Förbundets ängel

Se, jag skall sända min budbärare
och han skall bereda vägen för mig.
Och den Herre som ni söker
    skall plötsligt komma till sitt tempel,
förbundets ängel som ni längtar efter.
Se, han kommer,
    säger Herren Sebaot.
Men vem kan uthärda den dag då han kommer,
och vem kan bestå när han uppenbarar sig?
Ty han är som en guldsmeds eld
    och som en tvättares såpa.
Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret.
Han skall rena Levi söner,
    luttra dem som guld och silver,
så att de kan bära fram åt Herren
    en offergåva i rättfärdighet.
Då skall offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren
som i forna dagar och gångna år.
Jag skall komma till er och hålla dom.
Jag skall snabbt träda upp som vittne
mot trollkarlar och äktenskapsbrytare,
mot dem som svär falskt,
    mot dem som undanhåller arbetaren hans lön
och förtrycker änkan och den faderlöse,
mot dem som vränger rätten för främlingen
och inte fruktar mig,
    säger Herren Sebaot.

Israel inser inte sin synd

Jag, Herren, har inte förändrat mig,
och ni, Jakobs barn, har inte utplånats.
Alltsedan era fäders dagar har ni vikit av
från mina stadgar och inte hållit dem.
Vänd om till mig
    så skall jag vända om till er,
säger Herren Sebaot.
    Men ni frågar: "Varför skall vi vända om?"
Får en människa stjäla från Gud?
    Ändå stjäl ni från mig.
Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?"
Tionde och offergåvor.
Förbannelse har drabbat er,
    ty ni och hela folket stjäl ifrån mig.
10 För in allt tionde i förrådshuset,
    så att det finns mat i mitt hus.
Pröva mig nu i detta,
    säger Herren Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster
och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.
11 Och för er skull skall jag näpsa gräshopporna[a]
så att de inte fördärvar frukten på marken.
Inte heller skall vinstocken på fältet bli utan frukt,
säger Herren Sebaot.
12 Och alla folk skall prisa er lyckliga,
ty ni skall vara ett ljuvligt land,
    säger Herren Sebaot.

13 Ni har talat hårda ord mot mig,
    säger Herren.
Men ni säger: "Vad har vi talat mot dig?"
14 Ni har sagt: "Det är meningslöst att tjäna Gud.
Vad vinner vi på att hålla hans bud
    och gå sörjande inför Herren Sebaot?"
15 Nu prisar vi de högmodiga lyckliga.
De som handlar ogudaktigt uppmuntras,
de sätter Gud på prov och slipper ändå undan.

En minnesbok

16 Men då talade de som fruktar Herren med varandra,
och Herren gav akt och lyssnade.
    En minnesbok blev skriven inför honom
för dem som fruktar Herren
    och ärar hans namn.
17 De skall vara mina, säger Herren Sebaot,
min egendom på den dag då jag utför mitt verk.
Jag skall visa medömkan med dem
    så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
18 Då skall ni åter se skillnaden
    mellan den rättfärdige och den ogudaktige,
mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Footnotes

  1. Malaki 3:11 gräshopporna Ordagrant: "uppslukare".