A A A A A
Bible Book List

Mateo 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casíingˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús

11  Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catóˈˊ e cacuøˈˊ Jesús ta˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ, jo̱baˈ cangóˉbre e cangoˈerˊ jo̱guɨ e cangoguiarˇ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e téeˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea.

Jo̱ ie˜ jo̱, ˈnʉñíbˆ iuungˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do. Jo̱ lajeeˇ iuuiñˉ fɨˊ jo̱b mɨ˜ calɨñirˊ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ tɨɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ e jmóorˋ, jo̱baˈ casíiñˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ dseaˋ do e cangojmɨngɨ́ɨˈˇreiñˈ su íbˋ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ dseaˋ Israel i̱ sɨˈíingˆ e nigüéengˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, o̱si nijémˉbɨr jaangˋguɨ i̱ jiéngˈˋ é.

Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—Güɨlíingˋnaˈ güɨco̱o̱˜naˈ júuˆ quiáˈˉ i̱ Juan do lají̱i̱ˈ˜ e nɨcanʉ́ʉˉnaˈ jo̱guɨ nɨcañíiˉnaˈ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e jmóoˋo. Síiˈ˜go̱r e lɨjnébˈˋtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ tiuungˉ, jo̱guɨ e ngɨbˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ jlúungˈ˜, jo̱guɨ e ˈláamˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ, jo̱guɨ e núubˋtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ güɨɨng˜, jo̱guɨ e jí̱bˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱guɨ cajo̱ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ jial nileángˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. ¡Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨtúngˉ dsíiˊ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ lɨ˜ nɨsiñˈˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜!

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caquɨngˈˉtu̱ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, jo̱baˈ Jesús canaaiñˋ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ taang˜ có̱o̱ˈr˜ do jaléˈˋ juguiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ Juan do, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜ caguijǿøˉ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ canʉ́ʉˉnaˈ e nɨngɨˊ i̱ Juan do fɨˊ jee˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ? ¿Jሠleáaˈ˜?, jaˋ caguijøøng˜ ˈnʉ́ˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ uaang˜ júuˆ quiáˈˉ i̱ jmóoˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ cuɨñíˈˆ e dséeˊ cataangˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ íiˊ guíˋ; o̱ˈguɨ caguijøøng˜naˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jloˈˆ sɨ̱ˈˆ, co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e i̱ dseaˋ laˈíˋ neáaiñˊ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, co̱ˈ íˋbingˈ seaˋ jaléˈˋ e jloˈˆ quiáˈˉ. Jo̱ ¿i̱˜ ɨˊ óoˊnaˈ i̱ caguijøøng˜naˈ? Jo̱ e jábˈˉ, ˈnʉ́ˈˋ caguijøøng˜naˈ jaangˋ dseaˋ i̱ laniingˉguɨ laco̱ˈ i̱ dseaˋ caguiaangˉ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 10 Jo̱ nab nɨcalɨti˜ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do mɨ˜ cajíngˈˉ Fidiéeˇ e casɨ́ˈrˉ Dseaˋ Jmáangˉ lala:

Nisɨ́ɨnˆn jaangˋ dseaˋ i̱ niguiáˉ júuˆ quiéˉe
nʉ́ˈˉguɨ e niguóˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ
e laco̱ˈ niguiárˉ guiʉ́ˉ fɨˊ lɨ˜ ningɨ́ˈˆ.

11 Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ teáangˉ có̱o̱ˈr˜ do ie˜ jo̱:

—Jo̱ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jaˋ mɨˊ calɨséngˋ jaangˋ i̱ niingˉguɨ ta˜ quiáˈˉ laco̱ˈ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ niingˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ niingˉguɨ laco̱ˈ i̱ Juan do.

12 ’Co̱ˈ ie˜ latɨˊ mɨ˜ canaangˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ e guiarˊ júuˆ e nijáaˊ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ cartɨˊ lana, eáangˊ huɨ́ɨngˊ nɨcangojéeˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ e quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ, cuøˈˊ bíˋ yaaiñ˜ e laco̱ˈ iiñ˜ nijmiguiéeiñˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱. 13 Jo̱ nʉ́ˈˉguɨ e cagüéngˉ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jaléˈˋ e júuˆ e caguiaˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jaléˈˋ e jo̱ lɨco̱ˈ jmɨta˜ dsíiˊ e Fidiéeˇ iiñ˜ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 14 Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ iing˜naˈ niˈíingˈ˜naˈ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ i̱ Juan do lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ Líiˆ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ sɨˈíˆ nijáaˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ. 15 Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seaˋ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na.

16 ’Jo̱ lana nifáˈˆduu jial lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ jmɨɨ˜ na, co̱ˈ jaléngˈˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ la lɨ́ɨngˊ jiuung˜ i̱ táangˋ tacóoˋ fɨˊ ˈmóoˈ˜, jo̱ mɨ˜ nitɨˈángˈˋ rúiñˈˋ féˈrˋ lala: 17 “Cajiʉ́ʉˆ jneaˈˆ lúuˊ, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cadseeng˜naˈ; jo̱guɨ caˈǿˆnaaˈ e øˊ dseaˋ lɨ˜ ráangˋ ˈlɨɨ˜, dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ caquíiˈ˜naˈ.” 18 Co̱ˈ lalab caféeˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ cajáˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, caˈeengˉnaˈr e iuungˉ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíirˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e jaˋ ˈleáangˉ gøˈrˊ jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ méeˊ jaˋ ɨ̱́ˈrˋ. 19 Jo̱guɨ mɨ˜ cagüéngˉ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jnea˜ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e gǿˈˋbaa jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ gøˈˊ dseaˋ, jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ caˈeengˉnaˈ jnea˜ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ cúngˆ i̱ gøˈˊ contøøngˉ jo̱guɨ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ íingˊ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ gaˋ féˈˋ dseaˋ uii˜ quiáˈrˉ o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnáˈˆ nodsicuuˉ i̱ jmóoˋ ta˜ mɨˊ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ quiáˈˉ Roma é. Jo̱ dsʉˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋ Fidiéeˇ jmijnéeiñˋ jial tíiˊ tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ.

Dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

20 Jo̱ ie˜ jo̱, canaangˋ Jesús ˈgaamˋbre quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ lɨ˜ nɨcajméerˋ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ lalab cajíngˈˉ Jesús ie˜ jo̱:

21 —¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Corazín có̱o̱ˈ˜guɨ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Betsaida, co̱faˈ mɨ˜ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Sidón cajméˉe lajaléˈˋ e guiʉ́ˉ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcajméˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ ladsifɨˊ lajo̱ caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ faco̱ˈ mɨ˜ lajo̱, jo̱ catɨ́ɨngˉ e nɨneáaiñˊ fɨˈíbˆ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e dseeˉ e nɨcarøøiñˋ! 22 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Corazín có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Betsaida, ie˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, eáangˊguɨ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ e iihuɨ́ɨˊ e niˈíngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Sidón. 23 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Capernaum, ¿su lɨ́ɨngˉnaˈ e ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ nisángˈˊ cartɨˊ yʉ́ˈˆguɨ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ? Jo̱ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ nijgiáangˋ tɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. Co̱faˈ mɨ˜ fɨˊ fɨɨˋ Sodoma calɨ́ˉ lajaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcajméˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jaˋ caˈíngˉ e fɨɨˋ jo̱, jo̱ sɨji̱ˈˆbɨ latɨˊ lana. 24 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Capernaum, e mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, eáangˊguɨb niˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e caˈíngˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Sodoma.

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ óoˋ fɨˈíˆ dsíi ˈnéˉ nijaquiéeiñˊ fɨˊ quiniˇ Jesús

25 Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Jesús ie˜ jo̱:

—Teaa˜, lana jmifénˈˊn ˈnʉˋ, dseaˋ Fii˜ ñifɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jmɨgüíˋ la, dsʉco̱ˈ lana nɨcajmeeˈˉ e ngámˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ jaléˈˋ júuˆ quíiˈˉ, jo̱guɨ cajmeeˉbaˈ e jaˋ cangángˈˋ júuˆ quíiˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ eáangˊ i̱ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ. 26 E jábˈˉ, lajo̱b lɨ́ɨˊ, Teaa˜, co̱ˈ lajo̱b nɨcalɨˈiing˜ ˈnʉˋ e calɨ́ˉ.

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab casɨ́ˈˉ Jesús dseaˋ quiáˈrˉ:

—Tiquiéˆe Fidiéebˇ dseaˋ nɨcacuøˈrˊ jnea˜ e néeˊ niiˉ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ dseángˈˉ mɨˊ cuíiñˋ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ Tiquiéˆbaa dseaˋ cuíiñˋ jnea˜; jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ dseángˈˉ mɨˊ cuíiñˋ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ jneab˜ dseaˋ cuíinˋnre có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ quiéˉe e nilɨcuíiñˋ dseaˋ do. 28 Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ óoˋ fɨˈíˆ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ dsingɨ́ɨngˉnaˈ iihuɨ́ɨˊ, quɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniiˉ, co̱ˈ jneab˜ dseaˋ quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ nijmee˜e e nitíiˈ˜ áaˊnaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. 29 Jo̱guɨ íingˈ˜naˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe e guiaaˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ eeˉbaˈ guiʉ́ˉ laco̱ˈguɨ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ féngˈˊ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ i̱i̱ˋ jo̱guɨ e jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiáˈˋa cajo̱. Jo̱ song nijmeeˉnaˈ lajo̱, jo̱baˈ nilíˈˋbaˈ jóng e nitíiˈ˜ áaˊnaˈ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ do. 30 Co̱ˈ song i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijmɨtɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe, jaˋ huɨ́ɨngˊ quiáˈrˉ e nijmérˉ lajo̱, co̱ˈ jaˋ iiˋ e ta˜ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes