A A A A A
Bible Book List

Marek 12Slovo na cestu (SNC)

12 Ježíš chtěl vystihnout jejich jednání, a tak použil této ilustrace: "Jeden člověk založil vinici. Obehnal ji plotem, postavil lis na víno a vystavěl hlídkovou věž. Potom vinici pronajal pachtýřům a sám odcestoval.

Když přišla doba vinobraní, pověřil jednoho ze svých sluhů, aby od pachtýřů vybral podíl z úrody, který mu náležel.

Ale pachtýři sluhu ztloukli a vyhodili s prázdnou.

Majitel tam poslal jiného. Po něm začali házet kamení, těžce ho zranili na hlavě a vyhnali.

Poslal tam tedy dalšího a toho zabili. Tak majitel vinice postupně vyslal ještě několik svých lidí. Ke všem se chovali surově, některé ztloukli, jiné ubili.

Nakonec tam vypravil svého jediného milovaného syna. Domníval se, že před ním přece jen budou mít respekt.

Ale nájemci si řekli: "To je jediný dědic. Zabijme ho a vinice bude naše."

A tak se stalo. Syna zavraždili a tělo vyhodili z vinice ven.

Co si myslíte, že udělá ten majitel, až přijde? Spravedlivě je odsoudí k smrti a vinici pronajme jiným.

10 Vzpomeňte si, že v bibli je psáno: "Kámen, kterým stavitelé opovrhli, se nakonec stal kamenem nejdůležitějším - svorníkem klenby.

11 Pán Bůh to tak učinil, a my stojíme v údivu."

12 Židovští vůdci pochopili, že ten příběh platil jim, že oni jsou těmi proradnými pachtýři. Rádi by byli Ježíše zatkli, ale báli se davu. Prozatím od toho museli upustit.

13 Poslali však za ním několik farizejů a členů Herodovy strany, aby ho vyprovokovali k nějakému žalovatelnému výroku.

14 Ti řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný člověk a že se nedáš ve svých názorech nikým ovlivnit. Učíš lidi pravé cestě k Bohu. Řekni nám: máme platit Římu daně, nebo nemáme?"

15 Ježíš prohlédl past, kterou mu nastražili, a tak řekl: "Podejte mi peníz a já vám odpovím."

16 Podali mu ho a on se zeptal: "Čí obraz a jméno je na té minci?" "Římského císaře," řekli.

17 A on jim na to odpověděl: "Co patří císaři, dejte císaři, a co je Boží, Bohu." Takovou odpovědí byli ovšem zaskočeni.

18 Potom přišli se záludnou otázkou příslušníci skupiny saduceů, kteří nevěřili ve vzkříšení z mrtvých.

19 Řekli: "Mistře, v Mojžíšově Zákoně je psáno: Zemře-li ženatý muž a nezanechá po sobě žádného dědice, jeho svobodný bratr je povinen oženit se s vdovou a zplodit bratrovi potomka.

20 Povíme ti příběh: Bylo sedm bratrů. Nejstarší se oženil, brzo však zemřel a nenechal po sobě žádných dětí.

21 Druhý se oženil s vdovou, ale brzy zemřel bezdětný. Tak to stále pokračovalo, až zemřel i poslední. Nikdo z nich nezanechal dědice.

22 Nakonec zemřela i ta žena.

23 Naše otázka zní: Čí bude ta žena po vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm."

24 Ježíš odpověděl: "Vaše chyba je v tom, že neznáte bibli a nevěříte v Boží moc. Manželství je záležitostí pozemského života.

25 Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou už mezi nimi tělesné svazky. Přetrvají jen svazky ducha. A jestliže tím chcete dokázat, že není vzkříšení mrtvých, velice se mýlíte.

26-27 by již nikdy neměli žít. Je to docela jinak, než si myslíte."

28 Tyto rozhovory sledoval jeden z učitelů Zákona. Zdálo se mu, že Ježíš odpovídá znamenitě. A tak mu předložil svůj problém: "Které přikázání je nejdůležitější?"

29 Ježíš řekl: "První přikázání zní takto: Slyš Izraeli, Pak Bůh je jediný Pán.

30 Miluj ho z celého srdce, celou bytostí a ze všech sil.

31 A to druhé: Miluj druhého člověka tak, jako miluješ sebe. Nejsou důležitější přikázání než tato."

32 Učitel na to řekl: "Mistře, tys dobře vystihl to podstatné. Bůh je jen jeden a kromě něho není jiného.

33 Milovat ho z celého srdce, celým rozumem a vší silou své vůle, a druhé lidi milovat jako sebe, to je víc než všechny oběti zvířat na oltáři."

34 Když Ježíš slyšel, jak to dobře pochopil, řekl mu: "Ty nejsi daleko od Božího království." Pak už se ho nikdo neodvážil na nic zeptat.

35 Později, když Ježíš učil v chrámu, položil otázku: "Z čeho náboženští učitelé usuzují, že Kristus musí být potomkem krále Davida?

36 Vždyť sám David napsal, inspirován Duchem svatým: "Bůh řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud ti tvé nepřátele nepoložím k nohám."

37 Když ho David nazývá svým Pánem, jak by tedy mohl být Davidovým synem?" Ježíš měl vždycky mnoho pozorných posluchačů.

38 Jednou je varoval: "Dejte si pozor na učitele, kteří se na veřejnosti procházejí v krásných šatech a čekají, že je lidé budou uctivě zdravit a klanět se jim.

39 Rádi si zajišťují přední sedadla v modlitebnách a čestná místa na hostinách.

40 Vyjídají vdovské domy tím, že si dávají platit za modlitby, které úmyslně protahují. Protože učí jiné a takhle se chovají, Bůh je potrestá tím přísněji."

41 Jednou si sedl proti chrámové pokladně a pozoroval lidi. Mnozí bohatí tam vkládali značné částky peněz.

42 Přišla také jedna chudá vdova a do pokladny vhodila dvě drobné mince.

43 Ježíš si zavolal své učedníky a řekl jim: "Poslyšte, ta chudá vdova vlastně dala víc, než boháči.

44 Ti dávali jen přebytky, bez kterých se snadno obejdou, ale ta žena dala všechno, co měla na živobytí."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes