A A A A A
Bible Book List

Marcos 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ mɨ˜ bíˋ dseaˋ mɨjú̱ˋ

Jo̱ co̱o̱ˋguɨ néeˈ˜ canaangˋtu̱ Jesús e eˈrˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ˈnɨˈˋ e guiéeˊ do. Jo̱ dsʉco̱ˈ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ caseángˈˊtu̱ e fɨˊ jo̱, jo̱baˈ lajeeˇ jo̱ caˈíbˉtu̱ Jesús fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ e siˈˊ e ˈnɨˈˋ e guiéeˊ do, jo̱ fɨˊ jo̱b caguárˋ lajeeˇ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do teáaiñˉ fɨˊ ˈnɨˈˋ e guiéeˊ do e núurˋ júuˆ quiáiñˈˉ do. Jo̱ fɨˊ jo̱b canaangˋ Jesús caˈeˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jmiguiʉˊ júuˆ jáˈˉ lafaˈ júuˆ cuento, jo̱ lalab féˈrˋ e sɨ́ˈrˋ i̱ dseaˋ do:

—Janúˈˋ, nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ e nifáˈˆa la: Co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ cagüɨˈɨ́ɨˊ jaangˋ dseaˋ quie̱ˊ mɨjú̱ˋ e ngojñir˜ jma˜. Jo̱ lajeeˇ ngóorˊ jnirˊ jma˜ quiáˈrˉ, e lɨɨng˜ e mɨjú̱ˋ do cajiʉ́ˈˋ fɨˊ lɨ˜ ngóoˊ fɨˊ, jo̱ jiʉb˜ cøøngˋ lajo̱ caguilíingˉ ta̱ˊ jo̱ cagǿˈˋbreˈ e mɨjú̱ˋ do. Jo̱guɨ seaˋbɨ e mɨjú̱ˋ do e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ jee˜ cu̱u̱˜ fɨˊ lɨ˜ jaˋ ˈleáangˉ guóoˈ˜ néeˊ; jo̱ e mɨjú̱ˋ jo̱ lajmɨnábˉ caˈiáangˋ, co̱ˈ jaˋ ˈleáangˉ ˈmɨ́ɨˈ˜ néeˊ guóoˈ˜; jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cangángˉ ieeˋ, cacámˉ jo̱ calɨquiʉ̱́bˋ, co̱ˈ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ jmóˆ seaˋ quiáˈˉ. Jo̱ e lɨɨng˜guɨ e mɨjú̱ˋ do cajiʉ́ˈˋ fɨˊ jee˜ ˈmató̱o̱ˊ, jo̱ co̱ˈ eáangˊguɨ cacuángˉ e ˈmató̱o̱ˊ do jo̱ niúmˈˊ caˈuíingˉ quiáˈˉ e mɨjú̱ˋ e caˈiáangˋ do, jo̱baˈ e mɨjú̱ˋ do dseángˈˉ jaˋ e cacuøbˊ. Jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ e mɨjú̱ˋ do cajiʉ́ˈˋ fɨˊ lɨ˜ jloˈˆ uǿˉ, jo̱baˈ jlobˈˆ cacuángˉ; jo̱ e lɨɨng˜ cacuøˊ lɨ́ɨˊguɨ treinta lacamɨ́ˈˆ, jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ cacuøˊ lɨ́ɨˊguɨ sesenta lacamɨ́ˈˆ, jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ cajo̱ cacuøˊ latɨˊ cien mɨ́ˈˆ lacamɨ́ˈˆ do.

Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seaˋ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ e júuˆ na.

E˜ uiing˜ e cacuøˊ Jesús jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ lafaˈ júuˆ cuento

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ caje̱ˊ Jesús ˈñiaˈrˊ, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ cáangˋ laco̱ˈ guiiñˈ˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e cajíñˈˉ do e lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ cuento. 11 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ lajaléiñˈˋ do jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Ngɨ́ɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ e cuøˊ Fidiéeˇ e ñíˆnaˈ jialco̱ˈ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ; dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ íngˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, núurˋ e júuˆ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ cuento. 12 Co̱ˈ lajo̱b féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ:
    Jo̱ dsʉˈ nañiˊ faˈ jialguɨ la jǿørˉ, dsʉˈ jaˋ ninírˋ,
    jo̱guɨ nañiˊ faˈ jialguɨ la núurˋ, dsʉˈ jaˋ ningáiñˈˋ,
    e laco̱ˈ i̱ dseaˋ laˈíˋ jaˋ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniiˉ,
    jo̱ o̱ˈguɨ jnea˜ niˈíin˜n dseeˉ quiáˈrˆ cajo̱.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e˜ guǿngˈˋ e júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ bíˋ mɨjú̱ˋ do

13 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—¿Su jaˋ ngángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ jáˈˉ e lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ cuento la? Jo̱ ¿jial ningángˈˋnaˈ e caguieeˉguɨ do song jaˋ ngángˈˋnaˈ e la? 14 Jo̱ lalab guǿngˈˋ e júuˆ la: I̱ dseaˋ i̱ jniˊ e mɨjú̱ˋ do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 15 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ guiáˈˆ fɨˊ do, co̱ˈ núurˋ e júuˆ jo̱, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, dsifɨˊ lajo̱b guiéeˊ Satanás, jo̱ íbˋ jmóoˋ e íimˉtu̱ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e nɨcanúurˉ do. 16 Jo̱ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ la lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ jee˜ cu̱u̱˜ lɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ guóoˈ˜ seaˋ, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ núurˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱ ladsifɨˊ iáamˋ dsíirˊ e íñˈˋ e júuˆ jo̱. 17 Jo̱ dsʉco̱ˈ jaˋ mɨˊ caˈíngˈˋguɨr dseángˈˉ e ngocángˋ dsíirˊ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ jaˋ huǿøˉ téˈrˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ; jo̱ mɨ˜ dsingɨ́ɨiñˉ eeˋgo̱ e huɨ́ɨngˊ o̱si e ˈníˈˋ níiˉ dseaˋ quiáˈrˉ é uíiˈ˜ e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jgiéemˉ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱. 18-19 Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ jee˜ ˈmató̱o̱ˊ do, co̱ˈ lɨco̱ˈ núurˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱ dsʉˈ eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ jial nilíˈrˋ jaléˈˋ e ˈnérˉ, jo̱guɨ eáamˊ jmɨgǿøiñˋ yaaiñ˜ e dsináaiñˊ cuuˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ lajalébˈˋ e jo̱ jmóoˋ e tʉ́bˋtu̱r e júuˆ jo̱, jo̱ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáˈrˉ e jáˈˉ calɨ́iñˉ e júuˆ jo̱ co̱ˈ jaˋ eeˋ dsicuángˋ quiáˈrˉ. 20 Dsʉˈ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ núurˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱ jábˈˉ lɨ́ɨiñˋ e júuˆ jo̱, jo̱ guiʉ́bˉ uíingˉ quiáˈrˉ, jo̱ i̱ dseaˋ laˈíˋbingˈ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ lɨ˜ jloˈˆ uǿˉ do. Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ laˈíˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ treinta lacamɨ́ˈˆ do, jo̱ i̱ lɨɨng˜guɨ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ lɨ́ɨˊguɨ sesenta lacamɨ́ˈˆ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ lajɨˋ cien lacamɨ́ˈˆ do.

Co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ jial mɨ˜ jmijneáˋ dseaˋ jɨˋ

21 ’Jo̱guɨ fɨ́ɨˉbɨguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱: Jaˋ eeˋ uiing˜ seaˋ e síˈˋ dseaˋ co̱o̱ˋ candíiˆ mɨ˜ canʉʉˋ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ caja o̱si fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ cǿøngˈ˜ é, dsʉco̱ˈ co̱o̱ˋ lɨ˜ ñíibˊ ˈnéˉ síˈˋ do e laco̱ˈ cuǿøngˋ jneáˋ guiʉ́ˉ fɨˊ latøøngˉ sɨnʉ́ʉˆ. 22 Jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ seaˋ e sɨˈmaangˇ faˈ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nilɨñiˊ dseaˋ, o̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ faˈ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e nilɨñirˊ. 23 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ seaˋ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ e júuˆ na.

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Quie̱ˋnaˈ cuante lají̱i̱ˈ˜ e nuuˋnaˈ; co̱ˈ lafaˈ có̱o̱ˈ˜ e guiaˋ ˈnʉ́ˈˋ íˈˋ, có̱o̱ˈ˜ e jo̱b cajo̱ e niguiáˉ Fidiéeˇ íˈˋ eeˋgo̱ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ carˋ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊbɨ lajo̱ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ. 25 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ seaˋ quiáˈˉ, jmiguiʉˊguɨb niñíiñˋ e nilɨseaˋ, jo̱baˈ lalíimˋ nilɨseaˋ quiáˈrˉ; jo̱ dsʉˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ quiáˈˉ, nigüeábˋ lají̱i̱ˈ˜ capíˈˆjiʉ e seaˋ quiáˈrˉ do.

Co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ mɨjú̱ˋ e cuaangˋ

26 Jo̱ cajímˈˉbɨguɨ Jesús cajo̱:

—Mɨ˜ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ taˈˊ mɨjú̱ˋ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ. 27 Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e cajnírˋ e mɨjú̱ˋ do, jo̱ nidsémˈˉbre fɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ tú̱ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, nidsiˈee˜tu̱r fɨˊ lɨ˜ catóˈrˋ e mɨjú̱ˋ do, jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jneáˋ jo̱guɨ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nʉʉˋ cuaamˋbaˈ do, dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ cajníˋ do jaˋ ñirˊ jial e cuaangˋ, 28 co̱ˈ ˈñiabˈˊ guóoˈ˜ uǿˉ e jmóoˋ e cuaangˋ do: co̱ˈ laˈuii˜ nijnéngˋ sʉ̱́ˈˆ quiáˈˉ, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱ nijáaˊ líˆ quiáˈˉ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱guɨbaˈ nicuǿˉ ofɨɨˋ. 29 Jo̱ mɨ˜ li˜ e nɨcarooˋ e ofɨɨˋ do, jo̱baˈ nidsicu̱˜bre, co̱ˈ líˈrˆ e nɨcatɨ́ˋ íˈˋ e nisɨtɨ́ɨmˊbaˈ do.

Co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ co̱o̱ˋ mɨjú̱ˋ e siiˋ mostáaˆ

30 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús:

—¿Jial lɨ́ɨngˉnaˈ e lɨ́ɨˊ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈrˉ? Jo̱guɨ ¿e˜ có̱o̱ˈ˜ cuǿøngˋ nicøøngˇnaaˈ? 31 Jo̱ mɨ˜ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ lafaˈ e mɨjú̱ˋ e siiˋ mostáaˆ e jniˊ dseaˋ. Jo̱ e mɨjú̱ˋ jo̱ dseángˈˉ píˈˆguɨ lajeeˇ lajaléˈˋ mɨjú̱ˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, 32 dsʉˈ fɨng cajníˋ dseaˋ, dseángˈˉ fébˈˋ eáangˊ cuaangˋ, co̱ˈ féˈˋguɨ eáangˊ lajeeˇ lajaléˈˋ onuuˋ, jo̱guɨ cóobˈ˜ guoˈˋ quiáˈˉ uíingˉ cajo̱ e cuǿøngˋ guiaˊ jaléngˈˋ ta̱ˊ sɨɨˉreˈ fɨˊ yʉ́ˈˆ jee˜ i̱ˈˆ quiáˈˉ.

E˜ uiing˜ e cajíngˈˉ Jesús e júuˆ jáˈˉ do e lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ cuento

33 Jo̱ lajo̱b caˈeˈˊ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quijgeáangˋ jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ e lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ cuento lɨ́ˈˆ cartɨˊ calɨfɨ́ngˈˉ mogui˜ dseaˋ e joˋ ningángˈˋguɨr guiʉ́ˉ. 34 Jo̱ dseángˈˉ jaˋ eˈˊbre dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ quiéengˋ e júuˆ lajo̱. Dsʉˈ lajalébˈˋ e guǿngˈˋ e júuˆ do jmaˈˊbre júuˆ condséeˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do mɨ˜ neáaiñˊ co̱lɨɨng˜ lɨ˜ jaˋ seengˋ dseaˋ jiéngˈˋ.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús e caˈuáangˉ e íiˊ guíˋ jo̱guɨ e caˈuáangˉ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ

35 Jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈíˉ nʉ́ʉˆ, casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do lala:

—Máˉaaˈ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ la.

36 Jo̱baˈ lajo̱b cajméerˋ: caseáamˊbre i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ jo̱ cangóˉbre có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ cangotáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ e nɨsiˈˊ do, jo̱guɨ cangotáamˈ˜bɨguɨ dseaˋ jiéngˈˋ fɨˊ dsíiˊ tú̱ˉ ˈnɨˊ móoˊ e jiéˈˋguɨ, jo̱ cangolíimˆbiñˈ do có̱o̱ˈr˜ cajo̱. 37 Jo̱ lajeeˇ nɨngolíiñˉ ni˜ jmɨɨbˋ mɨ˜ canaangˋ ɨ́ɨˋ guíˋ e teáˋ eáangˊ jo̱guɨ canaangˋ ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ cajo̱, jo̱ catɨˊ dsíiˊ móobˊ nɨcanaangˋ dsiˈa˜ jmɨɨˋ. 38 Jo̱ lajeeˇ jo̱ güɨɨmˋ Jesús ngóorˊ lɨ́ˈˉ toˈmɨɨˉ e móoˊ do e sɨjnuuiñˇ dseˈˋ co̱o̱ˋ toˈmɨˈˊ dsíingˋ gui˜. Jo̱baˈ cangoñiiñˆ dseaˋ do ladsifɨˊ lado jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—¡Tɨfaˈˊ! ¿Su jaˋ dsiˈgóˋ oˈˊ e nɨcanaangˋ dsiˈamˈˊbaaˈ?

39 Jo̱baˈ caró̱o̱ˉ Jesús jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e guíˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Catiiˉ!

Jo̱guɨ caquiʉˈrˊ ta˜ e jmɨɨˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Jmɨˈuáangˆ uøˈˊ!

Jo̱ ladsifɨˊ ladob caˈuáangˉ e íiˊ guíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ, jo̱ tiibˉ caˈɨ́ˋ jóng.

40 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do:

—¿Jialɨˈˊ eáangˊ ˈgóˈˋnaˈ? ¿Su jaˋ jáˈˉ mɨˊ calɨ́mˉbɨˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe?

41 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lajo̱ cafǿmˈˊbre, co̱ˈ jaˋ ñirˊ jialɨˈˊ cajíngˈˉ dseaˋ do lado, jo̱ canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ lajeeˇ yaaiñ˜ jo̱ féˈrˋ:

—¿I̱˜ i̱ dseañʉˈˋ la e la quie̱ˊguɨ tɨˊ guíˋ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ?

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes