A A A A A
Bible Book List

Markus 10En Levende Bok (LB)

JESUS SVARER PÅ SPØRSMÅL

10 Så forlot Jesus Kapernaum og drog sørover til Judeas grensetrakter og inn i området øst for elven Jordan. Som alltid var det store skarer som samlet seg, og Jesus underviste dem.

Noen fariseere kom og spurte: «Tillater du skilsmisse?» Selvfølgelig forsøkte de å legge en felle for ham.

«Hva sa Moses om skilsmisse?» spurte Jesus.

«Han sa at det var i orden,» svarte de. «Han sa at alt en mann trenger å gjøre, er å skrive et skilsmissebrev til sin kone.»

«Hvorfor sa han det?» spurte Jesus. «Jeg skal si dere hvorfor – det var fordi dere var så hardhjertet. Men dette er så visst ikke Guds vilje. Fra begynnelsen av gjorde han det slik at mann og kvinne for alltid skulle være knyttet sammen i ekteskap. Derfor skal en mann forlate faren og moren sin. Han og hans kone skal ikke lenger være to, men ett. Mennesket må ikke skille det som Gud har knyttet sammen.»

10 Senere, da Jesus var alene med sine disipler, brakte de dette emnet på bane igjen.

11 Han sa da til dem: «Når en mann skiller seg fra sin kone for å gifte seg med en annen, så driver han hor med henne. 12 Og hvis en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg igjen, begår også hun hor.»

13 Engang, da noen mødre kom med barna sine til Jesus for at han skulle velsigne dem, jaget disiplene dem vekk. De sa at de ikke skulle bry Jesus.

14 Men da Jesus så det som skjedde, ble han harm og formante disiplene: «La barna komme til meg, for Guds rike hører til slike som dem. Send dem ikke vekk! 15 Jeg sier dere så inderlig jeg kan: Den som nekter å komme til Gud som et lite barn, vil aldri komme inn i hans rike.»

16 Så tok han barna i armene, la hendene på hodene deres og velsignet dem.

17 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, bøyde kne for ham og spurte: «Gode lærer, hva må jeg gjøre for å komme til himmelen?»

18 «Hvorfor kaller du meg god?» spurte Jesus. «Bare Gud er virkelig god. 19 Du kjenner budene: Ikke drep, ikke driv hor, ikke stjel, ikke lyv, ikke opptre falsk, ha respekt for din far og din mor.»

20 «Herre, jeg har aldri brutt en eneste av disse lovene,» svarte mannen.

21 Jesus ble fylt av kjærlighet og med vennlig stemme fortsatte han: «Det er bare én ting som mangler. Gå og selg alt du har samlet og gi pengene til de fattige – og du skal få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»

22 Da ble mannen lang i ansiktet, og han gikk bedrøvet sin vei, for han var meget rik.

23 Jesus så etter ham da han gikk. Så vendte han seg til disiplene: «Det er nesten umulig for den rike å komme inn i Guds rike,» sa han.

24 Disiplene ble tydelig forbauset. Derfor gjentok Jesus: «Hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i Guds rike.»

26 Disiplene kunne ikke fatte dette. «Hvem i all verden kan da bli frelst, hvis ikke en rik mann kan bli det?» spurte de.

27 Jesus så på dem og sa: «Uten Gud er det helt umulig, men for Gud er alt mulig.»

28 Da begynte Peter å tale om alt det han og de andre disiplene hadde ofret. «Vi har gitt opp alt for å følge deg,» sa han.

29 Jesus svarte: «Jeg forsikrer dere at ingen har noensinne forlatt hjem, brødre, søstre, mor, far, barn eller eiendom av kjærlighet til meg – og for å fortelle andre evangeliet, 30 uten at den skal få igjen hundre ganger så mye her i tiden: hjem, brødre, søstre, mødre, barn og jord – men også forfølgelser!

På den nye jord skal han få evig liv. 31 Mange mennesker, som i egne øyne synes å være betydningsfulle nå, vil bli minst betydningsfulle der, og mange som blir betraktet som de minste her, skal bli de største der.»

JESUS FORUTSIER SIN DØD

32 Alle var nå på vei til Jerusalem. Jesus gikk alene foran. Disiplene, som fulgte etter, var fylt med redsel og gru.

Da tok Jesus dem til side, og enda en gang begynte han å beskrive det som skulle skje når de kom fram til Jerusalem.

33 «Når vi kommer dit,» sa han, «vil jeg, Menneskesønnen, bli arrestert og ført til øversteprestene og de eldste. De vil dømme meg til døden og overgi meg til romerne for å drepes. 34 Men først skal de spotte meg og spytte på meg og slå meg med svøpene sine. Men etter tre dager kommer jeg tilbake til livet igjen.»

35 Da kom Jakob og Johannes, sønnene til Sebedeus, bort til Jesus og hvisket: «Mester, vi vil at du skal gjøre oss en tjeneste.»

36 «Hva er det?» spurte han.

37 «Vi ønsker å sitte på tronene ved siden av deg i ditt rike,» sa de, «en på din høyre side og en på din venstre!»

38 Men Jesus svarte: «Dere vet ikke hva dere ber om! Er dere i stand til å drikke av det sorgens beger som jeg må drikke av? Eller tåler dere å bli døpt med den dåp som jeg må døpes med?»

39 «Å, ja,» svarte de begge.

Men Jesus fortsatte: «Dere skal virkelig drikke av mitt beger og døpes med min dåp. 40 Men jeg har ingen rett til å plassere dere på tronene ved siden av meg. Dette er allerede bestemt.»

41 Da de andre disiplene oppdaget hva Jakob og Johannes hadde spurt om, ble de sinte. 42 Jesus kalte dem da til seg og sa: «Som dere vet hersker kongene og stormennene på jorden over sine folk. 43 Men iblant dere skal det være annerledes. Den som ønsker å være stor iblant dere, må være alles tjener. 44 Og den som ønsker å bli den største, må bli alles slave. 45 For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

46 Etter en stund nådde Jesus og disiplene fram til Jeriko.

Senere, da de forlot byen, fulgte en stor flokk etter dem. De fikk se en blind tigger ved navn Bartimeus (sønn av Timeus) ved veikanten.

47 Da Bartimeus hørte at Jesus fra Nasaret var i nærheten, begynte han å rope: «Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»

48 «Hold munn!» brølte noen til ham.

Men han ropte bare enda høyere, om og om igjen: «Å, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»

49 Da Jesus hørte ham, stanset han på veien og sa: «Be ham å komme hit til meg.»

Så ropte de på den blinde mannen. «Du er heldig,» sa de. «Han vil du skal komme!» 50 Bartimeus rev av seg den gamle kappen, kastet den fra seg, fór opp og kom til Jesus.

51 «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus.

«Å, lærer,» sa den blinde mannen, «la meg få synet igjen!»

52 Da sa Jesus til ham: «Det er i orden. Din tro har helbredet deg.»

Og straks kunne den blinde mannen se, og han fulgte Jesus nedover veien.

En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes