A A A A A
Bible Book List

Marek 16Slovo na cestu (SNC)

16 V sobotu večer, když skončil svátek, Maria Magdaléna, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné masti, aby jimi podle židovského zvyku potřely Ježíšovo tělo.

Druhý den, již za svítání, šly ke hrobu.

Cestou hovořily o tom, kdo jim odstraní obrovský kámen, kterým byl vchod zatarasen.

Když tam došly, pohlédly na hrob a zjistily, že kámen už někdo odvalil. Vchod byl volný.

Vešly do hrobky a na pravé straně uviděly sedět mladého muže v bílých šatech. Ženy se ho velice lekly,

ale on jim řekl: "Nebojte se! Hledáte ukřižovaného Ježíše Nazaretského? Není tady, vstal z mrtvých. Podívejte se na místo, kam ho položili; je prázdné.

Jděte a ohlaste jeho učedníkům i Petrovi, že půjde napřed do Galileje. Tam ho uvidíte, jak vám to před svou smrtí řekl."

Ženy vyšly ven a utíkaly pryč, protože se vyděsily. Ze strachu o tom ani nikomu neřekly.

Ježíš Kristus vstal z mrtvých časně ráno v neděli. Nejprve se ukázal Marii Magdaléně, ženě, ze které kdysi vyhnal sedm démonů.

10 Ta šla a oznámila to to Ježíšovým učedníkům, které nalezla plačící a zoufalé.

11 Vyprávěla jim, že Ježíš žije a že ho viděla, ale nevěřili.

12 Pak se Ježíš za jiných okolností ukázal dalším dvěma, kteří odcházeli z Jeruzaléma.

13 Když ho poznali, vrátili se, aby to sdělili ostatním. Ale ani těm neuvěřili.

14 Později se ukázal svým jedenácti apoštolům, právě když jedli. Káral je pro jejich nevěru a nechápavost, když odmítali uvěřit, že je živ.

15 Pověřil je úkolem: "Jděte do celého světa a neste všem lidem radostnou zprávu:

16 Kdo uvěří ve mne a dá se pokřtít, bude zachráněn; kdo však neuvěří, toho Bůh odsoudí.

17 Věřící dostanou různé důkazy moci: budou mým jménem vyhánět démony a mluvit novými jazyky.

18 Bez nebezpečí budou brát do ruky hady a jedovatý nápoj jim neuškodí. Svým dotykem budou uzdravovat nemocné."

19 Po těchto slovech byl Pán Ježíš vzat do nebe a zaujal své místo po Boží pravici.

20 Jeho apoštolové se rozešli do světa a všude zvěstovali radostnou zprávu o Kristu. Pán jim pomáhal a jejich slova potvrzoval mocnými činy.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes