Add parallel Print Page Options

Esbˈi noˈj chirij jun ajticonl

13  Laˈ man kˈij li xelbˈi Kakaj Jesús la ja, xeˈ cubˈarok chiˈ nimlaj alagun. Y jwiˈl subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak riqˈuil, xjaw li jun barc, xcubˈarch claˈ y juntir cristian xcantak chiˈ nimlaj alagun. Kakaj Jesús xoc chi jtijojcak re subˈlaj kelen laˈ esbˈitak noˈj. Xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Wiˈ jun ajticonl xeˈ ticonanok. Cuando tijin chi ticonanc, nicˈj íjaj xkejtak li bˈe y xpetak mak tzˈiquin xtijtak.

Nicˈj íjaj chic xkejtak xoˈlak abˈaj lamas taˈ pim ulew. Mak íjaj li, laj or xeltakch jwiˈl taˈ mas naj jpam man ulew lamas xkejtakwiˈ. Pero jwiˈl taˈ lamas xeˈ raˈak cuando xel sakˈj, xchekejtak y xcamtak.

Y nicˈj íjaj chic xkejtak lak qˈuix, xeltakaˈch, pero mak qˈuix xqˈuiytak laj or chiwchak, xcamtak mak ticoˈn ralaj mak qˈuix.

Nicˈj íjaj chic xkejtak li tzilaj ulew. Mak íjaj li jor kus xwichintak. Jujun íjaj xyaˈtakaˈ jujun cient (100) jwichak y nicˈj chic xyaˈtakaˈ oxcˈal (60) jwichak y nicˈj chic xyaˈtakaˈ junwinak lajuj (30) jwichak. Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

10 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonajtak re: ¿Nen chac laˈ esbˈitak noˈj tachˈabˈej mak cristian? xcheˈtak re.

11 Kakaj Jesús xij rechak: Atak, Kakaj Dios xyaˈ retemaj chawechak jcholajl jtakon ri taˈ etemal, pero rechak taˈ xyeˈ luwar rechak tretemajtak. 12 Nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re pire tiniman re, pero nen taˈ re, asta raquitz ri wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re. 13 Jwiˈliˈli laˈ esbˈitak noˈj tanchˈabˈejtak jwiˈl rechak onque tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak. Tijtaˈtakaˈ nen tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl nen tijin tijtatak. 14 Chirijak mak cristian li titaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri xcan jbˈij Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xij jilonri:

Tijtaˈtakaˈ ri tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl y tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl ri nen tijin triltak.
15 Jwiˈl mak cristian li pur abˈaj ranmak, nic riqˈuil tzˈapiliˈ jxicnak y nicˈ riquil tzˈapiliˈ bˈakˈ jwichak, taˈ tinaˈtuntak y taˈ tijtatak jcholajl ri ximbˈij pire taˈ tijqˈuex jnoˈjak y taˈ tikˈajtak wiqˈuil pire tancunajtak, xcheˈ.

16 Pero atak tzi awechak jwiˈl atnaˈtuntakaˈn y attontakaˈn. 17 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi subˈlaj ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y subˈlaj cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios rajak roj xrileˈtak ri tijin tawiltak lajori, pero taˈ xriltak. Rajak roj xtatak lawiˈ ri tijin tatatak lajori, pero taˈ xtatak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Ri jcholajl man esbˈi noˈj chirij man ajticonl

18 Kakaj Jesús xij rechak: Tatak jcholajl ri tielwiˈ man esbˈi noˈj ri ximbˈij chirij man ajticonl. 19 Jun cristian ri tijta jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios y taˈ tijta jcholajl, jilon chapcaˈ man bˈe ri lamas xkejwiˈ mak íjaj, tijcˈulaˈ Jyolj Kakaj Dios laj ranm, pero laj or tipe man jbˈabˈal etzl tresaj chic laj ranm. 20 Y jun cristian chic jilon chapcaˈ man ulew lak abˈaj lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, re tijtaˈ Jyolj Kakaj Dios y laj or tijcˈul pi quiˈcotemal laj ranm, 21 pero taˈ tibˈe raˈ laj ranm jwiˈl taˈ tijcubˈaˈ mas jchˈol chirij. Quibˈ uxibˈ kˈijke tijcoj, pero cuando titakchiˈj chi macunc y cuando tibˈansaj cˈax re jwiˈl tijcoj Jyolj Kakaj Dios, laj or tijquibˈaj ranm. 22 Y man luwar lak qˈuix ri lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈ jun cristian ri tijcoj Jyolj Kakaj Dios laj ranm quibˈ uxibˈ kˈij, pero riˈ tibˈe mas ranm chirijak mak kelen re wich ulew y tisubˈsaj jwiˈl jbˈiomil, riˈ li tikˈatow jwich Jyolj Kakaj Dios pire taˈ tiwichin laj ranm. 23 Y man tzilaj ulew lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈ jun cristian ri tijcˈul Jyolj Kakaj Dios laj ranm y tijtaˈ jcholajl, nicˈ riqˈuil tiwichiniˈ Jyolj Kakaj Dios laj ranm. Re jilon chapcaˈ mak íjaj ri tijyeˈtak jujun cient (100) jwichak, chapcaˈ mak íjaj ri tijyeˈtak oxcˈal (60) jwichak y chapcaˈ mak íjaj ri tijyeˈtak junwinak lajuj (30) jwichak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Esbˈi noˈj chirijak mak etzl woron ri wiˈ lak trig

24 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ xan jun winak ri xtic tzilaj íjaj laj rulew. 25 Pero lakˈabˈ cuando tiwartak juntir, xtaw jun jcontre winak li, xeˈ jtiqueˈ etzl woron chijxoˈlak mak trig y xecˈ. 26 Pero cuando xqˈuiytak mak trig, xcholtak wichinc, jilon mak etzl woron tijin tiqˈuiytak chijxoˈlak mak trig. 27 Xpetak mak mocom, xeˈ jbˈijtak re man rajw ticoˈn: Kaj, awíjaj ri xatic tzilaj íjajiˈn y, ¿lacˈumas xpeˈtak mak etzl woron? xcheˈtak re man rajw ticoˈn.

28 Man rajw ticoˈn xij rechak: Jono incontre xeˈ tiquiw mak etzl woron chijxoˈl inticoˈn, xcheˈ.

Y mak mocom xtzˈonajtak re: ¿Chawajniˈ tibˈe kabˈukeˈ mak etzl woron? xcheˈtak re.

29 Y man rajw ticoˈn xij chic re mak mocom: Ma bˈukˈtak jwiˈl pent jbˈukˈic mak etzl woron tabˈantak tibˈukˈmajbˈi jujun trig chijxoˈl. 30 Riˈ mas tzi qˈuiyna xoˈlak trig asta titaw kˈij tikamol mak trig ajrucˈreˈ nabˈe tantak immocom, chi jmolic juntir mak etzl woron y tijximtak pi kˈaluˈn y tijtostak pire ticˈatsaj y juntir mak trig ri tijmoltak, tijcˈoltak laj incˈújaj, xcheˈ re mak mocom, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Esbˈi noˈj chirij jun íjaj re mostas y chˈamkˈor

31 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun ra íjaj re mostas ri xtic jun winak laj rulew. 32 Man ra íjaj re mostas masna nuchˈ chiwch juntir íjaj, pero cuando tiqˈuiy riˈ mas nim titaw chiwch juntir ichj, tranaˈ chapcaˈ jun nuchˈ cheˈ y mak tzˈiquin tipetak tran jsocak lak jkˈabˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

33 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ chˈamkˈor ri tijcˈam jun anm, tijyuj pach uxibˈ pajbˈl cˈaj pire tijchˈamabˈsaj juntir man kˈor, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Nen chac ticojsaj mak esbˈitak noˈj

34 Laˈ esbˈitak noˈj xtijojwiˈ cristian Kakaj Jesús re Jyolj Kakaj Dios pire tijtatak jcholajl. 35 Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri:

Inna yolowna laˈ esbˈitak noˈj, tina imbˈijna kelen ri taˈ etemalch asta cuando ajquiˈ caj pach ulew, xcheˈ.

Jcholajl mak etzl woron ri tielch xoˈlak trig

36 Kakaj Jesús xmay yoloj riqˈuilak cristian y xoc la ja. Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xijtak re Kakaj Jesús: Bˈij chike nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xabˈij chirijak mak etzl woron ri xeltakch lak trig, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

37 Kakaj Jesús xij rechak: Ri xtiquiw tzilaj íjaj riˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 38 Y ri ulew lamas xticonan riˈ juntir wich ulew y ri tzitaklaj íjaj riˈtakaˈ yak cristian ri tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon laj ranmak. Y mak etzl woron riˈtakaˈ yak cristian ri wiˈtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl.

39 Y man contre ri xtiquiw mak etzl woron riˈ man jbˈabˈal etzl y kˈij re cuando timolsajtak mak trig riˈ man kˈij re qˈuisbˈi jwich kˈijsak y yak ri xmolowtak re mak trig riˈtakaˈ yak anjl. 40 Chapcaˈ jmolic mak etzl woron tibˈansaj pire titˈojsaj li kˈakˈ pire ticˈatc, jilonli tibˈan laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 41 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jtaknach yak anjl chi jchaˈic chijxoˈlak yak cristian ri titakon Kakaj Dios laj ranmak, juntir yak cristian ri tibˈanow rechak cristian chi timacuntak pach yak ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, 42 titˈojsajtak li jun jorn ri wiˈ subˈlaj jkˈakˈal. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈak y tijkuchˈuchˈuj reeak. 43 Y yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, tina jululuntaknach chapcaˈ rilic kˈij, tiwaˈxtakch lamas titakonwiˈ Kakaj Dios. Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Esbˈi noˈj chirij jun kelen ri mukul y chirij jun perla

44 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun kelen ri pakal rijil ri mukul li jun luwar. Y jun winak tijtaˈw y xike tril tican jmukeˈ chic claˈ, subˈlaj tichak quiˈcotc, tibˈe jcˈayaj juntir kelen re y tijlokˈ man ulew li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

45 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ tran jun ajyecomanl ri tijin tijtoc mak kustaklaj perla ri pakal rijil. 46 Cuando tibˈe jteˈ jun ri subˈlaj pakal rijil, laj or tibˈe jcˈayaj juntir kelen re y tijlokˈ man kuslaj perla li ri subˈlaj pakal rijil, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij cˈaat re chapbˈi car

47 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun cˈaat re chapbˈi car. Man cˈaat re chapbˈi car cuando titˈojsaj li mar tijmolaˈ juntir jwich car. 48 Cuando tinoj man cˈaat chi car tipetak mak ajchapaltak car tresajtakbˈi chiˈ jaˈ, tibˈe cubˈartak chi jchaˈic. Mak tzitaklaj car tijcˈoltak lak chicach y mak car ri taˈ tzi tijtˈojtakbˈic. 49 Y jilonli tibˈan laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. Tipetak yak anjl, tijchaˈtak mak cristian ri pur etzl jnoˈjak chijxoˈlak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. 50 Y mak cristian li ri pur etzl jnoˈjak titˈojsajtak li jun jorn ri wiˈ subˈlaj jkˈakˈal. Claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈak y tijkuchˈuchˈuj reeak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

51 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Xataˈtakniˈ jcholajl nen mo tielwiˈ juntir ri ximbˈij? xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Xkataˈn, Kajawl, xcheˈtak.

52 Kakaj Jesús xij chic rechak: Jun ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios cuando tijtijoj ribˈ re nen mo jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun rajw ja ri wiˈ kelen re cˈolan jwiˈl y cuando raj tresajch aacˈ kelen, tresajiˈn y cuando raj tresajch tzay kelen, tresajiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Kakaj Jesús taˈ ticojsaj jkˈij

53 Kakaj Jesús cuando xmay jbˈij juntir mak esbˈitak noˈj li, xelbˈi claˈ. 54 Xtaw laj jtilmit xchol jtijoj cristian li sinagog. Mak cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic y xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Laˈcumas xpe jnoˈj jilon tran li, ri tijin tijbˈij? Y, ¿nen chiquiˈ mo ticwin chi jbˈanic mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios? 55 Re riˈ jcˈajol man ajcˈox y jchuch riˈ María. Riˈ ratzak Santiago, José, Simón pach Judas. 56 Y wiˈtakaˈ yak ranabˈ neri chikaxoˈl. Y, ¿lacˈumas xpe jnoˈj jilon tran li? xcheˈtak mak cristian chirij.

57 Jwiˈliˈli taˈ rajak tijcojtak lawiˈ ri tijbˈij Kakaj Jesús. Xpe re, xij rechak: Lak juntir luwar ticojsajiˈ jkˈij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, pero laj jtilmit taˈ ticojsaj jkˈij, ni laj richoch, xcheˈ rechak.

58 Y taˈ xan qˈuilaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios claˈ jwiˈl mak cristian ri wiˈtak claˈ taˈ ticubˈar jchˈolak chirij.