A A A A A
Bible Book List

MATEO 18 Uspanteco (USP)

Nen ri mas nim jkˈij

18  Cuando xantaj li, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Nen chike ri mas nim jkˈij lamas titakonwiˈ Kakaj Dios? xcheˈtak re.

Xpe Kakaj Jesús, xsiqˈuij jun ral acˈl y xwabˈaˈ laj xoˈlak y xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak wi taˈ tabˈantak chapcaˈ jun ral acˈl, taˈ atoctak lamas titakonwiˈ Kakaj Dios. Man ri mas nim jkˈij lamas titakonwiˈ Kakaj Dios riˈ man ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri. Nen ticˈuluw laj imbˈj, jun ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri, iniˈ injcˈul.

Nen jun cristian ri tran chi yak ri taˈ mas nimak jkˈijak ri cubˈul jchˈolak chwij tikejtak li mac, riˈ mas tzi tiximsajbˈi jun nimlaj abˈaj re queˈm chi jkul y titˈojsajbˈi li mar.

Cˈur jwichak mak cristian ri retake wich ulew ri quiek jwiˈl wiˈ subˈlaj cristian tikejtak li mac. Wiˈke nen tibˈanow re jun cristian tikej li mac, pero riˈ mas cˈur jwich jun cristian ri tibˈanow rechak cristian tikejtak li mac, jwiˈl masna cˈax tijtij. Jwiˈliˈli wi akˈbˈ o awakan tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic, tˈojbˈi chinaj chawe. Riˈ mas tzi junchak akˈbˈ o junchak awakan tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch chi quibˈ awakan o chi quibˈ akˈbˈ attˈojsajbˈi li kˈakˈ ri taˈ jchupic.

Y wi bˈakˈ awch tibˈanow chawe atkej li mac, esajbˈic, tˈojbˈi chinaj chawe. Riˈ mas tzi junchak bˈakˈ awch tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch chi quibˈ bˈakˈ awch attˈojsajbˈi laj jkˈakˈal man luwar re tijbˈi cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Esbˈi noˈj chirij jun carner ri xsaachc

10 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ma xuttak ni jono rechak yak ri taˈ mas jcowil ranmak chwij. In tambˈij chawechak chi yak ranjlak nojel kˈij wiˈtak chiwch Inkaj lecj. 11 Jwiˈliˈli Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil xpe chi jcolicak yak ri sacheˈltak.

12 Tatak impuch tambˈij chawechak. Wi wiˈ jun winak wiˈ jun cient (100) jcarner y wi xsach ribˈ jun rechak cuando tijin chi jyukˈic, re tican jyeˈ mak junmuchˈ bˈelejlajuj (99) wich takˈj y tibˈe chi jtoquic man jun ri xsach ribˈ. 13 Y cuando tibˈe jteˈch man carner ri xsach ribˈ, kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi riˈ mas tiquiˈcot chirij man jun li chiwchak mak junmuchˈ bˈelejlajuj (99). 14 Y jiˈcˈulon Akajak ri wiˈ lecj taˈ raj tisaach ni jun rechak yak ri taˈ mas jcowil ranmak chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Rajwaxiˈ tikacuy jmac jun kechˈelxic

15 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wi wiˈ jono awechˈelxic chwij tibˈanow cˈax chawe, chˈabˈej pi ricˈan, bˈij re pi utzil chi xmacuniˈ chiwch Kakaj Dios y wi tzi tijta ayolj y tijqˈuex jnoˈj, xatcwiniˈ chi jkˈasaj laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 16 Y wi taˈ tijta lawiˈ ri tabˈij re pi awicˈan, toc quibˈ o uxibˈ apach y atbˈetak chic riqˈuil pire tibˈe jteˈtak juntir ri tabˈij re chirij jmac. 17 Y wi taˈ ticojon chiwchak yak apach, bˈij rechak yak ajtakeltak we cuando mulbˈem aybˈak y wi taˈ ticojon chiwchak yak ajtakeltak we, waˈxbˈaˈ claˈ, bˈan re chapcaˈ jun cristian ri taˈ tijcoj Jyolj Kakaj Dios o chapcaˈ jun ajxutul lawiˈ ri tzi.

18 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, nen taˈ tacuytak jmac neri wich ulew, taˈ ticuysaj jmac riqˈui Kakaj Dios lecj y nen ri tacuytak jmac neri wich ulew, ticuysajiˈ jmac riqˈui Kakaj Dios lecj. 19 Riˈ ri, ri tambˈij in chawechak: Wi wiˈ quibˈ chawechak tiniqˈuibˈ jwichak neri wich ulew chi chˈaˈwem riqˈui Inkaj lecj chi jtzˈonaj nen rajwax rechak, Inkaj tijyaˈ rechak. 20 Jwiˈl lamas wiˈtak quibˈ o uxibˈ cˈamem ribˈak laj imbˈj, in winiˈ riqˈuilak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Esbˈi noˈj chirij jun mocom ri etzl jnoˈj

21 Xpe Pedro, xjutun riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonaj re: Kajawl, ¿jurubˈcˈu bˈwelt rajwax tancuy jmac jun wechˈelxic chawij cuando tran cˈax chwe? ¿Rajwaxniˈ tancuy jmac wukubˈ (7) bˈwelt? xcheˈ re.

22 Kakaj Jesús xij re Pedro: In taˈ tambˈij chawe chi wukubˈke (7) bˈwelt tacuy jmac jun awechˈelxic chwij. In tambˈij chawe chi rajwaxiˈ tacuy jmac nojel bˈwelt cuando tran cˈax chwe, xcheˈ Kakaj Jesús re Pedro.

23 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun rey. Man rey raj trajlaj jurubˈ jcˈasak yak mocom riqˈuil. 24 Kes tzˈakat tijchol rajlaj cuando xcˈamsajch jun mocom riqˈuil ri wiˈ lajuj (10) mil talento jcˈas riqˈuil. 25 Pero man mocom li taˈ nen quiek laˈ tijtojwiˈ jcˈas. Xpe man rey xij chi ticˈayajbˈi man mocom li pach rixokl, juntir ralcˈwal y juntir kelen re ri wiˈ pire tojbˈire jcˈas. 26 Xpe man mocom li, xxucar chiwch man rey y xtzˈonaj tokˈobˈ re: Kaj, cuy immac, quinawulbˈejna junquitz riqˈui incˈas. In tantojaˈ juntir incˈas aacˈl, xcheˈ re.

27 Man rey xrilaˈ cˈur jwich man mocom li y xcuyaˈ jmac riqˈui jcˈas, xtakbˈic y man winak xeˈ chi richoch. 28 Pero man mocom li, cuando bˈesal lak bˈe, xcˈul jun rich mocom ri wiˈ jun cient (100) denario jcˈas riqˈuil. Xpe re, xchap chi jkul, xoc chi jjitzˈaj y xij re: Toj acˈas wiqˈuil, xcheˈ re.

29 Xpe man jun ri wiˈ jcˈas riqˈuil, xxucar chiwch y xtzˈonaj tokˈobˈ re: Cuy immac, quinawulbˈejna junquitz riqˈui incˈas, in tantojaˈ juntir incˈas aacˈl, xcheˈ re.

30 Pero re taˈ raj xcuy jmac man rich mocom, xsiqˈuij li kˈatbˈitzij y xtak li cars asta tina jtojna juntir jcˈas riqˈuil. 31 Y mak nicˈj mocom chic subˈlaj xcˈaxcˈobˈ laj ranmak, xpe rechak xeˈ jbˈijtak re man rey juntir nen xansaj re sicˈ rich mocomak.

32 Xpe man rey, xtak chic jsiqˈuij man mocom ri xcuy jmac riqˈui jcˈas y xij re: ¡At etzl mocom, in xincuyaˈ amac riqˈui juntir acˈas wiqˈuil jwiˈl xatzˈonaj jcuyic amac chinwch! 33 Y at, ¿nen chac taˈ xawil cˈur jwich jun awich mocom chapcaˈ rilic cˈur awch at ximbˈan? xcheˈ re.

34 Subˈlaj xpe retzal man rey chirij, xtak jbˈanic subˈlaj cˈax re asta tina jtojna juntir jcˈas riqˈuil. 35 Y jilonli tran chawechak Inkaj ri wiˈ lecj wi taˈ tzˈet nojel awanmak tacuytak jmac jun awechˈelxicak chwij neri wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes