Add parallel Print Page Options

Rajak tijchaptak Kakaj Jesús

26  Cuando xijmaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús, xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Atak awetamakiˈ chi pi quibˈ kˈijchak raj man nimakˈij Pascua y laˈ kˈij li tijachsaj pi camic wich curs Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ rechak.

Laˈ mak kˈij li xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel, xmulbˈaˈ ribˈak chuchja riqˈui Caifás ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Xchomorsajtak nen mo trantak chi jchapic Kakaj Jesús chi mukukil pire tijjachtak pi camic. Pero xijtak chiribˈil ribˈak: Taˈ tikachap laˈ man nimakˈij ri, pire maˈ tijbˈit ribˈak cristian chikij, xcheˈtak.

Titzˈajsaj perjum laj jbˈa Kakaj Jesús

Kakaj Jesús wiˈ Betania laj richoch Simón ri xwaˈx yajel chirij ojr ri jbˈij lepra. Xtaw jun anm riqˈuil, cˈamalbˈi jun nejbˈ jwiˈl ri bˈanal laˈ abˈaj ri jbˈij alabastro, nojsal chi jun perjum ri subˈlaj pakal rijil. Cuando cubˈul Kakaj Jesús chiˈ mex, xpe man anm li, xoc chi jtzˈajic perjum laj jbˈa Kakaj Jesús.

Y yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xriltak chi jilonli, xpe retzalak, xijtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chac xan cˈax re man perjum li? Riˈ mas tzi xcˈayajteneˈ pi subˈlaj pakal rijil man perjum li pire titˈoˈsaj yak powr laˈ man pwak, xcheˈtak.

10 Xta Kakaj Jesús nen tijin tijbˈijtak xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tijin tayajtak man anm ri? Re utziliˈ xan chwe. 11 Yak powr tiwaˈxtakaˈ chaxoˈlak nojel kˈij, pero in taˈ naj inwaˈx chaxoˈlak. 12 Ri xan anm ri, xtzˈaj perjum laj imbˈ pi rechak mukbˈi we xan. 13 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi lak juntir luwar wich ulew lamas tibˈijsajwiˈ tzilaj jtaquil chwij ri, tibˈijsajiˈ nen xan anm ri chwe y jilonli jcuxtaj tibˈanc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Judas Iscariote tijjach Kakaj Jesús pi camic

14 Jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri jbˈij Judas Iscariote, re xeˈ riqˈuilak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios 15 y xtzˈonaj rechak: ¿Jurubˈ inatojtak tanjach Jesús laj akˈbˈak? xcheˈ rechak.

Y mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xijtak chi tijyaˈtakaˈ junwinak lajuj (30) pwak ri bˈanal laˈ plata re. 16 Laj or xoc Judas Iscariote chi jtoquic nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak.

Kakaj Jesús tiwiˈn re sinar

17 Li nabˈe kˈij re mak kˈij re man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Lamas chawaj tibˈe kabˈaneˈ jwaˈx asinar re Pascua? xchˈetak re.

18 Kakaj Jesús xij rechak: Jattak Jerusalén laj richoch jun winak, bˈijtak re: Tijbˈij Kajtijonl: Tawem tran chiwch ri tibˈan chwe, chwaj imbˈe laj awichoch, tibˈe imbˈaneˈ insinar re Pascua pach yak ajtijol ribˈak chwij, ticheˈ, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

19 Yak ajtijol ribˈak chirij xantak chapcaˈ ri xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús. Xantak jwaˈx sinar re Pascua claˈ. 20 Cuando xoc akˈabˈ, xtaw Kakaj Jesús, xcubˈar chiˈ mex pach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. 21 Cuando tijintak chi wicˈ xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jun chawechak injachow pi camic, xcheˈ rechak.

22 Rechak xpe subˈlaj bˈis laj ranmak chi jtaic y xoctak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús chi jujunalak: Wajawl, ¿maˈ iniˈn taˈn? xcheˈtak re.

23 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jun ri xmuˈ jcuxlanwa wiqˈuil li lak, riˈ li injachow pi camic. 24 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon tibˈan re chapcaˈ tzˈibˈal chirij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, pero riˈ mas cˈur jwich man ri tijachow re pi camic. Riˈ mas tzi pire re mitneˈ xqˈuisiˈyc, xcheˈ rechak.

25 Xpe Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajtijonl, ¿maˈ iniˈn taˈn? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: Atiˈn, xcheˈ re.

26 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam jun cuxlanwa, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xqˈuer. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Tij awechak, riˈ ri intioˈjl, xcheˈ rechak.

27 Y xcˈam man nejbˈ, xcˈomowaj re Kakaj Dios. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Tij awechak atak juntir ri wiˈ xilj man nejbˈ ri. 28 Man ri wiˈ li nejbˈ riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn y tina tzˈutuwna chi jtojic jmacak subˈlaj cristian. 29 Tambˈij chawechak chi in taˈ tantij vin re uva aacˈlak asta ajriˈ chiquiˈ tantij aacˈ vin re uva aacˈlak lamas titakonwiˈ Inkaj, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

30 Cuando xantaj jbˈixaj jun bˈix jwiˈlak pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xeˈtak wich witz ri jbˈij Olivos.

Pedro tina jbˈijna chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

31 Xpe Kakaj Jesús, xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Lakˈabˈ wica atak juntir tatil aybˈak chwij jwiˈl taˈ chiquiˈ ticubˈar achˈolak chwij, jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Tancamsaj man ajyukˈ y juntir mak carner tijtil ribˈak, ticheˈ. 32 Pero cuando ticˈastasaj inwch laj incamnakl, innabˈerbˈi chawchak ojbˈetak Galilea, xcheˈ rechak.

33 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Onque juntir tijtil ribˈak chawij, pero in taˈ imbˈec, xcheˈ re.

34 Kakaj Jesús xij re Pedro: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lakˈabˈ wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ man puy, xcheˈ re.

35 Pedro xij chic re Kakaj Jesús: Onque incamsaj chawij, pero in taˈ tambˈij chi taˈ tanchˈobˈ awch, xcheˈ.

Y juntir ribˈilak yak ajtijol ribˈak chirij jilon xijtak.

Kakaj Jesús tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios Getsemaní

36 Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li jun luwar ri jbˈij Getsemaní y cuando xtawtak claˈ, xij re yak ajtijol ribˈak chirij: Cubˈrentak neri, inna bˈena jili chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

37 Y xcˈambˈi Pedro chirij pach yak quibˈ jcˈajol Zebedeo. Kakaj Jesús xpe jun cˈax laj ranm jwiˈl bˈis. 38 Xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wiˈ jun nimlaj bˈis laj wanm, twicˈaj in riˈ incamsanc. Canentak atak neri, pero yoˈrentak wiqˈuil, xcheˈ rechak.

39 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjutumbˈi junquitz, xxucar asta xtaw chiˈ jwich lak ulew, xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij: At Inkaj, wi tijnaˈ inacol laj jkˈabˈ juntir cˈax, pero maˈ riˈ taˈ tabˈan lawiˈ chwaj in, riˈ bˈan lawiˈ chawaj at, xcheˈ re Kakaj Dios.

40 Ajrucˈreˈ xkˈajch lamas xcantak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij y cuando xtaw riqˈuilak, rechak tijintak chi waraj, xij re Pedro: Ni jun or xacuytak xatyoˈrtak wiqˈuil. 41 Yoˈrentak y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ tayeˈ aybˈak attakchiˈjtak chi macunc. Asantilak rajiˈ atyoˈrtak, pero riˈ atioˈjlak taˈ raj, xcheˈ rechak.

42 Xeˈ chic Kakaj Jesús jcaˈmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij jilonri: At Inkaj, wi taˈ tijnaˈ inacol pire maˈ incamc, riˈ bˈan lawiˈ chawaj at tabˈan, xcheˈ re Kakaj Dios.

43 Cuando xkˈaj chicch lamas wiˈtak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij, xeˈ jteˈtak tijintak chi waraj jwiˈl subˈlaj cˈax waraj rechak. 44 Xcan jyeˈtak claˈ y xeˈ chic roxmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Xeˈ jbˈij chic chapcaˈ ri xij laj jcaˈmul.

45 Ajrucˈreˈ xkˈaj chicch lamas wiˈtak uxibˈ yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: Ajwichiˈ attijintak chi waraj y ajwichiˈ attijintak chi uxlan. Xtawiˈ chiwch tijachsaj Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil laj jkˈabˈak yak ajmacbˈ.

46 ¡Bˈiitentak! ¡Joˈtak! Xpetiˈ man ri injachow pi camic, xcheˈ rechak.

Tichapsaj Kakaj Jesús

47 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij cuando xtaw Judas ri jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo pach subˈlaj qˈui cristian cˈamalbˈi espad y cheˈ jwiˈlak, ri takaltakbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 48 Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic xijiˈ rechak nen tran chi jcˈutic Kakaj Jesús chiwchak, xij rechak jilonri: Nen ri tantzˈubˈaj jkˈotzˈ, riˈ li Jesús, chaptak, xcheˈ rechak.

49 Cuando xtawtak xpe Judas xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús xij re: Xoc akˈabˈ Kajtijonl, xcheˈ re.

Y xtzˈubˈaj jkˈotzˈ.

50 Kakaj Jesús xij re Judas: At impach, bˈan ri petzalcat chi jbˈanic, xcheˈ re.

Ajrucˈreˈ xpetak mak cristian ri xamtak chirij Judas xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús, xchaptakbˈic. 51 Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xresajch respad y xcˈurbˈi jun jxicn man jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios.

52 Kakaj Jesús xij re: Cˈol awespad laj jluwr jwiˈl juntir ri tichˈoˈjintak chi espad, chi espad ticamsajtak. 53 ¿Taˈcˈu awetam chi in tijnaˈ roj tambˈij re Inkaj chi injtˈoˈw y re laj or tijtakch oxcˈal cabˈlajuj mil (72,000) ranjl chi intˈoˈic? 54 Pero witi tambˈan jilonli, taˈ titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chi tina bˈanna jilonli, xcheˈ re.

55 Ajrucˈreˈ xtzˈonaj rechak mak cristian: ¿Nen chac xacˈamtakch espad y cheˈ chi inchapic? ¿In incˈu jun alkˈom tawiltak? Nojel kˈij xintijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y taˈ xinachaptak. 56 Pero juntir ri tijin tibˈan pirechiˈ titaw chiwch ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Cuando xij jilonli juntir yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xelmajtak y xcan jyeˈtak Kakaj Jesús ricˈan.

Ticˈotsaj jchiˈ Kakaj Jesús

57 Mak ri xchapowtakbˈi re Kakaj Jesús xcˈamtakbˈi riqˈui Caifás man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y claˈ xmulbˈaˈ ribˈak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 58 Pedro xtakejiˈbˈi Kakaj Jesús, pero chinajchak bˈesal asta xtaw chuchja re richoch man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Xcubˈar chijxoˈlak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios, re riˈ raj tril nen tibˈan re Kakaj Jesús.

59 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach juntir mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel tijin tijtoctak jono cristian pire tijbˈij jun molbˈi tzij chirij Kakaj Jesús pire ticamsaj. 60 Pero taˈ xtaˈtak ni jono jmac, onque wiˈ subˈlaj qˈui xtawtak chi jcojic tzij chirij Kakaj Jesús, pero taˈ tzˈet ri xijtak. Pi qˈuisbˈire xtaw chic quibˈ chi jcojic tzij chirij y 61 xijtak: Oj xkataˈ cuando xij man winak ri jilonri: In incwiniˈ chi jyojic nimi richoch Kakaj Dios y li uxibˈ kˈij tambˈan jun chic, xcheˈ, xcheˈtak.

62 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xwaˈrc, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chac taˈ tacˈululaj mak cristian li, ri ticojowtak tzij chawij? ¿Nen chac taˈ nen tabˈij chirij amac ri tijin tijbˈijtak chawij? xcheˈ re Kakaj Jesús.

63 Pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululaj. Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xij re Kakaj Jesús: In tambˈij chawe chi tabˈij chwe laj jbˈij Kakaj Dios ri yoˈl, wi tzˈetel tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re Kakaj Jesús.

64 Kakaj Jesús xij re: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈij y in tambˈij chawechak, atak juntir tina awiltakna jwich Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tibˈe cubˈarch laj jpaach Kakaj Dios ri wiˈ jcwinel y tipe chic li sutzˈ lecj nen or, xcheˈ re.

65 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xrechˈbˈi ritzˈik chirij jwiˈl retzal y xij: ¡Man winak ri tijin tijcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios! Taˈ chiquiˈ tichocon mas ajcojoltak tzij chirij kawiˈl. Atak xataˈtakaˈ chi man winak ri tijin tijcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios. 66 ¿Nen tabˈijtak atak chirij? xcheˈ rechak mak cristian.

Mak cristian xijtak: Pi jmaquiˈ ticamsajc, xcheˈtak.

67 Xpetak, xoctak chi jchubˈaj jcaybˈal y xsecˈtak chi kˈabˈ y nicˈj chic xpakˈtak jcaybˈal chi kˈabˈ. 68 Y xijtak re: At ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, bˈijnecaˈ chike, ¿nen xatsecˈowc? xcheˈtak re.

Pedro tijbˈij chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

69 Pedro cubˈul chuchja, xpe jun anm ajicˈ xjutun chijcˈulel y xij re: At, atiˈ jpach Jesús ri aj Galilea, xcheˈ re.

70 Pero Pedro xij chiwchak juntir cristian ri wiˈtak claˈ chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús, xij: Taˈ wetam nen quiek chirij tabˈij jilonli, xcheˈ re man ajicˈ.

71 Pedro xelbˈi claˈ, xeˈ chiˈ oquebˈ re chuchja y xilsaj chicbˈi claˈ jwiˈl jun ajicˈ chic y xij rechak cristian ri wiˈtak claˈ: Man winak ri jpachiˈ Jesús aj Nazaret, xcheˈ man ajicˈ.

72 Y Pedro xij chic chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús, xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi taˈ tanchˈobˈ jwich man winak li, xcheˈ re man ajicˈ.

73 Ajriˈke jun rat jbˈij jwiˈl Pedro jilonli xpetak nicˈj cristian chic ri wiˈtak claˈ, xjutuntak chijcˈulel Pedro y xijtak re: Tzˈetel tzˈet, at, atiˈ jun rechak mak jpach Jesús, naˈliˈ atyolowc, xcheˈtak re.

74 Pedro xij chic chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij y wi mitaˈ tzˈet tijbˈij, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈl Kakaj Dios, xij: Taˈ tanchˈobˈ jwich man winak li, xcheˈ.

Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pedro, xokˈ jun puy. 75 Ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl Pedro ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús: Lakˈabˈ wica cuando ajquiˈ chi okˈ man puy, at jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch, xcheˈ re.

Jwiˈliˈli Pedro tikˈutut ranm, xelbˈi claˈ, xeˈ jcamsaj ribˈ chi okˈej.