Add parallel Print Page Options

Tiesaj chi sakil jmacak mak fariseo

23  Cuando Kakaj Jesús xijmaj jwiˈl jilonli, xij chic jilonri rechak cristian ri wiˈtak claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij: Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo tiesantak chi sakil Jpixbˈ Kakaj Dios. Jwiˈliˈli cojontak chiwchak, bˈantak juntir ri tijbˈijtak chawechak. Pero ma bˈan awechak chapcaˈ trantak rechak. Rechak tijbˈijtak lawiˈ rajwax tibˈansajc, pero jalan trantak chiwch ri tijbˈijtak. Rechak tijtijojtak cristian re nicˈj pixabˈ subˈlaj cˈax jbˈanic, pero rechak taˈ titˈoˈontak chi jbˈanic ri nen tijbˈij, nicˈ riqˈuil tijyeˈtak jun al laj ikaˈn chirij cristian ri mitaˈ nen ticuyuw ralal, pero rechak ni laˈ jun bˈa jkˈabˈak titˈoˈontak chi jcˈamicbˈic. Juntir ri trantak riˈke rajak tzi tiilsajtak jwiˈl cristian. Tijcˈamtak mak cˈolbˈitak wuj ri lamas tijcˈoltak mak qˈuer wuj ri tzˈibˈal Jpixbˈ Kakaj Dios chiwch y tijximtakbˈi chiˈ jwichak o wichak jtelbˈak y tijcojtak itzˈik ri nimak rakan ritzˈabˈl. Y cuando tibˈetak li jono nimakˈij mas kus triltak ticubˈartak laˈ mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak lak sinagog. Riˈ rajak ticˈamsaj rutzil jwichak lak cˈaybˈl pi cˈutbˈire chi nimiˈ jkˈijak y riˈ rajak tibˈijsaj ajtijonl rechak.

Pero atak ma yeˈtak luwar tibˈijsaj ajtijonl chawechak jwiˈlak cristian, jwiˈl xike wiˈ jun Ajtijonl y atak juntir awechˈelxiquiˈ aybˈak. Y ma cojtak jun cristian pi akajak, jwiˈl xike jun Akajak y re jiˈ wiˈ lecj. 10 Y ma yeˈtak luwar tibˈijsaj jbˈabˈal chawechak jwiˈl xike jun bˈabˈal wiˈ, riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 11 Ri mas nim jkˈij chaxoˈlak, rajwaxiˈ raneˈ lawiˈ ri rajwax jbˈanic pire nicˈj chic. 12 Jwiˈl nen tijcoj jkˈij ricˈan, taˈ ticojsaj jkˈij y nen taˈ tijcoj jkˈij, riˈ li ticojsaj jkˈij.

13 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak taˈ tayeˈtak luwar tioc cristian laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak, pero ni atak atoctak.

14 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak tawesajtak kelen awechak chirijak yak anm ri camnak richjilak y pire bˈambˈi awchak chiwchak cristian, subˈlaj naj tabˈantak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Jwiˈliˈli masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chabˈak jwiˈl Kakaj Dios.

15 ¡Cˈur awch atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak atwoˈcottak juntir luwar chi jtoquic jun ajtijol ribˈ chawijak. Cuando tataˈtak, tatijojtak re acˈutuˈnak y re masna etzl jnoˈj tiel chic chawchak. Jwiˈliˈli re quibˈ chi jilon cˈaxcˈol tijtij chapcaˈ ri tatij atak li man luwar re tijbˈi cˈax.

16 ¡Cˈur awchak atak ajcˈamaltak bˈe ri pur atak moy! Atak tabˈijtak: Nen jonok tijbˈij chi tranaˈ jun kelen y wi tijcoj nimi richoch Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, nicˈ riqˈuil taˈ ni jun kelen bˈil jwiˈl. Pero nen tijcoj mak oro re nimi richoch Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, rajwaxiˈ tran, atcheˈtak.

17 ¡Atak pur atak sons y pur atak moy! ¿Nencˈu mas nim jkˈij, roniˈ man oro o riˈ nimi richoch Kakaj Dios ri quiek jwiˈl nim jkˈij man oro?

18 Y tabˈijtak: Nen jonok tijbˈij chi tranaˈ jun kelen y wi tijcoj altar laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, nicˈ riqˈuil taˈ nen bˈil jwiˈl. Pero nen tijcoj mak kelen ri sipal re Kakaj Dios ri wiˈ chibˈ man altar laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, rajwaxiˈ tran, atcheˈtak.

19 ¡Atak pur atak moy! ¿Nencˈu mas nim jkˈij, roniˈ mak kelen ri sipal re Kakaj Dios o man altar ri quiek jwiˈl nim jkˈij mak kelen ri sipal re Kakaj Dios? 20 Nen tijcoj man altar laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, maˈ xitaˈke man altar tijcoj laj jyolj chi jbˈij chi tranaˈn, tijcojaˈ juntir ri wiˈ chibˈ. 21 Y nen tijcoj nimi richoch Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, maˈ xitaˈke nimi richoch Kakaj Dios tijcoj laj jyolj chi jbˈij chi tranaˈn, tijcojaˈ jbˈij Kakaj Dios ri wiˈ li nimi richoch. 22 Nen tijcoj man luwar lecj lamas wiˈ Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, maˈ xitaˈke man luwar lecj lamas wiˈ Kakaj Dios tijcoj laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, tijcojaˈ jbˈij jcubˈarbˈ Kakaj Dios laj jyolj chi jbˈij chi tzˈetiˈ tran y tijcojaˈ jbˈij Kakaj Dios ri ticubˈar laˈ man cubˈarbˈ.

23 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak tayaˈtakaˈ jlájuj kelen awechak re Kakaj Dios tayaˈtakaˈ jlájuj mak woron ri jbˈij menta, anis y comino. Pero taˈ tijin tabˈantak lawiˈ ri mas rajwax jbˈanic ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. Ri rajwax jbˈanic riˈ bˈantak juntir pi jcholajl chiwch Kakaj Dios, iltak cˈur jwich jun cristian y bˈantak laj acˈaslemalak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak. Riˈ li rajwax tabˈantak y mi can ayeˈtak jbˈanic.

24 Atak ajcˈamaltak bˈe, pur atak moy. Atak jor tacwentij aybˈak pire maˈ tabˈikˈtak jun usum, pero taˈ tawicˈajtak tabˈikˈaˈtakaˈbˈi jun camello.

25 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atakaˈ nicˈ riqˈuil man vas pach man lak ri chˈajal rij, pero tzˈil jpam jwiˈl alkˈanc y mak etzltak raybˈl ri tabˈantak. 26 ¡Atak fariseo, pur atak moy! Chˈajtak nabˈe jpam man vas pach man lak y jilonli tisakabˈiˈ rij.

27 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Atak pur atak mak mukbˈi camnak ri tzˈajal rij laˈ chun, subˈlaj kus rilic rij, pero jpamak nojsaliˈ chi jbˈakeltak camnak y chi jtioˈjlak cristian ri kˈaˈysal. 28 Y jilon atak, rilic chapcaˈ sucˈuliˈ awanmak chiwch Kakaj Dios, pero awanmak nojsaliˈ chi solcopiltak yoloj y etzltak noˈj.

29 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y atak fariseo, ajsolcopil acaybˈalak! Tabˈantak jwaˈx mak mukbˈi camnak ri lamas mukultak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y tacojtak ritzˈabˈl mak mukbˈi camnak ri lamas mukultak yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. 30 Y tabˈijtak: Witi wojchak wich ulew laˈ mak junabˈ cuando xwaˈxtak kamam katitˈ wich ulew taˈ roj xojtˈoˈon chi jcamsajcak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, atcheˈtak.

31 Jilonli chirijke ayoljak ticˈutun chi atak, atakaˈ rijajl mak ri xcamsantak rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. 32 ¡Qˈuistak jbˈanic lawiˈ ri cholanch jbˈanic jwiˈlak amam atitˈak ojr!

33 ¡Pur atak cumatz y rijajl cumatz ri ticamsanc! Taˈ ni jono chawechak ticolmaj laj jkˈabˈ man cˈaxlaj jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri petzal chabˈak jwiˈl jiˈ atbˈetak li man luwar re tijbˈi cˈax. 34 Jwiˈliˈli in tantakch ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios chaxoˈlak pach cristian ri wiˈ mas jnoˈjak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios pachak ajtijonl, pero atak tacamsajtak y tatzˈonajtak chi ticamsaj jujun rechak wich curs. Y jujun chic tasecˈtak lak sinagog y tatakejtak jbˈanic cˈax rechak lak juntir tilmit.

35 Atakaˈ attojowtak re jcamicak juntir tzitaklaj cristian ri xcamsajtak, ticholmajch rajlaj riqˈui jcamic Abel ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios asta jcamic Zacarías ri jcˈajol Berequías ri xcamsaj jwiˈl amamak laj xoˈlak man luwar ri tosol re Kakaj Dios pach man altar re cˈatbˈi awaj. 36 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi yak cristian ri wiˈtak wich ulew lajori riˈ rechak ticˈuluwtak subˈlaj cˈax chirij juntir mak mac li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y mak fariseo.

Ri cˈax wiˈ laj ranm Kakaj Jesús

37 ¡Atak aj Jerusalén, atak aj Jerusalén, ri tacamsajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y tacamsajtak chi abˈaj yak jtakoˈn Kakaj Dios ri takaltakch aacˈlak! ¡Qˈuilaj bˈwelt chwaj roj ximmulbˈaˈ awchak chapcaˈ tran jun chuch acˈ tijmulbˈaˈ tra jkˈun ralaj jxicˈ, pero atak taˈ chawajak! 38 Tatak jcholajl, awichochak tina canna pi caneˈl ja. 39 Y tambˈij chawechak chi lajori taˈ chiquiˈ tawiltak inwch, ajriˈ tawiltak chic inwch cuando tabˈijtak:

¡Nim jkˈij ri petzal laj jbˈij Kakaj Dios ri Kajawl! atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.