Add parallel Print Page Options

Ri nen mo jcamic Judas

27  Cuando xsakarsanc, juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xchomorsajtak jcamsaj Kakaj Jesús. Ximtakbˈi Kakaj Jesús y xcˈamtakbˈic. Xeˈ jacheˈtak laj jkˈabˈ Pilato ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea.

Judas ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic, cuando xril chi xansajiˈ kˈatbˈitzij chirij Kakaj Jesús pire ticamsaj, xkˈutut ranm jwiˈl xan jilonli, xeˈ jkˈasaj mak junwinak lajuj (30) chi pwak ri bˈanal laˈ plata rechak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. Xij rechak: Xintocaˈ immac chiwch Kakaj Dios jwiˈl xinjach Jesús pi camic chi maˈquiˈ jmac, xcheˈ rechak.

Rechak xijtak re Judas: Taˈ nen kacwent oj re li. Atiˈ xatchomorsan xabˈan jilonli, xcheˈtak re.

Xpe Judas, xcan jtˈojeˈ man pwak li nimi richoch Kakaj Dios, xelbˈic, xeˈ jitzˈaj ribˈ.

Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xbˈittak man pwak li y xijtak: Taˈ tijnaˈ tikayeˈ li cax re cˈulbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios jwiˈl man pwak li xchoconiˈ pire tojbˈire jun camsanc, xcheˈtak.

Xchomorsajtak chiribˈil ribˈak xlokˈtak jun ulew laˈ man pwak li ri tibˈijsaj re, rulew man ajbˈanal kelen laˈ xokˈol. Y xcan jyeˈtak pire mukbˈi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. Jwiˈliˈli lajori man ulew li aj tibˈijsajiˈ man ulew re tojbˈire jun camsan re. Jilonli xtaw chiwch ri xij Jeremías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij cuando xij:

Laˈ mak junwinak lajuj (30) chi pwak ri bˈanal laˈ plata ri rijil winak ri xlokˈtak yak rijajl Israel,
10 laˈ man pwak li xlokˈtak jun ulew ri tibˈijsaj re, rulew man ajbˈanal kelen laˈ xokˈol chapcaˈ xijsaj chwe jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, xcheˈ.

Kakaj Jesús wiˈ chiwch Pilato

11 Kakaj Jesús xcˈamsajbˈi chiwch Pilato ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij. Pilato xtzˈonaj re: ¿Atniˈ jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈij, xcheˈ re.

12 Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pachak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xcojtak tzij chirij Kakaj Jesús, pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululanc. 13 Xril Pilato chi Kakaj Jesús taˈ tichˈaˈwc, xtzˈonaj re: ¿Taˈ tata juntir li ri tijbˈijtak chawij? xcheˈ re.

14 Pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululaj ni jun yoloj ri tijbˈijtak chirij, jwiˈliˈli man jbˈabˈal kˈatbˈitzij subˈlaj xsaach jchˈol chi rilic Kakaj Jesús.

15 Man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea nakˈtaliˈ nojel junabˈ re man nimakˈij tijtak jun prex lawiˈ rajak cristian titaksajc. 16 Laˈ mak kˈij li wiˈ jun winak li cars ri jbˈij Barrabás. Man winak li etemaliˈ chi subˈlaj etzl jnoˈj. 17 Cuando mulantak juntir cristian xpe Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nen chi prex lal chawajak tantakbˈic? ¿Roniˈ tantakbˈi Barrabás o riˈ tantakbˈi Jesús ri tibˈijsaj re chi riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ rechak.

18 Jilonli xij rechak jwiˈl re retamiˈ chi xjachtak Kakaj Jesús laj jkˈabˈ jwiˈlke tijtiˈtijtak.

19 Aj cubˈuliˈ Pilato lamas tran jkˈatbˈitzij, xpe rixokl xtakbˈi jbˈij re: Ma coj aybˈ chi jbˈanic cˈax re winak li ri taˈ ni jun jmac, jwiˈl lakˈabˈ mir wiˈ jun ichicˈ ximbˈan chirij y subˈlaj sachal inchˈol jwiˈl, xcheˈbˈi re.

20 Pero xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xcwintakaˈ chi jtakchiˈj cristian pire tijbˈijtak re Pilato chi tijtakbˈi Barrabás y tijtak jcamsaj Kakaj Jesús. 21 Xpe man jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xtzˈonaj chic rechak: ¿Nencˈu rechak chi quibˈ chawajak tantakbˈic? xcheˈ rechak.

Rechak cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Takbˈi Barrabás! xcheˈtak.

22 Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu tambˈan re Jesús ri tibˈijsaj re chi riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ rechak.

Juntir rechak cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak.

23 Pilato xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu kes cˈax bˈanal jwiˈl? xcheˈ rechak.

Pero rechak subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak chic: ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak chic.

24 Cuando Pilato xril chi taˈ ticwin chi jcolic Kakaj Jesús jwiˈl mak cristian cow xchˈejejtak y xpe mas retzalak, xtak jcˈamic jaˈ, xchˈaj jkˈabˈ chiwchak juntir cristian y xij rechak: In taˈ tantoj jcamic winak li riqˈui Kakaj Dios. Atak, atiliwtak nen tabˈantak, xcheˈ rechak.

25 Y juntir ribˈilak xijtak: Oj pachak juntir kalcˈwal ojtojow re jcamic riqˈui Kakaj Dios, xcheˈtak.

26 Xpe Pilato, xtak resaj Barrabás li cars y xtak jseqˈuic Kakaj Jesús. Ajrucˈreˈ xjachbˈi pire tibˈe jcamsajtak wich curs.

Mak soldad tritzˈbˈejtak jwich Kakaj Jesús

27 Xpetak mak jsoldad man jbˈabˈal kˈatbˈitzij, xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús li nimlaj richoch man jbˈabˈal kˈatbˈitzij y xmulbˈaˈtak juntir mak soldad ri wiˈtak claˈ chirij Kakaj Jesús. 28 Xresajtak ritzˈik Kakaj Jesús chirij y ximtak jun nimlaj quiek itzˈik chirij. 29 Xpachˈujtak jun coron laˈ qˈuix y xcojtak laj jbˈa y xyeˈtak jun cheˈ laj jpaach jkˈabˈ. Xxucartak chiwch y xoctak chi ritzˈbˈej jwich, xijtak re: ¡Nim akˈij, at jreyak yak rijajl Israel! xcheˈtak re.

30 Xoctak chi jchubˈaj jwich y xcˈamtak man cheˈ laj jkˈabˈ, xoctak chi jseqˈuic laj jbˈa laˈ. 31 Cuando xantaj juntir li jwiˈlak re Kakaj Jesús, xresajtak chic man nimlaj itzˈik chirij y xcojtak chic ritzˈik chirij y xcˈamtakbˈi pire tibˈe jcamsajtak wich curs.

Kakaj Jesús ticamsaj wich curs

32 Cuando bˈesaltak lak bˈe xcˈultak jun winak aj Cirene ri jbˈij Simón, xchaptak y xijtak re chi trikajbˈi jcurs Kakaj Jesús. 33 Cuando xtawtak li jun luwar ri jbˈij Gólgota, ri jcholajl tielwiˈ, jbˈakel jbˈa camnak, 34 xyeˈtak vin re Kakaj Jesús chi tijem ri yujul pach cˈalaj woron, pero Kakaj Jesús xike xricˈaj laˈ raakˈ y taˈ raj xtij.

35 Cuando jorok tzˈocmajiˈ Kakaj Jesús wich curs, xpetak mak soldad xantak suert chirij ritzˈik nen chi itzˈik lal tijchˈectak chi jujunalak.

36 Ajrucˈreˈ xcubˈartak claˈ chi jchajaj Kakaj Jesús. 37 Y wich curs chibˈ Kakaj Jesús xcojsaj jun kelen tzˈibˈal jwich ri lamas tijbˈij nen chac xcamsajtak wich curs ri tijbˈij: RIˈ RI JESÚS JREYAK YAK RIJAJL ISRAEL, ticheˈ.

38 Y xtzˈocsaj quibˈ alkˈom wich curs pi jpach Kakaj Jesús, jun laj jpaach y jun chic laj jmax. 39 Mak cristian ri tikˈaxtak chijcˈulel Kakaj Jesús tritzˈbˈejtak jwich, tijsutaj jbˈaak chi jbˈij re: 40 ¡At ri tabˈij chi tayoj nimi richoch Kakaj Dios y li uxibˈ kˈij tabˈan chic jun, col aybˈ awicˈan! ¡Wi tzˈetel tzˈetiˈ at Jcˈajol Kakaj Dios, kejench wich curs! xcheˈtak re.

41 Y jilon mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xoctak chi ritzˈbˈej jwich Kakaj Jesús, xijtak: 42 Xcwiniˈ chi jcolic cristian, pero re taˈ ticwin chi jcolic ribˈ ricˈan. Wi riˈ jreyak yak rijajl Israel, kejokch wich curs ricˈan, ajrucˈreˈ tikacoj ri tijbˈij. 43 Cubˈuliˈ jchˈol chirij Kakaj Dios, lajori colsajok jwiˈl Kakaj Dios wi kes tzˈet jor tilokˈaj jwiˈl Kakaj Dios jwiˈl re xijiˈn: Iniˈ Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈ, xcheˈtak.

44 Y jilon mak alkˈom ri xtzˈocsajtak wich curs pi jpach Kakaj Jesús xritzˈbˈejtakaˈ jwich Kakaj Jesús.

Jcamic Kakaj Jesús

45 Raj tiqˈuil kˈij re cabˈlajuj (12) xoc ukuˈm juntir wich ulew asta laj jrox or re bˈesal kˈij. 46 Raj laj jrox or re bˈesal kˈij cow xchˈejej Kakaj Jesús, xij:

Elí, Elí, ¿lama sabactani? xcheˈ. Ri jcholajl tielwiˈ tijbˈij: ¡At Inkaj Dios! ¡At Inkaj Dios! ¿Nen chac xincan ayeˈ wicˈan? ticheˈ.

47 Jujun rechak mak ri wiˈtak claˈ, cuando xtatak nen xij Kakaj Jesús, xijtak: Man winak ri, tijin tijsiqˈuij Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, xcheˈtak.

48 Laj or xpe jun rechak mak ri wiˈtak claˈ, xeˈ jol chi jtoquic jun esponj y xmuˈbˈi li vinagre. Ximbˈi chi jtzam jun cheˈ y xyeˈ laj jchiˈ Kakaj Jesús pire tijtij.

49 Xpetak mak nicˈj, xijtak: Waˈxna claˈ, kileˈna wi tipe Elías chi jcolic, xcheˈtak.

50 Kakaj Jesús cow xchˈejejc, xjach jsantil laj jkˈabˈ Kakaj Dios y xcamc. 51 Cuando xcam Kakaj Jesús, xrechˈmaj laj nicˈj man itzˈik re tosbˈi jpam nimi richoch Kakaj Dios, quibˈ xelwiˈ, xrechˈmajch pi ajsic asta iquim. Y xpe jun cabˈrakn y mak abˈaj xpaxtak. 52 Mak mukbˈi camnak xtertak. Y subˈlaj cristian camnaktak ri tosoltak pire Kakaj Dios xcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak. 53 Xeltakch lamas mukultakwiˈ. Cuando jorok cˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, ajrucˈreˈ xoctak li lokˈlaj tilmit Jerusalén y subˈlaj cristian xiliwtak jwichak. 54 Y man jbˈabˈalak mak soldad pach mak jpach ri wiˈtak chi jchajaj Kakaj Jesús cuando xricˈajtak man nimlaj cabˈrakn y xriltak juntir ri xaanc, subˈlaj xtzaak jchˈolak, xijtak: ¡Kes tzˈetel tzˈet winak ri Jcˈajoliˈ Kakaj Dios! xcheˈtak.

55 Subˈlaj anm wiˈtakbˈi chinaj chi naˈtunc. Y riˈtakaˈ yak anm li xpetak chirij Kakaj Jesús chi jtˈoˈic cuando xelch Galilea. 56 Chijxoˈlak yak anm li, wiˈtakaˈ María Magdalena pach María ri jchuchak Santiago pach José pach jchuchak yak jcˈajol Zebedeo.

Timuksaj Kakaj Jesús

57 Cuando oquem tran akˈabˈ xpe jun winak bˈiom aj Arimatea ri jbˈij José, re ajtijol ribˈiˈ chirij Kakaj Jesucristo. 58 Xpe José, xeˈ riqˈui Pilato chi jtzˈonaj jcamnakl Kakaj Jesús. Pilato xij chi tiyeˈsaj jcamnakl Kakaj Jesús re. 59 Xpe José, xcˈambˈi jcamnakl Kakaj Jesús, xbˈatzˈbˈi laˈ jun itzˈik ri jbˈij lino ri taˈ tzˈil laˈ 60 y xeˈ jmukeˈ li jun nimlaj aacˈ jul ri cˈotol li abˈaj re mukbˈi camnak. Man jul li rechiˈ re bˈanal jwiˈl. Cuando xyeˈmaj jcamnakl Kakaj Jesús jwiˈl claˈ, xcan jtzˈapij jchiˈ man jul laˈ jun nimlaj abˈaj y xecˈ.

61 María Magdalena pach jun María chic xcan cubˈartak chiwch man jul lamas xyeˈsaj jcamnakl Kakaj Jesús.

Tichajaj lamas xmuksaj Kakaj Jesús

62 Laj jcabˈ kˈij re jmukic Kakaj Jesús riˈ kˈij re uxlan. Laˈ man kˈij li xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak fariseo xeˈtak riqˈui Pilato. 63 Xijtak re: Kaj, xcuxtaj kawiˈl chi man joˈslaj winak li cuando aj yoˈlna xij chi tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij. 64 Jwiˈliˈli riˈ mas tzi tatakbˈi soldad chi jchajaj man jul lamas xmuksajwiˈ asta tiel uxibˈ kˈij, jwiˈl taˈ cˈaxreˈ wi tipetak yak ajtijol ribˈak chirij tiyuk resajtak jcamnakl lakˈabˈ tibˈe jmukeˈtak chic li jun jalan luwar y tijbˈijtak rechak cristian chi xcˈastasajiˈbˈi jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Wi xantak jilonli man qˈuisbˈi joˈslaj tzij tibˈe mas chi nim chiwch man nabˈe joˈslaj tzij, xcheˈtak re Pilato.

65 Pilato xij rechak: Coˈ nicˈj soldad li, jattak, cˈamtakbˈic y tzi jtzˈapij man jul tibˈe abˈaneˈtak, xcheˈ rechak.

66 Rechak xeˈtak xcojtak jun retal laˈ man abˈaj ri cojol chiˈ man jul pire ticˈutun wi wiˈ nen titebˈan re y xcan jyeˈtak mak soldad li claˈ chi jchajajc.