Denna profetia är Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herrens kärlek till Israel

(A) [a]Jag har älskat er, säger Herren.
    Och ni frågar:
        ”Hur har du älskat oss?”
    Var inte Esau bror till Jakob?
        säger Herren.
    Jakob älskade jag,
(B) men Esau hatade jag.
    Jag gjorde hans berg
        till en ödemark[b]
    och gav hans arvedel
        åt öknens schakaler.
Om Edom säger: ”Vi är krossade,
    men vi ska bygga upp
        ruinerna igen”,
    så säger Herren Sebaot:
        De bygger upp,
            men jag ska riva ner.
    De ska kallas
        ”gudlöshetens land”
    och ”folket som Herren
        är vred på för evigt”.
Era ögon ska se det,
        och ni ska säga:
    Herren är upphöjd
        utanför Israels gränser.”

Förakt för Herren

(C) En son hedrar sin far
        och en tjänare sin herre.
    Men om jag är en far,
        var är då hedern jag borde få?
    Och om jag är en herre,
        var är då vördnaden för mig?
    Detta säger Herren Sebaot
        till er präster
            som föraktar mitt namn.
    Och ni frågar:
        ”Hur har vi föraktat ditt namn?”
Genom att ni offrar oren mat
        på mitt altare.
    Och ni frågar:
        ”Hur har vi kränkt din renhet?”
    Genom att ni säger:
        Herrens bord
            betyder ingenting.”
(D) Om ni bär fram
    ett blint djur som offer,
        är inte det något ont?
Om ni bär fram
    det som är lamt och sjukt,[c]
        är inte det något ont?
    Kom med sådant
        till din ståthållare[d]!
    Tror du han blir glad
        och tar emot dig?
    säger Herren Sebaot.

Men bönfall nu inför Gud
        att han förbarmar sig över oss.
    När det kommer sådant
        från era händer,
    ska han då ta emot er?
        säger Herren Sebaot.
10 (E) Kan inte någon av er
        stänga tempeldörrarna,
    så att ni inte tänder min altareld
        förgäves!
    Jag har inte behag till er,
        säger Herren Sebaot,
    jag har ingen glädje
        i offergåvorna från er hand.

11 (F) Från solens uppgång
        till dess nedgång
    ska mitt namn vara stort
        bland hednafolken.
    På varje plats ska man bära fram
        rökoffer och rena offergåvor
            åt mitt namn.
    Ja, mitt namn ska vara stort
        bland hednafolken,
    säger Herren Sebaot.
12 Men ni vanhelgar det när ni säger:
    Herrens bord är orent
        och maten där är värdelös.”
13 Ni säger: ”Det är inte mödan värt!”
    och fnyser åt det,
        säger Herren Sebaot.
    Ni kommer med stulna,
        halta och sjuka djur
            och bär fram det som offer.
    Ska jag ta emot det från er
        med glädje? säger Herren.

14 Förbannad är den bedragare
    som har ett djur av hankön
        i sin hjord
            och lovar att ge det,
    men sedan offrar ett skadat[e] djur
        till Herren.
    För jag är en stor Kung,
        säger Herren Sebaot,
    och mitt namn är fruktat
        bland hednafolken.

Footnotes

  1. 1:2 f Citeras av Paulus i Rom 9:13.
  2. 1:3 gjorde hans berg till en ödemark   Edom, som härstammade från Jakobs bror Esau (1 Mos 25:30, 36:1) och låg söder om Döda havet, hade överfallit judarna när de var svaga och därför drabbats av Guds dom. Se Jer 49 och Hes 25.
  3. 1:8 blint … lamt … sjukt   Ett offerdjur skulle vara felfritt, som förebild till Kristus (3 Mos 22:19).
  4. 1:8 till din ståthållare   Som skatt till ståthållaren som styrde Juda för perserrikets räkning.
  5. 1:14 skadat   Annan översättning: ”kastrerat” (jfr 3 Mos 22:24).