A A A A A
Bible Book List

Marcos 14 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ dseaˋ e nisáiñˈˊ Jesús

14  Jo̱ tú̱ˉ jmɨɨ˜baˈ jmóoˋguɨ e nitɨ́ˉ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e siiˋ Pascua e gøˈrˊ iñíˈˆ e jaˋ quie̱ˈˆ quiéengˋ. Jo̱ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel canaaiñˋ ˈnóˈrˊ jial niguiéˈrˊ e nisáiñˈˊ Jesús e nijmɨgǿøiñˋ dseaˋ do e laco̱ˈ nilíˈrˋ nijngángˈˉneiñˈ. Jo̱ lalab sɨ́ɨngˋ i̱ lɨɨng˜:

—Jaˋ nijmóˆooˈ e jo̱ lajeeˇ jmɨɨ˜ Pascua e laco̱ˈ jaˋ dseáangˈ˜ quíˉiiˈ e nitáˈˉ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜.

Mɨ˜ caˈéeˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ fɨˊ mogui˜ Jesús

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, Jesús cangórˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ Betania fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón, jaangˋ dseaˋ i̱ lamɨ˜ lɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ jo̱, lajeeˇ e guiiñ˜ fɨˊ ˈnɨˈˋ mes˜ e gøˈrˊ ir˜, caguiéˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ quie̱ˊ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ niguoˈˆ e siiˋ alabastro e a˜ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ nardo e ˈmoˈˆ eáangˊ. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ do cafíimˋbre e sɨ́ɨˊ do jo̱ caˈéerˉ e jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ do fɨˊ mogui˜ Jesús. Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ cangáˉ e cajméeˋ i̱ dseamɨ́ˋ do lajo̱ calɨguíimˉbre eáangˊ, jo̱ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜:

—¿Jialɨˈˊ nɨcangoˈɨ́ɨˊ e jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ na? Co̱ˈ jmáangˋguɨ faˈ mɨ˜ i̱i̱ˋ caˈnɨ́ɨˋ, jo̱ jmiguiʉˊguɨ laco̱ˈ trescientos cuuˉ denario nilíˈrˋ jóng e laco̱ˈ seaˋjiʉ e nilɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ.

Jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ gabˋ féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do.

Jo̱ dsʉˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—¿Jialɨˈˊ jmiguíingˆnaˈ i̱ dseamɨ́ˋ na? ¡Jaˋ e fɨˈˊnaˈr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ! Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajméerˋ quiéˉe na eáamˊ guiʉ́ˉ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ nab ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ eeˋ cajmeeˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ cuǿømˋ líˋ jméeˆnaˈ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜ lɨˈˋ iing˜naˈ, dsʉˈ jnea˜guɨ jaˋ contøøngˉ seenˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Co̱ˈ i̱ dseamɨ́ˋ na nɨcajméeˋbre lají̱i̱ˈ˜ e tɨɨiñˋ: jo̱ nɨcasú̱u̱ˉbre jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ ngúuˊ táanˋn nʉ́ˈˉguɨ e niˈáangˉ dseaˋ jnea˜. Co̱ˈ jnea˜ jmɨtaaˉ óoˊnaˈ e doñiˊ jiéˈˋ fɨɨˋ lɨ˜ niguiáˉ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, nilɨseabˋ júuˆ cajo̱ lají̱i̱ˈ˜ e cajméeˋ i̱ dseamɨ́ˋ na, jo̱ lajo̱baˈ niguiéngˈˊ dsíiˊ dseaˋ i̱ dseamɨ́ˋ na.

Mɨ˜ caˈnɨ́ɨngˋ Judas Iscariote Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ jmidseaˋ

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, Judas Iscariote, jaangˋ dseaˋ i̱ quíingˈ˜ jee˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, cangórˉ cangosiiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel e laco̱ˈ nisɨ́iñˉ røøˋ jial nijáiñˈˋ Jesús fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do. 11 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ íˋ, eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíirˊ, jo̱ casɨ́ˈrˉ Judas e nicuǿˈˉreiñˈ cuuˉ. Jo̱b mɨ˜ canaangˋ Judas ˈnóˈrˊ jialco̱ˈ cuǿøngˋ nijáiñˈˋ Jesús fɨˊ jaguóˋ i̱ dseaˋ do.

Mɨ˜ cagǿˈˋ Jesús íiˊ canʉʉˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canaangˋ laˈuii˜ jmɨɨ˜ e quiáˈˉ gøˈˊ dseaˋ Israel iñíˈˆ e jaˋ quie̱ˈˆ quiéengˋ, jo̱guɨ e jngangˈˊ dseaˋ Israel jaléngˈˋ joˈseˈˋ jiuung˜ quiáˈˉ e jmɨɨ˜ jo̱. Jo̱baˈ lalab cajmɨngɨ́ɨˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋnaaˈ, ¿jie˜ fɨˊ fóˈˋ ˈnʉˋ e nidséˆnaaˈ nidsiguiáˆnaaˈ guiʉ́ˉ quiáˈˉ e niquiee˜naaˈ íiˊ canʉʉˋ quiáˈˉ jmɨɨ˜ Pascua?

13 Jo̱baˈ casíingˋ Jesús gángˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Güɨlíingˉnaˈ fɨˊ fɨɨˋ Jerusalén, jo̱ fɨˊ jo̱b niguiéngˈˊnaˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ quié̱e̱ˋ co̱o̱ˋ dsʉʉˉ e a˜ jmɨɨˋ; jo̱ nigüɨlíingˋnaˈ laco̱ˈ ngangˈˊ i̱ dseaˋ do. 14 Jo̱ mɨ˜ niguilíingˋnaˈ fɨˊ lɨ˜ niˈírˋ, síiˈ˜naˈ i̱ fii˜ ˈnʉ́ʉˊ jo̱: “Lalab jíngˈˉ Tɨfaˈˊ quíˉnaaˈ: ¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ siˈˊ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ nidǿøˈ˜ø íiˊ canʉʉˋ quiáˈˉ jmɨɨ˜ Pascua co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiéˉe?” 15 Jo̱ jo̱guɨb niˈéˉ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ yʉ́ˈˆ e nɨsɨlɨɨngˇ guiʉ́ˉ, jo̱ fɨˊ jo̱b niguiáˆnaˈ guiʉ́ˉ e niquiee˜naaˈ do.

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈuøømˋ i̱ dseaˋ gángˉ do cangolíiñˆ fɨˊ fɨɨˋ jo̱, jo̱ cadsémˈˋbre i̱ dseañʉˈˋ do dseángˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨcajíngˈˉ Jesús e nɨcasɨ́ˈˉreiñˈ do; jo̱baˈ fɨˊ jo̱b caguiaˊ i̱ dseaˋ gángˉ do guiʉ́ˉ quiáˈˉ e nidǿˈrˉ lajaléiñˈˋ do íiˊ canʉʉˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Jesús ie˜ jmɨɨ˜ Pascua do.

17 Jo̱baˈ mɨ˜ canʉʉˋ e jmɨɨ˜ jo̱, caguiébˉ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ fɨˊ jo̱. 18 Jo̱ lajeeˇ mɨ˜ nɨneáaiñˊ fɨˊ ˈnɨˈˋ mes˜ e nɨnaaiñˋ gøˈrˊ, lalab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—Dseángˈˉ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaangˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ neáangˊ gøˈˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ lana, íbˋ i̱ nijángˈˋ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiéˉe.

19 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lado, eáamˊ fɨˈíˆ calɨ́iñˉ, jo̱ canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lajaangˋ lajaaiñˋ:

—¿Su jneab˜, faa˜aaˈ?

Jo̱ jiéngˈˋguɨ jaangˋ cañíiˋ:

—¿Si jneab˜ é?

20 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús:

—Lɨ́ˈˆ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ laˈóˈˋ guitúungˋnaˈ na, jaangˋ i̱ gøˈˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ co̱o̱ˋ cuéeˈ˜ huɨ̱́ɨ̱ˊ, íbˋ i̱ niˈléˉ do. 21 Co̱ˈ jábˈˉ e jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ, dseángˈˉ ˈnéˉ e nidsingɨ́ɨmˉbaa lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ; dsʉˈ jnea˜ fáˈˋa, ¡e ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ i̱ dseaˋ i̱ niˈléˉ do! Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨb quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ íˋ faˈ mɨˊ jaˋ calɨséiñˋ.

22 Jo̱ lajeeˇ e neáaiñˊ gøˈˊbre, catɨ́ɨngˉ Jesús co̱o̱ˋ iñíˈˆ jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, cafíimˋbre jo̱ cajméerˋ guiéeˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Quiéˈˋnaˈ e iñíˈˆ la, co̱ˈ ngúuˊ táamˋbaa la.

23 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, catɨ́ɨiñˉ co̱o̱ˋ cóoˆ e a˜ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ, jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ cajo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cajméerˋ guiéeˆ, jo̱baˈ lajɨɨmˋbre caˈɨ̱́ˈrˉ e a˜ dsíiˊ e cóoˆ do. 24 Jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—E lab e jmɨˈøønˉ e laco̱ˈ nɨcuøˊ li˜ quiáˈˉ júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ e jmɨˈøønˉ e nitʉ̱́ˋ. 25 Co̱ˈ dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ nidúuˈ˜guɨ́ɨ e jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ la cartɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ jmɨɨ˜ e nidúuˈ˜u jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ e ˈmɨ́ɨˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquiʉ́ˈˉ Fidiéeˇ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e nijíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ dseaˋ do

26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈørˊ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ cangolíimˆtu̱r fɨˊ móˈˋ Olivos. 27 Jo̱ fɨˊ jo̱b casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—Lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ nitiúung˜naˈ jnea˜ e uǿøˋ na lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Nijngámˈˉ dseaˋ i̱ fii˜ i̱ jmóoˋ íˆ joˈseˈˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ joˈseˈˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ nisojǿmˉbreˈ.” 28 Dsʉˈ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nijí̱ˈˊtú̱u̱, fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galileab ninii˜i caléˈˋ catú̱ˉ jéengˊguɨ laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ.

29 Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ dseaˋ do lala:

—Nañiˊ faˈ lajɨɨmˋ nitiúungˉ ˈnʉˋ, Fíiˋi, dsʉˈ jnea˜ jaˋ nijmee˜e lajo̱.

30 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón:

—Dseángˈˉ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Tʉ́ˆ Simón, e ˈñiaˈˊ e uǿøˋ na e nʉ́ˈˉguɨ e niquíˈˉ tuidséeˆ tú̱ˉ ya̱ˈˊ, ˈnʉˋ nifoˈˆ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e jaˋ cuíinˈˋ jnea˜.

31 Jo̱ cuøˈˊbɨ Tʉ́ˆ Simón ˈgooˋ dseaˋ do jo̱ sɨ́ˈˋreiñˈ lala:

—Nañiˊ faˈ nijúumˉbaa co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ, dsʉˈ jaˋ nifáˈˆa e jaˋ cuíinˋn ˈnʉˋ.

Jo̱ lajo̱b cajíngˈˉ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ caguiaangˉguɨ do cajo̱.

Mɨ˜ caféngˈˊ Jesús Fidiéeˇ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Getsemaní

32 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cangóˉ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Getsemaní e néeˊ fɨˊ móˈˋ Olivos, jo̱ fɨˊ jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—Níˋnaˈ e la lajeeˇ nii˜ jnea˜ nisiinˇn có̱o̱ˈ˜ Tiquiéˆe Fidiéeˇ.

33 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Tiáa˜ jo̱guɨ Juan, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ cajéeiñˋ, jo̱ Jesús mɨfɨ́ɨngˋ e nɨnaangˋ e lɨ́ɨiñˊ fɨˈíˆ e eáangˊ jo̱guɨ e jiuung˜ dsíirˊ cajo̱. 34 Jo̱ lalab cajíñˈˉ:

—Dsíngˈˉ líˈˆi e fɨˈíˆ lɨ́ɨnˊn dseángˈˉ lafaˈ joˋ jmɨgüíˋ la seemˉbaa lɨ́ɨnˊn. Jo̱ lab nijá̱ˆ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ jo̱, jo̱ jaˋ jmɨgüɨɨngˋ yaang˜naˈ.

35 Jo̱baˈ Jesús cangórˉ catɨˊ doguɨjiʉ, jo̱ catúuiñˊ cartɨˊ cajnúuˉ dsequíirˊ fɨˊ ni˜ uǿˆ, jo̱ camɨˈrˊ Fidiéeˇ faˈ jaˋ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ lají̱i̱ˈ˜ e nɨsɨjéeˇ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 36 Jo̱ lalab caféiñˈˊ Fidiéeˇ ie˜ jo̱:

—Teaa˜, lajɨbˋ cuǿøngˋ seaˋ líˋ jméeˆ ˈnʉˋ, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ e jmɨɨ˜ lana e nilaangˉ jnea˜ jee˜ e iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ e nɨjaquiéengˊ quiéˉe, dsʉˈ jaˋ güɨlíˋ laco̱ˈ iing˜ jnea˜, co̱ˈ iin˜n e nilíˋ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ ˈnʉˋ.

37 Jo̱ mɨ˜ caquɨngˈˉtu̱ Jesús fɨˊ lɨ˜ caseáaiñˊ i̱ dseaˋ gaangˋ do, jo̱ cadséngˈˋneiñˈ do e teiñˈˊ güɨɨmˋbre, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón lala:

—Simón, ¿su güɨɨmˋbaˈ? ¿Su dseángˈˉ jaˋ téˈˋbaˈ faˈ e sɨjnéeˋ oˈˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ oor˜? 38 Jmijnéeˋ óoˊnaˈ, jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ e laco̱ˈ jaˋ nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Dseángˈˉ e jábˈˉ iáamˋ óoˊnaˈ e jméeˆnaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, dsʉˈ ngúuˊ táangˋnaˈ jaˋ cuøˊ fɨˊ e nijméeˆnaˈ lajo̱.

39 Jo̱guɨ cangóbˉtu̱ Jesús caléˈˋ catú̱ˉ cangoféeiñˈˇ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ nɨcangoféeiñˈˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 40 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caquɨngˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ neáangˊ i̱ dseaˋ gaangˋ quiáˈrˉ do, jo̱ calébˈˋ catú̱ˉ cadséngˈˋtu̱reiñˈ do e güɨɨmˋbiñˈ, co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ joˋ téiñˈˋ do e jaligüɨ́iñˋ. Jo̱baˈ jaˋ ñirˊ e˜ niñírˉ quiáˈˉ dseaˋ do. 41 Jo̱ caquɨmˈˆtu̱ Jesús e catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—¿Su mɨˊ ˈnooˋ güɨɨmˋbɨ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ jmiˈíngˈˊnaˈ? Dsʉˈ nɨtébˈˋ jí̱i̱ˈ˜ lana, co̱ˈ dseángˈˉ lanab catɨ́ˋ íˈˋ e fɨˊ jaguóˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quibˊ nijángˈˋ dseaˋ jnea˜, i̱ dseaˋ i̱ cagüéngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 42 Jmɨnáˉ ráangˉnaˈ na, jo̱ máˆaaˈ, co̱ˈ nab nɨjáaˊ i̱ dseaˋ i̱ nijángˈˋ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiéˉe.

Mɨ˜ casangˈˉ dseaˋ Jesús

43 Jo̱ lajeeˇ e féˈˋbɨ Jesús, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguiéˉ Judas Iscariote i̱ quíingˈ˜ jee˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ có̱o̱ˈr˜ i̱ quie̱ˊ ñisʉ̱ˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ ˈmaˋ, co̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋbaˈ e ngolíingˉ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ cajo̱. 44 Jo̱ Judas Iscariote lamɨ˜ jéengˊguɨ, lalab casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jéeiñˋ do e nijmérˉ co̱o̱ˋ li˜, jo̱ nijíñˈˉ jnang˜ i̱ siiˋ Jesús, co̱ˈ cajíñˈˉ ie˜ jo̱:

—I̱i̱ˋ i̱ nimóˆ ˈnʉ́ˈˋ i̱ nichʉ́ˈˆʉ ni˜, íbˋ Jesús, jo̱baˈ séngˈˊnaˈre jóng, jo̱ teeˉnaˈre e ˈñúuiñˊ guiʉ́ˉ.

45 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáiñˉ Jesús, jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈrˉ lala:

—¡Tɨfaˈˊ!

Jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cachʉˈrˊ ni˜ dseaˋ do. 46 Jo̱ casamˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do Jesús ladsifɨˊ lado jo̱ e ˈñúungˈ˜biñˈ do catǿrˉ.

47 Dsʉˈ jaangˋ lajeeˇ laˈóˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Jesús caguirˊ ñisʉ̱ˈˋ quiáˈrˉ, jo̱ caquiʉˈrˊ dseángˈˉ logua˜ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ i̱ laniingˉ. 48 Jo̱ Jesús cajmɨngɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—¿Jialɨˈˊ nɨcañilíingˉnaˈ e quié̱ˆnaˈ jaléˈˋ ñisʉ̱ˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ ˈmaˋ e laco̱ˈ nitøøˉnaˈ jnea˜ e ˈñúunˊn laco̱ˈguɨ la cángˈˋ dseaˋ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ? 49 Co̱ˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨb˜ nɨcangɨ́ˋ jnea˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e éeˉe ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quíˉiiˈ, dsʉˈ jaˋ caˈíˋ óoˊnaˈ faˈ lají̱i̱ˈ˜ ie˜ jo̱ caséngˈˊnaˈ jnea˜. Dsʉˈ lanaguɨ nɨlɨtib˜ náng laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

50 Jo̱baˈ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do catiúumˉbre dseaˋ do jo̱ cacuí̱i̱ˋbre. 51 Jo̱ dsʉˈ jaangˋ sɨmingˈˋ cangóˉbre tɨˈleáaiñˊ laco̱ˈ cangángˈˉ Jesús, jo̱ lɨco̱ˈ iáiñˈˋ co̱o̱ˋ jmóoˈ˜ ˈmɨˈˊ lajo̱b. Jo̱ casamˈˉbre i̱ sɨmingˈˋ do cajo̱; 52 dsʉˈ i̱ sɨmingˈˋ do catʉ́ˋbre e jmóoˈ˜ ˈmɨˈˊ do jo̱ cacuí̱i̱ˋbre la rɨngúuiñˊ lado.

Mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜

53 Jo̱ catǿˉbre Jesús fɨˊ quiniˇ fii˜ laniingˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel; jo̱ fɨˊ jo̱b caseángˈˊ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ jo̱guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel cajo̱. 54 Jo̱ dsʉˈ cangóbˉ Tʉ́ˆ Simón jiʉb˜ cøøiñˋ laco̱ˈ cangóˉ Jesús cartɨˊ caguilíiñˉ e fɨˊ siguiˊ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do, dsʉˈ fɨˊ caluubˇ caje̱ˊ Tʉ́ˆ Simón co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ e guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ neáangˊ jmiguiángˈˊ fɨˊ caˈˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ.

55 Jo̱ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ canaaiñˋ ˈnóˈrˊ e˜ jaléˈˋ dseeˉ seaˋ quiáˈˉ Jesús e laco̱ˈ nilíˈrˋ e nijngáiñˈˉ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ jaˋ cadséˈˋ i̱ dseaˋ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. 56 Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ ˈnɨ́ɨiñˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ, dsʉˈ jmaquíimˊ júuˆ féˈrˋ lajaangˋ lajaaiñˋ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaaiñˋ jaˋ cuǿˈˉ júuˆ rúiñˈˋ. 57 Jo̱ caró̱o̱ˉbɨ jaangˋ gángˉ dseaˋ e ˈnɨ́ɨiñˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ jo̱ cajíñˈˉ lala:

58 —Jneaˈˆ canʉ́ˆnaaˈ e cajíngˈˉ dseaˋ na lala: “Jo̱ niˈíim˜baa guáˈˉ féˈˋ quíˉiiˈ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén e cajmeˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ lajeeˇ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱b nijméeˈ˜tú̱u̱ co̱o̱ˋguɨ e jaˋ nitaan˜n jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e jmeˈrˉ.”

59 Jo̱ dsʉˈ dseángˈˉ jaˋ cuøbˈˊ júuˆ rúngˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e sɨ́ɨiñˋ do.

60 Jo̱baˈ caró̱o̱ˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús:

—¿Su jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ iinˈ˜ ngɨɨˈˉ? ¿E˜ e féˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na e ˈnɨ́ɨiñˋ ˈnʉˋ?

61 Dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do, jo̱ lɨ́ˈˆ caje̱rˊ tiibˉ. Jo̱baˈ caleábˋtu̱ cajmɨngɨ́ɨˋ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿Su jáˈˉbaˈ e ˈnʉbˋ lɨnˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉ jneaˈˆ, jo̱guɨ lɨnˈˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ i̱ dseángˈˉ i̱ güeangˈˆ do?

62 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do lala:

—E jábˈˉ, jneab˜ íˋ, jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ nimáam˜baˈ jnea˜, i̱ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, e guiin˜n lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈguɨ la guiing˜ Fidiéeˇ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱guɨ e nigáaˊa fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ fɨˊ jee˜ cabøø˜ jníiˊ.

63 Jo̱b mɨ˜ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do canaaiñˋ síiñˋ sɨ̱ˈrˆ dsʉˈ e guíiñˉ jo̱ cajíñˈˉ lala:

—¿E˜guɨ e güɨjeengˇguɨ́ɨˈ e nilɨne˜guɨ́ɨˈ? 64 Nab nɨcanʉ́ʉˉnaˈ jial nɨcaféˈrˋ júuˆ gaˋ uíiˈ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. ¿Jial ɨˊ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcaféˈrˋ na?

Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do casɨ́ɨiñˉ røøˋ e røømˋ dseaˋ do dseeˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ e nijúumˉbre.

65 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ do canaaiñˋ ˈñíimˊbre Jesús, jo̱guɨ quɨ̱ˈrˊ ni˜ dseaˋ do jo̱guɨ naaiñˋ jnóorˊ moniñˈ˜ jo̱ jmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¡Ne˜duuˈ su jáˈˉ quíiˈˉ ñíˈˆ i̱˜ i̱ cabáˋ moníˈˆ!

Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ íˆ e guáˈˉ féˈˋ do canaaiñˋ jnóorˊ moni˜ dseaˋ do cajo̱.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ Jesús

66 Jo̱ co̱ˈ dobɨ guiing˜ Tʉ́ˆ Simón e fɨˊ siguiˊ do ie˜ jo̱, jo̱ lajeeˇ jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguiéˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do. 67 Jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ Tʉ́ˆ Simón e dob guiiñ˜ do ˈnɨˈˋ jɨˋ jmiguiáiñˈˊ, lɨ́ˈˆ caje̱rˊ jǿømˉbre dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈrˉ lala:

—Cangɨ́bˆ jáˈˉ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret do, ¿jሠjáˈˉ?

68 Dsʉˈ Tʉ́ˆ Simón cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lala:

—Jaˋ cuíingˋ jnea˜ i̱ dseaˋ íˋ, dseamɨ́ˋ. Jaˋ ñiiˉ e˜guɨ e fóˈˋ na.

Jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ lɨ́ˈˉ oˈnʉ́ˆ, jo̱ jo̱b mɨ˜ caquiˈˊ jaangˋ tuidséeˆ. 69 Jo̱baˈ cajǿøngˉtu̱ i̱ dseamɨ́ˋ do írˋ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canaaiñˋ sɨ́ˈrˋ i̱ dseaˋ teáangˉ do ie˜ jo̱:

—I̱ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús i̱ dseañʉˈˋ la cajo̱.

70 Dsʉˈ Tʉ́ˆ Simón cajíñˈˉ caléˈˋ catú̱ˉ e jaˋ cuíiñˋ dseaˋ do. Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ cajíngˈˉ i̱ teáangˉ do cajo̱ casɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón lala:

—E jábˈˉ dseángˈˉ ˈnʉbˋ i̱ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús do, ¿jሠjáˈˉ?, co̱ˈ dseaˋ Galileab lɨnˈˊ.

71 Jo̱baˈ Tʉ́ˆ Simón canaaiñˋ jmɨˈlɨmˈˆ ˈñiaˈrˊ e jíñˈˉ e dseángˈˉ jaˋ ñirˊ, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Ni˜ fiiˉ. Dseángˈˉ jaˋ cuíimˋbaa i̱ dseañʉˈˋ i̱ éengˊ ˈnʉ́ˈˋ na.

72 Jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caquiˈˊ tuidséeˆ e catɨ́ˋ tú̱ˉ ya̱ˈˊ, jo̱ jo̱guɨb cadsengˈˉ dsíiˊ Tʉ́ˆ Simón cajo̱ e cajímˈˉ Jesús la nʉ́ˈˉguɨ do lala: “Nʉ́ˈˉguɨ e niquíˈˉ tuidséeˆ e nitɨ́ˉ tú̱ˉ ya̱ˈˊ, ˈnʉˋ nifoˈˆ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e jaˋ cuíinˈˋ jnea˜.”

Jo̱ mɨ˜ cadsengˈˉ dsíirˊ guiʉ́ˉ e jo̱, canaaiñˋ quɨˈˊbre jóng dseángˈˉ e ngocángˋ dsíirˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes