Add parallel Print Page Options

12 Từ khi Giăng đến cho tới bây giờ, nước thiên đàng phát triển mạnh [a] nên nhiều người tìm cách dùng bạo lực chiếm lấy. 13 Tất cả những lời tiên tri và luật pháp Mô-se đều ghi chép những sự việc xảy ra cho tới khi Giăng đến.

Read full chapter

Footnotes

  1. Ma-thi-ơ 11:12 phát triển mạnh Hay “chịu áp chế.”