A A A A A
Bible Book List

MATEO 10 Uspanteco (USP)

Kakaj Jesús tijchaˈ yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn

10  Kakaj Jesús xmulbˈaˈ yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. Xyeˈ cwinel rechak chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian y chi jtzibˈsaj cristian re juntir jaljojtak yajel.

Riˈ ri jbˈijak yak cabˈlajuj (12) takoˈn, nabˈe rechak riˈ Simón ri tibˈijsaj Pedro re pach jkˈun ri jbˈij Andrés, Santiago pach jkˈun ri jbˈij Juan ri yak jcˈajol Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo ri ajtzˈonal alcabar, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Tadeo, Simón ri tibˈijsaj Zelote re y Judas Iscariote ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic.

Kakaj Jesús xtakbˈi yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij ri xchaˈw y xij rechak nen rajwax trantak: Mat bˈetak riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel y mat octak laj jtilmitak yak aj Samaria. Riˈ mas tzi, atbˈetak riqˈuilak yak rijajl Israel ri chapcaˈ mak carner ri sacheˈltak. Juntir luwar lamas attawtak, bˈijtak rechak: Raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, atcheˈtak rechak.

Tzibˈsajtak yak cristian ri yajtak, cˈastasajtak jwichak yak camnakibˈ laj jcamnaklak, tzibˈsajtak yak ri wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra y esajtak mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian. Atak xacochajtake acwinelak chi jbˈanic juntir li, taˈ luwar tatzˈonaj atojbˈlak cuando tatzibˈsajtak cristian.

Taˈ tacˈamtakbˈi oro, ni plata, ni pwak bˈanal laˈ cobre, 10 ni chim pire tichocon awiˈlak laj abˈeak, ni taˈ cˈamtakbˈi jun túnica chic, ni carot y taˈ xajabˈ tacˈamtakbˈic, jwiˈl jun mocom pi jcholajliˈ tiyeˈsaj kelen re. 11 Cuando attawtak li jono tilmit o li jono luwar, toctak jono cristian ri ticˈular pire attawtak riqˈuil. Waˈxentak laj richoch ajriˈ ateltakbˈi claˈ cuando ateltakbˈi li man tilmit o li man luwar li. 12 Cuando atoctak la ja cˈamtak rutzil jwichak yak ri wiˈtak la ja y bˈijtak rechak: Atak juntir ri watak la ja neri, waˈxok utzil laj awanmak, atcheˈtak rechak.

13 Wi yak rajw ja lamas attawtakwiˈ ticˈulariˈ pi rechak atwaˈxtak riqˈuilak, ticaniˈ utzil riqˈuilak ri chawajak tiyeˈsaj rechak y wi mitaˈ ticˈular pi rechak atwaˈxtak riqˈuilak taˈ tican utzil riqˈuilak ri chawajak tiyeˈsaj rechak, tikˈaj chiquiˈch aacˈlak. 14 Y wi wiˈ jonok taˈ atjcˈultak y wi taˈ rajak tijtatak ayoljak, elantakbˈi li man ja li o li man tilmit li, can totojtak man pok ri wiˈ laˈ awakanak.

15 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, mak cristian li masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chibˈak chiwch ri xaan chibˈak mak cristian aj Sodoma y aj Gomorra, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

16 Kakaj Jesús xij chic rechak: In atintaktakbˈi lak jaljojtak luwar, tambˈan chawechak chapcaˈ jtakic carner chijxoˈlak mak utiw. Jwiˈliˈli coj anoˈjak chi jchajaj aybˈak chapcaˈ trantak mak cumatz y bˈantak chapcaˈ trantak mak tra ut ri taˈ trantak cˈax. 17 Tike acwentij aybˈak chiwchak mak cristian jwiˈl atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y atna secˈsajtakna lak sinagog. 18 Y inwiˈlke in atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y mak rey jilonli tijnaˈ tabˈijtak rechak y rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel chi tzˈetiˈ ri ilan y tal awiˈlak chwij. 19 Pero cuando atjachsajtak laj jkˈabˈak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij li, mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈijtak o nen tabˈantak chi yoloj jwiˈl cuando titaw or atchˈaˈwtak, Kakaj Diosiˈ tiyeˈw yoloj chawechak nen tabˈijtak. 20 Maˈ atak taˈ ri atchˈaˈwtak, riˈ Lokˈlaj Jsantil Akajak Dios ri wiˈ laj awanmak tichˈaˈwc.

21 Jun cristian tina jachna jkˈun ratzak pi camic y jun chuchkajw tina jachna ralcˈwalak pi camic y yak alcˈwalixelbˈ tina jbˈitna ribˈak chirij jkaj jchuchak y tina jachtakna pi camic. 22 Juntir cristian ri bˈesal ranmak chirijak mak etzltak noˈj atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in, pero nen taˈ tijquibˈaj ranm chwij asta ticamc, ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac. 23 Cuando tibˈansaj cˈax chawechak li jun tilmit elmajentak, jattak chic li jun jalan tilmit chic. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak ajquiˈ chatcwintak chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak cristian lak juntir jtilmitak yak rijajl Israel cuando tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil.

24 Ni jono ajtijol ribˈ mas jnoˈj chiwch ajtijol re y taˈ ni jono mocom mas jnoˈj chiwch jpatron. 25 Jun ajtijol ribˈ tranaˈ pi re xike tran lawiˈ ri tran ajtijol re y man mocom tranaˈ pi re xike tran lawiˈ tran jpatron. Wi man rajw ja tibˈijsajiˈ chi jbˈabˈal etzliˈn, ¿nen chiquiˈ tibˈijsaj rechak yak ralcˈwal? xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

26 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak mi tzaak achˈolak chiwchak yak ri tibˈanowtak cˈax chawechak, jwiˈl taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. 27 Lawiˈ ri tambˈij chawechak chi mukukil, bˈijtak chi sakil y lawiˈ ri tambˈij chawechak pi jasjail, chˈejejentak chi jbˈij bˈak ja.

28 Mi tzaak achˈolak chiwchak mak cristian ri ticamsan atioˈjlak, jwiˈl rechak taˈ ticwintak chi jcamsaj awanmak. Riˈ tzaak achˈolak chiwch jun ri ticwin tijtˈoj atioˈjlak pach awanmak li man luwar re tijbˈi cˈax. 29 Quibˈ chi nuchˈ tzˈiquin ticˈayajiˈ chi quibˈ centaw, pero taˈ ni jono rechak titzaak lak ulew wi taˈ tijyeˈ luwar Kakaj Dios 30 y jilon rusumal ábˈak ajlaliˈ jwiˈl. 31 Jwiˈliˈli mi tzaak achˈolak, atak masna atlokˈajtak chiwchak subˈlaj qˈui tzˈiquin, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Nen jonok tibˈin chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, in tambˈijiˈ re Inkaj ri wiˈ lecj chi tzˈetiˈ tanchˈobˈaˈ jwich. 33 Pero nen jonok taˈ raj tijbˈij chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, in taˈ tambˈij re Inkaj ri wiˈ lecj chi tanchˈobˈaˈ jwich, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Ri quiek jwiˈl tipe chˈoˈj chijxoˈlak cristian

34 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ma bˈij atak chi inwiˈlke in tiwaˈx utzil chijxoˈlak cristian. Jwiˈl inwiˈlke in tipe chˈoˈj chijxoˈlak cristian. 35 Y inwiˈlke in jun winak tijcontrij jkaj y jun anm tijcontrij jchuch y jun alibˈxel tijcontrij ralbˈ. 36 Jilonli yak ri ticontrin rechak cristian, riˈ yak rechˈelxicak.

37 Nen mas tijlokˈaj jkaj o jchuch chinwch in, taˈ ticˈular tioc pi we. Nen mas tijlokˈaj jcˈajol o jrabˈin chinwch in, taˈ ticˈular tioc pi we. 38 Nen jono cristian taˈ raj tijtij cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij, taˈ ticˈular tioc pi we. 39 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn.

40 Nen atcˈuluwtak, iniˈ injcˈultak y nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri intakowinakch. 41 Y nen ticˈuluw re jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios tijcˈulaˈ re chapcaˈ jqˈuixel ri tiyeˈsaj re jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios chirij ri bˈanal jwiˈl y nen ticˈuluw re jun cristian ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios, tijcˈulaˈ re chapcaˈ jqˈuixel ri tiyeˈsaj re jun cristian ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios chirij ri bˈanal jwiˈl. 42 Nen jonok tijyeˈ jun vas joron re jun cristian jwiˈlke ajtijol ribˈiˈ chwij onque taˈ nim jkˈij, kes tzˈet tambˈij chawechak chi tijcˈulaˈ jqˈuixel, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes