A A A A A
Bible Book List

Marcos 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e niˈíingˉ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén

13  Jo̱ lajeeˇ nɨˈiuungˉ Jesús fɨˊ e güɨˈɨ́ɨrˊ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱ jaangˋ lajeeˇ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¡Tɨfaˈˊ, fɨng na jǿøˉ jaléˈˋ cu̱u̱˜ cóoˈ˜ e niguoˈˆ e sɨlɨ́ɨˋ e guáˈˉ la!

Jo̱ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Jǿøˉ jial jloˈˆ có̱o̱ˈ˜ e sɨlɨ́ɨˋ e guáˈˉ na. Dsʉˈ latøøngˉ e guáˈˉ na jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ joˋ e nijé̱ˉguɨ sɨfɨ́ɨngˇ quiáˈˉ rúngˈˋ, co̱ˈ dseángˈˉ lajɨbˋ niˈíingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Jial nilíˋ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóbˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ e siiˋ Olivos e siˈˊ fɨˊ lɨ́ˈˉ quiniˇ laco̱ˈ siˈˊ e guáˈˉ do. Jo̱ lajeeˇ e taang˜ Jesús e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ do, jo̱ jo̱b mɨ˜ cangoquiéengˊ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Tiáa˜ jo̱guɨ Juan có̱o̱ˈ˜ Dɨ́ˆ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseaˋ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala co̱o̱ˋ yaaiñ˜:

—Ii˜naaˈ e jméeˈ˜ jneaˈˆ júuˆ, Tɨfaˈˊ, lɨ˜ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e fóˈˋ ˈnʉˋ na. Jo̱ ¿e˜ e nicuǿˉ li˜ quiáˈˉ e joˋ huǿøˉ ró̱o̱ˋ jmɨgüíˋ jo̱guɨ e nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do lala:

—Ñiing˜ áaˊnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ nijmɨgǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ. Dsʉco̱ˈ fɨ́ɨmˊbingˈ i̱ nijalíingˉ i̱ jmɨgóoˋ e jíñˈˉ e íˋbre lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ niféˈrˋ: “Jneab˜ i̱ dseaˋ íˋ”; jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nilɨgøøiñˋ jo̱ jábˈˉ nilíiñˋ e júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ do mɨ˜ niguiéeˊ e jmɨɨ˜ jo̱.

’Jo̱ mɨ˜ ninúuˆ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ e nɨnéeˊ ˈniiˋ fɨˊ la fɨˊ na, jaˋ fǿøngˈ˜naˈ jóng, co̱ˈ lajo̱b nɨsɨˈíˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nidsijéeˊ; dsʉˈ lɨ́ˈˆ uiim˜bɨ jóng jaˋ mɨˊ tɨˊ lɨ˜ íimˆbɨ. Dsʉco̱ˈ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ, eáamˊ nitíngˉ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ rúiñˈˋ; co̱ˈ nitíngˉ co̱o̱ˋ fɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ jiéˈˋguɨ co̱o̱ˋ fɨɨˋ, jo̱guɨ lajo̱bɨ co̱o̱ˋ góoˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jiéˈˋguɨ co̱o̱ˋ góoˋ dseaˋ; jo̱guɨ jmiguiʉbˊ lɨ˜ nijǿˈˋ uǿˉ e eáangˊ, jo̱guɨ jmiguiʉbˊ lɨ˜ nijáaˊ ji̱i̱ˋ ooˉ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ lɨ́ˈˆ uiim˜bɨ jóng mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nidsijéeˊ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ na.

’Dsʉˈ eáangˊ ˈnéˉ ñiing˜ áaˊ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, co̱ˈ nijángˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜, jo̱guɨ nijmɨhuɨ́ɨiñˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ lacaangˋ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ. Jo̱ uii˜ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ nidsijeáaiñˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ lacaangˋ quiniˇ dseata˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ féngˈˊ. Jo̱ mɨ˜ nijmérˉ lajo̱, jo̱baˈ cuǿøngˋ e niguiሠˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiéˉe fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseata˜ do. 10 Dsʉco̱ˈ nʉ́ˈˉguɨ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ, dseángˈˉ ˈnébˉ e niniˈˆ júuˆ quiéˉe jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e quiáˈˉ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 11 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitǿørˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜ e nijáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ jaˋ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ faˈ jaˋ ñíˆnaˈ eeˋ ningɨɨˉnaˈ quiáˈrˉ, co̱ˈ dseángˈˉ jaˋ ˈnéˉ ɨ́ˆ áaˊnaˈ lajo̱, dsʉco̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quíiˉnaˈ e ningɨɨˉnaˈ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱; dsʉco̱ˈ o̱ˈ dseángˈˉ ˈnʉ́ˈˋ i̱ niféˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ niféˈˋ, jo̱ eáamˊ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jóng. 12 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, jaléngˈˋ dseaˋ niˈléˉbre quiáˈˉ rúiñˈˋ e nijángˈˋneiñˈ quiáˈˉ e nijúuiñˉ, jo̱guɨ lajo̱ cajo̱ jaléngˈˋ tiquiáˈˆ dseaˋ nijámˈˋbre jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ e nijúuiñˉ; jo̱guɨ jaléngˈˋ jó̱o̱ˊ dseaˋ nitíngˉ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ sejmiirˋ jo̱ cartɨˊ nijngámˈˉbreiñˈ. 13 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nilíˋ ˈníˈˋ níiñˉ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiéˉe; jo̱ dsʉˈ i̱i̱ˋ i̱ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe carta˜ seeiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ nileámˋbre jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

14 ’Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, mɨ˜ nimóˆnaˈ co̱o̱ˋ e gaˋ eáangˊ e nijméˉ dseaˋ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ e guáˈˉ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajmeˈˊ jaangˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜gui eáangˊ i̱ calɨsíˋ Daniel —güɨngángˈˋnaˈ e júuˆ la, ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ ɨˋnaˈ e la—, jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea güɨcuí̱i̱ˆbre fɨˊ jee˜ móˈˋ. 15 Jo̱guɨ song i̱i̱ˋ dseaˋ dsíiñˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ ˈnʉ́ʉˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱, jaˋ güɨjgiáaiñˋ faˈ e nidsiˈuǿøˈr˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ, co̱ˈ ˈnéˉ cuí̱ˉbre; 16 jo̱guɨ song i̱i̱ˋ dseaˋ taang˜ jmooˋ ta˜ fɨˊ jee˜ móˈˋ, jo̱baˈ jaˋ güɨˈíˆ dsíirˊ faˈ e niquɨngˈˉguɨr fɨˊ quiáˈrˉ e faˈ e nidsiquié̱e̱rˋ jaléˈˋ sɨ̱ˈrˆ. 17 ¡Lɨ́ˈˆ e ngɨ˜ fɨ́ɨˆ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ jo̱bɨ quiéengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ jo̱bɨ cuøˈˊ yʉ̱ʉ̱ˋ tʉ́ˈˋ é! 18 Jo̱ nab tíiˊguɨ e mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ e jaˋ dsijéeˊ jaléˈˋ e la dseángˈˉ lajeeˇ ji̱i̱ˋ güíiˉ, 19 dsʉco̱ˈ ie˜ jo̱ dseángˈˉ eáamˊ iihuɨ́ɨˊ niˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ e jaˋ mɨˊ cangongɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ latɨˊ mɨ˜ catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ, o̱ˈguɨ nidsingɨ́ɨiñˉ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱. 20 Jo̱ faco̱ˈ Fíiˋnaaˈ nijmɨˈɨɨiñ˜ eáangˊ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱i̱ˋ nileángˋ jóng faco̱ˈ lajo̱; dsʉˈ nɨcajmitiiñ˜ jaléˈˋ e jo̱ uíiˈ˜ e ˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉbre i̱ nɨcaguíñˈˋ lamɨ˜ jéengˋguɨ.

21 ’Jo̱ ie˜ jo̱, song i̱i̱ˋ dseaˋ nijmɨgǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ nisɨ́ˈrˋ ˈnʉ́ˈˋ lala: “I̱ lab i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaˈ do”, o̱si “Dob siñˈˊ” é, dsʉˈ jaˋ jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱. 22 Co̱ˈ fɨ́ɨmˊbingˈ nijalíingˉ i̱ nijmɨgóoˋ e nijmɨcaaiñ˜ e lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ, o̱si nijmɨgóorˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ é; jo̱ nijméˉbre jaléˈˋ li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ iiñ˜ e nilɨgøøngˋ dseaˋ, jo̱ dseáamˈ˜ e nilɨgøøngˋ la quie̱ˊguɨ i̱ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈrˉ. 23 Jo̱ lana fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, ˈnéˉ e eáamˊ sɨñiingˇ óoˊnaˈ, co̱ˈ nɨcaliúumˈ˜baa ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la lamɨ˜ jéengˊguɨ.

Jial mɨ˜ nijáaˊtu̱ i̱ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ

24 ’Jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ e jmɨɨ˜ jo̱, mɨ˜ nisóongˉ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e nijáaˊ do, jo̱ joˋ nicuǿˉguɨ ieeˋ jɨr˜, o̱ˈguɨ sɨˈˋ nicuǿˉguɨr jɨr˜ cajo̱. 25 Jo̱guɨ nijiúmˈˋ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ i̱ sɨtǿngˈˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ niguiáˈˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. 26 Jo̱ jo̱guɨb mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigáaˊtu̱ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ nigáaˊa fɨˊ jee˜ cabøø˜ jníiˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e ˈgøngˈˊ jo̱guɨ e jɨˈˋ laniingˉ güeaˈˆ jɨˈˋ niguoˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 27 Jo̱ jo̱b mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nisíngˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ; jo̱ i̱ ángeles do niseáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ fɨˊ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ quiúungˈ˜ jmɨgüíˋ, catɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉguɨ quiáˈˉ guóoˈ˜ uǿˉ jo̱guɨ catɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉguɨ quiáˈˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ cajo̱.

28 ’Jo̱ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ ˈmaˋ güɨñíˈˆ: Mɨ˜ nɨdsi˜ guoˈˋ e síˈˋ quiáˈˉ, jo̱guɨ nɨˈiáˋ máˈˆ e síˈˋ quiáˈˉ cajo̱, jo̱baˈ nɨñíˆ ˈnʉ́ˈˋ e quiá̱bˈˉ nijaquiéengˊ ji̱i̱ˋ jmɨ́ɨˊ jóng. 29 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ la; co̱ˈ mɨ˜ nɨmóoˉ ˈnʉ́ˈˋ e nɨdsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ nɨcuøˊ li˜ jóng e quiá̱bˈˉ nigáaˊa, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 30 Co̱ˈ dseángˈˉ jáˈˉbaˈ fáˈˋa e dseángˈˉ ˈnéˉ e nidsijéebˊ jaléˈˋ e jo̱ nʉ́ˈˉguɨ e nijúungˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ lajeeˇ lana. 31 Co̱ˈ niˈíimˉ fɨˊ laˈúngˉ jmɨgüíˋ jo̱guɨ lajo̱bɨ laˈúngˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ cajo̱, dsʉˈ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e jaˋ nilɨti˜ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe.

32 ’Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ ñiˊ e júuˆ jo̱ jéengˊguɨ cuaiñ˜ quiáˈˉ e˜ jmɨɨ˜ jo̱guɨ e˜ íˈˋ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ jɨˋguɨ latɨˊ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ jaˋ ñirˊ e jo̱, o̱ˈguɨ jnea˜ cajo̱, dseaˋ lɨ́ɨnˊn i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do, jaˋ ñiiˉ, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉbingˈ ñiˊ e jo̱.

33 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e dseángˈˉ ˈnéˉ e ñiingˇ óoˊnaˈ contøømˉ e sɨjeengˇnaˈ jaléˈˋ e jo̱, jo̱guɨ féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ, co̱ˈ jaˋ ñíˆnaˈ røøˋ lɨ˜ dseángˈˉ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱. 34 Co̱ˈ e la lɨ́ɨˊ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ niˈíˋ fɨˊ dséˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ, jo̱ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ nigüɨˈɨ́ɨrˊ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ caseáaiñˊ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ, jo̱ cacuøˈrˊ ta˜ lajaangˋ lajaaiñˈˋ do, jo̱guɨ caseáaiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ do. 35 Jo̱baˈ lalab cajíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ dseaˋ ˈléengˈ˜ do casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ do: Jmiñiingˇ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ, meléˆ, co̱ˈ jaˋ ñíˆnaˈ lɨ˜ e nigüeángˈˊtu̱ i̱ dseaˋ fii˜ ˈnʉ́ʉˊ la, su milíˆ na o̱si uǿøˋ guiéˉ nʉ́ʉbˊ é, o̱si téeˉ ogóoˊ mɨ˜ niquíˈˉ túˋ é, o̱si dsaˈeeˋguɨb é; 36 co̱ˈ jial fɨng lajeeˇ tengˈˊ ˈnʉ́ˈˋ güɨɨmˋbaˈ nigüeáiñˈˊ. 37 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ la, lajo̱b lɨ́ɨˊ júuˆ quiéˉe có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jiéngˈˋguɨ cajo̱: ¡Lɨ́ˈˆ ˈnéˉbaˈ e jmiñiingˇ óoˊnaˈ!

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes