Jesus förutsäger Petrus förnekelse

27 (A) Jesus sade till dem: "Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren ska skingras.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 14:27 Sak 13:7.