Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tijalmaj rilic

17  Raj wakakibˈ (6) kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli, xeˈ bˈa jun witz naj rakˈanebˈ. Xcˈambˈi Pedro, Santiago y Juan ri jkˈun Santiago, xtosbˈi ribˈak pi ricˈanak. Y claˈ chiwchak xjalmaj rilic Kakaj Jesús, jcaybˈal tichak kopopon chapcaˈ rilic kˈij y ritzˈik xan sakbˈot. Etke xriltak jwich Moisés pach Elías tijintak chi yoloj riqˈui Kakaj Jesús.

Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Wajawl, jor tzi wojtak neri. Wi chawaj, tambˈan uxibˈ chinam, jun pi awe at, jun pi re Moisés y jun pi re Elías, xcheˈ.

Aj tijiniˈ Pedro chi jbˈij jilonli re Kakaj Jesús cuando xpe jun sutzˈ tikopoponc, xchˈuk rijak. Riˈchak xtatak xaanch jun chˈaˈwem li sutzˈ, xij: Riˈ ri lokˈlaj Incˈajol ri subˈlaj inquiˈcot chirij, tatak jyolj, xcheˈch.

Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xtatak chi jilonli xijsajch, rechak xtˈoj ribˈak pi jupul lak ulew jwiˈl subˈlaj xtzaak jchˈolak.

Xpe Kakaj Jesús, xjutun chijcˈulelak y xyeˈ jkˈabˈ chibˈak, xij rechak: Bˈiitentak, mi tzaak achˈolak, xcheˈ rechak.

Y cuando yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xbˈit jbˈaak xnaˈtuntak, taˈ chiquiˈ nen xriltak jwich, xichak Kakaj Jesús waˈl ricˈan.

Cuando kesaltakch wich witz, Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ma yoltakna re ni jun cristian juntir ri xawiltak, ajriˈ tayoltak cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ rechak.

10 Xpe yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac tijbˈijtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios chi rajwaxiˈ nabˈe tipe Elías? xcheˈtak re.

11 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈ chi rajwaxiˈ tipe Elías nabˈe pire tiyuk chi jbˈanic jwaˈx juntir. 12 Pero in tambˈij chawechak chi Elías xyukiˈn y rechak taˈ xchˈobˈtak jwich y xanaˈtakaˈ cˈax re chapcaˈ rajak xantak re. Y jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jtijna cˈax laj jkˈabˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

13 Ajrucˈreˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtatak jcholajl chi chirijiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijin tiyolow Kakaj Jesús.

Titzibˈsaj jun cˈojol winak ri wiˈ etzl laj ranm

14 Cuando xyuktak lamas wiˈtak subˈlaj qˈui cristian, xpe jun winak xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús, xxucar chiwch y xij re: 15 Wajawl, il cˈur jwich incˈajol subˈlaj cˈax wiˈw, tijyeˈ quiekˈekˈ re y qˈuilaj bˈwelt titzaak li kˈakˈ y li jaˈ. 16 Xincˈamch riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chawij, pero rechak taˈ xcwintak chi jtzibˈsajc, xcheˈ re Kakaj Jesús.

17 Kakaj Jesús xij rechak: Atak cristian ri taˈ cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios y xike tabˈantak mak etzltak noˈj, ¿jurubˈcˈu kˈij rajwax inwaˈxna aacˈlak pire ticubˈar achˈolak chwij? ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax atna incuytakna jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij? Cˈamtakch man cˈojol winak neri, xcheˈ rechak.

18 Kakaj Jesús xkˈel man etzl ri wiˈ laj ranm man cˈojol winak y xresajbˈic y laj or xtzibˈ man cˈojol winak.

19 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús pi ricˈanak: ¿Nen chac taˈ xojcwin oj chi resaj man etzl ri wiˈ laj ranm man cˈojol winak? xcheˈtak re.

20 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak taˈ kes cubˈul achˈolak chwij, jwiˈliˈli taˈ xatcwintak chi resaj man etzl ri wiˈ laj ranm man cˈojol winak. Kes tzˈet tambˈij chawechak witi cubˈul achˈolak chwij chapcaˈ jnimal jun ra bˈakˈ jwich mostas, atcwintakaˈ tabˈijtak re man witz ri: Elambˈi neri, jat li jun jalan luwar chic, atcheˈtak re.

Y man witz tieliˈbˈic. Taˈ ni jun kelen maˈ atcwintak chi jbˈanic witi cubˈul achˈolak chwij. 21 Pero mak etzl chapcaˈ man ri, xike jun cristian ticwin chi resaj ri tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios y tran ayun, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Kakaj Jesús tijbˈij jcaˈmul chi tina jcamsajna

22 Kakaj Jesús woˈcotic trantak Galilea pach yak ajtijol ribˈak chirij, Kakaj Jesús xij rechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak cristian. 23 Tina jcamsajtakna y laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Rechak cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak subˈlaj xbˈisontak.

Kakaj Jesús tijtoj alcabar

24 Cuando xtawtak Kakaj Jesús Capernaúm pach yak ajtijol ribˈak chirij, xpetak mak ajtzˈonaltak alcabar re nimi richoch Kakaj Dios xeˈtak riqˈui Pedro y xtzˈonajtak re: ¿Ton jtojaˈ alcabar pire nimi richoch Kakaj Dios Jerusalén ajtijol awechak? xcheˈtak re.

25 Pedro xij: Tijtojaˈn, xcheˈ rechak.

Cuando xocbˈi Pedro la ja, xpe Kakaj Jesús nabˈe xchˈabˈej y xtzˈonaj re: ¿Nen tabˈij at Simón? ¿Nen quiek re tijtzˈonajtak alcabar mak rey neri wich ulew? ¿Rechakniˈ yak jwinakak o rechak yak ri maˈ jwinakak taˈn? xcheˈ re Pedro.

26 Pedro xij re: Rechak yak ri maˈ jwinakak taˈn, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: Tzˈetiˈn, yak jwinakak taˈ luwar tijtojtak alcabar, 27 pero pire tikabˈan nen rajak, jat chiˈ nimlaj alagun, tˈojta li jaˈ acˈam ri wiˈ chapbˈi car laˈ y man nabˈe car ri tachap, tebˈaˈ jchiˈ y laj jchiˈ tataˈch jun pwak. Cˈambˈic y tatoj walcabar in pach awe at laˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re Pedro.