Add parallel Print Page Options

Man jbˈabˈal etzl tijtakchiˈj Kakaj Jesús

Xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcˈambˈi Kakaj Jesús li jun luwar lamas taˈ cristian pire titakchiˈj chi macun jwiˈl man jbˈabˈal etzl. Caˈwinak (40) kˈij, caˈwinak (40) akˈabˈ xwaˈx Kakaj Jesús claˈ, taˈ nen xtij. Cuando xtzˈakat caˈwinak (40) kˈij y caˈwinak (40) akˈabˈ, ajrucˈreˈ xricˈaj wiˈjal. Xpe man jbˈabˈal etzl, xtaw riqˈui Kakaj Jesús chi jtakchiˈj chi macunc, xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, bˈij re mak abˈaj ri chi tiwuxtak pi cuxlanwa, xcheˈ re Kakaj Jesús.

Pero Kakaj Jesús xij re:
    Li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:
Maˈ jwiˈl taˈke cuxlanwa tiyoˈrwiˈ jun cristian, jwiˈliˈ juntir Jyolj Kakaj Dios, ticheˈ, xcheˈ re.

Ajrucˈreˈ man jbˈabˈal etzl laj or xcˈam chicbˈi Kakaj Jesús li tilmit Jerusalén ri tosol pire Kakaj Dios, xeˈ jwabˈaˈ li man luwar mas naj rakˈanebˈ re nimi richoch Kakaj Dios y xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, tˈojbˈi aybˈ neri atbˈe kej lak ulew, jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:

Kakaj Dios tijtakaˈch yak anjl chi achajajc y rechak atjcˈulaˈtakaˈ laˈ jkˈabˈak pire maˈ tibˈe achˈiˈyeˈ awakan laˈ jun abˈaj, ticheˈ, xcheˈ man jbˈabˈal etzl re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij chic re: Pero li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:
    Ma tzˈonaj re Akaj Dios ri Awajawl chi tran jun kelen pireke tawil wi kes tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, ticheˈ, xcheˈ re.

Xpe chic man jbˈabˈal etzl, xcˈam chicbˈi Kakaj Jesús bˈa jun witz subˈlaj naj rakˈanebˈ y xcˈutbˈi chiwch juntir mak tilmit ri wiˈ wich ulew y juntir mak kustaklaj kelen ri wiˈ chiwch y xij re: In tanjachaˈ juntir li laj akˈbˈ wi atxucar chinwch y tacoj inkˈij, xcheˈ re Kakaj Jesús.

10 Kakaj Jesús xij chic re man jbˈabˈal etzl: Jat jbˈabˈal etzl, elambˈi neri, jwiˈl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tzˈibˈaliˈ jilonri:
    Nimirsaj jkˈij Akaj Dios ri Awajawl y xike rajwax tabˈan lawiˈ raj re tabˈan, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re man jbˈabˈal etzl.

11 Y man jbˈabˈal etzl xelbˈic, xcan jyeˈ Kakaj Jesús y xtawtak nicˈj anjl chi jtˈoˈic Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tijtijoj cristian Galilea

12 Kakaj Jesús cuando xta jtaquil chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xcojsajiˈ li cars, xkˈaj Galilea. 13 Cuando xtaw claˈ, taˈ xwaˈx Nazaret, re jiˈ xeˈ waˈxok Capernaúm, jun tilmit ri wiˈ chiˈ nimlaj alagun, chijcˈulel jluwrak yak rijajl Zabulón pach yak rijajl Neftalí. 14 Jilonli xtaw chiwch ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xij jilonri:

15 Man jluwrak yak rijajl Zabulón pach man jluwrak yak rijajl Neftalí ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán chiˈ nimlaj alagun re Galilea ri lamas wiˈtak yak maˈ rijajl taˈ Israel.
16 Mak cristian li ri wiˈtak li ukuˈmal, xcˈulaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios chapcaˈ xkopaj ribˈ jun nimlaj kˈakˈ chibˈak.
Jilonli jun kˈakˈ xkopaj ribˈ chibˈak mak ri wiˈtak chapcaˈ li ukuˈmal jwiˈl jmacak, xcheˈ Isaías.

17 Cuando xtaw Kakaj Jesús Capernaúm, xoc chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios, xij rechak: Qˈuex anoˈjak chiwch Kakaj Dios jwiˈl raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ rechak.

Yak quejabˈ ajchapaltak car

18 Kakaj Jesús cuando tijin tiwoˈcot chiˈ nimlaj alagun re Galilea, xril jwich Simón ri tibˈijsaj Pedro re pach Andrés ri jkˈun. Rechak ajchapaltak cartakaˈn, tijin tijtˈoj jcˈaatak re chapbˈi car li jaˈ. 19 Kakaj Jesús xij rechak: Joˈtak chwij y in atincojaˈtakaˈ chi jtoquic cristian pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ jchapic car tabˈantak, xcheˈ rechak.

20 Rechak laj or xcan jyeˈ jcˈaatak re chapbˈi car y xeˈtak chirij Kakaj Jesús.

21 Kakaj Jesús xbˈen chicbˈi junquitz y xril chicbˈi jwichak quibˈ winak ri jkˈun ratz ribˈak, riˈtakaˈ Santiago pach Juan yak jcˈajol Zebedeo. Rechak wiˈtak li jun barc pach jkajak tijin tijcˈojaj jcˈaatak re chapbˈi car. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak chi tibˈetak chirij. 22 Y laj or xcan jyeˈtak man barc pach jkajak y xeˈtak chirij Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tijtzibˈsaj nicˈj yaj

23 Kakaj Jesús xwoˈcot lak juntir luwar re Galilea. Xtijoj cristian lak sinagog. Re xij tzilaj jtaquil rechak cristian chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y xtzibˈsaj juntir jwich yajel ri wiˈ rechak. 24 Jtaquil chirij Kakaj Jesucristo xtawiˈ lak juntir luwar re Siria. Xpetak cristian xcˈamtakch juntir ri yajtak re jaljojtak yajel, yak ri wiˈ cˈaxlaj yajel rechak, yak ri wiˈ etzl laj ranmak, yak ri wiˈ quiekˈekˈ rechak y yak ri siquirnak jtioˈjlak. Juntir li xtzibˈsajtakaˈ jwiˈl Kakaj Jesús. 25 Y subˈlaj cristian ri xpetak Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y ri xpetak lak luwar ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán xambˈertak chirij Kakaj Jesús.