Aus hee fonn daen Boajch rauf kjeem, jinje am en groot deel mensche hinjaraun.

En kjikj! en Utsautsja kjeem no am, baed am aun en saed: "Herr, wan du west, dan kaunst du mie rein moake".

Jesus strakjt siene Haunt ut, read am aun, en saed: "Ekj sie welich; sie rein!" En platslich wea hee fonn sien Utsauts rein.

En Jesus saed to am: "See doafaea daut du kjeenem sajchst, oba go en lot daen Priesta die seene, en opfa dee Gow soo aus Mooses befool, fa en Ziechnes fa an."

Aus Jesus enn Kapernaum enenn kjeem, kjeem en Hauptsoldot am entjaeajen en prachad am

en saed: "Mien Jung licht tus em Hus jelaemt, en enn groote Weedoag."

Hee saed to am: "Ekj woa kome en am heele."

Dee Hauptsoldot auntwuad am en saed: "Ekj sie daut nich weat daut du sust unja mien Dack kome, oba saj bloos daut Wuat, en mien Jung woat jeheelt senne.

Dan ekj sie uk en Maun unja Follmacht, en ha Soldota unja mie, en ekj saj to disem; Go! en hee jeit; en to noch eenem: Komm! en hee kjemt; en to mien Sklow: Doo dit! en hee deit daut."

10 Aus Jesus daut head, wunndad hee sikj, en saed to daen dee am nofoljde: "Enn Woarheit saj ekj junt, ekj ha enn gauns Iesrael nich soon Gloowe jefunge!

11 En ekj saj junt daut fael fom Ooste en fom Waste woare kome en sikj met Obraum en Iesak en Joakopp enn daut himlischet Rikj dol sate;

12 oba dee Kjinja fom Rikj woare enn daut butaschte Diestaness jeschmaete woare, doa woat hiele en Taene kjnirsche senne."

13 En Jesus saed to daen Hauptsoldot: "Go! daut woat soo paseare aus du jejleeft hast." En dee Jung wea fonn dee Stunnd aun jeheelt.

14 Aus Jesus enn Peeta sien Hus enenn kjeem, sach hee daut Peeta siene Schweamutta to bad wea met en Feeba.;

15 en hee foot aea aune Haunt, en daut Feeba feleet aea, en see stunnt opp en bedeend am.

16 Auset nu Owent wea, brochte see fael dee met beese Jeiste besaete weare, en hee dreef dee Jeista rut met en Wuat, en aul dee Kranke worde jeheelt;

17 daut waut derch daen Profeet Jesaja jesajcht wea mucht erfelt woare wua hee saed: "Hee haft onnse Schwakheit opp sikj jenome, en druach onnse Krankheite".

18 Oba aus Jesus sach daut fael Mensche romm am weare, jeef hee befael daut see sulle aewa foare no dee aundre Sied.

19 En eena fonn dee Schreftjeleada kjeem no am en saed: "Leara, ekj woa die no folje wuaemma du han deist."

20 Jesus saed to am: "Dee Fas ha Lajcha, en dee Faeajel em Himel ha aeare Nasta, oba dee Menschesaen haft nich en Plauts wua hee sien Kopp kaun hanlaje."

21 En aundra fonn siene Jinja saed to am: "Herr, Lot mie eascht trig gone en mien Foda begrowe".

22 Oba Jesus saed to am: "Folj mie no, en lot dee Doodes aeare eajne Doodes begrowe."

23 Aus he enn en Schepp enenn steach, kjeeme sien Jinje am hinjaraun.

24 En kjikj! doa kjeem en groota Storm oppem See, soo daut dee Wale aewa daut schepp schluage, oba hee schleep.

25 See kjeeme en wakjte am opp en saede: "Herr, rad onns! wie kome omm!"

26 En hee saed to an: "Wuaromm ha jie soo angst, jie met soon kjleene Gloowe?" Hee stunnt opp, en beschwijcht daen Wint en daen See, en daut wort gauns stel.

27 En dee Mana fewunndade sikj, en saede: "Waut es dit fa en Maun, daem sogoa de Wint en de See jehuarsaum sent?"

28 Aus hee no dee aundre Sied kjeem, enn dee Gadareenesche Ommjaeajent, kjeeme am twee Mana entjaeajen dee met beese Jeista besaete weare, en sikj enn dee ladje Jraewa opphilde. Dee weare seeha jefaearlich, soo daut kjeena opp daen Wajch gone kunn.

29 En dee schreaje lud, en saede: "Waut ha wie met die to doone, du Gottes Saen? Best du jekome onns ferhaea to kjwaele?"

30 Nu wea doa ne groote haead Schwien en nat Enj auf, dee grosde doa.

31 Donn prachada dee beese Jeiste am, en saede: "Wan du onns rut driewe deist, dan schekj onns enn dee Haead Schwien enenn".

32 Hee saed to an: "Got!" Donn kjeeme see erut, en fuare enn dee Schwien enenn; en kjikj! dee gaunse Haead moracht aewa daen Aufgrunnt em See enenn, en fesoope enn daut Wota.

33 Oba dee Schwienshoad rande wajch enne Staut enenn, en fetalda aules waut daen paseat wea dee met dee beese Jeiste besaete weare.

34 Dee gaunse Staut kjeem rut Jesus to trafe, en prachada am daut hee dee ommjaeajent felote sull.