A A A A A
Bible Book List

Marcos 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sooˋ dsíiˊ

12  Jo̱ lajeeˇ e táamˋbɨ Jesús fɨˊ Jerusalén, jo̱ canaaiñˋ féiñˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ e lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ cuento jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ jaangˋ dseañʉˈˋ malɨɨ˜guɨ i̱ cajníˋ jmangˈˉ huɨɨngˋ jǿˈˆ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ; jo̱ cajmeˈrˊ co̱o̱ˋ iáˋ, jo̱guɨ cajmeˈrˊ co̱o̱ˋ fɨˊ lɨ˜ niniúungˉ e nicuǿˉ jmɨ́ˈˆ e mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ do, jo̱guɨ cajmeˈˊbɨr co̱o̱ˋ lɨ˜ nigüeárˋ e quiáˈˉ nijmérˉ íˆ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cacuøˈrˊ dseaˋ i̱ cajméeˋ ta˜ e uǿˉ quiáˈrˉ do, jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre ˈñiaˈrˊ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ. 2-3 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e nisɨtɨ́ɨngˊ, co̱ˈ nɨcaroobˋ lají̱i̱ˈ˜ e cajnírˋ do, jo̱baˈ casíingˋ i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ e nidsimɨ́ɨiñˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ jaléˈˋ e carooˋ e ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ do. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguiéˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do quiáˈrˉ, i̱ dseaˋ i̱ jmángˈˋ ta˜ uǿˉ do cajmɨhuɨ́ɨmˋbre i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do, jo̱ caguiémˈˊtu̱reiñˈ e jaˋ quiéeiñˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. Jo̱b mɨ˜ casíingˋ i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do jaangˋguɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ e quiáˈˉ nidsimɨ́ɨiñˈ˜ do lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ, dsʉˈ cu̱u̱b˜ caté̱e̱ˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ uǿˉ do mogui˜ íˋ cajo̱, jo̱ júuˆ ˈlébˈˋ casɨ́ˈˉreiñˈ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ íˋ, i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do casíiñˋ jiéngˈˋguɨ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguiéˉ íˋ, cajúmˉbre, co̱ˈ cajngabˈˊ i̱ dseaˋ jmángˈˋ ta˜ uǿˆ do quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do i̱ fɨ́ɨmˊbɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ casíiñˋ; jo̱ i̱ lɨɨng˜ lɨ́ˈˆ calɨhuɨ́ɨmˋbre, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ dseángˈˉ cajngabˈˊ i̱ dseaˋ do quiáˈrˉ.

’Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ jaangˋ jó̱o̱bˊ i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do seáangˉguɨ, jo̱ íbˋ i̱ dseángˈˉ i̱ ˈneáaiñˋ eáangˊ. Jo̱ caˈɨ́ˋ dsíirˊ e i̱ jó̱o̱rˊ dob nisíñˉ, co̱ˈ lɨ́ɨiñˉ e i̱ jó̱o̱rˊ doguɨbingˈ i̱ nijmɨˈgóˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Dsʉˈ i̱ dseaˋ jmángˈˋ ta˜ uǿˉ do casɨ́ɨiñˉ lajeeˇ yaaiñ˜: “I̱ jó̱o̱rˊ nab i̱ nineˈˆ ni˜ latøøngˉ e guóoˈ˜ uǿˉ na; jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e nijngáamˈ˜baaˈre, jo̱ lajo̱baˈ jneaa˜aabˈ dseaˋ nilíˈˋnaaˈ e guóoˈ˜ uǿˉ la.” Jo̱baˈ casamˈˉbre i̱ jó̱o̱ˊ i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do, jo̱ cajngamˈˊbreiñˈ do, jo̱ cangojéengˋneiñˈ do fɨˊ lɨ́ˈˉ caluubˇ e guóoˈ˜ uǿˉ quiáiñˈˉ do.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e féˈˋ Jesús e júuˆ jo̱, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—¿E˜ lɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ e nijméˉ i̱ dseaˋ fii˜ guóoˈ˜ uǿˉ do? E jábˈˉ nidséˉbre jo̱ nidsijngáamˈ˜bre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ uǿˉ quiáˈrˉ do, jo̱ i̱ jiémˈˋ nitáiñˈˊ i̱ nijméˉ ta˜ e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ do.

Jo̱baˈ cajíngˈˉguɨ Jesús lala:

10 —¿Su jaˋ mɨˊ caˈíˋ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala?:
    E cu̱u̱˜ e jaˋ calɨjíiˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmoˈˊ ˈnʉ́ʉˊ,
    lanaguɨ dseángˈˉ cu̱u̱˜ laniimˉ nɨcaˈuíingˉ quiáˈˉ ˈnʉ́ʉˊ.
11     Jo̱ ˈñiabˈˊ Fíiˋnaaˈ dseaˋ cajméeˋ e la,
    jo̱baˈ dseángˈˉ eáamˊ dsigáˋ dsiˋnaaˈ.

Jo̱ lanab to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

12 Jo̱ jo̱b mɨ˜ cajméeˋ quijí̱ˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel jo̱guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ jial e nisáiñˈˊ dseaˋ do, co̱ˈ calɨlíˈˆbre e caféiñˈˋ do e éeiñˋ jaléngˈˋ íbˋ. Jo̱ dsʉco̱ˈ ˈgǿmˈˋbɨr jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱baˈ catiúumˉbre dseaˋ do jo̱ cangolíimˋbre jóng.

Mɨ˜ cajmɨngɨ́ˈˉ dseaˋ Jesús cuaiñ˜ quiáˈˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel casíiñˋ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Herodes e laco̱ˈ niˈnóiñˈˊ do jial nisɨ́ˈrˋ Jesús e laco̱ˈ niguiéˈrˊ jial niˈnɨ́iñˉ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ dseata˜. 14 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Tɨfaˈˊ, ne˜naaˈ e jmangˈˉ júuˆ jáˈˉbaˈ fóˈˋ ˈnʉˋ, jo̱guɨ e jaˋ ˈgóˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jo̱guɨ jaléˈˋ e féˈrˋ uíiˈ˜ quíiˈˉ, jo̱guɨ dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ e røøbˋ ɨ́ɨˋ ˈnʉˋ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, co̱ˈ jaˋ jǿøˉ ˈnʉˋ jí̱i̱ˈ˜ jialco̱ˈ lɨ́ɨngˊ dseaˋ lɨ́ˈˆ caluuˇ, jo̱guɨ e eˈˊ jial e nilɨseengˋ dseaˋ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ jmɨngɨ́ɨˈˇnaaˈ ˈnʉˋ e júuˆ la: ¿Su ˈnéˉ quíˆnaaˈ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma o̱si jaˋ ˈnéˉ quíˆnaaˈ é?

15 Jo̱ co̱ˈ calɨlíˈˆ Jesús lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ i̱ dseaˋ do jmɨcaaiñ˜, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿Jialɨˈˊ ˈnóˈˋnaˈ e iing˜naˈ niguiéˈˊnaˈ jial e niˈnɨ́ɨng˜naˈ jnea˜ fɨˊ quiniˇ dseata˜? Fɨng na cuǿøˈ˜naˈ jnea˜ co̱o̱ˋ cuuˉ jo̱ nijǿøˆø.

16 Jo̱baˈ caˈeˊbɨ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋ cuuˉ, jo̱ cajǿøbˉ Jesús, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—¿I̱˜ moni˜ tó̱o̱ˋ e ni˜ cuuˉ la?, jo̱guɨ ¿e˜ júuˆ e sɨlɨ́ɨˋ fɨˊ ni˜ la?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do lala quiáˈˉ Jesús:

—Ni˜ dseata˜ dseaˋ guiing˜ fɨˊ Romab tó̱o̱ˋ.

17 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Cuǿøˈ˜naˈ dseata˜ dseaˋ guiing˜ fɨˊ Roma lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ íˋ, jo̱guɨ cuǿøˈ˜naˈ Fidiéeˇ cajo̱ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ eáamˊ cangogáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do mɨ˜ canúurˉ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e cañíiˋ Jesús do.

Mɨ˜ cajmɨngɨ́ɨˋ dseaˋ jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ dseaˋ caléˈˋ catú̱ˉ

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, cangolíingˆ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ saduceo fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱ i̱ dseaˋ do féˈrˋ e joˋ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ e jo̱b e iiñ˜ nijmɨngɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

19 —Tɨfaˈˊ, Moi˜ caséerˊ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ e song cajúngˉ jaangˋ dseañʉˈˋ, jo̱ caseáaiñˊ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ e jaˋ mɨˊ seengˋ jó̱o̱rˊ, jo̱baˈ rúngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ do ˈnéˉ nicúngˈˉ guórˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ caseángˉ do; jo̱ mɨ˜ calɨseengˋ jó̱o̱rˊ có̱o̱ˈ˜ íˋ, jo̱baˈ lafaˈ jó̱o̱bˊ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ mɨ˜ uii˜ do nilíingˉ i̱ jiuung˜ do. 20 Jo̱ lafaˈ e jáˈˉ, co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ calɨséngˋ guiángˉ dseañʉˈˋ i̱ laˈóˈˋ rúngˈˋ, jo̱ i̱ dseañʉˈˋ laˈuii˜ do cacúmˈˋ guóorˋ, dsʉˈ joˋ huǿøˉ ngóˉ cajúmˉbre la jaˋ mɨˊ seemˋbɨ jó̱o̱rˊ. 21 Jo̱baˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ catɨ́ˋ tú̱ˉ do cacúmˈˋ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ do, jo̱ lajo̱b cajo̱ cajúmˉbre jo̱ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ɨngˈ˜ jó̱o̱rˊ jaˋ mɨˊ lɨˊ sémˋbɨ; jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ i̱ catɨ́ˋ ˈnɨˊ do cajo̱. 22 Jo̱ lajo̱b lajɨˋ guiámˉ i̱ dseañʉˈˋ do cacúngˈˉ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaaiñˈˋ do faˈ calɨséngˋ jiuung˜ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ lɨˊ cǿngˋguɨjiʉ lajo̱, cajúmˉ i̱ dseamɨ́ˋ do ˈñiaˈrˊ cajo̱. 23 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ fɨɨˋ co̱o̱ˋ, ¿i̱˜ lajeeˇ lajɨˋ guiángˉ i̱ dseañʉˈˋ do niˈuíingˉ dseángˈˉ dseañʉˈˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do?

24 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do lala:

—Sɨjgiéemˆ áaˊ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉco̱ˈ jaˋ ñíˆnaˈ jial laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, o̱ˈguɨ ñíˆnaˈ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ dseaˋ do cajo̱. 25 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ, joˋ nicúngˈˉguɨ guooˋ dseañʉˈˋ o̱ˈguɨ dseamɨ́ˉ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈ dsingɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ seengˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 26 Jo̱guɨ e cuaiñ˜ quiáˈˉ e fɨng jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ do, ¿su jaˋ mɨˊ caˈíˋ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Moi˜ jial mɨ˜ caféngˈˊ Fidiéeˇ írˋ catɨˊ lɨ˜ siˈˊ co̱o̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ e iaˋ jɨˋ? Jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do ie˜ jo̱: “Jneab˜ lɨ́ɨnˊn Fidiéeˇ i̱ jmiféngˈˊ Abraham có̱o̱ˈ˜guɨ Isáaˊ jo̱guɨ Jacóoˆ cajo̱.” 27 Jo̱ Fidiéeˇ jaˋ lɨ́ɨiñˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, co̱ˈ Fidiéeˇ quiáˈˉ dseaˋ jí̱bˈˋ lɨ́ɨiñˊ; jo̱baˈ sɨjgiéemˆ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ.

E lab e júuˆ laniingˉguɨ quiáˈˉ Fidiéeˇ

28 Jo̱ lajeeˇ jo̱ caguiéˉguɨ jaangˋ lajeeˇ laˈóˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱ mɨ˜ calɨlíˈrˆ e cañíibˋ Jesús røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ cangoquiéeiñˊ cáangˋ Jesús jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿E˜ e júuˆ laniingˉguɨ lajeeˇ lajaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ?

29 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—E lab e júuˆ e laniingˉguɨ do quiáˈˉ lajeeˇ lajaléˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱ lalab féˈˋ: “Nʉ́ʉˉnaˈ dseaˋ Israel e Fii˜naaˈ Fidiéeˇ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseángˈˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Fii˜naaˈ. 30 Jmiˈneáangˋ Fíiˈˋ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ oˈˊ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ jmɨguíˋ quíiˈˉ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ e ɨˊ aˈˊ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ bíˋ seenˈˋ.” Jo̱guɨ e nab e júuˆ laniingˉ do. 31 Jo̱guɨ e lab e júuˆ laniingˉ e catɨ́ˋ tú̱ˉ do: “Jmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmiˈneáanˈˋ uøˈˊ.” Jo̱ e nab e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laniingˉguɨ eáangˊ do lajeeˇ lajaléˈˋ.

32 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ i̱ tɨfaˈˊ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Eáamˊ guiʉ́ˉ lajo̱, Tɨfaˈˊ, dseángˈˉ jábˈˉ júuˆ quíiˈˉ e jáˈˉbaˈ e jaamˋ Fidiéeˇ seengˋ, jo̱ jaˋ seengˋ i̱ jiéngˈˋguɨ. 33 Jo̱guɨ e jábˈˉ e ˈnéˉ e nijmiˈneáangˋnaaˈ Fidiéeˇ dseángˈˉ e ngocángˋ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ e ɨˊ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ bíˋ se̱e̱ˉnaaˈ, jo̱guɨ e jmiˈneáangˋnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ laco̱ˈguɨ ii˜naaˈ e nijmiˈneáangˋ dseaˋ jneaa˜aaˈ, jo̱ lajaléˈˋ e la eáangˊguɨ quíingˊ laco̱ˈguɨ lajaléˈˋ feáˈˉ e cuǿøˉnaaˈ Fidiéeˇ, faˈ la mɨ˜ jngangˈˊnaaˈ jóˈˋ fɨˊ quinirˇ o̱si mɨ˜ eeˋgo̱ e juˋnaaˈ fɨˊ nifeˈˋ é.

34 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˉ Jesús e guiʉ́bˉ cañíiˋ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Na jaquiéemˉ e tɨˊ lɨ˜ nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quíiˈˉ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋguɨ i̱ dseaˋ do faˈ cateáˉguɨ dsíirˊ eeˋ nijmɨngɨ́ˈˉguɨr Jesús.

I̱˜ dseaˋ sɨju̱˜ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ

35 Jo̱ lajeeˇ e iuungˉ Jesús fɨˊ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén e eˈrˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ do:

—¿Jial lɨ́ɨˊ quiáˈˉ i̱ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ, dseaˋ Israel, e féˈrˋ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ? 36 Co̱ˈ ˈñiabˈˊ dseata˜ Davíˈˆ cajíñˈˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lala:
    Lalab cajíngˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ Fíiˋi:
    “Níˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiin˜n
    cartɨˊ nijmee˜e e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ nisíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiníˈˆ e laco̱ˈ nijmɨˈgórˋ ˈnʉˋ.”

37 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Jo̱ song ˈñiaˈˊbɨ dseata˜ Davíˈˆ sɨ́ˈrˋ Dseaˋ Jmáangˉ Fíiˋi, jo̱baˈ ¿jial cuǿøngˋ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ jóng?

Jo̱ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ teáangˉ núuˋ do eáamˊ iáangˋ dsíirˊ e núurˋ jaléˈˋ júuˆ e féˈˋ Jesús.

Jaléˈˋ e gaˋ e jmóoˋ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel

38 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab caféˈˋ Jesús jeeng˜ júuˆ quiáˈrˉ e erˊ do:

—Ñiing˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ, dseaˋ Israel, co̱ˈ lɨ́ˈˆ tɨˊ dsíirˊ e ngɨrˊ e jloˈˆ sɨlɨɨmˇbre, jo̱guɨ eáangˊ iiñ˜ i̱i̱ˋ nijmɨˈgóˋ írˋ lacaangˋ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ ngɨrˊ, 39 jo̱guɨ iiñ˜ güeárˋ ni˜ ˈmasii˜ e jloˈˆguɨ fɨˊ lacaangˋ dsíiˊ guáˈˉ quiáˈrˉ, jo̱guɨ iiñ˜ e nigüeárˋ cajo̱ dseángˈˉ la jmangˈˉ lɨ˜ jloˈˆguɨ fɨng catɨ́ˋ e nidǿˈrˉ, 40 jo̱guɨ guiˊbre ˈnʉ˜ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ, jo̱guɨ jmɨcaaiñ˜ e féˈrˋ faˈˊ e cueeˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ. Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíbˋ niˈíngˈˋ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊguɨ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Jaangˋ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ i̱ catá̱ˈˉ cuuˉ fɨˊ dsíiˊ guóoˊ quiáˈˉ guáˈˉ

41 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ guiing˜ Jesús fɨˊ caˈˊ guóoˊ lɨ˜ taˈˊ dseaˋ cuuˉ quiáˈˉ guáˈˉ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱ jǿørˉ jial dsiteaˈˊ dseaˋ cuuˉ fɨˊ jo̱. Jo̱ lajeeˇ jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ eáamˊ dsiteaˈrˊ cuuˉ fɨˊ jo̱. 42 Jo̱ co̱o̱ˋ caguiébˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ i̱ tiñíingˉ eáangˊ, jo̱ catá̱ˈrˉ e fɨˊ dsíiˊ guóoˊ do tú̱ˉ cuuˉ e jaˋ eeˋ ˈgaˈˊ lɨˊ quíingˊ. 43 Jo̱baˈ catǿˈˉ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Dseángˈˉ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ la nɨcatóˈrˋ jmiguiʉˊguɨ cuuˉ e fɨˊ dsíiˊ guóoˊ quiáˈˉ guáˈˉ la laco̱ˈguɨ dseaˋ caguiaangˉguɨ; 44 co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ cuørˊ lají̱i̱ˈ˜ e seáangˊ quiáˈˉbre; dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ la lajɨbˋ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ quiáˈrˉ e ˈnérˉ nɨcatáˈrˉ e fɨˊ dsíiˊ guóoˊ la.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes