Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herrens kärlek till Israel

Jag har älskat er, säger Herren.
    Och ni frågar: "På vilket sätt har du älskat oss?"
Var inte Esau bror till Jakob? säger Herren.
Jakob älskade jag,
men Esau hatade jag.
    Jag gjorde hans berg till en ödemark
och gav hans arvedel åt öknens schakaler.
Om Edom säger: "Vi är krossade,
men vi skall åter bygga upp ruinerna",
så säger Herren Sebaot:
    De bygger upp, men jag skall riva ner.
De skall kallas
    "ogudaktighetens land"
och "det folk som Herren är vred på för evigt".
Era ögon skall se det,
    och ni skall säga: " Herren är upphöjd
utöver Israels gränser".

Förakt för Herren

En son hedrar sin far,
    en tjänare sin herre.
Om nu jag är en far,
    var är då den heder som borde visas mig?
Och om jag är en herre,
    var är då fruktan för mig?
Detta säger Herren Sebaot
    till er präster som föraktar mitt namn.
Och ni frågar: "På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?"
Jo, genom att ni på mitt altare
    offrar oren mat.
Och ni frågar: "På vilket sätt har vi kränkt din renhet?"
Genom att ni säger: " Herrens bord betyder ingenting."
Om ni bär fram ett blint djur som offer,
är inte det något ont?
    Om ni bär fram det som är lamt och sjukt,
är inte det något ont?
    Kom med sådant till din ståthållare!
Tror du han blir glad
    och tar nådigt emot dig?
säger Herren Sebaot.

Men bönfall nu inför Gud
    att han må vara nådig mot oss.
Genom er har detta skett.
    Kan han då bli vänligt sinnad mot er?
säger Herren Sebaot.
10 Om ändå någon av er ville stänga tempeldörrarna,
så att ni inte förgäves tänder upp eld på mitt altare!
Jag har inte behag till er,
    säger Herren Sebaot,
offergåvorna från er hand finner jag ingen glädje i.

11 Från solens uppgång till dess nedgång
skall mitt namn bli stort bland hednafolken,
på alla orter skall man bära fram rökoffer
och rena offergåvor åt mitt namn.
    Ja, stort skall mitt namn bli bland hednafolken,
säger Herren Sebaot.
12 Men ni vanhelgar det när ni säger:
    " Herrens bord är orent
och maten som ges är värdelös."
13 Ni säger: "Inte är det mödan värt!"
och så handhar ni det vanvördigt,
    säger Herren Sebaot.
Som offer bär ni fram det som är stulet
och djur som är halta och sjuka.
    Sådant offrar ni.
Och det skulle jag med glädje ta emot av er?
säger Herren.

14 Förbannad är den som handlar svekfullt,
den som i sin hjord har ett djur av hankön,
men ändå, när han gör ett löfte,
    offrar åt Herren det som är vanställt.
Ty jag är en stor Konung,
    säger Herren Sebaot,
och mitt namn är fruktat bland hednafolken.

Bible Gateway Sponsors