Add parallel Print Page Options

Ri titzakow re jun cristian li mac

15  Xpetak nicˈj fariseo pach nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri tipetak Jerusalén xtawtak riqˈui Kakaj Jesús xijtak re: Yak ajtijol ribˈak chawij taˈ tijcojtak jcˈutuˈnak kamam katitˈ. Rechak taˈ tijchˈaj jkˈabˈak nabˈe, ajrucˈreˈ tijtij kelen rechak, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij rechak: Atak jwiˈlke tatakejtak mak jcˈutuˈn amam atitˈak, taˈ tacojtak Jpixbˈ Kakaj Dios, jwiˈl Kakaj Dios xijiˈ jilonri:

Coj jkˈij akaj achuch, xcheˈ. Y xij chic:
Nen tijyokˈ jkaj jchuch, tina camsajna, xcheˈ Kakaj Dios.

Pero atak tabˈijtak: Jun cristian tijnaˈ tijbˈij re jkaj o jchuch, taˈ tijnaˈ atintˈoˈw riqˈui nen rajwax chawe jwiˈl juntir kelen we ri wiˈ bˈiliˈ inwiˈl chi pirechiˈ tansuj re Kakaj Dios, atcheˈtak.

Y atak tabˈijtak chi jilonli taˈ rajwax tijcoj jkˈij jkaj o jchuch jun cristian. Jilonli tasachtak jwich Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl riˈ chiquiˈ tatakejtak acˈutuˈnak.

Atak ajsolcopil acaybˈalak, tzˈetiˈcaˈ xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios chawijak ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri:
    Yak cristian ri, jchiˈake tibˈin chi tijnimirsajtakaˈ inkˈij, pero laj ranmak taˈ tzˈet trantak jilonli.
    Taˈ nen tichacuj tijnimirsajtak inkˈij.
    Rechak tijtijojtak cristian re mak cˈutuˈn ri queneysalke jwiˈlak, trantak chapcaˈ riˈ Impixbˈ tijbˈijtak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak nicˈj fariseo pach nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios.

10 Y Kakaj Jesús xsiqˈuij cristian, xij rechak: Tatak ri tambˈij y tatak jcholajl. 11 Maˈ riˈ taˈ ri tioc laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc. Riˈ ri tielch laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc, xcheˈ rechak.

12 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xjutuntak chijcˈulel y xijtak re: Mak fariseo taˈ tzi xtatak ri xabˈij, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

13 Y Kakaj Jesús xij rechak: Juntir ticoˈn ri maˈ jticonoj taˈ Inkaj Dios ri wiˈ lecj, tina bˈukˈsajnabˈic. 14 Rechak waˈxtakna claˈ nicˈ riqˈuil moytakaˈ tijin tijcˈamtak jbˈeak nicˈj moy chic. Wi wiˈ jun moy tijcˈam jbˈe jun moy chic, chi quibˈ ribˈilak tibˈe tzaaktakaˈ li jono jul, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

15 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Bˈij chike nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xabˈij, xcheˈ re.

16 Kakaj Jesús xij: Y jilon atak ajquiˈ chatatak jcholajl. 17 Juntir kelen ri tioc laj jchiˈ jun cristian, jiˈ tibˈe laj jchˈol, ajrucˈreˈ tresajbˈic. 18 Pero ri tijbˈij jun cristian, laj ranmiˈ tipeˈw y riˈ li ri tibˈanow re jun cristian timacunc. 19 Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw mak etzltak chomorsaˈn, ticamsanc, tran tzˈiˈal, trechbˈej jun jalan cristian chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, tialkˈanc, tijmol tzij y tiyokˈonc. 20 Riˈ juntir mak noˈj li ri titzˈilibˈsan re ranm jun cristian chiwch Kakaj Dios. Pero jun cristian ri tijtij kelen y taˈ tijchˈaj jkˈabˈ, maˈ riˈ taˈ li titzˈilibˈsan re ranm chiwch Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Jun anm ri ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesús

21 Kakaj Jesús xelbˈi claˈ, xeˈ lak luwar chijcˈulel Tiro pach Sidón. 22 Y claˈ wiˈ jun anm aj Canaán. Xpe man anm li, xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús xchˈejej, xij: ¡Wajawl, Jcˈajol David, il cˈur inwch, wicˈlal subˈlaj cˈax tijin tijtij jwiˈl wiˈ jun etzl laj ranm! xcheˈ re.

23 Kakaj Jesús taˈ xchˈabˈej man anm li. Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús xtzˈonajtak tokˈobˈ re y xijtak: Bˈij re man anm li tibˈec, jwiˈl mas tichˈejej petzal chikij, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

24 Xpe Kakaj Jesús, xij: In xintaksajch jwiˈl Kakaj Dios pirechiˈ tiyuk intoqueˈ jujun rechak yak rijajl Israel ri chapcaˈ mak carner ri sacheˈltak, xcheˈ.

25 Pero xpe man anm xxucar chiwch Kakaj Jesús y xij re: Wajawl, quinatˈoweˈ, xcheˈ re.

26 Kakaj Jesús xij chic re man anm: Taˈ tzi timajsaj jwaak yak alcˈwalixelbˈ y tiyeˈsaj rechak mak tzˈiˈ, xcheˈ re.

27 Man anm xij chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈ tabˈij Wajawl. Pero mak tzˈiˈ tijtijaˈtakaˈ mak tra jxercˈ wa ri titzaakch bˈa mex riqˈui rajwak, xcheˈ re Kakaj Jesús.

28 Kakaj Jesús xij chic re man anm li: At anm, subˈlaj cubˈul achˈol chwij. Bˈanok chapcaˈ chawaj at tibˈansaj chawe, xcheˈ re.

Y laj or xtzibˈ ricˈlal sicˈ anm.

Titzuksaj quejabˈ mil (4,000) chi winak

29 Kakaj Jesús xel chicbˈi claˈ xeˈ chic chiˈ nimlaj alagun ri jbˈij Galilea. Cuando xtaw claˈ xjaw wich jun witz y xcubˈar claˈ. 30 Subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak lamas wiˈ Kakaj Jesús y cˈamalch cristian jwiˈlak ri coˈxtak, ri moytak, ri taˈ tzˈakatnak rakan jkˈabˈak, ri memtak y nicˈj cristian chic ri wiˈ jaljojtak yajel rechak. Juntir li xeˈ jyeˈtak chiwch Kakaj Jesús y re juntir xtzibˈsajtak. 31 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak cuando xriltak chi yak mem tichak chˈaˈwtak, yak ri taˈ tzˈakatnak rakan jkˈabˈak xtzˈakatiˈ rakan jkˈabˈak, yak coˈxtak tichak woˈcottak y yak moytak tichak naˈtuntak. Y xoctak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios ri jDiosak yak rijajl Israel.

32 Kakaj Jesús xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: Mas twil cˈur jwichak yak cristian jwiˈl xanaˈ uxibˈ kˈij wiˈtak wiqˈuil y taˈ nen tijtijtak, in taˈ chwaj tantakbˈi laj richochak chi mitaˈ tiwiˈntakbˈic, jwiˈl taˈ cˈaxreˈ wi tibˈe tukartak lak bˈe jwiˈl wiˈjal, xcheˈ rechak.

33 Y yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xijtak re: Taˈ lamas tikataˈwiˈ kelen pi rechak laˈ man luwar ri, ri taˈ cristian, xcheˈtak re.

34 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Jurubˈ chi cuxlanwa wiˈ aacˈlak? xcheˈ rechak.

Y rechak xijtak: Wiˈ wukubˈ (7) chi cuxlanwa y quibˈ uxibˈ tra car, xcheˈtak.

35 Kakaj Jesús xij rechak juntir cristian chi ticubˈartak lak ulew. 36 Xcˈam mak wukubˈ (7) chi cuxlanwa pach quibˈ uxibˈ tra car y xcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij y rechak xjachtak chiwchak juntir cristian. 37 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak y cuando xcolajtak, xnojsajtakna wukubˈ (7) chicach chi qˈuertak cuxlanwa y car ri taˈ xqˈuisc. 38 Yak ri xwiˈntak raj wiˈ quejabˈ mil (4,000) xike winak, taˈ xajlaj anm ni tral acˈl. 39 Xantaj li jwiˈl Kakaj Jesús xcan jchˈabˈej mak cristian, xjawbˈi li barc y xeˈ lak luwar re Magadán.