Herrens domedag

Se, dagen kommer, den brinner som en ugn.
Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt
vara som halm.
    Dagen som kommer skall bränna upp dem,
säger Herren Sebaot,
    den skall lämna kvar
varken rot eller kvist.
Men för er som fruktar mitt namn
    skall rättfärdighetens sol gå upp
med läkedom under sina vingar.
    Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.
Ni skall trampa ner de ogudaktiga,
ty de skall vara som stoft under era fötter
på den dag då jag utför mitt verk,
    säger Herren Sebaot.

Kom ihåg min tjänare Mose lag
    som jag gav honom befallning om på Horeb,
stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel.
Se, jag skall sända till er profeten Elia,
innan Herrens dag kommer,
    den stora och fruktansvärda.
Han skall vända fädernas hjärtan till barnen
och barnens hjärtan till deras fäder,
    så att jag inte kommer och slår
landet med tillspillogivning.