A A A A A
Bible Book List

Marcos 15 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ quiniˇ dseata˜ Pilato

15  Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel caseángˈˋ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, lɨ́ˈˆ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ quie̱ˊ nifɨˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜, jo̱ catǿˉbre Jesús e ˈñúuiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ dseata˜ Pilato. Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ jo̱, jo̱ dseata˜ Pilato cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús lala:

—¿Su jáˈˉbaˈ e ˈnʉbˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel?

Jo̱ Jesús cañíirˋ:

—E jábˈˉ. Lajo̱b lɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la nɨcaféeˈ˜ na.

Jo̱ co̱ˈ jmiguiʉbˊ dseeˉ cuøˈˊ jaléngˈˋ i̱ fii˜ jmidseaˋ do Jesús, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉtu̱ dseata˜ Pilato Jesús lala:

—¿Su jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e iinˈ˜ ngɨɨˈˉ? Co̱ˈ dseángˈˉ jmiguiʉbˊ dseeˉ jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la quíiˈˉ.

Dsʉˈ Jesús caleábˋtu̱ jaˋ eeˋ cañíirˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; jo̱baˈ eáamˊ dsigáˋ dsíiˊ dseata˜ Pilato.

Mɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ e nijúungˉ Jesús

Jo̱ lajeeˇ e tɨˊ e jmɨɨ˜ jo̱, nitɨ́ɨngˋ dseata˜ Pilato e láaiñˋ jaangˋ dseaˋ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ mɨ́ɨngˋ dseaˋ fɨɨˋ. Jo̱ ie˜ jo̱ niˈiuungˉ jaangˋ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ i̱ siiˋ Barrabás co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ nijmóoˋ ta˜ jngangˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ jee˜ mɨ́ɨˈ˜. Jo̱b mɨ˜ casɨmóˈˋ dseaˋ, jo̱ camɨˈrˊ dseata˜ Pilato e nijméˉ dseaˋ do lajo̱, e nileáiñˉ jaangˋ i̱ dseaˋ sɨjnɨ́ɨngˇ do laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ. Jo̱baˈ cañíiˋ dseata˜ Pilato quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—¿Su iing˜ ˈnʉ́ˈˋ e nilaanˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaˈ dseaˋ Israel?

10 Jo̱ co̱ˈ calɨlíbˈˆ i̱ dseata˜ do jéengˊguɨ e lɨ́ˈˆ uíiˈ˜ e dsihuɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ i̱ fii˜ jmidseaˋ do quiáˈˉ Jesús, jo̱baˈ cajángˈˋneiñˈ. 11 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ fii˜ jmidseaˋ do canaaiñˋ taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜ jo̱ canaaiñˋ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋguɨ e guiʉ́ˉguɨ e nileángˋ Barrabás. 12 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ɨˋtu̱ dseata˜ Pilato lala:

—Jo̱ ¿e˜ iing˜ ˈnʉ́ˈˋ e nijmee˜e có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ fɨˈˊ ˈnʉ́ˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaˈ dseaˋ Israel?

13 Jo̱ cañíiˋtu̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ:

—¡Güɨtáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ!

14 Jo̱ cañíiˋtu̱ dseata˜ Pilato:

—¿E˜guɨ e gaˋ e nɨcajméeˋ i̱ dseañʉˈˋ na?

Dsʉˈ i̱ dseaˋ do caleábˋtu̱ canaaiñˋ taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜ jo̱ féˈrˋ:

—¡Güɨtáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ!

15 Jo̱ co̱ˈ i̱ dseata˜ Pilato do contøømˉ iiñ˜ e seeiñˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱baˈ caguíimˋbre i̱ Barrabás do dsíiˊ ˈnʉñíˆ; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, caquiʉˈrˊ ta˜ e calɨhuɨ́ɨngˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ ˈnii˜ jo̱ cajángˈˋneiñˈ do e quiáˈˉ nitángˉ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúubˆ jóng.

16 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do cajéemˋbre dseaˋ do fɨˊ ni˜ ˈnʉ́ʉˊ jo̱ fɨˊ jo̱ caseáiñˈˋ lajɨɨngˋ ˈléeˉ. 17 Jo̱ caquíngˈˊneiñˈ do co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e nʉ́ˈˋ, jo̱guɨ catá̱ˈrˉ fɨˊ mogui˜ dseaˋ do co̱o̱ˋ lɨ́ˈˆ corona e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ ˈmató̱o̱ˊ. 18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canaaiñˋ féˈrˋ teáˋ lala e lǿøngˉneiñˈ:

—¡Güɨlɨseemˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel!

19 Jo̱ bárˋ sɨɨˉ mogui˜ dseaˋ do, jo̱guɨ ˈñíiñˊ dseaˋ do, jo̱guɨ jmɨcaaiñ˜ e jmiféiñˈˊ dseaˋ do e síˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniñˈˇ. 20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e lǿøiñˉ dseaˋ do lajo̱, cajé̱ˈˋbre e ˈmɨˈˊ nʉ́ˈˋ do, jo̱ caquíngˈˊtu̱r dseaˋ do sɨiñˈˆ e lamɨ˜ quiñˈˊ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguíimˋbre dseaˋ do e quiáˈˉ niteáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ.

Mɨ˜ catángˉ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ

21 Jo̱ lajeeˇ e teáaiñˈ˜ fɨˊ, cajíñˈˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón i̱ seengˋ fɨˊ Cirene, tiquiáˈˆ jaangˋ i̱ siiˋ Jaangˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ i̱ siiˋ Rufo, jo̱ nijaiñˈˊ do fɨˊ jenuuˋ fɨˊ lɨ˜ jmóorˋ ta˜, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ do cajmeáiñˈˋ ˈgooˋ i̱ Simón do e nijéiñˉ crúuˆ quiáˈˉ Jesús.

22 Jo̱ cajéemˋbre Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Gólgota e guǿngˈˋ Cuo̱ˈˋ Mogui˜ ˈLɨɨ˜. 23 Jo̱ cacuøˈrˊ Jesús jmɨ́ˈˆ jmɨɨˋ huɨɨngˋ jǿˈˆ e sɨcáangˈˇ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ooˋ e siiˋ mirra e sɨˈíˆ nɨˈɨ̱́ˈˉ dseaˋ do, dsʉˈ Jesús jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ e caˈɨ̱́ˈrˉ e jo̱. 24 Jo̱ jo̱b mɨ˜ cateáaiñˋ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ; jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do canaaiñˋ cóorˋ quiáˈˉ e nijmérˉ guiéeˆ sɨ̱ˈˆ Jesús, jo̱ ne˜duu e˜ nilíˈrˋ nicó̱o̱rˋ lajaangˋ lajaaiñˋ.

25 Jo̱ ngóoˊjiʉ la i̱i̱ˉ ñʉ́ˉ e laˈeeˋ mɨ˜ cateáaiñˋ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 26 Jo̱ caté̱e̱rˋ co̱o̱ˋ ˈmajmáˋjiʉ fɨˊ yʉ́ˈˆ gui˜ dseaˋ do e tó̱o̱ˋ e˜ uiing˜ e jmáiñˈˋ dseaˋ do lado, jo̱ lalab tó̱o̱ˋ: “I̱ lab dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel.” 27 Jo̱ cateáangˋguɨr gángˉ ɨ̱ɨ̱ˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Jesús, jmáˈˉ jángˋ crúuˆ lajaaiñˈˋ do, jaangˋ la cataangˋ cáangˋ dseaˋ do. 28 Jo̱ lajo̱b calɨti˜ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Calɨˈíiñˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈléeˊ.”

29 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨ́ɨngˊ lajeeˇ e táangˋ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ lɨco̱ˈ guiaˈrˊ gui˜bre e jǿøiñˉ dseaˋ do jo̱ féˈrˋ lala:

—¡Ja̱a̱ˉ! ¿Su o̱ˈ ˈnʉˋbɨ i̱ féˈˋ i̱ líˈˋ quɨˈˆ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góoˈˋ, jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱ líˈˋ jméeˈ˜tu̱ˈ? 30 Jo̱ lana leaangˉ uøˈˊ, jo̱ güɨ́ɨngˊ fɨˊ lɨ˜ táanˈˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ na.

31 Jo̱ lajo̱bɨ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ dseángˈˉ lǿømˉbre dseaˋ do, jo̱guɨ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ lala:

—Caleáamˋbre jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ, dsʉˈ ˈñiaˈrˊ joˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nileángˉguɨ ˈñiaˈrˊ náng. 32 Song nineˋnaaˈ e nijgiáaiñˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ fɨˊ lɨ˜ táaiñˋ, jo̱guɨbaˈ jáˈˉ nilíiˋnaaˈ jóng e íˋbre lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ, i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaaˈ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ, jo̱guɨ i̱ nilíingˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quíˉiiˈ cajo̱.

Jo̱ jɨˋguɨ cartɨˊ i̱ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ taang˜ cáaiñˋ do, gabˋ féˈrˋ uíiˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱.

Mɨ˜ cajúngˉ Jesús

33 Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ guieñíˈˉ e jmɨɨ˜ jo̱, dseángˈˉ latøøngˉ e fɨˊ jo̱ calɨnʉ́ˋ conguiaˊ, jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cartɨˊ la i̱i̱ˉ ˈnɨˊ caˈlóoˉ. 34 Jo̱ e íˈˋ jo̱b mɨ˜ caˈóoˋ Jesús teáˋ jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? —e guǿngˈˋ: Fidiéeˇ quiéˉe, Fidiéeˇ quiéˉe, ¿jialɨˈˊ nɨcatiunˈˊ jnea˜?

35 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ canúurˉ e jo̱, jo̱ cajíñˈˉ:

—Fɨng na nʉ́ʉˉnaˈ, lana tǿˈrˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Líiˆ.

36 Jo̱baˈ ladsifɨˊ ladob cangóˉ jaangˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ cangoquie̱rˋ co̱o̱ˋ jooˋ e nɨsɨyáˈˆ jmɨ́ˈˆ jmɨɨˋ huɨɨngˋ jǿˈˆ e tí̱ˈˋ, jo̱ caquíñˈˋ e jooˋ do fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ táˋ jo̱ caséerˋ e laco̱ˈ niyʉ̱́ˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Jaˋ eeˋ cangˈˊnaˈre, majeengˇduuˈ su nijáaˊ i̱ Líiˆ do e nijajgiáaiñˊ dseaˋ na.

37 Jo̱b mɨ˜ caˈóoˋ Jesús e teáˋ eáangˊ jo̱ cajúmˉbre. 38 Jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ jo̱b cajo̱ casímˉ e ˈmɨˈˊ féˈˋ e íiˊ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ Jerusalén jo̱ calɨ́ˉ tú̱ˉ fóo˜ catɨˊ yʉ́ˈˆ jo̱guɨ catɨˊ uii˜. 39 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ fii˜ ˈléeˉ romano i̱ singˈˊ jmóoˋ íˆ cáangˋ Jesús e nɨcajúmˉ dseaˋ do, jo̱baˈ cajíñˈˉ lala:

—Dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ e i̱ dseañʉˈˋ na lɨ́ɨiñˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do.

40 Jo̱guɨ huí̱i̱ˉbɨjiʉ teáangˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseamɨ́ˋ e jǿørˉ fɨˊ jo̱; jo̱ jee˜ íˋ quíingˈ˜ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala, jo̱guɨ Salomé, jo̱guɨ Yáˆ, niquiáˈˆ Tiáa˜ i̱ jiuung˜ do jo̱guɨ niquiáˈˆ Séˆ cajo̱. 41 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ na cangɨˊbre e jmɨcó̱o̱ˈr˜ có̱o̱ˈ˜ lɨ˜ eeˋgo̱ ˈnéˉ Jesús ie˜ lamɨ˜ cateáaiñˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. Jo̱guɨ i̱ fɨ́ɨmˊbɨguɨ dseamɨ́ˋ i̱ jiéngˈˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ cajo̱ i̱ cajalíingˉ fɨˊ Jerusalén có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do.

Mɨ˜ caˈángˉ Jesús

42 Jo̱ jaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíˋ nʉ́ʉˆ ie˜ guatɨˈlóˉ jmɨɨ˜ e guiaˊ dseaˋ Israel guiʉ́ˉ e nitɨ́ˉ jmɨɨ˜ e jmiˈíñˈˊ. 43 Jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ caguiéˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Séˆ i̱ seengˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Arimatea, jo̱ i̱ dseaˋ la lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ niingˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱ sɨjeemˇbre cajo̱ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ; jo̱ dseángˈˉ teábˋ táangˋ dsíirˊ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseata˜ Pilato, jo̱ camɨrˊ fɨˊ e nidsiˈáaiñˊ Jesús. 44 Jo̱ cangogábˋ dsíiˊ dseata˜ Pilato e nɨcajúmˉ Jesús, jo̱baˈ catǿˈrˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ e quiáˈˉ nijmɨngɨ́ˈˉreiñˈ do jial tíiˊ nɨngóoˊ e cajúngˉ dseaˋ do. 45 Jo̱ mɨ˜ cajmeaˈˊ i̱ fii˜ ˈléeˉ do júuˆ i̱ dseata˜ do, jo̱baˈ dseata˜ Pilato cacuøˈˊbre fɨˊ i̱ Séˆ do e nidsiˈáaiñˊ Jesús. 46 Jo̱ i̱ Séˆ do calárˉ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e niguoˈˆ eáangˊ e quiáˈˉ niquɨiñˈˉ Jesús. Jo̱ cangojéemˋbre dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ niˈáaiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ tooˋ jiáaˊ, jo̱ cajlɨ́ɨrˉ e ni˜ do có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e feˈˋ. 47 Jo̱guɨ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala có̱o̱ˈ˜ Yሠniquiáˈˆ Séˆ i̱ jaangˋguɨ do cangáˉbre jie˜ lɨ˜ caˈáaiñˉ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes