Herrens domedag

(A) Se, dagen kommer,

        den brinner som en ugn.
    Då ska alla högmodiga
        och alla som gör det onda
            vara som halm.
    Dagen som kommer
        ska bränna upp dem,
            säger Herren Sebaot,
    den ska varken lämna
        rot eller kvist.
(B) Men för er som vördar mitt namn
    ska rättfärdighetens sol gå upp
        med läkedom under sina vingar[a].
    Då ska ni komma ut och hoppa
        likt kalvar som släpps ur sitt bås.
(C) Ni ska trampa ner de gudlösa,
    för de ska bli stoft under era fötter
        den dag jag utför mitt verk,
            säger Herren Sebaot.

(D) Kom ihåg min tjänare Moses lag
        som jag gav honom på Horeb[b],
    stadgar och föreskrifter
        för hela Israel.
Se, jag ska sända er profeten Elia.[c]
    innan Herrens dag kommer,
        den stora och fruktansvärda
Han ska vända
    fädernas hjärtan till barnen
        och barnens hjärtan
            till deras fäder,
    så att jag inte kommer och viger
        landet åt förintelse[d].

Footnotes

  1. 4:2 under sina vingar   En bild för omsorg (Ps 63:8, Luk 13:34). Den bevingade solen var en kungasymbol. Uttrycket används om Messias i Luk 1:78.
  2. 4:4 Horeb   Berget Sinai (5 Mos 4:10f).
  3. 4:5f sända er profeten Elia   Nämns av Jesus i Matt 17:10, Mark 9:11 och i Luk 1:17 som profetia om Johannes Döparen.
  4. 4:6 förintelse   Hebr. chérem innebär att något överlåts åt Herren och avskiljs från människornas värld, ofta genom förintelse (jfr 5 Mos 7).