A A A A A
Bible Book List

MATEO 24 Uspanteco (USP)

Mak retal re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak

24  Kakaj Jesús xelbˈi li nimi richoch Kakaj Dios, bˈenamchak re cuando xpetak yak ajtijol ribˈak chirij xjutuntak chijcˈulel, xoctak chi jcˈutic chiwch nen mo rilic nimi richoch Kakaj Dios. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Xawilaˈtakaˈ nen mo rilic juntir li, pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi tina tawna jun kˈij chi taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic. Juntir li tina yojmajna, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Cuando Kakaj Jesús cubˈul bˈa witz ri jbˈij Olivos, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij xjutuntak chijcˈulel, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús pi ricˈanak: Chikaj tabˈij chike nen or titaw chiwch ri xabˈij. ¿Nencˈu retal ri tiilsaj pire cˈutbˈire cuando atpe chic y cuando titaw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Tike acwentij aybˈak pire maˈ atsubˈsajtak, jwiˈl subˈlaj qˈui tina petakna y tijcoj ribˈak chapcaˈ in, tijbˈijtak: Iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, tina cheˈtakna y subˈlaj cristian tina jsubˈtakna. Atak tina atatakna jtaquil chi tijiniˈ nimaktak chˈoˈj li jono luwar, pero mi tzaak achˈolak, jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. Jun nimlaj tilmit tina chˈoˈjinna riqˈui jun tilmit chic y jun rey tina chˈoˈjinna riqˈui jun rey chic. Tina pena subˈlaj wiˈjal y tina ranna nimaktak cabˈrakn lak jaljojtak luwar. Pero juntir li ajriˈ cholbˈire cˈax ri tina pena chibˈak cristian.

Y ajrucˈreˈ atak, atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak etzltak cristian pire tibˈansaj cˈax chawechak y atna camsajtakna. Y juntir tilmit wich ulew atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in. 10 Cuando titaw mak kˈij li subˈlaj cristian tijquibˈaj ranmak chwij y tijcontrij ribˈak chiribˈil ribˈak y tijjach jpachak li cˈax. 11 Y subˈlaj cristian tijcoj ribˈak chapcaˈ ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, pero taˈ tzˈet, ajsubˈunltake y subˈlaj cristian tijsubˈtak.

12 Tina waˈxna mas etzltak noˈj laj ranmak cristian y subˈlaj cristian taˈ chiquiˈ tijlokˈaj ribˈak chiribˈil ribˈak. 13 Pero nen taˈ tijquibˈaj ranm chwij asta ticamc, ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac. 14 Y tzilaj jtaquil ri re nen mo oquem laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak cristian tina bˈijsajna rechak juntir cristian wich ulew pire tretemajtak, ajrucˈreˈ titaw kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak.

15 Tina awiltakna li man luwar ri tosol pire Kakaj Dios jun ri ajbˈanal cˈax ri xutul jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ xcan jtzˈibˈaj Daniel ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. Nen tril jwich wuj ri, jteˈ jcholajl. 16 Cuando tawiltak jilonli yak cristian ri wiˈtak Judea rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi bˈak witz. 17 Y nen wiˈ bˈa ja, mi oc chic chi resaj kelen re la ja. 18 Y nen wiˈ lak chac, mi kˈaj chic laj richoch chi jcˈamic ritzˈik ri tijkˈuˈj.

19 Cˈur jwichak yak yaj anm laˈ mak kˈij li pach yak ri wiˈ jneˈak tijtuˈtzajtak, jwiˈl rechak taˈ tijnaˈ tielmajtak laj or.

20 Atak tzˈonajtak re Kakaj Dios chi miti lak kˈij re riqˈuil jabˈ, ni lak kˈij re uxlan cuando atelmajtakbˈic, 21 jwiˈl tina pena jun nimlaj cˈax ri taˈ ni jun bˈwelt bˈanal cuando xticarch jwich kˈijsak asta lajori y ni jun bˈwelt tran chic. 22 Miti xchomorsaj Kakaj Dios chi taˈ qˈuilaj kˈij tran man cˈax li, taˈ ni jono cristian roj ticolmajc. Kakaj Dios xchomorsaj jilonli jwiˈlke tril cˈur jwichak yak ri chaˈl jwiˈl.

23 Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew wiˈ neri o wiˈ jili, ticheˈtak, ma cojtak, 24 jwiˈl wiˈ cristian tijcoj ribˈak chapcaˈ riˈtakaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y wiˈ tijcoj ribˈak pi ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, pero taˈ tzˈet. Rechak tranaˈtakaˈ cˈutbˈi jcwinelak ri sachom chˈolal rilic, pero pireke tijsubˈtak cristian asta yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios rajak tijsubˈtak.

25 Cojtak retal, in ximbˈijiˈ juntir ri chawechak onque ajquiˈ chi taw chiwch. 26 Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew wiˈ li jun luwar lamas taˈ cristian, wi ticheˈ, mat bˈetak chi rilic o wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, wiˈ li jun ja, wi ticheˈ, ma cojtak, 27 jwiˈl Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon jpetic chapcaˈ jun coyop tijkopajch ribˈ jkˈakˈal laj jsucˈlal lamas tielch kˈij y tibˈe jsakabˈsaj asta laj jsucˈlal lamas tikej kˈij. 28 Lamas wiˈ jun camnak awaj, claˈ tijmulbˈaˈ ribˈak mak cˈuch, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Ri jkˈajicch Jcˈajol Kakaj Dios

29 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cuando jorok kˈaxiˈ juntir mak cˈax li ri ximbˈij, ajrucˈreˈ tran ukuˈm jwich kˈij, icˈ taˈ chiquiˈ tijyeˈ jkˈakˈal, mak chˈumil titzaaktakch lecj y juntir ri wiˈ lecj tina yucxijna laj jluwrak. 30 Ajrucˈreˈ ticˈutunch lecj retal jpetic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. Juntir cristian wich ulew tijcamsaj ribˈak chi okˈej jwiˈl subˈlaj cˈax ri petzal chibˈak. Juntir ribˈilak tina riltakna Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikejch lecj li sutzˈ subˈlaj tikopopon jkˈakˈal jnimal jkˈij y wiˈ jcwinel. 31 Cuando tiokˈsaj trompet, Kakaj Dios tijtakch yak ranjl chi jmolic jwichak juntir cristian ri chaˈltak jwiˈl ri wiˈtak lak juntir tilmit re wich ulew.

32 Esaj anoˈjak chirij man jcheˈl higo. Cuando tawiltak tiel chicch jxakak acˈal, atak awetamakchak chi petemchak re riqˈuil sakˈj. 33 Y jilonli, cuando tawiltak chi tichak tijin titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, etemajtak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil petemchak re, chiˈ pwertchak wiˈ. 34 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ajquiˈ chi camtak juntir cristian ri wiˈtak wich ulew re mak junabˈ ri cuando titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 35 Caj pach ulew tisaachiˈ jwichak, pero tina tawna chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Taˈ etemal nen or tipe Jcˈajol Kakaj Dios

36 Kakaj Jesús xij chic rechak: Pero ni jonok etemawinak nen chi kˈij lal o nen chi or lal tran ri ximbˈij chawechak, ni yak anjl ri wiˈtak lecj retamak, ni Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios retam. 37 Chapcaˈ xantak yak cristian laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Noé wich ulew, jilon tina rantakna chic yak cristian laˈ mak junabˈ cuando tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil.

38 Laˈ mak junabˈ li cuando ajquiˈ chi ran man nimlaj kˈalaj, yak cristian tiwiˈntak, tikˈabˈartak, ticˈuliˈytak y tijcˈulbˈaˈ ralcˈwalak asta cuando xtaw kˈij xjaw Noé li arc. 39 Rechak taˈ ricˈabˈak cuando xpe man nimlaj kˈalaj, xcˈambˈi juntir cristian. Y jilon cuando titaw kˈij tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ ricˈabˈak tiyuk. 40 Cuando titaw man kˈij li, wiˈ quibˈ winak, nicˈ tijintak li chac, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok. 41 Y wiˈ quibˈ anm, nicˈ tijintak chi queˈm, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok.

42 Atak chajintake jwiˈl taˈ awetamak nen or tipe Awajawlak. 43 Pero atak tatak jcholajl, witi man rajw ja retam nen or titaw man alkˈom laj richoch, taˈ tiwar chi jchajajc y taˈ tijyeˈ luwar tioc man alkˈom laj richoch chi ralkˈaj kelen re. 44 Y jiˈcˈulon atak, ulbˈentake, jwiˈl taˈ etemal nen or tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil.

45 Jun mocom ri tzi tran laj jchac y tzi jnoˈj ticojsajiˈ pire jbˈabˈalak mak nicˈj mocom chic jwiˈl jpatron y riˈ re titzukuw rechak lak or re wicˈ. 46 Tzi re man mocom li ri tiyuk taˈsajok jwiˈl jpatron tijin chi jbˈanic chapcaˈ xcan bˈijsaj re. 47 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi man patron tijcojaˈ man mocom li chi jchajaj juntir kelen re ri wiˈ. 48 Pero wi man mocom li tran etzltak jnoˈj y tijbˈij laj ranm chi taˈ tikˈajch jpatron laj or, 49 tioc chi jseqˈuicak yak nicˈj mocom chic, tioc chi wicˈ y tioc chi kˈabˈric xoˈlak mak kˈabˈreltak cristian, 50 pero titaw jun kˈij y titaw jun or ri taˈ ricˈabˈ cuando tiyuk jpatron. 51 Tipe man jpatron tijcˈur laj nicˈajl man mocom li y tijtˈojbˈi li tijbˈi cˈax laj xoˈlak mak ajsolcopil jcaybˈalak. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈ y tijkuchˈuchˈuj ree, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes