A A A A A
Bible Book List

MATEO 22 Uspanteco (USP)

Esbˈi noˈj chirij jun nimakˈij re cˈulniquil

22  Kakaj Jesús xoc chic chi yoloj riqˈuilak mak cristian li laˈ nicˈj esbˈitak noˈj, xij rechak: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun rey ri xan jun nimakˈij cuando xcˈuliˈy jcˈajol. Re xtak mak jtakoˈn chi jsiqˈuijcak yak ri quiek re xijwiˈ chi tipetak riqˈuil chi wicˈ, pero rechak taˈ rajak xpetak. Xtak chicbˈi nicˈj jtakoˈn chic, xijbˈi rechak: Bˈij rechak chi xantajiˈ kaw. Xintakaˈ jcamsaj inwacx pach wawj ri chakˈsal inwiˈl y lajori joˈtak, tijtatak wa, atcheˈtak rechak, xcheˈ re mak jtakoˈn.

Pero mak cristian taˈ rajak xeˈtak riqˈuil li nimakˈij. Jun rechak xeˈ chi jsolaj rulew y jun chic xeˈ chi cˈayinc. Y mak nicˈj chic xchaptak mak jtakoˈn man rey xsecˈtak y xcamsajtak. Man jbˈabˈal kˈatbˈitzij subˈlaj xpe retzal chirijak mak ri xcamsan rechak mak jtakoˈn, jwiˈliˈli xtak mak jsoldad chi jcamsajcak y xtak jcˈatic jtilmitak.

Xij rechak mak nicˈj jtakoˈn chic: Juntir kelen ri tichocon re man nimakˈij re man cˈulniquil xantajiˈn, pero mak cristian ri siqˈuiltak taˈ ticˈular rechak tipetak li man nimakˈij. Lajori jattak xoˈlak bˈe, juntir mak ri tataˈtak, bˈijtak rechak chi tipetak li man nimakˈij re cˈulniquil, xcheˈ rechak mak jtakoˈn.

10 Y mak jtakoˈn xeˈtak xoˈlak bˈe, xeˈ jsiqˈuijtakch juntir cristian ri wiˈtak xoˈlak bˈe chi tzi jnoˈjak y chi mitaˈ tzi jnoˈjak. Jilonli xnoj man ja chi cristian. 11 Cuando xocbˈi man rey la ja chi rilicak mak ri siqˈuiltak li nimakˈij, xril chi wiˈ jun winak claˈ taˈ cojol ritzˈik jwiˈl re cˈulniquil. 12 Xtzˈonaj re: At wichcˈulchiˈ, ¿nen chac xatocch neri wi mitaˈ xacojch awitzˈik re cˈulniquil? xcheˈ re.

Y man winak li taˈ chiquiˈ xchˈaˈwc. 13 Xpe man rey, xij rechak mak ri tijintak chi jjachic wa: Ximtak rakan pach jkˈabˈ, esajtakbˈi lak ukuˈm rij ja. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈ y tijkuchˈuchˈuj ree. 14 Subˈlaj qˈui ri siqˈuiltak, pero quibˈ uxibˈke ri chaˈltak, xcheˈ Kakaj Jesús.

Ri jtojic alcabar re César

15 Cuando xantaj jbˈij jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, mak fariseo xeˈtak y xniqˈuibˈ jwichak, xchomorsajtak nen tijbˈijtak re Kakaj Jesús jwiˈl riˈ rajak chirijke jyolj tikej laj jkˈabˈak pire tijcojtak tzij chirij. 16 Xtaktakbˈi nicˈj ajtijol ribˈak chirijak pach nicˈj rechak mak jpach Herodes Antipas, xeˈ jbˈijtak re Kakaj Jesús jilonri: Ajtijonl, oj ketamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈij y tzˈetel tzˈetiˈ ri tijin tatijoj cristian pire trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak y taˈ jaljoj rilic cristian tabˈan. 17 Bˈij chike: ¿Tziniˈ tikatoj alcabar re César o taˈn? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

18 Kakaj Jesús retamiˈ mak etzltak jchomorsaˈnak, jwiˈliˈli xij rechak: Atak ajsolcopil acaybˈalak, ¿nen chac tatoctak etzltak noˈj pire inkej laj akˈbˈak? 19 Cˈuttaknecaˈ jun pwak chinwch ri quiek laˈ tatojtakwiˈ alcabar, xcheˈ rechak.

Rechak xcˈamtakch jun denario xcˈuttak chiwch.

20 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nencˈu quiek jcaybˈal ri wiˈ chiwch ri y nen quiek jbˈij ri tzˈibˈal chiwch ri? xcheˈ rechak.

21 Rechak xijtak: Rechiˈ César, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Yeˈtak re César lawiˈ re César y yeˈtak re Kakaj Dios lawiˈ re Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

22 Cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús subˈlaj xsaach jchˈolak, xcan jyeˈtak Kakaj Jesús, xeˈtak.

Tijon chirij cˈastajbˈal

23 Laˈ man kˈij li xtawtak nicˈj saduceo riqˈui Kakaj Jesús. Rechak taˈ tijcojtak chi tina cˈastasajna jwichak camnakibˈ, jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: 24 Ajtijonl, Moisés xij chike chi wi wiˈ jun winak ticamc y taˈ ralcˈwalak xwaˈxc, rajwaxiˈ ticˈuliˈy chic jun jkˈun riqˈui man anm li, ri camnak richjil pire tiwaˈx ralcˈwal riqˈuil y ticojsaj pi ralcˈwal man nabˈe winak. 25 Y chikaxoˈl oj xwaˈxiˈ wukubˈ (7) winak ri jkˈun ratz ribˈak. Man nabˈeal xcˈuliˈyc, pero xcamc, taˈ ralcˈwal xwaˈxc y man rixokl xcˈuliˈy chic riqˈui man jcabˈal.

26 Y xcam man jcabˈal y taˈ ralcˈwal xwaˈxc. Xcˈuliˈy chic man jroxal riqˈui man anm y jilon re xcamke. Wukubˈ (7) chi winak ri jkˈun ratz ribˈak xcˈuliˈytak riqˈui man anm li y chi wukubˈ (7) ribˈilak xcamtak. 27 Pi qˈuisbˈire xcam man anm. 28 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ, ¿nencˈu rechak chi wukubˈ (7) winak li trixokolaj man anm li, jwiˈl chi wukubˈiˈ (7) ribˈilak xcˈuliˈytak riqˈuil? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

29 Kakaj Jesús xij rechak: Atak sachalcatakaˈn, jwiˈl taˈ awetamak nen tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y taˈ awetamak juntir ri jcwinel Kakaj Dios ri wiˈ. 30 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ chi winak chi anm taˈ chiquiˈ ticˈuliˈytak, jiˈchaklontak chapcaˈ yak anjl ri wiˈtak lecj. 31 ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xij chawechak chirij cˈastajbˈal? Kakaj Dios xij jilonri:

32 Iniˈ ri in jDios Abraham, Isaac y Jacob, xcheˈ. Kakaj Dios maˈ jDios taˈ yak camnakibˈ, jDiosakiˈ yak ri yoˈltak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

33 Cuando Kakaj Jesús xij jilonli, subˈlaj qˈui cristian xsaach jchˈolak chi jtaic jyolj ri xij.

Man pixabˈ ri mas rajwax ticojsaj

34 Cuando mak fariseo xtatak chi Kakaj Jesús xanaˈ rechak mak saduceo chi taˈ chiquiˈ xchˈaˈwtak, xmulbˈaˈ ribˈak 35 y jun rechak, riˈ jun ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios raj tijtoc nen tran pire tikej Kakaj Jesús laj jkˈabˈak xtzˈonaj re: 36 Ajtijonl, ¿nen chi pixabˈ lal mas rajwax ticojsaj chiwchak nicˈj pixabˈ chic? xcheˈ re.

37 Kakaj Jesús xij re: Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij jilonri:
    Lokˈaj Akaj Dios ri Awajawl riqˈui nojel awanm y xike chomorsaj chirij Kakaj Dios y bˈan riqˈui nojel awanm lawiˈ raj tabˈan, ticheˈ. 38 Riˈ man pixabˈ li mas rajwax ticojsaj chiwchak juntir pixabˈ. 39 Y jcabˈ pixabˈ raquitz mitaˈ nicˈ jtaic pach man jun li, tijbˈij jilonri:
    Lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ at tabˈan, ticheˈ. 40 Riˈ mak quibˈ pixabˈ li ri tiyeˈwtak jcholajl juntir Jpixbˈ Kakaj Dios y ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús re.

Ri nen quiek rijajl ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ri tina jtaknach

41 Cuando aj mulantakaˈ mak fariseo xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: 42 ¿Nen tabˈij atak chirij nen quiek rijajl jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak: Rijajliˈ David, xcheˈtak.

43 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nencˈu chac David xijsajiˈ re jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi tijbˈij Wajawl re? Re xij jilonri:
44     Kakaj Dios ri Kajawl xijiˈ re Wajawl:
Cubˈren laj impaach asta tina injachna laj akˈbˈ juntir yak ri atcontrinc, xcheˈ re, ticheˈ.

45 ¿Nen mo jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, rijajliˈ David, cuando David xijiˈ Wajawl re? xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

46 Y ni jono rechak xcwintak chi jbˈij jono yoloj pire jcˈululaj Kakaj Jesús. Xcholmajbˈi laˈ mak kˈij li taˈ chiquiˈ ni jonok xcˈotow chic jchiˈ Kakaj Jesús.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes