21 När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han var från sina sinnen.

Read full chapter

20 (A) Folket svarade: "Du är besatt. Vem vill döda dig?"

Read full chapter