Add parallel Print Page Options

Învierea lui Isus

16 După ce a trecut(A) ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În(B) ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?” Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au(C) intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat. El(D) le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, cum(E) v-a spus.” Ele au ieşit din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi(F) n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Arătările lui Isus după înviere

(Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a(G) arătat mai întâi Mariei Magdalena, din(H) care scosese şapte draci. 10 Ea(I) s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau şi se tânguiau. 11 Când au auzit ei(J) că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. 12 După aceea, S-a arătat într-alt chip la(K) doi dintre ei pe drum, când se duceau la ţară. 13 Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. 14 În sfârşit(L), S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă, şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.

Trimiterea celor unsprezece

15 Apoi(M) le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi(N) propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16 Cine(O) va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar(P) cine nu va crede va fi osândit. 17 Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în(Q) Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în(R) limbi noi, 18 vor lua în mână şerpi(S), dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, îşi(T) vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi.” 19 Domnul Isus, după(U) ce a vorbit cu ei, S-a(V) înălţat la cer şi a(W) şezut la dreapta lui Dumnezeu. 20 Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi(X) întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)