A A A A A
Bible Book List

Ma-thi-ơ 14:1-12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Giăng Báp-tít Qua Ðời

14 Lúc ấy Vua Chư Hầu Hê-rốt[a] được báo cáo về Ðức Chúa Jesus. Ông nói với bầy tôi của ông, “Người nầy là Giăng Báp-tít; ông ấy đã từ cõi chết sống lại, nên mới có thể làm những việc quyền năng như thế.”

Số là Hê-rốt đã cho bắt Giăng, trói lại, và giam vào ngục vì vụ Hê-rô-đia vợ của Phi-líp em trai ông. Vì Giăng đã nói với ông, “Ngài lấy bà ấy là trái với đạo lý.”[b] Dù Hê-rốt muốn giết Giăng, nhưng ông sợ dân, vì họ xem Giăng là một đấng tiên tri. Nhân dịp sinh nhật của Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt các quan khách, khiến cho Hê-rốt mê mẩn đến độ ông thốt lên lời thề sẽ ban cho cô ấy bất cứ điều gì cô ấy xin. Nghe lời mẹ xúi, cô ấy nói, “Xin bệ hạ cho tiện nữ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm.”

Nhà vua lộ vẻ ân hận, nhưng vì đã lỡ thề trước mặt các quan khách, nên ông đành ra lịnh chuẩn ban. 10 Ông sai người vào ngục chém đầu Giăng. 11 Ðầu Giăng được để trên một cái mâm, mang đến cho cô gái; cô ấy bưng đến cho mẹ cô. 12 Các môn đồ của Giăng đến lấy thi hài của ông đem về an táng, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Jesus.

Footnotes:

  1. Ma-thi-ơ 14:1 Ðây là Herod Antipas, con của Hê-rốt Ðại Ðế, trị vì ở Ga-li-lê và Pê-rê từ 4 TC - 39 SC.
  2. Ma-thi-ơ 14:4 ctd: Ngài không được phép lấy bà ấy, hay Ngài lấy bà ấy là trái phép
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Lu-ca 9:7-9 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vua Hê-rốt Bối Rối

Bấy giờ Vua Chư Hầu Hê-rốt[a] được báo cáo tất cả những điều đã xảy ra. Ông rất bối rối, vì có người bảo rằng đó là Giăng đã từ cõi chết sống lại, nhưng một số người khác lại bảo đó là Tiên Tri Ê-li đã xuất hiện, và một số khác thì đồn rằng đó là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.

Hê-rốt nói, “Giăng thì ta đã chặt đầu, nhưng người nầy là ai mà ta nghe những chuyện như thế?” Rồi ông tìm cách gặp Ðức Chúa Jesus.

Footnotes:

  1. Lu-ca 9:7 Herod Antipas
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes