A A A A A
Bible Book List

Marcos 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cahéngˈˊ Jesús quiʉ̱́ˋ mil dseaˋ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ caseángˈˊtu̱ dseaˋ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱ co̱ˈ jaˋ seaˋ e nidǿˈˉguɨiñˈ do, jo̱baˈ catǿˈˉ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Eáamˊ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨnˉn jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na, co̱ˈ lana catɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨb˜ e taaiñ˜ la có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e seaˋ dǿˈrˉ; jo̱guɨ song jnea˜ niguiéenˈ˜nre fɨˊ quiáˈrˉ e nidsihéˈrˋ ir˜, dseáamˈ˜ niˈuóˈrˋ guiáˈˆ fɨˊ, co̱ˈ seemˋbiñˈ na e jalíiñˉ lɨ˜ huí̱i̱ˉ.

Jo̱ cañíiˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do lala:

—¿Jial ɨˊ óoˊ ˈnʉˋ, Fíiˋnaaˈ, e cuǿøngˋ nihéngˈˊnaaˈ i̱ dseaˋ na? co̱ˈ fɨˊ la jaˋ seengˋ dseaˋ i̱ ˈnɨ́ɨˋ e gøˈˊ dseaˋ.

Jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do lala:

—¿Jóˈˋ iñíˈˆ sɨˈmangˈˆ ˈnʉ́ˈˋ?

Jo̱ cañíiˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—E guiéˉbaˈ seaˋ.

Jo̱baˈ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ e nigüeáˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do táˈˉ có̱ˋ nibøøˇ fɨˊ ni˜ uǿˆ, jo̱guɨ mɨfɨ́ɨngˋ casá̱ˈˉbre lajɨˋ guiéˉ e iñíˈˆ do jo̱ cajǿørˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ e cuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, cafíiñˋ e iñíˈˆ do jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cacuøˈrˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do, jo̱ íˋguɨb cajméeˋ guiéeˆ e do jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱guɨ nisɨˈmamˈˆbɨr jaangˋ gángˉ ˈñʉˋ cajo̱. Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ Jesús có̱o̱iñˈ˜ do cajo̱, jangˈˉ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨbaˈ caquiʉˈrˊ ta˜ dseaˋ quiáˈrˉ e nijméiñˈˉ do guiéeˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱baˈ lajɨɨmˋbre cagǿˈrˋ ie˜ jo̱ carˋ calɨtaaiñ˜ guiʉ́ˉ, jo̱ caséˉbɨ guiéˉguɨ ˈmatሠe téeˈ˜ jaléˈˋ ˈnáˈˆ e caséˉguɨ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cagǿˈˋ ie˜ jo̱ tíiˊbre jiʉ˜ jaˋ quiʉ̱́ˋ mil. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cagǿiñˈˋ do, caˈɨ́ɨbˉ Jesús júuˆ e dsilíiñˈˋ do. 10 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, cajgóobˉ Jesús caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ ni˜ móoˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Dalmanuta.

Mɨ˜ camɨˊ dseaˋ fariseo co̱o̱ˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜

11 Jo̱ lajeeˇ e nɨtáangˋ Jesús fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jo̱, jo̱b mɨ˜ caguilíingˉ dseaˋ góorˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo e canaaiñˋ dsihuɨ́ɨngˊ júuˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱ laco̱ˈ niguiéˈrˊ jial niˈnɨ́iñˉ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ dseata˜, jo̱baˈ camɨˈrˊ dseaˋ do e faˈ nijméiñˈˉ do co̱o̱ˋ e li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜, jo̱ lajo̱baˈ nicuǿˉ li˜ e Fidiéebˇ dseaˋ casíiˋ quiáˈrˉ. 12 Jo̱baˈ caseáangˋ dsíiˊ Jesús e lajangˈˉ, jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ mɨ́ɨˈ˜naˈ jnea˜ e nijmee˜e co̱o̱ˋ li˜ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜, co̱ˈ jnea˜ dseángˈˉ fáˈˋbaa condséeˊ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋguɨ lajo̱ nijmee˜e fɨˊ quiníˆnaˈ?

13 Jo̱ dob caseáaiñˊ i̱ dseaˋ do jo̱ caˈíbˉtu̱r fɨˊ dsíiˊ móoˊ jo̱ cangórˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do.

Jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo

14 Jo̱ ie˜ jo̱ nicaˈímˉ dsíiˊ dseaˋ quiáˈrˉ faˈ e nicá̱rˋ e nidǿˈrˉ, jo̱ la nitíingˈˇ co̱o̱ˋ iñíˈˆbaˈ niquie̱ˊguɨr fɨˊ dsíiˊ e móoˊ do. 15 Jo̱ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do:

—Ñiing˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e eˊ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e eˊ dseata˜ Herodes, co̱ˈ jaléˈˋ e eˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨˊ lafaˈ quie̱ˈˆ iñíˈˆ.

16 Jo̱ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lɨ́ˈˆ caje̱rˊ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaam˜bre cuaiñ˜ quiáˈˉ e jaˋ quie̱rˊ iñíˈˆ, 17 dsʉˈ calɨlíbˈˆ Jesús lají̱i̱ˈ˜ e sɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¿Jialɨˈˊ fóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ iñíˈˆ quié̱ˆnaˈ? ¿Su jaˋ mɨˊ cangámˈˋbɨˈ o̱ˈguɨ mɨˊ calɨlíˈˆbɨˈ? ¿Su dseángˈˉ eáamˊ sɨjnɨˊ moguíˆnaˈ? 18 Co̱ˈ téebˈ˜ jminíˆ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ jaˋ jnéˈˋnaˈ; jo̱guɨ dsi˜bɨ loguáˆnaˈ cajo̱, dsʉˈ jaˋ nuuˋnaˈ. ¿Su jaˋ tó̱o̱ˈ˜ óoˊnaˈ? 19 ¿Jóoˈ˜ ˈmatሠe røøngˋ téeˈ˜ ˈnáˈˆ e caseángˉguɨ jo̱ casɨtɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ ie˜ mɨ˜ cafiingˉ jnea˜ ˈñiáˋ iñíˈˆ e cagǿˈˋ ˈñiáˋ mil dseañʉˈˋ?

Jo̱ cañíiˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do:

—Tíibˊ guitu̱ˊ do.

20 —Jo̱guɨ mɨ˜ cafiingˉ jnea˜ e guiéˉ iñíˈˆ do e cagǿˈˋ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ mil dseaˋ, ¿jóoˈ˜guɨ ˈmatሠe røøngˋ téeˈ˜ ˈnáˈˆ casɨtɨ́ɨˇnaˈ?

Jo̱ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ do:

—Tíibˊ guiéˉ.

21 Jo̱baˈ casɨ́ˈˉtu̱reiñˈ lala:

—¿Su jaˋ mɨˊ ngámˈˋbɨˈ latɨˊ lana jóng?

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ tiuungˉ fɨˊ Betsaida

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, caguilíingˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ Betsaida. Jo̱ lajeeˇ e nɨtaaiñ˜ fɨˊ jo̱, caguilíingˉ dseaˋ jéeiñˋ jaangˋ dseaˋ tiuungˉ fɨˊ quiniˇ Jesús, jo̱ mɨˈrˊ dseaˋ do faˈ e nigüɨ́iñˈˉ capíˈˆ i̱ dseaˋ tiuungˉ do. 23 Jo̱baˈ catɨ́ɨngˉ Jesús guooˋ i̱ dseaˋ tiuungˉ do jo̱ cangojéeiñˋ fɨˊ lɨ́ˈˉ ˈnɨˈˋ fɨɨˋ. Jo̱ cajmɨjmɨ́ˈrˆ jminiˇ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jmeˈeˈrˊ, jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ caquidsirˊ guóorˋ fɨˊ moguiñˈ˜; jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ su nɨlíˋ jǿørˉ capíˈˆ. 24 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ tiuungˉ do e nɨcuǿømˋjiʉ líˋ jǿørˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨmáamˊbaa jaléngˈˋ dseaˋ. Jǿøˉø e jnéengˉ lafaˈ ˈmaˋ e ngɨˊ.

25 Jo̱baˈ calébˈˋ catú̱ˉ caquidsiˊ Jesús guóorˋ fɨˊ ni˜ jminiˇ i̱ dseaˋ do, jo̱ ladsifɨˊ lanab calɨjnéˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ caˈláamˉbre, jo̱ dseángˈˉ røøbˋ nɨjǿørˉ jóng. 26 Jo̱ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ e cangámˈˉbiñˈ do fɨˊ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Jaˋ güɨguiáˈˆ júuˆ, meléˆ, có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cajméˉe có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ e Jesús lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ cangolíiñˆ lacaangˋ jaléˈˋ fɨɨˋjiʉ e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Cesarea quiáˈˉ Filipo. Jo̱ lajeeˇ ngolíiñˉ e teáaiñˈ˜ fɨˊ, cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do lala:

—¿I̱˜ ɨˊ dsíiˊ dseaˋ e lɨ́ɨngˊ jnea˜?

28 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lala:

—I̱ lɨɨng˜ dseaˋ féˈrˋ e lɨnˈˊ Juan i̱ lamɨ˜ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ féˈˋ e lɨnˈˊ Líiˆ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ féˈˋ e lɨnˈˊ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ.

29 —Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, ¿i̱˜ fóˈˋnaˈ e lɨ́ɨngˊ jnea˜?

Jo̱ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús lala:

—ˈNʉbˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nilaanˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ.

30 Jo̱ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e jaˋ niféˈˋ dseaˋ do júuˆ uii˜ quiáˈrˉ faˈ nisɨ́ˈrˋ dseaˋ jiéngˈˋ.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e tɨˊ nijngángˈˉ dseaˋ írˋ

31 Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ canaangˋ Jesús eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ e dseángˈˉ nɨsɨˈíimˆbre e niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ dseángˈˉ e eáangˊ, íbˋ dseaˋ i̱ cajárˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ e jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ teáangˉ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ nilíˋ ˈníˈˋ níimˉbre dseaˋ do. Jo̱guɨ casɨ́ˈˉguɨr i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e nijngámˈˉ dseaˋ írˋ; jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, nijí̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ. 32 Jo̱ dseángˈˉ júuˆ røøbˋ cajmeaˈrˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do. Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Tʉ́ˆ Simón lajo̱, cajéeiñˋ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ núuˋ, jo̱ canaaiñˋ jíimˉbre dseaˋ do. 33 Dsʉˈ caji̱ˈˊtu̱ Jesús nir˜ fɨˊ lɨ˜ caseáaiñˊ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ caguiaangˉguɨ do jo̱ cajǿøngˉneiñˈ, jo̱guɨ cajíiñˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈrˉ lala:

—¡Jéengˈ˜ cáanˋn, Satanás! Jaˋ jnɨ́ɨnˈ˜ jnea˜ fɨˊ, co̱ˈ ˈnʉˋ jaˋ ngángˈˋ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋbaˈ ñíˆ ˈnʉˋ.

34 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, catǿˈˉ Jesús dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Song i̱i̱ˋ dseaˋ iing˜ niˈuíingˉ dseaˋ quiéˉe, güɨtʉ́rˋ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ jo̱ güɨseaiñˈˊ lafaˈ crúuˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e guiaˊ dsíirˊ e nidsingɨ́ɨiñˉ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, jo̱ lajo̱guɨbaˈ ningɨ́rˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ jóng. 35 Co̱ˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e líˈˋbre nileángˉ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ íˋ conguiabˊ nibíiñˆ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ; jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ nijúuiñˉ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe jo̱guɨ uíiˈ˜ e niˈrˊ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ nitíimˈ˜bre fɨ˜ quiniˇ Fidiéeˇ jóng. 36 Co̱ˈ ¿e˜ ta˜ íingˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e seeiñˋ e sɨlɨ́ɨˈrˇ jmiguiʉˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la song sɨˈnaamˋbre lata˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ mɨ˜ nijúuiñˉ? 37 O̱si ¿jial tíiˊ cuǿøngˋ seaˋ líˋ quíˉ jaangˋ dseaˋ e laco̱ˈ nilíˈrˋ nitíiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ é? 38 Co̱ˈ song jaangˋ dseaˋ jmóorˋ ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ uii˜ quiéˉe jo̱guɨ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe e guiaaˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ lajo̱b jnea˜ cajo̱, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, nijmee˜baa ɨˈˋ lɨ́ɨnˉn quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigáaˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e gáaˊa jee˜ e niingˉ jɨˈˋ niguoˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes