A A A A A
Bible Book List

Ma-la-chi 2 New Vietnamese Bible (NVB)

Lời Quở Trách Giới Tư Tế

CHÚA Vạn Quân phán: “Đây là mạng lệnh cho các ngươi, những thầy tế lễ. Nếu các ngươi không nghe và không để tâm tôn vinh danh Ta, Ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi, và Ta sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi. Thật vậy, Ta đã rủa sả rồi vì các ngươi không để tâm tôn trọng Ta.”

CHÚA cũng phán: “Vì các ngươi, Ta sẽ quở trách con cháu các ngươi, lấy phân của những sinh tế trét lên mặt các ngươi, rồi đem các ngươi đi đổ với phân ấy. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ban mạng lệnh này để giao ước của Ta với Lê-vi vẫn tồn tại.” CHÚA Vạn Quân phán: “Giao ước của Ta với Lê-vi, giao ước Ta đã ban cho người là giao ước của sự sống và bình an; giao ước này đòi hỏi sự tôn kính nên người tôn kính và run sợ trước danh Ta. Trong miệng người có Kinh Luật chân thật và môi người không có gì giả dối. Người bước đi với Ta trong hòa bình, chính trực, và làm cho nhiều người bỏ điều ác.”

CHÚA Vạn Quân phán: “Vì môi thầy tế lễ phải bảo toàn tri thức và người ta tìm kiếm Kinh Luật nơi miệng người vì người là sứ giả của CHÚA Vạn Quân. Nhưng các ngươi đã đi sai đường lối của Ta và sự giáo huấn của các ngươi gây cho nhiều người vấp phạm; các ngươi đã vi phạm giao ước của Lê-vi. Vậy nên, Ta đã khiến các ngươi bị khinh bỉ và nhục nhã trước mọi người, vì các ngươi không theo các đường lối Ta, nhưng đã chứng tỏ bất công khi thi hành Kinh Luật.”

Giu-đa Bất Trung

10 “Không phải tất cả chúng ta đều có cùng một Cha sao? Có phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta không? Thế sao các ngươi bội tín với nhau mà vi phạm giao ước của các tổ phụ?

11 Giu-đa đã thất tín, đã phạm một sự ghê tởm giữa Y-sơ-ra-ên và tại Giê-ru-sa-lem. Giu-đa đã làm ô uế sự thánh khiết mà CHÚA yêu, vì nó cưới con gái của thần ngoại bang. 12 Đối với một người làm như vậy, bất kỳ ai, nguyện CHÚA dứt bỏ nó khỏi các lều Gia-cốp, ngay cả khi nó đem lễ vật đến dâng cho CHÚA Vạn Quân.

13 Một điều nữa các ngươi cũng làm là các ngươi lấy nước mắt làm ngập bàn thờ CHÚA. Các ngươi khóc và than vãn vì Chúa không còn chú ý đến các lễ vật của các ngươi hoặc không vui lòng chấp nhận những lễ vật đó từ tay các ngươi. 14 Các ngươi hỏi: ‘Tại sao?’ Bởi vì CHÚA làm nhân chứng giữa ngươi và người vợ từ thời trai trẻ của các ngươi, vì các ngươi bội bạc với nàng, dù nàng là bầu bạn của các ngươi, vợ giao ước của ngươi.

15 Chẳng phải Ngài đã tạo ra chỉ một người, phần còn lại của Linh thuộc về Ngài? Và tại sao một? Vì Ngài tìm kiếm dòng dõi thánh. Vậy tâm linh các ngươi hãy cẩn thận, đừng phụ bạc vợ của thời thanh xuân các ngươi.”

16 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: “Ta ghét sự ly dị; và Ta ghét kẻ mặc lấy sự hung bạo như quần áo.”

Vậy tâm linh các ngươi hãy cẩn thận, và đừng bội bạc.

Ngày Phán Xét

17 Những lời nói của các ngươi đã làm cho CHÚA mệt mỏi.

Các ngươi hỏi: “Chúng tôi đã làm cho CHÚA mệt mỏi bằng cách nào?”

Vì các ngươi nói: “Mọi kẻ làm ác đều là tốt lành trước mắt Đức Chúa Trời, và Ngài hài lòng về họ.” Hay “Chúa của sự công chính ở đâu?”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes