A A A A A
Bible Book List

Mateo 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguíngˈˋ Jesús dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ

10  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ catǿˈˉ Jesús lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do, jo̱ cacuøˈˊreiñˈ e óoiñˈˋ do ta˜ e tɨɨiñˋ e niˈuǿiñˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ dseaˋ, jo̱guɨ e tɨɨiñˋ nijmiˈleáaiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ lɨiñˈˊ o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ lɨ˜ cuˈˋ quiáiñˈˉ é.

Jo̱ lalab siiˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆ i̱ niˈˊ júuˆ quiáˈrˉ do: i̱ singˈˊ nifɨˊ do siirˋ Simón, jo̱guɨ siiˋbɨr Tʉ́ˆ cajo̱, jo̱guɨ jaangˋ rúiñˈˋ do i̱ siiˋ Dɨ́ˆ; jo̱guɨ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ rúiñˈˋ i̱ siiˋ Juan, jo̱ lajɨˋ huáaiñˈˉ na lɨ́ɨiñˊ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Zebedeo; jo̱guɨ Lii˜ jo̱guɨ Bartolomé jo̱guɨ Móˆ jo̱guɨ Mateo, jaangˋ i̱ lamɨ˜ jmóoˋ ta˜ mɨˊ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma; jo̱guɨ Tiáa˜, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Alfeo; jo̱guɨ Tadeo; jo̱guɨ jaangˋ i̱ siiˋ Simón i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ celote; jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Judas Iscariote, dseaˋ i̱ caˈnɨ́ɨngˋ Jesús fɨˊ quiniˇ dseata˜.

Mɨ˜ casíingˋ Jesús dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ e nidsiguiaiñˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e nisíngˉ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do e nidsiguiaiñˈ˜ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, laˈuii˜ jangˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ jaléˈˋ ta˜ e nidsijméeiñˈˋ do jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jie˜ mɨˊ güɨlíingˉnaˈ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈˉ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, o̱ˈguɨ nigüɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ quiáˈˉ dseaˋ Samaria. Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nigüɨlíingˉnaˈ e güɨquɨ́ˈˉ jíingˈˇnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel jial laco̱ˈ nilɨcuíiñˋ Fidiéeˇ, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ joˈseˈˋ i̱ sɨˈíingˇ. Jo̱ güɨlíingˉnaˈ güɨguia˜naˈ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ lajeeˇ jo̱, jmiˈleáangˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜, jo̱guɨ jmeeˉnaˈ e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱guɨ jmiˈleáangˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ, jo̱guɨ uøøngˉnaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ dseaˋ. Jo̱ jaˋ cá̱ˆnaˈ e ˈléengˈ˜naˈ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nijmeeˉnaˈ do, co̱ˈ jaˋ eeˋ cuuˉ cacǿngˉ quíiˉnaˈ e cangɨ́ɨngˋnaˈ.

’Jo̱ jaˋ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ jí̱i̱ˈ˜ caˈíingˈ˜ cuuˉ quiáˈˉ e ˈnéˉnaˈ 10 o̱ˈguɨ nosʉ́ʉˊ quíiˆnaˈ. Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ sɨ̱́ˈˋnaˈ e quíiˈ˜baˈ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ, co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ e co̱ˈˋ cá̱ˆnaˈ; lajo̱bɨ lomɨɨ˜naˈ cajo̱, lají̱i̱ˈ˜ e ǿˈˋbaˈ, o̱ˈguɨ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ ˈmaˈuˇ, co̱faˈ jaléngˈˋ dseaˋ jmóoˋ ta˜ ngɨ́ɨmˋbre jaléˈˋ e gøˈrˊ.

11 ’Jo̱ mɨ˜ niguilíingˉnaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ píˈˆ o̱si fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ féˈˋ é, ˈnéngˈˊnaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ li˜ i̱ niˈíngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, jo̱ fɨˊ jo̱b nijá̱ˆnaˈ carta˜ taang˜naˈ fɨˊ e fɨɨˋ jo̱. 12 Cuǿøˈ˜baˈ guicá̱ˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱ mɨ˜ nigüɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ. 13 Jo̱ song guiʉ́bˉ niˈíngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ dseaˋ lɨ˜ niguilíingˉnaˈ do, jo̱baˈ juguiʉ́ˉ nilɨseeiñˋ; dsʉˈ song jaˋ niˈíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ, jo̱baˈ lajo̱b jaˋ juguiʉ́ˉ nilɨseeiñˋ yaaiñ˜ cajo̱. 14 Jo̱guɨ song jaˋ niˈíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ o̱ˈguɨ iiñ˜ e ninúrˉ júuˆ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ uøøngˋnaˈ lajmɨnáˉ e fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ jo̱ o̱si e fɨˊ fɨɨˋ jo̱ é, jo̱ bóˈˋnaˈ ˈleeˋ tó̱o̱ˋ tɨɨ˜naˈ. 15 Jo̱ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, eáangˊguɨb nicuǿˈrˉ iihuɨ́ɨˊ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ calɨjíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ do laco̱ˈguɨ iihuɨ́ɨˊ e caˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨséngˋ fɨˊ Sodoma có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Gomorra.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ niˈíngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab casɨ́ˈˉguɨ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—¡Té̱e̱ˊ áaˊnaˈ! Jnea˜ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉ́ˈˋ jee˜ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ jaangˋ joˈseˈˋ i̱ nɨˈiuungˉ jee˜ ieˈdsinúuˆ. Jo̱guɨ jmeeˉnaˈ líˈˆnaˈ laco̱ˈguɨ la líˈˆ jaangˋ mɨˈˋ, jo̱ ˈnéˉbɨ cajo̱ e jaˋ ˈlee˜naˈ dsʉco̱ˈ faˈ jaangˋ mee˜ jaˋ ˈléeˊreˈ. 17 Jo̱ ñiim˜ áaˊnaˈ, co̱ˈ nisámˈˊ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ nidsijeáaiñˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜ quíˉiiˈ dseaˋ Israel, jo̱guɨ nijmɨhuɨ́ɨiñˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈrˉ 18 jo̱ jɨˋguɨ cartɨˊ nidsijeáaiñˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ uíiˈ˜ e cuíingˋnaˈ jnea˜. Dsʉˈ mɨ˜ nijmeáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱, jo̱baˈ cuǿøngˋ e nifoˈˆnaˈ fɨˊ quinirˇ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ jial mɨ˜ caˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiéˉe. 19 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nijáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜, jaˋ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ jial nifɨ́ˈˆnaˈr o̱si jial ningɨɨˉnaˈ quiáˈrˉ é, co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e ñíˆnaˈ e˜ júuˆ e ningɨɨˉnaˈ quiáˈrˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e lɨɨng˜ eeˋ nijmɨngɨ́ˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ. 20 Co̱ˈ ie˜ jo̱, Jmɨguíˋ quiáˈˉ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ e niféˈˋ cuaiñ˜ quíiˉnaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱, jo̱ o̱ˈ yaang˜ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ nifoˈˆnaˈ.

21 ’Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱, seemˋ dseaˋ nijáiñˈˋ jaléngˈˋ rúiñˈˋ e nijúuiñˉ, jo̱guɨ seemˋbɨ tiquiáˈˆ dseaˋ nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jó̱o̱rˊ, o̱si jó̱o̱rˊ é nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ tiquiáˈrˆ e nijngángˈˉ rúiñˈˋ. 22 Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nilíˋ ˈníˈˋ níiñˉ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e cuíingˋnaˈ jnea˜; jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ nitéˈˋ e siñˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ nileángˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 23 Jo̱ mɨ˜ niˈǿngˉ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ, guiʉ́ˉguɨ e cuí̱i̱ˆbaˈ jo̱ nigüɨlíingˉnaˈ fɨˊ jiéˈˋguɨ co̱o̱ˋ fɨɨˋ. Jo̱ dsʉˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e jnea˜ i̱ cajáˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, nigáabˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ nʉ́ˈˉguɨ e niteángˈˊnaˈ ngɨˋnaˈ ta˜ guiaˊ júuˆ quiéˉe fɨˊ laˈúngˉ jaléˈˋ fɨɨˋ e téeˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Israel.

24 ’Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ, tɨɨngˋguɨr laco̱ˈ tɨfaˈˊ quiáˈrˉ, o̱ˈguɨ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ faˈ niingˉguɨr laco̱ˈ fiir˜. 25 Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ do ˈnébˉ nijmɨtɨ́ɨiñˋ cartɨˊ nilɨtɨɨiñˋ røøˋ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ røøbˋ nicǿiñˉ có̱o̱ˈ˜ tɨfaˈˊ quiáˈrˉ jóng. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do mɨ˜ nɨngóoˊ jmóorˋ ta˜, niˈuíimˉbre laco̱ˈ i̱ fiir˜ do cajo̱. Jo̱ song féˈˋ dseaˋ e fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Beelzebú quie̱rˊ nifɨˊ sɨnʉ́ʉˆ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ gaˋguɨb niféˈˋ dseaˋ jóng uíiˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quíiˉnaˈ.

Jial ˈnéˉ nijmɨˈgóˋ dseaˋ Fidiéeˇ

26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ fǿøngˈ˜naˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ jaˋ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ e jaˋ ñiˊ dseaˋ faˈ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e nilɨñiˊ dseaˋ, o̱ˈguɨ co̱o̱ˋ e sɨˈmaˇ faˈ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e niguiéˈˊ dseaˋ cajo̱. 27 Jo̱guɨ jaléˈˋ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e ɨɨngˋ, guia˜baˈ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ; jo̱guɨ jaléˈˋ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ ooˉ loguáˆnaˈ, féeˈ˜baˈ teáˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ. 28 Jo̱ jaˋ fǿøngˈ˜naˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijngángˈˉ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ jaˋ e ta˜ íingˆ quiáˈrˉ lɨco̱ˈ lɨˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ ngúuˊ táangˋnaˈ; co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ ˈnéˉ i̱ nijmɨˈgooˋnaˈ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ íˋbingˈ cuǿøngˋ nijngángˈˉ dseaˋ jo̱guɨ niˈíiñˉ dseaˋ conguiaˊ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.

29 ’Co̱ˈ cuǿømˋ nilǿngˉ dseaˋ gángˉ ta̱ˊ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ tú̱ˉ íˈˋ lajo̱, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ ta̱ˊ do quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ nidsiˈíingˊneˈ e jaˋ mɨˊ caquiʉˈˊ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ ta˜ lajo̱. 30 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, jɨˋguɨ jñʉguíˆnaˈ sɨˈíˈˆ Fidiéeˇ jóˈˋ mɨ́ˈˆ tíiˊ. 31 Jo̱baˈ jaˋ fǿøngˈ˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ lɨ́ɨˊguɨ quíingˊ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ i̱ fɨ́ɨngˊ ta̱ˊ.

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ

32 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ dseaˋ quiáˈrˉ:

—Song i̱i̱ˋ dseaˋ jíngˈˉ e cuíiñˋ jnea˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱baˈ lajo̱b nifáˈˆ jnea˜ cajo̱ e cuíimˋbaa i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ quiniˇ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ; 33 jo̱ dsʉˈ i̱i̱ˋguɨ i̱ jíngˈˉ e jaˋ cuíiñˋ jnea˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱baˈ lajo̱b nifáˈˆ jnea˜ cajo̱ e jaˋ cuíinˋnre fɨˊ quiniˇ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ.

Nijíngˉ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ rúiñˈˋ uíiˈ˜ quiáˈˉ Jesús

34 ’Jaˋ ɨ́ˆ áaˊnaˈ faˈ jnea˜ cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la e cagajméeˋe e seengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, co̱ˈ jnea˜ jaˋ cagajméeˋe lajo̱, dsʉco̱ˈ uíiˈ˜ jnea˜ nijíngˉ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ rúiñˈˋ. 35 Jo̱ jó̱o̱ˊ dseaˋ dseañʉˈˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ tiquiáˈrˆ, jo̱guɨ jó̱o̱ˊ dseaˋ dseamɨ́ˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ niquiáˈrˆ, jo̱guɨ dseaˋ mɨloo˜ quiáˈˉ dseaˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ iemɨsérˆ; 36 jo̱ lajeeˇ laˈóˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ nilíˋ ˈníˈˋ níingˉ rúiñˈˋ.

37 ’Jo̱guɨ song jaangˋ dseaˋ eáangˊguɨ ˈneáaiñˋ tiquiáˈrˆ o̱si niquiáˈrˆ é laco̱ˈguɨ jnea˜, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe jóng; o̱si jaangˋ sejmiiˋ dseaˋ eáangˊguɨ ˈneáaiñˋ jó̱o̱rˊ dseañʉˈˋ o̱si jó̱o̱rˊ dseamɨ́ˋ é laco̱ˈguɨ jnea˜, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe. 38 Jo̱guɨ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ niseángˉ lafaˈ crúuˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e guiaˊ dsíirˊ e niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe. 39 Jo̱guɨ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e líˈˋbre nileángˉ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ conguiabˊ nibíiñˆ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ jóng; jo̱ dsʉˈ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ júungˉ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ conguiabˊ nitíiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jóng.

Lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

40 Jo̱ lalab casɨ́ˈˉguɨ Jesús dseaˋ quiáˈrˉ:

—I̱i̱ˋ dseaˋ i̱ íngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ laco̱o̱ˋ lɨ˜ guilíingˉnaˈ, jo̱baˈ ímˈˋbre jnea˜ cajo̱; jo̱guɨ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜, jo̱baˈ ímˈˋbre i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 41 Jo̱guɨ i̱i̱ˋ i̱ íngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseaˋ íbˋ casíiˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ røøbˋ niˈíñˈˋ cajo̱ laco̱ˈguɨ e cuøˈˊ Fidiéeˇ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ do; jo̱guɨ i̱i̱ˋ i̱ íngˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ, co̱ˈ guiúmˉ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ røøbˋ niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la íngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ do. 42 Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ cuøˈˊ faˈ capíˈˆ jmɨɨˋ i̱ dseaˋ quiéˉe i̱ doñiˊ faˈ nɨˈléˈˋ cuíingˋ jnea˜, jo̱baˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e catɨ́ɨmˉbre niˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíiñˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes