Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tijtijoj cristian re jbˈanic utzil

Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak cwentijke aybˈak, cuando tabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, ma bˈantak chiwchak cristian pireke atilsajtak. Wi tabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak pireke atilsajtak jwiˈlak cristian, Akajak Dios ri wiˈ lecj taˈ tijyeˈ atojbˈlak. Jwiˈliˈli at, cuando tasipaj jono kelen rechak yak ri wiˈ rajwax rechak, ma yol rechak juntir cristian chapcaˈ trantak mak ajsolcopil jcaybˈalak lak sinagog y lak bˈe, riˈke rajak tzi jyolicak tibˈansaj jwiˈlak cristian. Pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi rechak xcˈulaˈtakaˈ jtojbˈlak y ri jtojbˈlak riˈ jcojic jkˈijak jwiˈlak cristian.

Pero at cuando tasipaj jono kelen rechak yak ri wiˈ rajwax rechak, ma yol re jono cristian ri pur awichcˈulchiˈ ri nen xabˈan. Jwiˈliˈli at, cuando tasipaj jono kelen re jun cristian ri wiˈ rajwax re, sipaj re chi mukukil y Kakaj Dios lecj ri tiiliw juntir chi mukukil, tijyaˈ atojbˈl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios

Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios ma bˈantak chapcaˈ trantak mak ajsolcopil jcaybˈalak, rechak riˈ mas tzi triltak tiwaˈrtak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios lak sinagog y lak jxiquinltak cˈaybˈl riˈke rajak tiilsajtak jwiˈlak cristian. Pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi xcˈulaˈtakaˈ jtojbˈlak.

Pero at ma bˈan jilonli. Cuando atchˈaˈw riqˈui Akaj Dios oquen laj awichoch, tzˈapij apwert y chˈaˈwen riqˈui Akaj Dios chi mukukil pi awicˈan. Y Akaj Dios ri tiiliw ri tabˈan chi mukukil, tijyaˈ atojbˈl. Y cuando atchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios taˈ tzi atke tijin chi jcaˈmulaj jbˈij mak yoloj ri taˈ nen tichacuj chapcaˈ trantak mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. Rechak cuando tichˈaˈwtak tike tijintak chi jcaˈmulaj jbˈij mak yoloj ri taˈ nen tichacuj, riˈ chijchˈol rechak cuando mas tichˈaˈwtak, masna titaˈsaj jyoljak. Atak ma bˈan awechak chapcaˈ trantak rechak jwiˈl Akajak Dios cuando ajquiˈ chatzˈonajtak re nen chawajak, re retamchak nen rajwax chawechak. Pero atak cuando chawajak atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, riˈ bˈijtak jilonri:

At Kakaj Dios ri wat lecj, chi nimirsajti jcojic jkˈij abˈj.
10 Petok atakon chibˈak juntir cristian. Y lawiˈ ri chawaj tabˈan wich ulew, bˈan jilon chapcaˈ ri tabˈan lecj.
11 Yeˈ kaw nojel kˈij.
12 Cuy kamac riqˈui mak etzltak noˈj ri tikabˈan chawch chapcaˈ oj xkacuyaˈ jmacak yak cristian ri xanowtak cˈax chike.
13 Ma yeˈ luwar re man jbˈabˈal etzl ojjtakchiˈj chi jbˈanic etzltak noˈj. Cojacoleˈ laj jkˈabˈ, jwiˈl xike at Kakaj Dios ri wiˈ nimlaj kˈatbˈitzij laj akˈbˈ chi takon chibˈak juntir ri wiˈtak wich ulew pach lecj y xike at tinimirsaj mas akˈij lajori y ni jun bˈwelt tican yeˈsaj jnimirsaj akˈij. Jiloniˈn, atcheˈtak.

14 Y atak wi tacuytak jmac jun cristian ri tibˈanow cˈax chawechak, Kakaj Dios lecj tijcuyaˈ amacak. 15 Pero atak wi taˈ tacuytak jmac jun cristian ri tibˈanow cˈax chawechak, Kakaj Dios taˈ tijcuy amacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Kakaj Jesús tiyolow chirij ayun

16 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak cuando tabˈantak ayun, ma bˈantak chapcaˈ bˈis awchak chapcaˈ trantak mak ajsolcopil jcaybˈalak, rechak trantak chapcaˈ bˈis jwichak, riˈke rajak tiilsajtak jwiˈlak cristian chi tijiniˈ trantak ayun. Pero kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi mak cristian li taˈ jtojbˈlak tijcˈultak riqˈui Kakaj Dios, ri jtojbˈlak riˈ tiilsajtak jwiˈlak cristian.

17 Pero at cuando tabˈan ayun, chˈaj acaybˈal y xaˈ abˈ 18 pire maˈ atilsaj jwiˈlak cristian chi tijiniˈ tabˈan ayun, xike Kakaj Dios tieteman re chi tijiniˈ tabˈan ayun chi mukukil y re tijyaˈ atojbˈl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Ri bˈiomil re lecj

19 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Ma mulbˈaˈ abˈiomilak neri wich ulew jwiˈl tike ran pocˈ, tike ran pus y tioc mak alkˈom chi ralkˈajc. 20 Riˈ mas tzi mulbˈaˈ abˈiomilak riqˈui Kakaj Dios lecj, claˈ taˈ tran pocˈ, taˈ tran pus y taˈ alkˈom tioctak chi ralkˈajc. 21 Lamas wiˈ abˈiomil, claˈ tiwaˈx awanm jwiˈl riˈ bˈesal awanm chirij abˈiomil, xcheˈ Kakaj Jesús.

Candil re atioˈjlak

22 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Bˈakˈ awch riˈ jun candil pire atioˈjl, wi tzi bˈakˈ awch, juntir atioˈjl wiˈ chi sak. 23 Pero wi taˈ tzi bˈakˈ awch juntir atioˈjl wiˈ li ukuˈmal y wi acandil ri wiˈ re atioˈjl chupul jkˈakˈal, juntir atioˈjl wiˈ li ukuˈmal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Quibˈ patron

24 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Taˈ ni jonok ticwin chi chac riqˈui quibˈ patron li jun kˈij, jwiˈl tina jxutna jun y tijlokˈaj jun chic. Ticojon chiwch jun y taˈ ticojon chiwch jun chic. Jun cristian taˈ tijnaˈ tran lawiˈ raj Kakaj Dios wi tibˈe ranm chirij jbˈiomil ri reke wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Dios tijchajajiˈ ralcˈwal

25 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: In tambˈij chawechak chi mat octak il chirij nen tatijtak, nen tawucˈaˈjajtak laj acˈaslemalak y mat octak il chirij awitzˈikak re tacojtak, jwiˈl acˈaslemalak masna nim jkˈij chiwch ri tatijtak y atioˈjlak masna nim jkˈij chiwch man itzˈik. 26 Iltak nen mo yoˈltak mak tzˈiquin ri tirupuptak lecj. Rechak taˈ titiconantak y taˈ tiochˈontak ni taˈ tijcˈoltak jwich jticoˈnak laj jcˈujaak, riˈ Kakaj Dios ri wiˈ lecj titzukuw rechak. Y atak masna nim akˈijak chiwchak mak tzˈiquin li. 27 Y taˈ ni jun chawechak ticwin chi jyoˈrsaj ribˈ quibˈ uxibˈ or mas re jcˈaslemal ri yeˈl jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke tioc il chirij jcˈaslemal.

28 Mat octak il chirij awitzˈikak. Iltak nen mo jqˈuiyic mak cutzˈiˈj re lak tzaˈl, rechak taˈ tichacuntak y taˈ tiquemowtak itzˈik. 29 Pero in tambˈij chawechak chi Salomón subˈlaj kustaklaj itzˈik xcoj, pero taˈ ni jono ritzˈik xcoj jilon chapcaˈ mak kustaklaj cutzˈiˈj li. 30 Wi jilon jwikic mak woron li tran Kakaj Dios, ri lajori wiˈtak lak tzaˈl y chwekˈ ticˈatsajtak li jorn, kes tzˈetel tzˈet atjwikaˈtakaˈ atak ri taˈ mas cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios. 31 Jwiˈliˈli atak mat octak il, ma bˈijtak: ¿Nen tikatij re kaw? ¿Nen tikatij re kucˈaˈ? ¿Nen tikacoj pire kitzˈik? mat cheˈtak.

32 Riˈ juntir mak kelen li ri tioctak il mak cristian chirij ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, pero Kakaj Dios ri wiˈ lecj retamiˈ chi juntir mak kelen li tichoconiˈ awiˈlak. 33 Pi jqˈuexwach atoctak il chirij mak kelen li, riˈ oquentak il chi jtoquic Kakaj Dios pire titakon chabˈak y bˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak y juntir mak kelen li tiyeˈsajiˈ chawechak. 34 Mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈantak chwekˈ, jwiˈl man kˈij re chwekˈ wiˈ chiquiˈ jono cˈax. Nojel kˈij titaˈsajiˈ cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.