A A A A A
Bible Book List

MARCOS 4 Uspanteco (USP)

Esbˈi noˈj chirij jun ajticonl

Li jun kˈij chic xoc Kakaj Jesús chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios chiˈ nimlaj alagun. Subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak lamas wiˈ Kakaj Jesús. Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xjaw li jun barc ri wiˈ chiˈ nimlaj alagun. Xcubˈar claˈ y juntir cristian xcantak chiˈ nimlaj alagun chi jtaic nen tijbˈij rechak.

Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xoc chi jtijojcak re subˈlaj kelen laˈ esbˈitak noˈj, xij rechak: Tatak impuch. Wiˈ jun ajticonl xeˈ ticonanok. Cuando tijin chi ticonanc, nicˈj íjaj xkejtak li bˈe y xpetak mak tzˈiquin xtijtak.

Nicˈj íjaj chic xkejtak xoˈlak abˈaj lamas taˈ pim ulew. Mak íjaj li, laj or xeltakch jwiˈl taˈ mas naj jpam man ulew lamas xkejtakwiˈ. Pero jwiˈl taˈ lamas xeˈ raˈak cuando xel sakˈj, xchekejtak y xcamtak.

Y nicˈj íjaj chic xkejtak lak qˈuix, xeltakaˈch, pero mak qˈuix xqˈuiytak laj or chiwchak, jwiˈliˈli xcam mak ticoˈn ralaj mak qˈuix y taˈ xwichintak.

Nicˈj íjaj chic xkejtak li tzilaj ulew. Mak íjaj li jor kus xwichintak. Wiˈ jujun íjaj xyaˈtakaˈ junwinak lajuj (30) jwichak. Nicˈj chic xyaˈtakaˈ oxcˈal (60) jwichak y nicˈj chic xyaˈtakaˈ jujun cient (100) jwichak. Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Ri quiek jwiˈl tijcoj esbˈitak noˈj

10 Cuando xeˈtak jqˈuiyal cristian, Kakaj Jesús xcan xichak jpach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij pach nicˈj ri xamtak chirij xtzˈonajtak re: ¿Nen jcholajl tieltakwiˈ mak esbˈitak noˈj ri xabˈij rechak mak cristian? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

11 Kakaj Jesús xij rechak: Atak, Kakaj Dios xyaˈ retemaj chawechak jcholajl jtakon ri taˈ etemal. Pero pi rechak mak nicˈj cristian ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios rajwaxna tambˈij laˈ esbˈitak noˈj rechak, 12 jwiˈl onque tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak. Tijtaˈtakaˈ nen tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl nen tijin tijtatak pire maˈ tijqˈuex jnoˈjak y maˈ tikˈajtak chic laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire maˈ ticuysaj jmacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Ri jcholajl man esbˈi noˈj chirij man ajticonl

13 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Atak wi mitaˈ tatatak jcholajl nen tielwiˈ man esbˈi noˈj ri, taˈ tatatak jcholajl mak nicˈj esbˈitak noˈj chic. 14 Ri titiquiw mak íjaj, riˈ jun cristian ri tibˈin Jyolj Kakaj Dios rechak cristian. 15 Wiˈ jujun jilontak chapcaˈ man bˈe ri lamas xkejtakwiˈ mak íjaj. Tijcˈulaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios laj ranmak, pero tipe man jbˈabˈal etzl tresaj chic Jyolj Kakaj Dios ri xcˈultak laj ranmak.

16 Wiˈ jujun cristian chic jilontak chapcaˈ man ulew lak abˈaj lamas xkejtakwiˈ mak íjaj. Rechak tijtaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios y tijcˈulaˈtakaˈ pi quiˈcotemal laj ranmak. 17 Pero nicˈ riqˈuil taˈ tibˈe raˈ laj ranmak jwiˈl taˈ tijcubˈaˈ mas jchˈolak chirij. Quibˈ uxibˈ kˈijke tijcojtak, pero cuando titakchiˈjtak chi macunc y cuando tibˈansaj cˈax rechak jwiˈl tijcojtak Jyolj Kakaj Dios laj or tijquibˈaj ranmak.

18 Wiˈ jujun cristian chic jilontak chapcaˈ man luwar lak qˈuix ri lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, rechak tijtaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios, 19 pero riˈ mas tibˈe ranmak chirijak mak kelen re wich ulew y tisubˈsajtak jwiˈl jbˈiomilak y tijrayajtak tiwaˈx subˈlaj kelen rechak. Riˈ li tikˈatow jwich Jyolj Kakaj Dios pire taˈ tiwichin laj ranmak. 20 Wiˈ jujun cristian chic jilontak chapcaˈ man kuslaj ulew lamas xkejtakwiˈ mak íjaj. Rechak tzˈetel tzˈet tijcojaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios y tiwaˈxiˈ laj ranmak chapcaˈ kus tiwichin laj ranmak. Jilon chapcaˈ jujun íjaj tijyaˈtakaˈ chapcaˈ junwinak lajuj (30) jwichak. Jujun chic tijyaˈtakaˈ chapcaˈ oxcˈal (60) jwichak. Nicˈj chic tijyaˈtakaˈ chapcaˈ jujun cient (100) jwichak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij jun candil

21 Kakaj Jesús xij rechak: Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil pire tijyeˈ ralaj jun cax o pire tijyeˈ ralaj jun chˈat. Jun cristian tijtzij jun candil pirechiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj la ja. 22 Taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. 23 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

24 Y xij chic rechak: Atak, cojtak retal nen tijin tatatak. Laˈ man pajbˈl ri tacojtak rechak cristian, riˈ ticojsaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios y tijyaˈ chiquiˈ mas pi awechak. 25 Nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re y nen taˈ re, asta raquitz ri wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij jun ra íjaj ri tiqˈuiyc

26 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun winak ri titiconanc 27 y man winak li onque tiwar o tibˈiitc, chi lakˈj chi lakˈabˈ mak tra íjaj tijin tiel racˈal ricˈanak. Y re taˈ retam nen quiek jwiˈl tijin tiqˈuiy jticoˈn. 28 Tiqˈuiy ticoˈn jwiˈliˈ jchokˈbˈ ulew. Nabˈe tiwaˈx jpatzˈanl, ajrucˈreˈ tiwaˈx rochˈal y tiwaˈx tra bˈakˈ jwich. Cuando ticowin bˈakˈ jwich, 29 tichekejc y man winak tibˈe chi rochˈic jwiˈl xtawiˈ jkˈijl re tiochˈsajc, xcheˈ Kakaj Jesús.

Esbˈi noˈj chirij jun íjaj re mostas

30 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: ¿Nen quiek laˈ tiniqˈuibˈsajwiˈ jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian? ¿Nen quiek laˈ tikaniqˈuibˈsajwiˈ pire esbˈi noˈj? 31 Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian jilon chapcaˈ jun ra íjaj re mostas. Cuando titicsaj lak ulew, riˈ mas ra nuchˈ chijxoˈlak juntir íjaj. 32 Pero cuando tiquilchak mas tiqˈuiyc y mas nim titaw chiwch juntir ichj y mak jkˈabˈ mas nimak titaw asta tzˈiquin tijnaˈ tran jsocak lak jkˈabˈ laj mujal mak xak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

33 Laˈ esbˈitak noˈj xtijojwiˈ cristian Kakaj Jesús re Jyolj Kakaj Dios pire tijtatak jcholajl. 34 Taˈ ni jono yoloj xij rechak miti xijna esbˈitak noˈj. Pero cuando ricˈanakchak pach yak ajtijol ribˈak chirij, ajrucˈreˈ xij jcholajl mak esbˈitak noˈj rechak.

Tikˈelsaj quiekˈekˈ tew pach mak retumb

35 Laˈ man kˈij li cuando xoc akˈabˈ, Kakaj Jesús xij re yak ajtijol ribˈak chirij: Joˈtak chˈakap re nimlaj alagun, xcheˈ rechak.

36 Ajrucˈreˈ xcan jyeˈtak mak cristian y xjawtak li barc lamas wiˈ Kakaj Jesús y xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús. Y xeˈ chic nicˈj barc chirijak.

37 Xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ. Xritzˈbˈej man jaˈ y mak retumb re man jaˈ xjawtak li barc. Man barc tichak tijin jnojic chi jaˈ. 38 Kakaj Jesús tijin chi waraj chibˈ jun qˈuisbˈi tem li barc y yeˈl jbˈa chibˈ jun chˈiquet jwiˈl. Yak ajtijol ribˈak chirij xbˈittak y xchˈejejtak, xijtak re: ¡Kajtijonl! Kuske chawe wi xojjikˈ li jaˈ, xcheˈtak re.

39 Kakaj Jesús xbˈiitc. Xkˈel tew, xij re jaˈ: ¡Jun waˈxenwiˈ! ¡Mat silibˈ chic! xcheˈ.

Ajrucˈreˈ xkˈax quiekˈekˈ tew y xmay juntir. 40 Kakaj Jesús xij re yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nen chac mas titzaak achˈolak? ¿Nen chac taˈ cubˈul achˈolak chwij? xcheˈ rechak.

41 Rechak subˈlaj tzakal jchˈolak chi rilic, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl winak ri, chi jiˈ quiekˈekˈ tew pach mak retumb re nimlaj alagun ticojontakaˈ chiwch? xcheˈtak.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes