Add parallel Print Page Options

Titzibˈsaj jun winak ri siquirnak jtioˈjl

Kakaj Jesús xjaw chicbˈi li barc, xkˈax chˈakap re nimlaj alagun y xtaw laj jtilmit. Y claˈ xpetak nicˈj cristian xcˈamtakch jun winak riqˈui Kakaj Jesús bˈa jun chˈatum cheˈ, sicˈ winak li, siquirnak juntir jtioˈjl. Cuando Kakaj Jesús xril chi cubˈuliˈ jchˈolak chirij, xij re sicˈ winak ri yaj: Walcˈwal, coj jcowil awanm, amac xcuymajiˈn, xcheˈ re.

Xpetak jujun ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xoctak chi yoloj chirijil Kakaj Jesús, xijtak: Man winak ri, tijin tijcoj ribˈ pi Kakaj Dios, xcheˈtak.

Pero Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijbˈijtak chirijil, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac atak tijin tabˈantak etzltak chomorsaˈn? ¿Lacˈumas wiˈ ri mas cˈax jbˈij, amac xcuymajiˈn o riˈ mas cˈax jbˈij, bˈiiten y woˈcoten? Pero in tancˈut chawchak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jcuyic mac neri wich ulew, xcheˈ rechak.

Ajrucˈreˈ xij chic re sicˈ winak ri siquirnak jtioˈjl: Bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y jat laj awichoch, xcheˈ re.

Sicˈ winak ri yaj xbˈiitc y xeˈ laj richoch. Cuando xriltak mak cristian chi jilonli xaanc, subˈlaj xsaach jchˈolak y xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈl xyeˈ jcwinel Kakaj Jesús chi jbˈanic jilonli.

Mateo tibˈe chirij Kakaj Jesús

Kakaj Jesús xelbˈi claˈ, cuando bˈesalc, xrilbˈi jun winak ri jbˈij Mateo, cubˈul chiˈ mex lamas titojsaj alcabar y Kakaj Jesús xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re.

Mateo xwaˈrc y xeˈ chirij Kakaj Jesús. 10 Cuando Kakaj Jesús tijin chi wicˈ laj richoch Mateo, subˈlaj qˈui ajtzˈonaltak alcabar y subˈlaj qˈui ajmacbˈ xtawtak chi wicˈ riqˈui Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij. 11 Mak fariseo, cuando xriltak jilonli, xtzˈonajtak rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo: ¿Nen chac ajtijol awechak tijin tiwiˈn chijxoˈlak mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ? xcheˈtak rechak.

12 Cuando xta Kakaj Jesús chi jilonli xijsaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak mak fariseo: Taˈ rajwax ajcun rechak yak cristian ri taˈ yajtak, riˈ rajwax ajcun pi rechak yak ri yajtak. 13 Jattak y chomorsajtak nen tielwiˈ Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

In riˈ chwaj tawiltak cˈur jwich jun cristian chiwch tasujtak sipan chwe, ticheˈ. Jwiˈl in taˈ ximpe chi jtoquic yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, in riˈ ximpe chi jtoquic yak ajmacbˈ, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús tiyolow chirij ayun

14 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xtawtak riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chawij taˈ trantak ayun chapcaˈ tikabˈan oj pach mak fariseo? xcheˈtak re.

15 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri bˈil rechak chi tibˈetak li jun tzˈam, taˈ tijnaˈ tibˈisontak cuando ajwiˈ man cˈojol winak chijxoˈlak ri ticˈuliˈyc. Pero cuando titaw kˈij ticˈamsajbˈi man cˈojol winak chiwchak, ajrucˈreˈ trantak ayun. 16 Taˈ ni jono cristian tijcˈojaj jun tzay itzˈik laˈ jun qˈuer aacˈ cˈojbˈl jwiˈl man aacˈ cˈojbˈl tijcˈolaˈ ribˈ y tike niman mas man rechˈeˈl re man tzay itzˈik. 17 Ni taˈ tijnaˈ tiyeˈsaj aacˈ vin lak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jwiˈl man aacˈ vin tijrechˈaˈ mak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jilonli titixiˈ man aacˈ vin y tranaˈ cˈax mak nejbˈ. Jwiˈliˈli man aacˈ vin rajwaxiˈ lak aacˈtak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum tiyeˈsajwiˈ, jilonli taˈ ni jono rechak tran cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús.

Ticˈastasaj jwich man ra anm y titzibˈsaj jun anm

18 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox cuando xtaw jun jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xxucbˈaˈ ribˈ chiwch y xij re: In rabˈin ajriˈ xcamc, pero wi atbˈe chi rilic y tayeˈ akˈbˈ chibˈ, tiyoˈr chiquiˈn, xcheˈ re.

19 Kakaj Jesús xwaˈrc, xeˈtak laj richoch winak li pach yak ajtijol ribˈak chirij. 20 Bˈesaltak riqˈui man winak li xpe jun anm yaj ri wiˈchak cabˈlajuj (12) junabˈ chi ticar chi cocˈxoˈlke tikej man chˈojnic chirij, xjutun chirij Kakaj Jesús y xchap raquitz chakˈchiˈ ritzˈik 21 jwiˈl xchomorsaj laj ranm: Riqˈuilke wi xincwin chi jchapic raquitz ritzˈik intzibˈiˈn, xcheˈ.

22 Pero Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ xril sicˈ anm li, xij re: At inrabˈin, coj jcowil awanm, xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ re.

Y laj or xtzibˈ sicˈ anm. 23 Cuando xtaw Kakaj Jesús laj richoch man jbˈabˈalak yak rijajl Israel xril chi wiˈtakchak mak ajokˈsaltak suˈ y cristian tijin tijcamsaj ribˈak chi okˈej. 24 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Elantakbˈi neri, man ra anm taˈ camnak, warajke tran, xcheˈ rechak.

Mak cristian xtzeˈjtak jwich Kakaj Jesús. 25 Pero re xresajtakbˈi mak cristian chuchja, ajrucˈreˈ xoc lamas wiˈ man ra anm, xchap chi jkˈabˈ y man ra anm xwaˈrc. 26 Lak juntir luwar ri wiˈ chirij man luwar li xelwiˈ jtaquil nen xan Kakaj Jesús.

Titzibˈsaj quibˈ moy

27 Cuando xelbˈi Kakaj Jesús claˈ xambˈertakbˈi quibˈ moy chirij, cow tichˈejejtak, tijbˈijtak: ¡Il cˈur kawch at Jcˈajol David! xcheˈtak re.

28 Cuando xoc Kakaj Jesús la ja xpetak yak moy xjutuntak chijcˈulel, xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Ton acojaˈtakaˈ chi incwiniˈ chi atzibˈsajcak? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak: Ticubˈariˈ kachˈol, Kajawl, xcheˈtak re.

29 Xpe Kakaj Jesús, xchap bˈakˈ jwichak y xij rechak: Jilon tibˈansaj chapcaˈ jcubˈarbˈ achˈolak chwij, xcheˈ rechak.

30 Jilonli xnaˈtuntak yak moy. Xpe Kakaj Jesús, subˈlaj cow jchˈabˈejcak xan, xij rechak: Ma yolowtak pire maˈquiˈ nen jonok tieteman re, xcheˈ rechak.

31 Ajriˈke xeltakbˈi riqˈui Kakaj Jesús laj or xoctak chi jyolic rechak cristian lak juntir mak luwar li, ri xan Kakaj Jesús rechak.

Titzibˈsaj jun mem

32 Cuando xeltakbˈi yak moy ri xtzibˈsaj bˈakˈ jwichak, xpetak nicˈj cristian chic xcˈamtakbˈi jun mem riqˈui Kakaj Jesús. Y sicˈ mem li wiˈ etzl laj ranm. 33 Cuando Kakaj Jesús xresaj man etzl laj ranm sicˈ mem, ajrucˈreˈ xoc chi yoloj. Mak cristian subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak chiribˈil ribˈak: Ni jun bˈwelt ilan kawiˈl neri Israel jilonli, xcheˈtak.

34 Pero mak fariseo xijtak: Man winak li tresajiˈ mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian laˈke jcwinel man jbˈabˈal etzl, xcheˈtak.

Kakaj Jesús trilaˈ cˈur jwichak cristian

35 Kakaj Jesús xwoˈcot lak juntir tilmit y lak tra luwar. Xoc lak jsinagogak yak rijajl Israel y xij tzilaj jtaquil rechak cristian chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y xtzibˈsaj juntir cristian ri yajtak. 36 Cuando Kakaj Jesús xril jwichak subˈlaj qˈui cristian ri wiˈtak claˈ, xril cˈur jwichak jwiˈl tijin tijtijtak cˈax y taˈ nen tiilbˈen rechak chapcaˈ jun kˈat carner cuando taˈ ajyukˈ rechak. 37 Xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Subˈlaj nim man ticoˈn toquem raj jwich, pero quibˈ uxibˈke mocom. 38 Atak tzˈonajtak tokˈobˈ re Rajw ticoˈn chi tijtakch mocom chi jtoquic jwichak mak ticoˈn, xcheˈ rechak.