Add parallel Print Page Options

Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijtijoj cristian

Y laˈ mak kˈij li xticar Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios ri titawtak riqˈuil li jun luwar re Judea lamas taˈ cristian. Re xij: Qˈuex anoˈjak chiwch Kakaj Dios jwiˈl raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ.

Chirijiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xcan tzˈibˈaj jwiˈl Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij chi tina tasajna jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian, tijbˈij jilonri:
    Bˈantak jwaˈx jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl, tebˈaˈtak jbˈe sucˈul laj awanmak, ticheˈ.

Ritzˈik Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri tijcoj bˈanal laˈ rusumal camello y jpas bˈanal laˈ tzˈum y sacˈ pach cabˈ re lak cheˈ tijtij pire jwa. Wiˈ cristian xpetak Jerusalén, wiˈ xpetak lak juntir luwar re Judea y wiˈ xpetak lak luwar re chiˈ nimi jaˈ Jordán xtawtak chi jtaic jyolj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Y yak ri xcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios, xpe Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xan jaˈtiox rechak li nimi jaˈ Jordán.

Pero Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, cuando xril chi subˈlaj qˈui mak fariseo pach mak saduceo xtawtak riqˈuil, riˈ rajak tibˈan jaˈtiox rechak, xij rechak: Pur atak cumatz ri ticamsanc. Taˈ nen xin chawechak chi atcolmajtakaˈ chiwch jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tina ranna jwiˈl retzal.

Bˈantak tzitaklaj noˈj laj acˈaslemalak pire ticˈutun chi kes tzˈet xaqˈuexaˈ anoˈjak y xacˈamaˈ jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios. Ma chomorsaj laj awanmak chi atcolmajtakaˈ jwiˈl atakaˈ rijajl Abraham. Jwiˈl in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios ticwiniˈ chi tiwux mak abˈaj ri pi rijajl Abraham. 10 Man iquej wiˈchak laj raˈ mak cheˈ pire ticˈursajtakbˈic. Juntir mak cheˈ ri taˈ tzi tiwichintak, ticˈursajtakaˈn y titˈojsajtakaˈ li kˈakˈ. 11 In kes tzˈet laˈ jaˈ tambˈan jaˈtiox chawechak chi jcˈutic chi xaqˈuexaˈ anoˈjak, pero petzal chiquiˈ jun chwij mas jcwinel chinwch in, ni taˈ ticˈular pi we tancˈambˈi jxajbˈ. Re tina ranna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y laˈ kˈakˈ. 12 Re cˈamaliˈch jun kelen jwiˈl laj jkˈabˈ ri quiek laˈ tijpuˈw jwich trig y tijtos mak rakan ri tiel chijxoˈl. Tijcˈol man trig li cˈuja, pero mak rakan ri tiel chijxoˈl tijcˈat li jun kˈakˈ ri taˈ jchupic, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox.

Kakaj Jesús tibˈansaj jaˈtiox re

13 Kakaj Jesús xelbˈi Galilea xeˈ chiˈ nimi jaˈ Jordán riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pire tibˈansaj jaˈtiox re. 14 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox taˈ raj roj xan jaˈtiox re, xij re: Riˈ at rajwax atbˈanow jaˈtiox chwe chiwch in imbˈanow jaˈtiox chawe. ¿Nen chac atpe wiqˈuil? xcheˈ re.

15 Kakaj Jesús xij re: Canok pi jilonli, bˈan jaˈtiox chwe pire tikabˈan juntir lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈan, xcheˈ re.

Jiˈkelonli xansaj jaˈtiox re jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 16 Cuando xantaj jaˈtiox re Kakaj Jesús, xelch ralaj jaˈ, xtormaj caj y xril kesalch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈ chapcaˈ rilic jun ra ut. 17 Y xtasaj jun chˈaˈwem xaanch lecj, xijch: Riˈ ri lokˈlaj Incˈajol ri subˈlaj inquiˈcot chirij, xcheˈch.