baˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ, cateáˋbaˈ e téˈrˋ e siñˈˊ teáˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱; jo̱ dsʉˈ mɨ˜ dsingɨ́ɨiñˉ e huɨ́ɨngˊ uíiˈ˜ e jáˈˉ líiñˋ e júuˆ do, jo̱baˈ ladsifɨˊ lanab tʉ́ˋtu̱r e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e júuˆ jo̱. 22 Jo̱guɨ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ jee˜ mɨjú̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ do guǿngˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ jaléˈˋ ta˜ lɨˈˋ cuuˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ eáamˊ jmɨgóoˋ e cuuˉ do quiáˈrˉ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ íimˉ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ do; jo̱ lajo̱baˈ íimˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ jaˋ cuørˊ fɨˊ faˈ e nidsicuángˋ e júuˆ do quiáˈrˉ e laco̱ˈ teáˋguɨ nisíñˈˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. 23 Jo̱ dsʉˈ e mɨjú̱ˋ e cangotóoˈ˜ lɨ˜ jloˈˆ uǿˉ do guǿngˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ ngámˈˋbre jaléˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ eáamˊ dsicuángˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱. Jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ lajɨˋ cien mɨ́ˈˆ lacamɨ́ˈˆ do, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ do lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ jí̱i̱ˈ˜ sesenta mɨ́ˈˆ lacamɨ́ˈˆ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ jí̱i̱ˈ˜ treinta mɨ́ˈˆ lacamɨ́ˈˆ.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ onuuˋ guíiˉ

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ do co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ cajíñˈˉ:

—Lalab lɨ́ɨˊ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ: Jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ cangojníˋ mɨcuɨˈieeˋ jloˈˆ fɨˊ lɨ˜ nɨcajɨ́ɨrˉ; 25 jo̱ dsʉˈ lajeeˇ uǿøbˋ caguiéˉ jaangˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ íˋ jo̱ cangoteáˈrˆ mɨjú̱ˋ onuuˋ guíiˉ fɨˊ jee˜ mɨjú̱ˋ cuɨˈieeˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ caquɨmˈˉtu̱r. 26 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canaangˋ cacuángˉ e mɨjú̱ˋ cuɨˈieeˋ do jo̱ canaangˋ caˈiaˋ láaˊ quiáˈˉ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cajnémˉbɨ cajo̱ e onuuˋ guíiˉ do. 27 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ e cuɨˈieeˋ do caguijméeˈˇbre júuˆ i̱ dseaˋ fii˜ do cuaiñ˜ quiáˈˉ e onuuˋ guíiˉ e nɨcaˈiáangˋ do, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do: “Fíiˋiiˈ, jmangˈˉ mɨjú̱ˋ jlobˈˆ e caguijníˋ ˈnʉˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quíiˈˉ do. Jo̱baˈ ¿jie˜ lɨ˜ cajáˉ jú̱ˋ quiáˈˉ e onuuˋ guíiˉ e nɨcaˈiáangˋ do?” 28 Jo̱ lalab cañíiˋ i̱ dseaˋ fii˜ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do: “Dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiéˉbaa, íbˋ líˈˆ dsiiˉ i̱ cajméeˋ lajo̱.” Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do quiáˈˉ fiir˜ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Cuøˋ ˈnʉˋ júuˆ, fíiˋi, e nidsiséˈˆnaaˈ jaléˈˋ e onuuˋ guíiˉ do.” 29 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ fii˜ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do: “U̱˜, co̱ˈ fɨng song cagüɨtǿøˈ˜ e onuuˋ do, jo̱ la quie̱ˊ tɨˊ e cuɨˈieeˋ dob dseáangˈ˜ nigüɨtǿøˈ˜ jóng. 30 Jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ güɨséeˆ lado jo̱ güɨcuaangˋ co̱lɨɨng˜ cartɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nihuí̱ˈˋ e cuɨˈieeˋ do; jo̱ i̱ dseaˋ i̱ nɨsɨ́ɨnˆn i̱ nisɨtɨ́ɨngˊ e jo̱, nifɨ́ɨˆɨre e nisǿˈrˉ laˈuii˜ e onuuˋ guíiˉ do jo̱ niguiárˉ táˈˉ có̱ˋ nibøø˜ jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ nitó̱ˈrˋ jɨˋ; jo̱ mɨ˜ nɨngɨ́ˋ, jo̱guɨbaˈ nisɨtɨ́ɨiñˊ e cuɨˈieeˋ do jo̱ nitáˈrˉ é̱e̱ˆ quiáˈˉ.”

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ co̱o̱ˋ mɨjú̱ˋ e siiˋ mostáaˆ

31 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do có̱o̱ˈ˜ e júuˆ lajo̱b cajo̱ jo̱ cajíñˈˉ:

—Lalab lɨ́ɨˊ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ: Jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ mɨjú̱ˋ e píˈˆ eáangˊ e siiˋ mostáaˆ e jniˊ dseaˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ. 32 Jo̱ e jáˈˉ e mɨjú̱ˋ jo̱ píˈˆguɨ eáangˊ lajeeˇ lajaléˈˋ mɨjú̱ˋ, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nicuángˋ, latɨˊ co̱o̱ˋ ˈmaˋ fébˈˋ tɨˊ, jo̱ cuøˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ ta̱ˊ e jmoˈˊreˈ sɨɨˉreˈ fɨˊ lacaangˋ guoˈˋ quiáˈˉ.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ quie̱ˈˆ iñíˈˆ

33 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do có̱o̱ˈ˜ e júuˆ lajo̱b cajo̱ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ lalab lɨ́ɨˊ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ: Jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ quie̱ˈˆ e cángˈˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ fɨˊ jee˜ ca̱˜ iñíˈˆ quiáˈrˉ. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e quie̱ˈˆ dob jmóoˋ e ró̱o̱ˉ jaléˈˋ e ca̱˜ iñíˈˆ do.

E uiing˜ e caféˈˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento

34 Jo̱ jmangˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ lanab caféngˈˋ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ quiáˈrˉ faˈ jaˋ caféˈrˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ lajo̱. 35 Jo̱ e júuˆ na calɨti˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la júuˆ e caguiaˊ Saíiˆ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

Nifáˈˆa jmangˈˉ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento,
jo̱guɨ nijmijnéemˋbaa jaléˈˋ júuˆ e sɨˈmaangˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ
latɨˊ jí̱i̱ˈ˜ ie˜ mɨ˜ cajméeˋ Fidiéeˇ jmɨgüíˋ.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e˜ guǿngˈˋ e júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ e onuuˋ guíiˉ do

36 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈɨ́ɨbˉ Jesús júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ do jo̱ caˈírˉ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ. Jo̱ fɨˊ jo̱b cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do e faˈ nijméiñˈˉ do júuˆ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e cajíñˈˉ do cuaiñ˜ quiáˈˉ e onuuˋ guíiˉ e cajníˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ lɨɨng˜ eeˋ sɨjnéeˈˇ dseaˋ.

37 Jo̱ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—I̱ dseaˋ i̱ jniˊ e mɨjú̱ˋ jloˈˆ do, íbˋ i̱ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, 38 jo̱ e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ do guǿngˈˋ lafaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ e mɨjú̱ˋ e jloˈˆ do guǿngˈˋ lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e onuuˋ guíiˉ do guǿngˈˋ lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ ˈníˈˋ níingˉ Fidiéeˇ. 39 Jo̱guɨ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ ˈníˈˋ níingˉ Fidiéeˇ do, íbˋ i̱ cajníˋ e onuuˋ guíiˉ do. Jo̱guɨ cuaiñ˜ quiáˈˉ e sɨtɨ́ɨngˊ lají̱i̱ˈ˜ e cangojnea˜ do guǿngˈˋ lafaˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ sɨtɨ́ɨngˊ lají̱i̱ˈ˜ e carooˋ do, íbˋ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ. 40 Jo̱guɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ sɨtɨ́ɨngˊ e onuuˋ guíiˉ do jo̱ nidsitóoˈˇ fɨˊ ni˜ jɨˋ e nicóˋ, lajo̱b cajo̱ nidsijéeˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ. 41 Co̱ˈ jnea˜, dseaˋ i̱ cagüéngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, nisɨ́ɨnˆn jaléngˈˋ ángeles quiéˉe jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quiʉ́ˈˉʉ ta˜ quiáˈˉ e laco̱ˈ nisɨtɨ́ɨiñˈˊ do jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ e niténgˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ jo̱guɨ jaléngˈˋguɨ i̱ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ jmóoˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ. 42 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ nitáiñˈˊ fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ jo̱ fɨˊ jo̱b niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ cartɨˊ niquíˈrˉ jo̱guɨ nitʉ́rˉ maja̱r˜. 43 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ, dob ninírˋ e guiʉ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, mɨ˜ niguilíiñˋ fɨˊ jo̱, nilɨjɨiñˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jɨngˈˋ ieeˋ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋnaˈ dseaˋ seaˋ loguáˆnaˈ, ¡nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe!

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ co̱o̱ˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ e sɨˈmaˇ

44 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Jo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ e sɨˈmaˇ lɨ˜ nʉ́ˈˉ uǿˉ. Jo̱ fɨng jaangˋ dseaˋ cadséˈrˋ e sɨˈmaˇ do, jo̱ mɨ˜ cadséˈrˋ e jo̱, niˈɨ́ˉ dsíirˊ e dob niˈmeáˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ dseángˈˉ e lɨ˜ cadséˈrˋ do; jo̱ co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíirˊ dsʉˈ e cadséˈˋreˈ do, jo̱baˈ mɨ˜ niguieiñˈˊ fɨˊ quiáˈrˉ, niˈnɨ́ˉbre lajaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱ nilárˉ e uǿˉ lɨ˜ cadséˈrˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ e sɨˈmaˇ do.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e ˈmoˈˆ eáangˊ

45 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ co̱o̱ˋguɨ júuˆ lajo̱ jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Jo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ láaˊ jo̱guɨ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ cu̱u̱˜ e jloˈˆ jo̱guɨ e ˈmoˈˆ. 46 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nijíiñˉ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e jloˈˆ jo̱guɨ e ˈmoˈˆ eáangˊ, jo̱baˈ nidséiñˈˉ nidsiˈnɨ́ɨˉbre lajaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱baˈ nilíˈrˋ cuuˉ e nilárˉ e cu̱u̱˜ do.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ co̱o̱ˋ ˈmáaˊ e sángˈˊ ˈñʉˋ

47 ’Lalab lɨ́ɨˊ cajo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ: Jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ co̱o̱ˋ ˈmáaˊ e sángˈˊ ˈñʉˋ e bíˋ dseaˋ fɨˊ é̱ˈˋ jmɨɨˋ jo̱ lɨˈrˋ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ ˈñʉˋ. 48 Jo̱ mɨ˜ carǿngˉ e ˈmáaˊ do e teáangˈ˜ ˈñʉˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ sángˈˊ ˈñʉˋ do niˈǿmˉbre e ˈmáaˊ do fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨɨˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b niˈuǿiñˉ jaléngˈˋ i̱ ˈñʉˋ i̱ calɨ́ˈrˉ do jo̱ nitáiñˈˊ fɨˊ dsíiˊ ˈmatሠla li˜ i̱ guiúngˉguɨ jo̱guɨ nibíimˉbre jaléngˈˋ i̱ jaˋ dseengˋ. 49 Jo̱ lajo̱b nidsijéeˊ cajo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ; co̱ˈ ie˜ jo̱ nisíngˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨrˉ e laco̱ˈ niˈnáiñˋ caˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈéeˋ gaˋ i̱ seengˋ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈéeˋ guiʉ́ˉ. 50 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈéeˋ gaˋ do nitáiñˈˊ fɨˊ dsíiˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ, jo̱ fɨˊ jo̱b niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ cartɨˊ niquíˈrˉ jo̱guɨ cartɨˊ nitʉ́rˉ maja̱r˜ uíiˈ˜ jaléˈˋ e nidsingɨ́ɨiñˉ do.

Júuˆ e ˈmɨ́ɨˉ jo̱guɨ júuˆ e yʉ́ʉˈ˜

51 Jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—¿Su nɨcangángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e júuˆ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ na?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do:

—¡Ngámˈˋbaaˈ, Fíiˋiiˈ!

52 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Mɨ˜ jaangˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel jmɨtɨ́ɨiñˋ e quiáˈˉ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱baˈ íbˋ tɨfaˈˊ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ fii˜ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ e guiarˊ lɨ́ɨngˊ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ e dséˈrˊ e fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ do, doñiˊ si ˈmɨ́ɨˉ o̱si yʉ́ʉˈ˜ é, co̱ˈ dseángˈˉ sɨtɨ́ɨˊbre lajaléˈˋ.

Mɨ˜ caguiéngˈˉtu̱ Jesús fɨˊ góorˋ e siiˋ Nazaret

53 Jo̱ mɨ˜ catángˈˊ Jesús e féˈrˋ jaléˈˋ e júuˆ jáˈˉ do e lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ cuento, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊbre fɨˊ jo̱, 54 jo̱ caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ góorˋ lɨ˜ siiˋ Nazaret, jo̱ fɨˊ jo̱b canaangˋtu̱r eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ jo̱. Jo̱ lajalémˈˋ i̱ dseaˋ i̱ núuˋ e júuˆ quiáˈrˉ do, eáamˊ dsigáˋ dsíiñˈˊ jo̱ féˈrˋ lala cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ do:

—¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ cajmɨtɨ́ɨngˋ i̱ dseañʉˈˋ na lajaléˈˋ e tɨɨiñˋ na? ¿Jial tɨɨiñˋ jmóorˋ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ? 55 Jo̱ ¿su o̱ˈ i̱ nabɨ jó̱o̱ˊ Séˆ i̱ lɨ́ɨngˊ tɨˈmaˋ i̱ seengˋ fɨˊ la, jo̱guɨ niquiáˈrˆ siiˋ Yáˆ? Jo̱guɨ i̱ nabɨ rúngˈˋ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Séˆ jo̱guɨ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Judas, 56 jo̱guɨ labɨ neáangˊ i̱ rúiñˈˋ dseamɨ́ˋ do jee˜ jneaa˜aaˈ cajo̱. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ na jaˋ ñíˆ jial jmóorˋ e táˈˉ tɨɨngˋlɨr.

57 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ do lajo̱b féˈrˋ, jo̱baˈ jaˋ iiñ˜ faˈ jáˈˉ calɨ́iñˉ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ Jesús cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Doñiˊ jiébˈˋ jmɨˈgóˋ dseaˋ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dsʉˈ fɨng catɨ́ˋ fɨɨˋ góorˋ, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱i̱ˋ jmɨˈgóˋ írˋ jo̱guɨ lajo̱bɨ fɨng catɨ́ˋ fɨˊ quiáˈrˉ cajo̱.

58 Jo̱ e fɨˊ jo̱ jaˋ ˈleáangˉ jaléˈˋ li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ cajméeˋ Jesús, dsʉco̱ˈ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉ dseaˋ írˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes