Add parallel Print Page Options

Mak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil

Kakaj Jesús xqˈuisiˈy Belén ri jun tilmit re Judea laˈ mak junabˈ cuando Nabˈe Herodes wiˈ pire rey. Laˈ mak kˈij li xpetak nicˈj winak laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij, rechak tijojemiˈ ribˈak chirij chˈumil. Xtawtak Jerusalén chi rilic Kakaj Jesús. Xtzˈonajtak jtaquil claˈ, xijtak: ¿Lamas wiˈ jreyak yak rijajl Israel ri xqˈuisiˈyc? Oj xkilaˈch jchˈumil cuando wojch laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij y xojpe chi jnimirsaj jkˈij, xcheˈtak.

Cuando man rey Herodes xta jtaquil chi jilonli tijbˈijtak, subˈlaj xoc il chi jtaic y jilon juntir cristian ri wiˈtak Jerusalén. Xpe Herodes, xtak jsiqˈuijcak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y xtzˈonaj rechak lamas tiqˈuisiˈywiˈ jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.

Rechak xijtak re man rey: Jiˈ tiqˈuisiˈy Belén ri jun tilmit re Judea jilon xcan jtzˈibˈaj jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xij chirij jilonri:
    At tilmit Belén ri jun tilmit re Judea, maˈ at taˈ jun tilmit ri taˈ cojol jkˈij chijxoˈlak mak tilmit re Judea, jwiˈl claˈ tiqˈuisiˈywiˈ jun rey ri ticˈamow jbˈeak yak rijajl Israel ri inwinak, xcheˈ, xcheˈtak re.

Xpe Herodes, xtak jsiqˈuijcak chi mukukil mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil pire xijsaj re nen or xriltak man chˈumil. Ajrucˈreˈ xtaktakbˈi Belén, xij rechak: Jattak, toctatak lamas wiˈ man ra neˈ li y cuando tataˈtak, tikˈax abˈijtak chic chwe lamas wiˈ pire tibˈe innimirsaj jkˈij, xcheˈ rechak.

Mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil cuando xtatak ri xijsaj rechak jwiˈl man rey, xeˈtak. Y man chˈumil ri xriltakch laj jsucˈlal lamas tielwiˈch kˈij nabˈeyiˈ chiwchak ajriˈ xeˈ waˈrok laˈ man luwar lamas wiˈ ra neˈ. 10 Mak winak li ri tijojem ribˈak chirij chˈumil cuando xriltak xwaˈr man chˈumil subˈlaj xquiˈcottak. 11 Cuando xoctak la ja, xriltak man ra neˈ pach María ri jchuch, rechak laj or xxucbˈaˈ ribˈak chiwch man ra neˈ chi jnimirsaj jkˈij y xtebˈaˈ jcaxak y xsipajtak oro, pom y mirra re ra neˈ. 12 Y mak winak li ri tijojem ribˈak chirij chˈumil xijsaj rechak laj richcˈak chi taˈ chiquiˈ tikˈaxtak riqˈui man rey. Jwiˈliˈli jiˈchak xkˈaxtakbˈi li jun jalan bˈe cuando xkˈajtakbˈi laj richochak.

José pach María tibˈetak Egipto

13 Cuando jorok bˈiˈtakaˈ mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil, xrichcˈaj José chi xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch y xij re: Bˈiiten, cˈambˈi man ra neˈ pach jchuch, jattak Egipto. Waˈxentak claˈ asta tina imbˈijna chawechak cuando ateltakch claˈ jwiˈl man rey Nabˈe Herodes tijtocaˈ man ra neˈ pire tijcamsaj, xcheˈ anjl re José.

14 Y lakˈabˈ li cuando xcˈastaj jwich José, xbˈiitbˈic, xcˈambˈi ra neˈ pach jchuch xeˈtak Egipto. 15 Claˈ xwaˈxtak asta xtaw kˈij xcam Herodes. Jilonli xantak pire xtaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ri xij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando xij jilonri:

Egipto xinsiqˈuij Incˈajol, xcheˈ Kakaj Dios.

Nabˈe Herodes tijtak jcamsaj tra winak

16 Nabˈe Herodes cuando xretemaj chi xsubˈsajiˈ jwiˈlak mak winak ri tijojem ribˈak chirij chˈumil subˈlaj xpe retzal, xtak jcamsajcak tra winak ri ajriˈ jqˈuisiˈycak asta mak tra ri wiˈ cacabˈ junbˈak ri wiˈtak Belén pach mak tra ri wiˈtak chijcˈulel man tilmit li, jwiˈl wiˈchak quibˈ junabˈ jbˈij jwiˈlak mak winak ri tijojem ribˈak chirijak mak chˈumil.

17 Jilonli xtaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈaj Jeremías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri xij jilonri:
18     Li tilmit Ramá xtasaj subˈlaj okˈej y subˈlaj chˈejejem jwiˈl bˈis.
    Y riˈ Raquel ri tiokˈ chirijak yak ricˈlal.
    Taˈ raj tiyeˈsaj jcowil ranm jwiˈl xcamiˈ yak ricˈlal, xcheˈ Kakaj Dios.

José pach María tikˈajtak Nazaret

19 Pero cuando jorok camiˈ man Nabˈe Herodes, José wiˈ Egipto cuando xrichcˈaj chi xwabˈaˈ chic ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch y xij re jilonri: 20 Bˈiiten, cˈambˈi man ra neˈ pach jchuch, kˈajentak laj jluwrak yak rijajl Israel jwiˈl lajori xcamtakaˈ mak ri rajak roj xcamsajtak ra neˈ, xcheˈ re.

21 José xbˈiitc, xcˈambˈi ra neˈ pach jchuch xeˈtak laj jluwrak yak rijajl Israel. 22 Pero cuando xta chi Herodes Arquelao xcan pire rey re Judea pi jqˈuexwach Nabˈe Herodes ri jkaj, José xtzaak jchˈol chi bˈenam claˈ y xijsaj re jwiˈl Kakaj Dios laj richcˈ chi taˈ tibˈe claˈ. Jwiˈliˈli jiˈ xeˈ Galilea. 23 Xeˈ waˈx Nazaret ri jun tilmit re Galilea. Jilonli xtaw chiwch ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij jilonri:

Re tina bˈijsajna chirij chi aj Nazaretiˈn, xcheˈtak.