„Iată, îl trimit pe solul Meu, care va pregăti calea înaintea Mea! Şi deodată, va intra în Templul Său Stăpânul pe Care-L căutaţi! Solul Legământului, în Care voi vă găsiţi plăcerea, iată-L că vine! zice Domnul Oştirilor. Dar cine va putea să suporte ziua venirii Lui? Cine va putea să rămână în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul rafinorului şi ca leşia înălbitorului! Se va aşeza ca un rafinor şi ca cel ce curăţă argintul şi-i va curăţi pe urmaşii lui Levi. Îi va purifica aşa cum se purifică aurul şi argintul, iar ei vor fi pentru Domnul cei ce aduc daruri în dreptate. Atunci darurile lui Iuda şi ale Ierusalimului vor fi plăcute Domnului ca în zilele din vechime, ca în anii de odinioară! Atunci mă voi apropia de voi pentru judecată şi mă voi grăbi să fiu martor împotriva vrăjitorilor, a adulterilor, a celor ce jură fals, a celor ce opresc din plata simbriaşului, a celor ce asupresc pe văduvă şi pe orfan şi a celor ce nedreptăţesc pe străin şi care nu se tem de Mine, zice Domnul Oştirilor.

Chemarea la pocăinţă şi promisiunea binecuvântării

Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb! De aceea, voi, urmaşi ai lui Iacov, n-aţi pierit! Încă de pe vremea strămoşilor voştri v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit! Întoarceţi-vă la Mine şi mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul Oştirilor.

Dar voi întrebaţi: «Cum să ne întoarcem?»

Se cade ca un om să-L jefuiască[a] pe Dumnezeu? Şi totuşi voi Mă jefuiţi.

Dar voi întrebaţi: «Cum Te-am jefuit?»

Cu privire la zeciuială şi la contribuţii! Sunteţi crunt blestemaţi, căci Eu sunt Cel pe Care îl jefuiţi voi, tot neamul! 10 Aduceţi însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie hrană în Casa Mea. Puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul Oştirilor, şi veţi vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veţi mai avea loc unde s-o ţineţi! 11 O voi mustra pentru voi pe cea care devorează, ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar viţa din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice Domnul Oştirilor. 12 Atunci toate neamurile vă vor numi fericiţi, pentru că veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul Oştirilor.

13 Aţi rostit cuvinte grele împotriva Mea, zice Domnul.

Cu toate acestea, voi întrebaţi: «Ce am spus împotriva Ta?»

14 Aţi spus: «Degeaba Îi slujim lui Dumnezeu! Ce-am câştigat dacă am păzit poruncile Sale şi am umblat căindu-ne[b] înaintea Domnului Oştirilor? 15 Acum îi numim fericiţi pe cei aroganţi. Da, nu numai că cei ce săvârşesc răul prosperă, dar ei Îl şi ispitesc pe Dumnezeu şi scapă!»“

Răsplata celor drepţi

16 Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alţii, iar Domnul a luat aminte şi a ascultat. Înaintea Lui a fost scrisă o carte de aducere-aminte despre cei ce se tem de Domnul şi se gândesc la Numele Lui. 17 „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Oştirilor, în[c] ziua în care Eu Îmi voi întemeia proprietatea preţioasă.[d] Îi voi cruţa aşa cum un părinte îşi cruţă fiul care-i slujeşte. 18 Şi veţi vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept şi cel rău, dintre cel care Îi slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte!

Footnotes

  1. Maleahi 3:8 Sau: înşele; probabil un joc de cuvinte cu semnificaţia numelui lui Iacov (vezi nota de la Gen. 25:26)
  2. Maleahi 3:14 Lit.: ca nişte oameni care bocesc
  3. Maleahi 3:17 Sau: pentru
  4. Maleahi 3:17 Sau: Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Oştirilor, posesiunea Mea specială, în ziua în care voi lucra.