A A A A A
Bible Book List

MATEO 12 Uspanteco (USP)

Ri xaan laˈ kˈij re uxlan

12  Jorok kˈaxiˈ quibˈ uxibˈ kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli cuando xkˈaxtak lak ticoˈn pach yak ajtijol ribˈak chirij li jun kˈij re uxlan y yak ajtijol ribˈak chirij subˈlaj xcˈoktak wiˈjal. Xtoctak jujun jwich trig y xtijtak. Mak fariseo cuando xriltak chi jilonli xantak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xijtak re: Il impuch, yak ajtijol ribˈak chawij tijin trantak ri taˈ yeˈl luwar tibˈansaj lak kˈij re uxlan, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xan David ojr pach yak jpach cuando xcˈoktak wiˈjal? Re xoc li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios pach yak jpach xtijtak mak cuxlanwa ri sujul re Kakaj Dios y taˈ yeˈl luwar jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios chi titijsaj, xike rechak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios yeˈl luwar rechak tijtijtak. Y, ¿taˈcˈu ilan awiˈlak ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios chi yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios taˈ timacuntak chiwch Kakaj Dios cuando tichacuntak li nimi richoch Kakaj Dios laˈ mak kˈij re uxlan? Pero in tambˈij chawechak chi neri wiˈ jun masna nim jkˈij chiwch nimi richoch Kakaj Dios. Atak taˈ awetamak nen jcholajl tielwiˈ Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

In riˈ chwaj tawiltak cˈur jwich jun cristian chiwch tasujtak sipan chwe, ticheˈ. Witi awetamak jcholajl taˈ roj tacoj aybˈak pi kˈatbˈitzij chirijak yak ri taˈ jmacak, jwiˈl Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ man kˈij re uxlan, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo.

Titzibˈsaj jun winak ri siquirnak jun jkˈabˈ

Cuando Kakaj Jesús xmay yoloj riqˈuilak mak fariseo, xeˈ octak li sinagog. 10 Y claˈ wiˈ jun winak ri siquirnak jun jkˈabˈ, pero jwiˈl rechak tijin tijtoctak nen jono kelen ri taˈ tzi tran Kakaj Jesús pire tijcojtak tzij chirij y xtzˈonajtak re: ¿Tijbˈijniˈ laj Jpixbˈ Kakaj Dios titzibˈsaj jun cristian laˈ kˈij re uxlan? xcheˈtak re.

11 Y Kakaj Jesús xij rechak: Wi wiˈ jono chawechak wiˈ jun jcarner y wi xtzaak li jun jul laˈ kˈij re uxlan, ¿taˈcˈu tresaj li jul laˈ kˈij li? 12 Jun cristian masna lokˈ jcˈaslemal chiwch jun carner, jwiˈliˈli Jpixbˈ Kakaj Dios tijyaˈ luwar tibˈan utzil laˈ kˈij re uxlan ri rajwax tibˈanc, xcheˈ rechak.

13 Y xij re sicˈ winak ri siquirnak jkˈabˈ: Yuk akˈbˈ, xcheˈ re.

Y sicˈ winak xyuk jkˈabˈ y xtzibˈc, xcan chapcaˈ man jun jkˈabˈ chic. 14 Pero xeltakbˈi mak fariseo y xoctak chi jchomorsaj nen trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús.

Ri xij Isaías chirij Kakaj Jesús

15 Kakaj Jesús cuando xretemaj nen xchomorsajtak chirij, xelbˈi claˈ y subˈlaj cristian xeˈtak chirij y xtzibˈsaj juntir cristian ri yajtak 16 y xij rechak chi mi jbˈijtak chi re Jcˈajoliˈ Kakaj Dios. 17 Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xij Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando Kakaj Dios xij jilonri:

18 Coˈ ri, wajchac ri chaˈl inwiˈl, ri subˈlaj tanlokˈaj y subˈlaj inquiˈcot chirij.
Tanyaˈ Lokˈlaj Insantil laj ranm pire tijbˈij rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel nen rajwax trantak pire tran sucˈul ranmak chinwch.
19 Taˈ tichˈoˈjin y taˈ tichˈejejc.
Taˈ ni jonok titaˈw re chi cow tichˈaˈw xoˈlak bˈe.
20 Taˈ tran rechak cristian chapcaˈ jqˈuisic jkˈipic jun aaj ri cojol jyaj, ni taˈ tran rechak cristian chapcaˈ jqˈuisic jchupic jun mech re candil ri raquitzchak sibˈ tiel laˈ, taˈ ni jun cristian tijsach jwich asta tina ranna re cristian chi tran sucˈul ranmak chinwch pire tichˈecon chibˈak mak etzltak noˈj.
21 Y juntir cristian ri maˈ rijajl taˈ Israel ticubˈariˈ jchˈolak chi rulbˈej titaw man kˈij li, xcheˈ.

Tijbˈijtak chi Kakaj Jesús wiˈ etzl laj ranm

22 Xcˈamtakch jun winak moy y mem riqˈui Kakaj Jesús jwiˈl wiˈ etzl laj ranm y Kakaj Jesús xtzibˈsaj sicˈ winak, jilonli taˈ chiquiˈ etzl laj ranm, tichak chˈaˈw y tichak naˈtunc. 23 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Maˈ rontaˈ ri Jcˈajol David? xcheˈtak.

24 Mak fariseo cuando xtatak chi jilonli tijbˈijtak yak cristian chirij Kakaj Jesús, xijtak: Man winak li tresajiˈ mak etzl laj ranmak cristian laˈ jcwinel Beelzebú ri man jbˈabˈal etzl, xcheˈtak.

25 Y Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsajtak, xij rechak: Juntir kˈatbˈitzij, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, tisaachiˈ jwichak. Y jun tilmit o yak echˈelxic li jun ja, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, taˈ naj tijcuytak jilonli. 26 Y jiˈcˈulonli witi man jbˈabˈal etzl tijin chi resaj man jbˈabˈal etzl, tijiniˈ tran cˈax ribˈ ricˈan. Wi jilonli tran man jbˈabˈal etzl tisaachiˈ jwich jkˈatbˈitzij. 27 Wi in laˈyiˈ jcwinel Beelzebú twesaj mak etzl laj ranmak cristian, ¿nencˈu yeˈwinak jcwinelak yak ajtijol ribˈak chawijak pire tresajtak mak etzl laj ranmak cristian? Riˈ rechak li tibˈintak chawechak chi atak sachalcatakaˈn. 28 Pero wi in twesaj mak etzl laj ranmak cristian laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, riˈ li ticˈutuw chi jtakon Kakaj Dios chabˈak xyukiˈ aacˈlak. 29 Jun cristian ri wiˈ mas jchokˈbˈ taˈ ni jonok ticwin tioc laj richoch chi resaj kelen re. Nabˈe tina jximna, ajrucˈreˈ tijnaˈ tresaj kelen re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

30 Y xij chic rechak: Nen taˈ tzi tril ri tambˈan, riˈ li incontrinc. Nen taˈ injtˈoˈ chi jmulbˈaj jwichak cristian, riˈ re tiuktambˈi rechak. 31 Jwiˈliˈli in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios tijcuyaˈ juntir jmacak cristian ri bˈanal jwiˈlak y juntir mak yokˈon ri tijbˈijtak chirij Kakaj Dios. Pero nen jono cristian tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, taˈ ni jun bˈwelt ticuysaj jmac jwiˈl Kakaj Dios. 32 Kakaj Dios tijcuyaˈ jmacak yak ri tiyokˈontak chirij Jcˈajol ri xwux pi cristianil, pero nen jonok tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil, taˈ ticuysaj jmac lajori y nen or riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús.

33 Kakaj Jesús xij chic rechak mak fariseo: Wi tzilaj cheˈ titicsaj, tziyiˈ jwich tijyeˈw, pero wi maˈ tzilaj cheˈ taˈ titicsaj, taˈ tzi jwich tijyeˈw. Jun cheˈ chirijke jwich tichˈobˈsaj nen chi cheˈ lal. 34 Y atak pur atak cumatz ri ticamsanc. Atak taˈ tabˈijtak tzitaklaj yoloj jwiˈl atakaˈ etzltak cristian. Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw ri tijbˈij laˈ jchiˈ. 35 Jun tzilaj cristian tijbˈijiˈ tzitaklaj yoloj jwiˈl wiˈ tzitaklaj noˈj laj ranm y jun etzl cristian tijbˈijiˈ etzltak tzij jwiˈl wiˈ etzltak noˈj laj ranm. 36 In tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian, juntir cristian tina jbˈijtakna re Kakaj Dios nen chac xijtak mak yoloj ri taˈ nen tichacuj. 37 Jwiˈl chirijiˈ ayolj ticˈutun wi taˈ amac y chirijiˈ ayolj ticˈutun wi wiˈ amac, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo.

Rajak tibˈansaj jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios

38 Xpetak nicˈj fariseo pachak nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, chikaj tikil tabˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chikawch, xcheˈtak re.

39 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri wiˈtak wich ulew laˈ mak junabˈ lajori mas etzl jnoˈjak y taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak, pero chiwchak mak cristian li taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xike ri xansaj chirij Jonás ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 40 Chapcaˈ Jonás xwaˈxiˈ uxibˈ kˈij pach uxibˈ akˈabˈ laj jchˈol jun nimlaj car, jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina waˈxna uxibˈ kˈij pach uxibˈ akˈabˈ ralaj ulew. 41 Cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian ri wiˈtak lajori, tina jbˈitna ribˈak yak cristian aj Nínive pire tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri wiˈtak lajori, jwiˈl rechak xqˈuexaˈ jnoˈjak cuando xijsaj Jyolj Kakaj Dios rechak jwiˈl Jonás y lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun ri masna nim jkˈij chiwch Jonás.

42 Y man anm ri xwaˈx pire reina re man luwar ri wiˈ li sur, re tipetiˈ cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian ri wiˈtak lajori. Re tina yuk jtzˈonajna kˈatbˈitzij chibˈak juntir mak cristian li, jwiˈl subˈlaj najiˈ xpeˈw pire xyuk chi jtaic jnoˈj Salomón. Lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun masna jnoˈj chiwch Salomón, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo y rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios.

Man etzl ri tikˈajch

43 Kakaj Jesús xij chic rechak jilonri: Cuando jun etzl tiel laj ranm jun cristian, tibˈe lak chekej luwar, tijtoc lamas tiuxlanwiˈ, pero cuando taˈ tijtaˈ jono luwar lamas tiuxlanwiˈ, tijbˈij: 44 Inkˈaj chic laj wichoch lamas xinelwiˈch, ticheˈ.

Y cuando tikˈaj chic man etzl li, tiyuk jteˈ man cristian ri lamas xelbˈi chapcaˈ rilic jun ja jamal jpam, tzi jmesic jpam y tzi jbˈanic jwaˈxc. 45 Tipe man etzl li, tibˈe jcameˈch wukubˈ (7) jpach chic ri masna etzl jnoˈjak chiwch re y juntir ribˈilak tioctak laj ranm man cristian li. Y man cristian li tran chic mas etzl jnoˈj chiwch ojr. Jilon tibˈansaj rechak mak etzltak cristian ri wiˈtak lajori, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios.

Jchuch Kakaj Jesús pach yak jkˈun

46 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak cristian cuando xtawtak jchuch pach yak jkˈun, rechak riˈ raj roj xchˈabˈejtak Kakaj Jesús, pero jiˈke xcantak chuchja. 47 Xpe jun rechak yak ri wiˈtak claˈ, xij re: Achuch pach yak akˈun wiˈtak chuchja y rajak atjchˈabˈejtak, xcheˈ re.

48 Pero Kakaj Jesús xij re man ri xin re jilonli: ¿Nencˈu inchuch y nencˈu inkˈun? xcheˈ re.

49 Ajrucˈreˈ xcˈut yak ajtijol ribˈak chirij y xij: Riˈtakaˈ rechak ri inchuch pach inkˈun. 50 Juntir yak ri tibˈanowtak lawiˈ raj Inkaj Dios ri wiˈ lecj, riˈtakaˈ li inkˈun, wanabˈ y inchuch, xcheˈ Kakaj Jesús re.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes