A A A A A
Bible Book List

Marcos 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ mɨ˜ tiúungˉ dseaˋ rúiñˈˋ

10  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús fɨˊ Capernaum jo̱ cangóˉtu̱r fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea jo̱guɨ e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ e néeˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ guiéeˈ˜ laco̱ˈ iʉ˜ guaˋ Jordán. Jo̱ fɨˊ jo̱b caseángˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨiñˋ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱ cangoquiéengˊ jaangˋ gángˉ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niguiéˈrˊ jial niˈnɨ́iñˉ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ dseata˜. Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do e su seabˋ fɨˊ e nitiúungˉ dseañʉˈˋ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—¿E˜ ta˜ caquiʉˈˊ Moi˜ e nijmeeˉnaˈ quiáˈˉ e jo̱?

Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do cañíirˋ lala:

—Moi˜ cacuøˊbre e líbˈˋ jaangˋ dseañʉˈˋ nitiúuiñˉ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ lɨfaˈ ˈnéˉ seáiñˉ co̱o̱ˋ majíˋ lɨ˜ féˈˋ lajo̱.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala:

—Moi˜ cacuørˊ e júuˆ jo̱, co̱ˈ ñirˊ e dseángˈˉ eáangˊ ueˈˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ dsʉˈ lají̱i̱ˈ˜ ie˜ mɨ˜ catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ, “Fidiéeˇ cajmeáaiñˋ dseañʉˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ dseamɨ́ˋ”. “Jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ e cúngˈˋ dseañʉˈˋ guóorˋ jo̱ ˈnaaiñˋ quiáˈˉ sejmiirˋ e laco̱ˈ nilɨseeiñˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ. Jo̱ lajɨˋ huáaiñˉ do lafaˈ jaamˋbre nɨcaˈuíiñˉ jóng.” Jo̱baˈ joˋ tíiˊguɨr gángˉ dseaˋ, co̱ˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ caˈuíiñˉ. Co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ caguiaˊ uiing˜ e nicúngˈˋ dseaˋ guóorˋ, jo̱baˈ joˋ cuǿøngˋ faˈ e nitiúungˉguɨ dseaˋ rúiñˈˋ mɨ˜ nɨcangɨ́ˋ e cacúngˈˋ guórˋ.

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ caˈíbˉtu̱ Jesús fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ lajeeˇ jo̱ caléˈˋ catú̱ˉ cajmɨngɨ́ɨˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ e ngóoˊ do. 11 Jo̱baˈ Jesús cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala:

—I̱i̱ˋ dseañʉˈˋ i̱ tiúungˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ jo̱ cúiñˈˋ guórˋ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ i̱ jiéngˈˋ, jo̱baˈ éeˋbre dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ laˈuii˜ do; 12 jo̱guɨ song jaangˋ dseamɨ́ˋ catiúuiñˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ jo̱ cacúiñˈˋ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ, jo̱baˈ éeˋbre dseeˉ cajo̱ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ cajmigüeangˈˆ Jesús jaléngˈˋ jiuung˜

13 Jo̱ lajeeˇ jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ cangojéeiñˋ jiuung˜ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús e laco̱ˈ niquidsiˊ dseaˋ do guóorˋ fɨˊ moguiñˈ˜ e laco̱ˈ nilɨgüeaiñˈˆ do, dsʉˈ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús do canaaiñˋ jíimˉbre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ dsijéengˋ jiuung˜ quiáˈrˉ fɨˊ do. 14 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Jesús e jo̱, eáamˊ calɨguíiñˉ jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Cuǿøˈ˜naˈ fɨˊ e jalíingˉ jaléngˈˋ i̱ jiuung˜ na fɨˊ quiniiˉ jo̱ jaˋ jnɨ́ɨngˈ˜naˈ quiáˈrˉ, dsʉco̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ i̱ jiuung˜ la. 15 Jo̱ dseángˈˉ fáˈˋbaa e i̱i̱ˋ jaˋ iing˜ niˈíngˈˋ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ laco̱ˈguɨ íngˈˋ jaangˋ jiuung˜, jo̱baˈ jaˋ to̱o̱˜ jmɨɨ˜ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ cajo̱.

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casángˈˋ Jesús lajaangˋ lajaangˋ i̱ jiuung˜ do, jo̱ cataiñˈˉ güeaˈˆ lajaléiñˈˋ do e lɨco̱ˈ caquidsirˊ guóorˋ fɨˊ moguiñˈ˜.

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús

17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ niˈíˋ Jesús fɨˊ e nidsérˉ fɨˊ iuuiñˉ, ladsifɨˊ ladob caguiéˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ cuí̱i̱ˋ, jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Tɨfaˈˊ i̱ guiʉ́ˉ dsíiˊ, ¿e˜ ˈnéˉ nijmee˜ jnea˜ e laco̱ˈ nilíˈˋi e nilɨseenˉ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜?

18 Jo̱ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do lala:

—¿Jialɨˈˊ fɨˈˊ jnea˜ e guiʉ́ˉ dsiiˉ? E jábˈˉ dseángˈˉ jaamˋ dseaˋ guiúngˉ i̱ seengˋ, jo̱ íbˋ Fidiéeˇ. 19 Jo̱ nɨñíˈˆ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jaˋ jnganˈˊ dseaˋ rúnˈˋ; jaˋ ˈleeˈ˜ e nigüɨ́nˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíiˈˉ; jaˋ jméeˈˆ ɨ̱ɨ̱ˋ; jaˋ cá̱ˈˆ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ e enˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ; jaˋ jmɨgǿønˈˋ dseaˋ rúnˈˋ; jo̱guɨ jmɨˈgooˋ tiquíiˈˆ có̱o̱ˈ˜ niquíiˈˆ.”

20 Jo̱ cajíngˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do lala:

—Tɨfaˈˊ, lajalébˈˋ e jo̱ nɨcajmiti˜baa latɨˊ jí̱i̱ˈ˜ mɨ˜ sɨmímˈˋbaa.

21 Jo̱baˈ cajǿøngˉ Jesús i̱ dseañʉˈˋ do e iáangˋ dsíirˊ, jo̱ cañíirˋ quiáiñˈˉ do lala:

—Co̱o̱ˋguɨ seaˋ e ˈnéˉ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e ˈnéˉ quíiˈˉ: guǿngˈˊ jo̱ güɨˈnɨɨ˜ lajaléˈˋ e seaˋ quíiˈˉ, jo̱ e nilíˈˋ do nijméeˈˆ guiéeˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ. Jo̱ lajo̱baˈ nilɨseaˋ juguiʉ́ˉ quíiˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ. Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nijmeˈˆ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ na, jo̱baˈ nea˜ jo̱ ningɨ́ˈˆ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

22 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseañʉˈˋ do lado, eáamˊ fɨˈíˆ calɨ́iñˉ; jo̱ joˋ iáangˋ dsíirˊ cangáiñˈˉ fɨˊ quiáˈrˉ, co̱ˈ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ eáamˊ seaˋ cuuˉ.

23 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajǿøˉ Jesús lacúngˈˊ lɨ˜ siñˈˊ, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do lala:

—¡Eáamˊ huɨ́ɨngˊ lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ e nijángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e laco̱ˈ dseaˋ do nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ!

24 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lala, eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ. Jo̱ dsʉˈ calébˈˋtu̱ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—Jó̱o̱ˋo̱, ¡eáamˊ huɨ́ɨngˊ e niˈíngˈˋ dseaˋ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ! 25 Co̱ˈ jaˋguɨ huɨ́ɨngˊ quiáˈˉ jaangˋ jóˈˋ camello e ningɨ́ngˉneˈ fɨˊ dsíiˊ tóˋ jminiˇ quiáˈˉ mocuuˉ ˈmiˊ ˈmɨˈˊ e laco̱ˈguɨ jaangˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ nilíˈrˋ e niˈíñˈˋ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ.

26 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ e jo̱, eáangˊguɨb cangogáˋ dsíirˊ, jo̱ canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ lala:

—Jo̱ ¿i̱˜ i̱ nilíˈˋ e nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ?

27 Jo̱baˈ cajǿøngˉ Jesús i̱ dseaˋ do, jo̱ cañíirˋ quiáiñˈˉ lala:

—Huɨ́ɨmˊ lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, dsʉˈ jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ lajɨbˋ quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ do jmɨɨ˜ líˋ jmérˉ.

28 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, Tʉ́ˆ Simónguɨ canaaiñˋ sɨ́ˈrˋ dseaˋ do lala:

—Fíiˋnaaˈ, jneaˈˆ nɨcatʉ́ˆbaaˈ lajalébˈˋ e seaˋ quíˉnaaˈ, jo̱ jo̱guɨbaˈ cangɨ́ˆnaaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

29 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—Dseángˈˉ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ catʉ́ˋ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ o̱si góorˋ o̱si caˈnaaiñˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ rúiñˈˋ o̱si quiáˈˉ tiquiáˈrˆ niquiáˈrˆ o̱si quiáˈˉ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ o̱si catʉ́rˋ jaléˈˋ uǿˉ quiáˈrˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e caˈíñˈˋ jnea˜ jo̱guɨ uíiˈ˜ e niˈrˊ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, 30 jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ niˈímˈˋbre fɨˊ jmɨgüíˋ la cien néeˈ˜guɨ e jmiguiʉˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e catʉ́rˋ do, nañiˊ faˈ gabˋ jmángˈˋ dseaˋ írˋ; jo̱guɨ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ, niˈímˈˋbre e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜ cajo̱. 31 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e niiñˉ eáangˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ íˋbingˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ eeˋ niingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱ dsʉˈ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e jaˋ eeˋ niiñˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ íˋbingˈ i̱ eáangˊguɨ nilɨniingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

Mɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e cajíngˈˉ Jesús e nijngaˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ

32 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, iuungˉ Jesús fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ ˈñiabˈˊ Jesús ngóorˊ nifɨˊ ie˜ jo̱, jo̱ caluuˇguɨ lajo̱ ngolíingˉ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ i̱ dseaˋ la eáamˊ dsigáˋ dsíirˊ. Jo̱ caluuˇ i̱ dseaˋ guitúungˋ do ngolíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ caguiaangˉguɨ, jo̱ i̱ dseaˋ la dseángˈˉ ˈgóˈˋbre. Jo̱ Jesús caˈnaamˋbre caléˈˋ catú̱ˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lají̱i̱ˈ˜ e nidsijéeˊ có̱o̱ˈr˜ jo̱ lalab cajíñˈˉ:

33 —Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e la móoˉ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨ˜ na, lana nɨngóoˊnaaˈ fɨˊ Jerusalén, jo̱ fɨˊ fɨɨˋ jo̱b lɨ˜ nijángˈˋ dseaˋ jnea˜, dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góoˋbaaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉbaaˈ lɨ˜ nijáiñˈˋ jnea˜ jo̱ nicuǿˈrˉ jnea˜ dseeˉ e dseángˈˉ ˈnéˉ nijúumˉbaa; jo̱ nijáiñˈˋ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel, 34 jo̱ nilǿømˉbre jnea˜, jo̱guɨ niˈñíñˉ jnea˜, jo̱guɨ nijmɨhuɨ́ɨiñˋ jnea˜ cartɨˊ nijngámˈˉbre jnea˜; dsʉˈ mɨ˜ nisúungˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, nijí̱bˈˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ.

Mɨ˜ camɨˊ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜ Juan co̱o̱ˋ jmɨˈeeˇ

35 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangoquiéengˊ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Juan fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús, jo̱ lajɨˋ huáaiñˈˉ do lɨ́ɨiñˊ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Zebedeo, jo̱ lalab cajíngˈˉ i̱ dseaˋ do casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Tɨfaˈˊ, ii˜naaˈ e nijmitíˈˆ co̱o̱ˋ jmɨˈeeˇ lají̱i̱ˈ˜ e nimɨ́ɨˈ˜naaˈ ˈnʉˋ.

36 Jo̱baˈ cañíiˋ dseaˋ do:

—¿E˜ iing˜naˈ e nijmɨcó̱o̱ˈˇo̱ ˈnʉ́ˈˋ?

37 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ gángˉ do quiáˈˉ Jesús:

—Cuǿøˈ˜ jneaˈˆ e nitɨ́ˉnaaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quíiˈˉ mɨ˜ nɨguiing˜tu̱ˈ fɨˊ jo̱ e niˈiéˆnaaˈ jaangˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ jo̱guɨ jaangˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ tuung˜.

38 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do lala:

—ˈNʉ́ˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e mɨˋnaˈ na. ¿Su lɨ́ɨngˉnaˈ e nitéˈˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iihuɨ́ɨˊ e nɨjaquiéengˊ quiéˉe jo̱guɨ e nitéˈˋnaˈ e nijmeángˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nidsingɨ́ɨngˉ jnea˜?

39 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ gángˉ do quiáˈˉ Jesús lala:

—Líˈˋbaaˈ.

Jo̱baˈ cajíngˈˉtu̱ Jesús casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E jábˈˉ e ˈnʉ́ˈˋ nimóˆnaˈ iihuɨ́ɨˊ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nimoo˜ jnea˜, jo̱guɨ e gabˋ nijmeángˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nijmeángˈˋ dseaˋ jnea˜; 40 jo̱ dsʉˈ e nigüeáˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ o̱si lɨ́ˈˆ lɨˊ tuung˜ é laco̱ˈ guiin˜n, jaˋ jnea˜ catɨ́ɨnˉn faˈ e nicuøøˉ e jo̱, co̱ˈ nigüeáˋ fɨˊ jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ i̱ niñíingˋ e jo̱.

41 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ guíngˉguɨ do e cajméeˋ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Juan lajo̱, jo̱baˈ eáamˊ calɨguíiñˉ quiáiñˈˉ do. 42 Jo̱ dsʉˈ Jesús catǿˈˉbre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ seengˋ jaléngˈˋ dseata˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ do eáamˊ sɨlɨˈrˊ có̱o̱ˈ˜ e ta˜ lɨ́ɨiñˊ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, co̱ˈ laguidseaamˆ quiʉˈrˊ ta˜ quiáiñˈˉ do. 43 Jo̱ dsʉˈ jaˋ cuǿøngˋ e nidsijéeˊ lajo̱ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ i̱i̱ˋ i̱ iing˜ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, íˋbingˈ i̱ ˈnéˉ nijméˉ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ i̱ caguiaangˉguɨ; 44 jo̱guɨ i̱i̱ˋ i̱ iing˜ i̱ nijméˉ e niingˉguɨr jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, íˋbingˈ i̱ ˈnéˉ jméˉ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ jee˜ jaléngˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ e jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiaˈrˊ. 45 Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ jmérˉ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ cagáˉ jnea˜ cajo̱, jnea˜ dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; co̱ˈ jnea˜ jaˋ cagáˉa faˈ e jmóoˋ dseaˋ ta˜ fɨˊ quiniiˉ, co̱ˈ jnea˜ cagáˉa e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜o̱ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jo̱guɨ e laco̱ˈ nijáangˈ˜ ˈñiáˈˋa e nijúunˉn e laco̱ˈ nileángˋ fɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ tiuungˉ i̱ siiˋ Bartimeo

46 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ Jericó. Jo̱ lajeeˇ e uøøiñˋ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ fɨ́ɨngˊguɨ dseaˋ i̱ jiéngˈˋ cajo̱, jo̱ jaangˋ dseaˋ tiuungˉ i̱ siiˋ Bartimeo, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Timeo, guiiñ˜ ˈnɨˈˋ fɨˊ e jmóorˋ ta˜ mɨˊ cuuˉ. 47 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ tiuungˉ do e quiá̱ˈˉ nɨngóoˊ Jesús dseaˋ seengˋ fɨˊ Nazaret, jo̱baˈ canaaiñˋ óoˋbre jo̱ féˈrˋ lala:

—¡Jesús, dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ, fɨ́ɨˉ güɨlíinˈˋ jnea˜!

48 Jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ cajíiñˉ i̱ dseaˋ tiuungˉ do e laco̱ˈ joˋ niféˈˋguɨiñˈ do lado, jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ tiuungˉ do lɨ́ˈˆ lɨˊ teáˋguɨ canaaiñˋ ámˈˋbre dseaˋ do jo̱ caféˈˋtu̱r lala:

—¡Jesús, dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ, fɨ́ɨˉ güɨlíinˈˋ jnea˜!

49 Jo̱baˈ Jesús caquiumˈˊbre fɨˊ iuuiñˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jéengˋnaˈre fɨˊ la.

Jo̱baˈ catǿbˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús i̱ dseaˋ tiuungˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Cuǿøˈ˜ bíˋ uøˈˊ jo̱ ráanˈˉ, co̱ˈ dob tǿˈˋ Jesús ˈnʉˋ.

50 Jo̱baˈ cabˈˊ caquiéerˋ e ˈmɨˈˊ jlɨ́ɨiñˋ do, jo̱ lɨco̱ˈ caˈɨ́ɨmˉbre jo̱ caguiérˉ catɨˊ quiniˇ Jesús. 51 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ tiuungˉ do lala:

—¿E˜ iing˜ ˈnʉˋ e nijmee˜e quíiˈˉ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ tiuungˉ do quiáˈˉ Jesús lala:

—Tɨfaˈˊ, iin˜n e nijméeˈˆ e nilɨjnéˈˋbaa.

52 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ tiuungˉ do lala:

—Nɨcuǿømˋ guønˈˆ náng, co̱ˈ nɨcaˈláamˉbaˈ uíiˈ˜ e jábˈˉ calɨ́nˈˉ júuˆ quiéˉe.

Jo̱ ladsifɨˊ lado calɨjnéˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ cangoˈleáamˊbre laco̱ˈ ngóoˊ Jesús lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ iuungˉ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes