Add parallel Print Page Options

Titzˈonaj jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios

16  Mak fariseo pach mak saduceo xtawtak riqˈui Kakaj Jesús, pero pireke triltak wi kes tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re, xtzˈonajtak re chi tran jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tipe lecj. Pero Kakaj Jesús xij rechak: Atak cuando tibˈe kˈij, tabˈijtak: Tieliˈ sakˈj jwiˈl pur quiek xeˈ caj, atcheˈtak.

Y cuando tisakarsanc, tabˈijtak: Tipetiˈ nimaktak kˈalaj jwiˈl pur kˈek sutzˈke xeˈ caj, atcheˈtak.

Atak awetamakiˈ tawiltak wi tieliˈ sakˈj o tipetiˈ jabˈ, pero taˈ tachˈobˈtak chirijak mak cˈutbˈire ri tijin tawiltak laˈ mak junabˈ lajori. Yak cristian ri wiˈtak wich ulew laˈ mak junabˈ lajori mas etzl jnoˈjak y taˈ sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak, pero chiwch rechak taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xike ri xansaj chirij Jonás, xcheˈ Kakaj Jesús.

Cuando xijmaj jwiˈl jilonli, xcan jyeˈ mak cristian y xecˈ.

Man jchˈamkˈorak mak fariseo y mak saduceo

Cuando xkˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo taˈ xcuxtaj jwiˈlak xcˈamtakbˈi jcuxlanwaak. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Atak cwentij aybˈak re man jchˈamkˈorak mak fariseo y mak saduceo, xcheˈ rechak.

Y yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Xij jilonli jwiˈl taˈ xcuxtaj kawiˈl xkacˈamch kacuxlanwa, xcheˈtak.

Kakaj Jesús xretemajiˈ nen tijin tijbˈijtak chiribˈil ribˈak xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tabˈijtak chawibˈil aybˈak chi taˈ acuxlanwaak? Atak taˈ kes tzˈet cubˈul achˈolak chwij. Atak ajquiˈ chatatak jcholajl ri tijin tambˈij. ¿Taˈcˈu ticuxtaj awiˈlak jurubˈ chicach chi qˈuertak cuxlanwa ri xacˈoltak cuando xinjach jobˈ cuxlanwa chiwchak jobˈ mil (5,000) chi winak? 10 Y, ¿taˈcˈu ticuxtaj awiˈlak jurubˈ chicach chi qˈuertak cuxlanwa ri xacˈoltak cuando xinjach wukubˈ (7) cuxlanwa chiwchak quejabˈ mil (4,000) chi winak? 11 ¿Nen chac atak taˈ tatatak jcholajl chi in maˈ chirij taˈ cuxlanwa tijin inyolow? In ximbˈij chi tike acwentij aybˈak riqˈui man jchˈamkˈorak mak fariseo y mak saduceo, xcheˈ rechak.

12 Ajrucˈreˈ rechak xtatak jcholajl chi maˈ chirij taˈ chˈamkˈor re cuxlanwa tiyolow Kakaj Jesús, chirijiˈ mak jcˈutuˈnak mak fariseo pach mak saduceo.

Pedro tiyolow chirij Kakaj Jesús

13 Kakaj Jesús cuando xtaw lak luwar re Cesarea re Filipo, xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nencˈu li ri Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ri tijbˈijtak yak cristian? xcheˈ rechak.

14 Rechak xijtak re: Wiˈ jujun tijbˈijtak chi atiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Y wiˈ jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Elías. Y wiˈ jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Jeremías o atiˈ jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios chic, xcheˈtak re.

15 Y Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Rucˈ atak, ¿nencˈu in tabˈij atak? xcheˈ rechak.

16 Xpe Simón Pedro, xij re Kakaj Jesús: Atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew ri Jcˈajol Kakaj Dios ri yoˈl, xcheˈ re.

17 Kakaj Jesús xij re: Tzi awe at Simón ri jcˈajol Jonás, jwiˈl maˈ jun cristian taˈke xyeˈw retemaj chawe, riˈ Inkaj ri wiˈ lecj xyeˈw retemaj chawe. 18 Y in tambˈij chawe chi atiˈ Pedro ri chapcaˈ abˈaj. Xatincoj pi ajcˈamal jbˈeak yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil chwij. Y chibˈ man abˈaj li tambˈan waˈx wichoch. Y taˈ chiquiˈ ticwin man camic chi jsachic jwichak yak ajtakeltak we. 19 Laj akˈbˈ tanjach mak law re jtakon Kakaj Dios lecj y nen taˈ tacuy jmac neri wich ulew, taˈ ticuysaj jmac riqˈui Kakaj Dios lecj y nen ri tacuy jmac neri wich ulew, ticuysajiˈ jmac riqˈui Kakaj Dios lecj, xcheˈ re Pedro.

20 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi mi jyoltak rechak cristian chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.

Kakaj Jesús tijbˈij chi tina camsajna

21 Laˈ mak kˈij li xcholch Kakaj Jesús chi jbˈij jcholajl rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi re tina bˈena Jerusalén y tina bˈansajna cˈax re jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Tina camsajna, pero tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij.

22 Xpe Pedro, xcˈambˈi Kakaj Jesús pi ricˈan y xoc chi jkˈelic, xij re: ¡Wajawl, miti titaw chiwch chapcaˈ tijin tabˈij! xcheˈ re.

23 Pero Kakaj Jesús cow xril Pedro, xij re: ¡Elambˈi chinwch at jbˈabˈal etzl! Tike akˈat inwch. At taˈ tachomorsaj lawiˈ raj Kakaj Dios tran, xike tachomorsaj lawiˈ ri tijchomorsajtak cristian, xcheˈ re.

24 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wi wiˈ jonok raj tioc pire ajtijol ribˈ chwij, rajwaxiˈ jkˈeleˈ ribˈ chi jbˈanic lawiˈ ri raj re tran. Rajwaxiˈ tina jtijna cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij. 25 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn. 26 Taˈ nen tichacuj jwiˈl jun cristian trechbˈej juntir kelen re wich ulew wi pi reke tisaach jwich. Jun cristian taˈ nen ticwin chi jyeˈic chi jcolic ranm pire maˈ tisaach jwich. 27 Jwiˈl cuando tipe Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil nicˈ jnimal jkˈij pach Jkaj y tipe pach yak ranjl, ajrucˈreˈ tiyuk jyeˈ jqˈuixel rechak cristian chi jujunalak chirij ri bˈanal jwiˈlak. 28 Tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jujun rechak yak cristian ri wiˈtak wiqˈuil neri, taˈ ticamtak asta tina riltakna Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil titakon chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús.